Taggar

Företagsnyheter

Forskning & utveckling

Produktion

Rökavvänjning

Erektionsproblem

Hjärt- & kärlsjukdomar

Onkologi

Psoriasis

Reumatiska sjukdomar

Sällsynta sjukdomar

Vacciner

Almedalen

Media-no-image

Seminarium idag klockan 13.30: ”Reboot” Life Science i Sverige - hur tillvaratar vi den digitala revolutionens möjligheter?

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 08:29 CEST

Påminnelse! Seminarium idag! Hur kan Sverige stärka klimatet för Life Science, erbjuda bättre vård och bidra till den medicinska utvecklingen genom att bli ledande inom digitalisering och e-hälsa? Möt företrädare från regeringen, patienter och näringslivet som diskuterar hur Sverige behöver röja hindren för vårdens digitalisering. #rebootlifescience

Media-no-image

Pressinbjudan Almedalen: ”Reboot” Life Science i Sverige - hur tillvaratar vi den digitala revolutionens möjligheter?

Pressmeddelanden   •   2015-06-28 13:28 CEST

​Hur kan Sverige stärka klimatet för Life Science, erbjuda bättre vård och bidra till den medicinska utvecklingen genom att bli ledande inom digitalisering och e-hälsa? Möt företrädare från regeringen, patienter och näringslivet som diskuterar hur Sverige behöver röja hindren för vårdens digitalisering.

Media-no-image

Nya registerdata från THAOS ger vägledning om tidiga symtom

Pressmeddelanden   •   2015-06-23 20:57 CEST

Familjär amyloidos med polyneuropati (TTR-FAP) är en ärftlig, sällsynt och progressiv sjukdom. Eftersom TTR-FAP är en irreversibel, progressiv sjukdom är det viktigt att diagnostisera och inleda behandlingen så tidigt som möjligt. Vid den internationella neurologikongressen EAN i Berlin nyligen, presenterades resultatet av en studie i THAOS-registret för att upptäcka tidiga symtom på TTR-FAP.

Media-no-image

Palbociclib mer än fördubblade tiden utan tumörtillväxt hos patienter med spridd östrogenberoende HER2-negativ bröstcancer

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 10:56 CEST

Data från den kliniska studien PALOMA-3 presenterades vid American Society of Clinical Oncology, ASCOs, årliga möte och publiceras i The New England Journal of Medicine

Media-no-image

Pfizer klättrar på YouTop 100 - listan på företag som lyckas bäst på YouTube

Pressmeddelanden   •   2015-05-28 08:31 CEST

YouTop 100 mäter hur effektivt företag i Sverige använder sina YouTube-kanaler. I årets mätning har Pfizer klättrat 19 positioner och hamnar nu på plats 38. Undersökningen är gjord av Chimney Group.

Media-no-image

Xalkori ges ”breakthrough therapy” status av amerikanska läkemedelsmyndigheten för behandling av patienter med ROS1-positiv icke småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   2015-05-13 09:52 CEST

Breakthrough therapy för Xalkori (crizotinib) baseras på en analys av data från en expansionskohort av en global fas 1-studie (studie 1001), som utvärderade Xalkori i 50 patienter med ROS1-positiv avancerad icke småcellig lungcancer

Media-no-image

Positiva resultat från fas 3-studie med inotuzumab ozogamicin hos vuxna patienter med recidiverande eller refraktär akut lymfatisk leukemi (ALL)

Pressmeddelanden   •   2015-05-07 09:19 CEST

Resultaten visar en statistiskt signifikant högre andel patienter med komplett hematologisk remission hos vuxna patienter med recidiverande eller refraktär CD22-positiv akut lymfatisk leukemi (ALL) som fått inotuzumab ozogamicin, jämfört med patienter som fått standardbehandling i form av kemoterapi.

Pfizer är den mest jämställda privata arbetsplatsen i Sverige

Pfizer är den mest jämställda privata arbetsplatsen i Sverige

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 06:00 CEST

I går presenterade Nyckeltalsinstitutet rapporter som kartlagt jämställdhet och arbetsvillkor inom svenskt arbetsliv. Pfizer Health AB och Pfizer AB tar topplaceringarna bland privata arbetsgivare i jämställdhetsindex. Dessutom hamnar Pfizer topp 5 som attraktiv arbetsgivare.

TBE? Nej tack! Årets fästingsäsong är på ingång – så skyddar du dig

TBE? Nej tack! Årets fästingsäsong är på ingång – så skyddar du dig

Pressmeddelanden   •   2015-04-20 06:00 CEST

Ny statistik visar att 178 personer diagnosticerades med TBE förra året. Även om det är en liten minskning från året innan så är trenden tydlig: antalet diagnosticerade TBE-fall har mer än fördubblats i Sverige de senaste tjugo åren. TBE är en allvarlig sjukdom som i svåra fall kan ge minnesstörningar, balansproblem, koncentrationssvårigheter och nervskador med förlamningar.

