Skip to main content

Var femte yngre person med funktionsnedsättning motionerar aldrig

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2013 05:30 CET

Runt om i landet är det sportlovsveckor. En tid då många barn och ungdomar besöker bad-, frilufts - och idrottsanläggningar och är fysiskt aktiva. Men elever med funktionsnedsättning upp till årskurs nio motionerar mindre än övriga, visar tidigare statistik från Statens folkhälsoinstitut.

Det ser likadant ut i högre åldrar. Statistiska centralbyrån presenterar idag färsk statistik som visar att nästintill var femte person med funktionsnedsättning i åldrarna 16 till 29 år aldrig motionerar, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med övriga i samma ålder.

Fysisk aktivitet är en av de viktigaste faktorerna för en god hälsa och välbefinnande. Men det är nästan tio gånger så vanligt med ohälsa bland personer med funktionsnedsättning jämfört med den övriga befolkningen.

– Vi kan inte utesluta att en bidragande orsak är bristande fysisk aktivitet. Den enskilde har ett eget ansvar att ta hand om sig men det måste också finnas förutsättningar och där brister det, säger Carl Älfvåg, generaldirektör.

Till exempel har bara hälften av landets kommuner idrottsanläggningar och simhallar som är tillgängliga och användbara för dem som använder rullstol, både som utövare och som publik. Detta bidrar till isolering och utanförskap för många. 

– Vi har alla ett behov av att ingå i en gemenskap där vi känner att vi betyder något och här spelar motion och idrott en stor roll för många. Ett stort ansvar ligger på kommunerna. De behöver inventera anläggningars tillgänglighet och åtgärda brister. Inte minst är det viktigt att se till att ledare, tränare och annan personal har kompetens och rätt attityd för att ge lämplig uppbackning, säger Carl Älfvåg. 

För mer information
Carl Älfvåg, generaldirektör, mobil och kontor 08 600 84 00 
Anna Dahlberg, utredare, mobil och kontor 08-600 84 60

 


Handisam skyndar på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga.