Skip to main content

Taggar

företagsnyheter

forskning & utveckling

produktion

hjärt- & kärlsjukdomar

onkologi

reumatiska sjukdomar

sällsynta sjukdomar

vacciner

Positive opinion för Pfizers LORVIQUA (lorlatinib) för tidigare behandlad ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 07:00 CET

Den Europeiska läkemedelsmyndighetens kommittee för humanläkemedel har gett ett positivt utlåtande och rekommenderar ett villkorat marknadsgodkännande för LORVIQUA (lorlatinib) som monoterapi för behandling av vuxna patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer.

Pivotala fas 3-data för BAVENCIO (avelumab) plus INLYTA (axitinib) vid avancerad njurcancer publicerade i New England Journal of Medicine

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2019 09:00 CET

Kombination av BAVENCIO plus INLYTA visar signifikant förbättring av progressionsfri överlevnad med en riskkvot på 0,69.

Positivt utlåtande för Vizimpro för lungcancer med EGFR-aktiverande mutationer

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2019 07:00 CET

Den Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, rekommenderar EU-kommissionen att godkänna Vizimpro (dacomitinib) som första linjens behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med EGFR-aktiverande mutationer.

Ny Sifo: Varannan vill vaccinera sig mot lunginflammation

Ny Sifo: Varannan vill vaccinera sig mot lunginflammation

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 07:00 CET

Två av tre känner inte till att det är möjligt att vaccinera sig mot pneumokocker, den vanligaste orsaken till lunginflammation och hälften känner inte till vilka som löper större risk att drabbas. Varannan är däremot positiva till att vaccinera sig mot lunginflammation om de fick möjligheten. Det visar en ny Sifo-undersökning beställd av läkemedelsföretaget Pfizer.

Ny webbsida om Skelleftesjukan

Ny webbsida om Skelleftesjukan

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 07:00 CET

Transtyretinamyloidos med polyneuropati (TTR-FAP) som i Sverige kallas Skelleftesjukan, är en svår sjukdom som allvarligt försämrar funktion och livskvalitet och påverkar livslängden. På den nya webbplatsen www.ttr-amyloidos.se finns både information om sjukdomen, olika behandlingar och vart man kan vända sig för stöd och hjälp.

TLV beslut: Utökad subvention för Xeljanz, nu även för psoriasisartrit och ulcerös kolit

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 07:00 CET

TLV har beslutat att utöka subventionen av Xeljanz (tofacitinib) till att även omfatta indikationerna psoriasisartrit och ulcerös kolit. Beslutet innebär att även dessa patientgrupper nu får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i tablettform. Beslutet gäller från och med den 26 oktober, 2018. Xeljanz har ingått i högkostnadsskyddet för indikationen reumatoid artrit sedan april 2017.

Överlevnadsdata för IBRANCE (palbociklib) hos patienter med spridd bröstcancer publicerade i New England Journal of Medicine - observerad medianskillnad i totalöverlevnad nästan sju månader

Överlevnadsdata för IBRANCE (palbociklib) hos patienter med spridd bröstcancer publicerade i New England Journal of Medicine - observerad medianskillnad i totalöverlevnad nästan sju månader

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 06:54 CEST

Pfizer har presenterat överlevnadsdata (OS) från studien PALOMA-3, som utvärderade IBRANCE (palbociklib) i kombination med fulvestrant jämfört med placebo plus fulvestrant hos kvinnor med HR+, HER2- spridd bröstcancer där sjukdomen tillvuxit under eller efter tidigare endokrin behandling. Observerad medianskillnad i totalöverlevnad var nästan sju månader.

BAVENCIO (avelumab) plus INLYTA (axitinib) förbättrade progressionsfri överlevnad hos tidigare obehandlade patienter med avancerad njurcancer i en fas 3-studie

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 07:00 CEST

Merck och Pfizer rapporterar positiva preliminära resultat från den pivotala fas 3-studien JAVELIN Renal 101, där BAVENCIO (avelumab) i kombination med INLYTA (axitinib) utvärderats i jämförelse med SUTENT (sunitinib) som initial behandling för patienter med avancerad njurcancer (renal cell carcinoma, RCC).

Pfizers Rapamune (sirolimus) blir den första godkända behandlingen i Europa för sporadisk lymfangioleiomyomatos, en ovanlig progressiv lungsjukdom

Pfizers Rapamune (sirolimus) blir den första godkända behandlingen i Europa för sporadisk lymfangioleiomyomatos, en ovanlig progressiv lungsjukdom

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 07:00 CEST

EU-kommissionen har godkänt Rapamune (sirolimus) för behandling av personer med sporadisk lymfangioleiomyomatos (sLAM) med måttlig lungsjukdom eller sviktande lungfunktion.1 Sirolimus är den första godkända behandlingen som bidrar till att stabilisera lungfunktionen hos patienter med sLAM i Europa.

