Tags

reumatoid artrit 54 tnf-hämmare 45 biologiska läkemedel 44 pneumokockvaccin 42 pneumokocker 41 pfizer 33 barnvaccin 30 rökstopp 29 sluta röka 27 psoriasis 26 rökavvänjning 22 reumatism 21 lunginflammation 21 jak-hämmare 16 cancer 15 kroniskt obstruktiv lungsjukdom 14 onkologi 12 demens 12 kol 11 impotens 11 alzheimers 11 nyårslöfte 10 kolinesterashämmare 10 ledgångsreumatism 10 pfizers stora forskningsstipendium 10 reumatologi 10 psoriasisartrit 9 tyrosinkinashämmare 9 överaktiv blåsa 9 njurcancer 8 neuropatisk smärta 8 nervsmärta 8 lungcancer 6 trängningsinkontinens 6 vaccin 6 förmaksflimmer 6 acr 2012 6 sle 5 inkontinens 5 champix 5 ttr-fap 5 krokiga fingrar 5 dupuytrens kontraktur 5 vikingasjukan 5 trängningar 4 strängnäs 4 asco 4 alzheimers sjukdom 4 kollagenas 4 clostridium histolyticum 4 dupuytrensträng 4 antibiotikaresistens 4 skelleftesjukan 4 kronisk myeloisk leukemi 4 lipitor 4 icke-småcellig lungcancer 4 bechterews sjukdom 4 spirometri 4 erektil dysfunktion 4 alk-hämmare 4 blodpropp 4 pankreas 3 neuroendokrina tumörer 3 alk-test 3 stroke 3 almedalen 3 transtyretinamyloidos 3 studie 3 stipendium 3 ledgångsreumatism 3 hälsoekonomi 3 pfizerstipendiet för yngre forskare 3 läkemedel 3 ronald van vollenhoven 3 bioteknologisk tillverkning av läkemedel 3 icke småcellig lungcancer 3 epilepsi 3 riktlinjer 3 ttr-amyloidos 3 toviaz 3 fda 3 pneumokockinfektioner 3 eliquis 3 generaliserat ångestsyndrom 3 falska läkemedel 3 apixaban 3 capita 2 polyneuropati 2 diabetesneuropati 2 rapport 2 potensproblem 2 ankyloserande spondylit 2 sex 2 kml 2 forskning 2 pristagare 2 wyeth 2 njurcellscancer 2 kolesterol 2 alk 2 Visa alla taggar
Media-no-image

Att röka är prutt: Stöd från vården ökar chansen att bli rökfri

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 09:00 CET

Genom filmer med ny symbolik och glimten i ögat om att sluta röka vill Pfizer bidra till att fler rökare kan välja bort cigaretter och får fler år till livet. Tre av fyra rökare i Sverige säger att de vill sluta, men beslutet om att sluta tar ofta tid och information och stöd kan leda till att man tar steget fullt ut. Stöd från vården tredubblar chanserna att sluta röka jämfört med egna försök.

Tio frågor och svar om lunginflammation: Lungorna i fokus på World Pneumonia Day 12 november

Tio frågor och svar om lunginflammation: Lungorna i fokus på World Pneumonia Day 12 november

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 08:48 CET

Varje år uppmärksammas lunginflammation 12 november genom initiativet World Pneumonia Day. Lunginflammation är vanligt och i Sverige drabbas årligen tiotusentals personer. Många vet inte att man kan vaccinera sig mot pneumokocker som är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Här har vi samlat de tio vanligaste frågorna och svaren om sjukdomen.

Media-no-image

Stort behov av nationella riktlinjer för korrekt diagnos av Skelleftesjukan

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 08:54 CET

Försenade och direkt felaktiga diagnoser leder till felbehandling och onödigt lidande för många patienter med TTR-FAP, Skelleftesjukan. Behovet av nationella riktlinjer blev än tydligare vid 2nd Nordic TTR-FAP Symposium som samlade ledande experter från hela Norden. – Tidig och korrekt diagnos är en förutsättning för att kunna hjälpa de här patienterna, säger professor Ole Suhr.

Media-no-image

Nanna Svartz stipendium till Stefan Bergman: För utvecklingen av patientnära forskning

Pressmeddelanden   •   2014-10-12 06:00 CEST

Stefan Bergman vid FoU Spenshult får ta emot 2014 års stipendium till Nanna Svartz minne. Han får utmärkelsen för sin utveckling av patientnära forskning i gränssnittet mellan allmänmedicin och reumatologi, vilken också innefattar forskning i omvårdnad och fysioterapi. Stipendiet på 50 000 kronor delas ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet på internationella reumatikerdagen, 12 okt.

Media-no-image

Det blodförtunnande läkemedlet Eliquis nu godkänt för behandling av djupa ventromboser och lungemboli

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 08:18 CEST

Europeiska kommissionen godkänner Eliquis (apixaban) för behandling av blodpropp i djupt liggande vener (djup ventrombos, DVT) och i lungan (lungemboli, LE) samt vid förebyggande behandling av återkommande blodroppar i de djupa venerna och i lungorna

Ny behandling godkänd för svår ryggsjukdom

Ny behandling godkänd för svår ryggsjukdom

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 14:30 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har godkänt det biologiska läkemedlet Enbrel (etanercept) för behandling av vuxna som har den svåra ryggsjukdomen axial spondylartrit som inte uppvisar strukturell skada på lederna vid röntgenundersök- ning, så kallad icke-radiografisk axial spondylartrit (ir-axSpA).

Tofacitinib bromsar skadeutveckling och minskar tecken och symptom på reumatoid artrit snabbare och i högre grad än Metotrexat

Tofacitinib bromsar skadeutveckling och minskar tecken och symptom på reumatoid artrit snabbare och i högre grad än Metotrexat

Pressmeddelanden   •   2014-06-27 08:35 CEST

Fas 3-studien ORAL Start visade att tofacitinib som monoterapi är överlägsen Metotrexat för att hämma utvecklingen av strukturella skador och minska tecken och symptom på reumatoid artrit hos patienter som inte tidigare behandlats med Metotrexat. Tvåårsresultat har nu publicerats i New England Journal of Medicine(1).

Eliquis blir den första Faktor Xa-hämmaren som kan användas vid konvertering av hjärtarytmi

Eliquis blir den första Faktor Xa-hämmaren som kan användas vid konvertering av hjärtarytmi

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 06:00 CEST

CHMP ger positivt besked för att godkänna Eliquis® (apixaban) vid konvertering av patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer

Malin Parkler ny vd för Pfizer AB

Malin Parkler ny vd för Pfizer AB

Pressmeddelanden   •   2014-05-23 12:00 CEST

Malin Parkler har tillträtt som ny vd för det svenska marknadsbolaget i samband med en omorganisation som Pfizer nyligen genomfört. Malin har en bred erfarenhet från flera positioner inom bolaget, senast som affärsområdesansvarig för primärvårdsprodukter och bolagets tjänsteutbud. Malin Parkler efterträder tidigare vd, holländaren Edward Lysen.

Skelleftesjukan: Nya överlevnadsdata bekräftar läkemedelsbehandling som hållbart alternativ

Skelleftesjukan: Nya överlevnadsdata bekräftar läkemedelsbehandling som hållbart alternativ

Pressmeddelanden   •   2014-05-21 08:37 CEST

Av patienter som behandlas med läkemedlet Vyndaqel mot den vanligaste formen av TTR-FAP, Skelleftesjukan, är hela 96 procent fortfarande vid liv efter tio år. – Fram till för ett par år sedan var levertransplantation det enda vi kunde erbjuda patienterna. Nu får vi ytterligare stöd för att läkemedelsbehandling är ett alternativ, säger professor Ole Suhr, en av de ledande experterna på området.

Media-no-image

Pfizers CDK 4/6-hämmare palbociclib i kombination med letrozol ökade markant tiden utan tumörtillväxt hos kvinnor med långt framskriden bröstcancer

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 08:39 CEST

Palbociclib kan bli det första läkemedlet i en ny klass, CDK4/6-hämmare. Nyligen presenterades fas 2-data från PALOMA-1 studien.

Största stipendiet inom svensk reumatologisk forskning:  Lennart Jacobsson tilldelas Pfizers stora forskningsstipendium 2014

Största stipendiet inom svensk reumatologisk forskning: Lennart Jacobsson tilldelas Pfizers stora forskningsstipendium 2014

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 10:50 CEST

Professor och överläkare Lennart Jacobsson vid Sahlgrenska Universitets-sjukhuset i Göteborg tilldelas Pfizers stora forskningsstipendium 2014. Han belönas för sin forskning som bidragit med ökad kunskap om de reumatiska sjukdomarna samt nya strategier för att förbättra vården av patienter med ledgångsreumatism, ankyloserande spondylit (inflammatorisk ryggsjukdom) och gikt.