Media-no-image

Prevenar 13 får utökad indikation - Första vaccinet för vuxna mot lunginflammation orsakad av pneumokocker

Pressmeddelanden   •   2015-03-04 06:00 CET

Europeiska Kommissionen har nu fastställt beslutet att utöka indikationen för vaccinet Prevenar 13 och godkänner det för förebyggande av pneumokockorsakad lunginflammation hos vuxna från 18 år. Det gör det till det första godkända vaccinet specifikt mot lunginflammation hos vuxna och skyddar mot 13 olika varianter av pneumokocker. Till grund för beslutet ligger resultat från CAPiTA-studien.

Christopher Siegmund ny platschef för Pfizers bioteknikanläggning i Strängnäs

Christopher Siegmund ny platschef för Pfizers bioteknikanläggning i Strängnäs

Pressmeddelanden   •   2015-02-11 07:00 CET

Christopher Siegmund har tillträtt som ny platschef för Pfizers bioteknologiska tillverkningsanläggning i Strängnäs och kommer att ingå i Pfizer Health ABs styrelse. Christoper har bred erfarenhet från högteknologisk tillverkning av biologiska läkemedel, senast som produktionschef för en av Pfizers anläggningar som producerar proteinbaserade läkemedelssubstanser i Grange Castle, Irland.

Media-no-image

Ny behandling för kvinnor med spridd bröstcancer har snabbgodkänts av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA

Pressmeddelanden   •   2015-02-10 15:08 CET

Kvinnor med spridd östrogenberoende HER 2-negativ bröstcancer som passerat klimakteriet kan leva dubbelt så lång tid utan att sjukdomen försämras när de behandlas med tabletten IBRANCE (palbociclib) i kombination med aromatashämmaren letrozol.

Media-no-image

Lancet Oncology publicerar resultat från fas 2-studie för Pfizers CDK 4/6-hämmare palbociclib

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 09:42 CET

Resultat från fas 2-studien PALOMA-1 visar att Palbociclib i kombination med letrozol markant ökade tiden utan tumörtillväxt hos kvinnor med långt framskriden bröstcancer. Detaljerade resultat har nyligen publicerats i Lancet Oncology.

Media-no-image

Resultat från fas 3-studie med målriktat läkemedel för behandling av lungcancer publicerade i New England Journal of Medicine

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 08:43 CET

I fas 3-studien PROFILE 1014 jämförs XALKORI (crizotinib) med kemoterapi vid behandling av tidigare obehandlade patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer. Studien visar signifikant förlängd progressionsfri överlevnad för Xalkori. Resultaten har nyligen publicerats i New England Journal of Medicine.

Svenska Lungrapporten: Ny undersökning visar att mer än var tredje svensk har haft lunginflammation

Svenska Lungrapporten: Ny undersökning visar att mer än var tredje svensk har haft lunginflammation

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 08:00 CET

Svenska Lungrapporten är en undersökning som genomförts av Novus på uppdrag av Pfizer. Den visar att drygt var tredje svensk, eller 1,6 miljoner svenskar, någon gång haft lunginflammation. Lunginflammation är en livshotande infektion i luftvägarna och den vanligaste formen av pneumokocksjukdom bland vuxna. Men vaccinering kan minska risken att drabbas.

Media-no-image
Media-no-image

Att röka är prutt: Stöd från vården ökar chansen att bli rökfri

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 09:00 CET

Genom filmer med ny symbolik och glimten i ögat om att sluta röka vill Pfizer bidra till att fler rökare kan välja bort cigaretter och får fler år till livet. Tre av fyra rökare i Sverige säger att de vill sluta, men beslutet om att sluta tar ofta tid och information och stöd kan leda till att man tar steget fullt ut. Stöd från vården tredubblar chanserna att sluta röka jämfört med egna försök.

Tio frågor och svar om lunginflammation: Lungorna i fokus på World Pneumonia Day 12 november

Tio frågor och svar om lunginflammation: Lungorna i fokus på World Pneumonia Day 12 november

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 08:48 CET

Varje år uppmärksammas lunginflammation 12 november genom initiativet World Pneumonia Day. Lunginflammation är vanligt och i Sverige drabbas årligen tiotusentals personer. Många vet inte att man kan vaccinera sig mot pneumokocker som är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Här har vi samlat de tio vanligaste frågorna och svaren om sjukdomen.

Media-no-image

Stort behov av nationella riktlinjer för korrekt diagnos av Skelleftesjukan

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 08:54 CET

Försenade och direkt felaktiga diagnoser leder till felbehandling och onödigt lidande för många patienter med TTR-FAP, Skelleftesjukan. Behovet av nationella riktlinjer blev än tydligare vid 2nd Nordic TTR-FAP Symposium som samlade ledande experter från hela Norden. – Tidig och korrekt diagnos är en förutsättning för att kunna hjälpa de här patienterna, säger professor Ole Suhr.

Media-no-image

Nanna Svartz stipendium till Stefan Bergman: För utvecklingen av patientnära forskning

Pressmeddelanden   •   2014-10-12 06:00 CEST

Stefan Bergman vid FoU Spenshult får ta emot 2014 års stipendium till Nanna Svartz minne. Han får utmärkelsen för sin utveckling av patientnära forskning i gränssnittet mellan allmänmedicin och reumatologi, vilken också innefattar forskning i omvårdnad och fysioterapi. Stipendiet på 50 000 kronor delas ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet på internationella reumatikerdagen, 12 okt.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.