FDA Breakthrough Therapy status för Pfizers 20-valenta pneumokockvaccin

FDA Breakthrough Therapy status för Pfizers 20-valenta pneumokockvaccin

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 07:56 CEST

FDA har beviljat Pfizers 20-valenta pneumokockvaccin ”Breakthrough Therapy Designation” för förebyggande av invasiv sjukdom och lunginflammation orsakad av de serotyper som ingår i vaccinet hos vuxna 18 år och äldre. Denna status innebär att FDA påskyndar utvecklingen och översynen av läkemedel och vacciner inom områden där det finns ett stort medicinskt behov av bättre behandlingsmöjligheter.

Meliha C Kapetanovic får Nanna Svartz stipendium för patientnära forskning

Meliha C Kapetanovic får Nanna Svartz stipendium för patientnära forskning

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2018 15:30 CEST

Meliha C Kapetanovic, docent och överläkare vid reumatologiska kliniken i Lund, får årets Nanna Svartz stipendium för sin patientnära forskning vars resultat snabbt implementerats i vården och ökar kvaliteten i omhändertagandet av patienter med reumatiska sjukdomar. Stipendiet på 50 000 kr delas ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet den 19 september vid årets Reumadagar i Uppsala.

Lovande resultat för behandling av allvarlig hjärtsjukdom

Lovande resultat för behandling av allvarlig hjärtsjukdom

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 08:14 CEST

En ny studie visar att läkemedlet tafamidis kan minska dödligheten med 30 procent hos människor med hjärtmuskelsjukdom orsakad av transtyretinamyloidos. Studien har publicerats i New England Journal of Medicine.

Pfizer lanserar patientnavigator.se – ny digital plattform för att stödja och vägleda kvinnor med spridd bröstcancer

Pfizer lanserar patientnavigator.se – ny digital plattform för att stödja och vägleda kvinnor med spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 07:00 CEST

Patientnavigator.se är en internetportal som stödjer patienter med spridd bröstcancer hela vägen från diagnos och behandling till frågor om rehabilitering och arbetsliv. På webbplatsen kan patienter hitta svar på många av sina frågor, hitta nya nätverk, och ta del av information som kan hjälpa dem att fatta viktiga beslut och hantera sin sjukdom.

Xeljanz (tofacitinib) godkänt för moderat till svår aktiv ulcerös kolit

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 09:09 CEST

EU-kommissionen har godkänt Xeljanz (tofacitinib) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit som tidigare haft otillräcklig respons på eller biverkan av antingen konventionell behandling eller ett biologiskt läkemedel.1 Xeljanz är det första och enda orala läkemedlet och januskinas- (JAK) hämmare som godkänts för denna patientgrupp.

XELJANZ (tofacitinib) godkänt för aktiv psoriasisartrit i EU

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 08:35 CEST

Xeljanz, den första orala JAK-hämmaren för behandling av vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit, har nu även godkänts för psoriasisartrit i EU

Data visar på fortsatt varaktiga responser med BAVENCIO (avelumab)

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 07:41 CEST

På årets cancerkongress ASCO (American Society of Clinical Oncology) i Chicago, presenterades uppföljande data efter två år med BAVENCIO hos patienter med metastatiskt Merkelcellskarcinom (mMCC), en ovanlig och aggressiv typ av hudcancer

Studie som analyserat observationsdata visar att pneumokockvaccinet Prevenar 13 är associerat med minskad risk för sjukhusinläggning på grund av samhällsförvärvad lunginflammation hos äldre vuxna.

Studie som analyserat observationsdata visar att pneumokockvaccinet Prevenar 13 är associerat med minskad risk för sjukhusinläggning på grund av samhällsförvärvad lunginflammation hos äldre vuxna.

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 00:12 CEST

Resultat från en studie i USA som analyserat sjukhusinläggningsdata visar att pneumokockvaccinet Prevenar 13 var associerat med en minskning av risken för sjukhusinläggning orsakad av samhällsförvärvad lunginflammation av vaccinserotyp med 73% (95% CI: 12,8-91,5%) hos vuxna som är 65 år och äldre.

Dacomitinib visar mer än sju månaders förbättring av total överlevnad jämfört med en etablerad behandling vid avancerad EGFR-mutationspositiv icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 07:00 CEST

Data för total överlevnad (overall survival, OS) från den jämförande Fas 3-studien ARCHER 1050 som jämför dacomitinib med gefitinib presenteras vid ASCO 2018.

NT-rådet rekommenderar BESPONSA (inotuzumabozogamicin) för behandling av recidiverande eller refraktär akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 07:50 CEST

NT-rådets rekommendation till landstingen är att BESPONSA (inotuzumabozogamicin) kan användas vid akut lymfatisk leukemi (ALL) till patienter som är planerade för fortsatt behandling med transplantation av hematopoetiska stamceller. Målet med behandlingen är att patienten ska uppnå god respons inför stamcellstransplantation och 2 behandlingscykler av BESPONSA rekommenderas.

Utökad indikation för BOSULIF - godkänt för behandling av nydiagnosticerad Ph+ kronisk myeloisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 07:52 CEST

EU-kommissionen har godkänt BOSULIF (bosutinib) för behandling av vuxna med nydiagnosticerad kronisk fas Philadelphiakromosom-positiv kronisk myeloisk leukemi (Ph+ KML).