Media-no-image

Skåne, Blekinge och Kalmar väljer pneumokockvaccinet Prevenar 13

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 08:18 CEST

Region Skåne har tillsammans med Blekinge Läns Landsting och Landstinget Kalmar nyligen avslutat en upphandling av pneumokockvacciner. Avtal har tecknats med Pfizer för vaccinet Prevenar 13. Prevenar 13 uppfyller landstingens expertgrupps samtliga ställda önskemål vad gäller skyddseffekt, både direkt effekt men också indirekt effekt genom så kallad flockimmunitet.

Media-no-image

Positiva resultat från fas 3-studie med målriktat läkemedel för behandling av lungcancer

Pressmeddelanden   •   2014-03-27 14:45 CET

Pfizer rapporterar positiva resultat från en fas 3-studie där XALKORI (crizotinib) jämförs med kemoterapi vid behandling av tidigare obehandlade patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer. Resultaten kommer att presenteras på en medicinsk kongress inom kort.

Media-no-image

Apixaban minskar risken för stroke och stora blödningar hos patienter även hos äldre

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 11:20 CET

Eliquis (apixaban) minskar risken för stroke och stora blödningar hos patienter med förmaksflimmer jämfört med warfarin i alla åldersgrupper, inklusive äldre patienter. Det visar data från en delanalysis av Fas 3-studien ARISTOTLE som publicerats i European Heart Journal.

Media-no-image

TLV-beslut: Målriktat läkemedel för behandling av lungcancer ingår i läkemedelsförmånen

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 09:10 CET

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Xalkori (crizotinib) ingår i läkemedelsförmånen från och med den 28 februari, 2014. Xalkori, som godkändes av EU-kommissionen i oktober 2012, är det första läkemedlet som hämmar ALK (anaplastiskt lymfomkinas), vid tidigare behandlad ALK-positiv icke-småcellig lungcancer.

Media-no-image

Positiva top-line resultat från världens största vaccinstudie mot lunginflammation

Pressmeddelanden   •   2014-02-25 08:24 CET

Resultatet av CAPiTA studien visar att pneumokockvaccinet Prevenar 13 kan förhindra samhällsförvärvad lunginflammation hos vuxna orsakad av de serotyper som ingår i vaccinet. Detaljerade resultat kommer att presenteras vid det internationella symposiet om pneumokocker och pneumokocksjukdomar (ISPPD) i Hyderabad, Indien, den 12 mars 2014.

Media-no-image

Ny receptfri behandling mot svamp i slidan: 230 000 kvinnor har återkommande svampbesvär

Pressmeddelanden   •   2014-01-30 10:38 CET

Enligt en ny SIFO-undersökning har 60 %, motsvarande nästan 900 000 svenska kvinnor mellan 18 och 45 år, haft svamp i underlivet. Var fjärde har återkommande besvär. Var tredje anger symtomen som mycket besvärande. Från den första februari blir det enklare att köpa tabletter att svälja. Diflucan blir Sveriges första receptfria läkemedel med flukonazol som är specifikt för svampinfektioner.

Media-no-image

12 november är internationella dagen mot lunginflammation - för ökad kunskap och kännedom om lunginflammation

Pressmeddelanden   •   2013-11-11 08:03 CET

Den 12 november är det internationella dagen mot lunginflammation, ”World Pneumonia Day” och då vill Pfizer uppmärksamma att lunginflammation är en vanlig dödsorsak och som till viss del kan förebyggas genom vaccination.

Media-no-image

Ångestguiden.se: Unik webbutbildning skapar kunskap om ångestsyndrom

Pressmeddelanden   •   2013-10-30 08:03 CET

Man räknar med att flera hundra tusen svenskar lever med generaliserat ångestsyndrom (GAD). Vanliga symtom är stark oro, ängslan och osäkerhet. Men hur skiljer man egentligen mellan normal och sjuklig ångest? På Ångestguiden.se får du svar om detta och mycket mer. Den interaktiva webbutbildningen har tagits fram av Pfizer för att skapa kunskap om GAD och vänder sig till både drabbade och anhöriga.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.