Skip to main content

Taggar

företagsnyheter

forskning & utveckling

produktion

rökavvänjning

erektionsproblem

hjärt- & kärlsjukdomar

onkologi

psoriasis

reumatiska sjukdomar

sällsynta sjukdomar

vacciner

almedalen

Media no image

Ny Sifo-undersökning: Detta vet svenskarna om TBE

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 07:00 CEST

Fler vaccinerar sig mot TBE (fästingöverförd hjärninflammation) i Sverige, men svenskarnas kunskap om sjukdomen varierar. Detta enligt en färsk undersökning av TNS Sifo på uppdrag av Pfizer. I undersökningen har man ställt frågor om kännedom om allvarliga symtom, behandling av TBE, riskområden samt när man tror att fästingar är aktiva.

Media no image

BESPONSA godkänt inom EU för behandling av recidiverande eller refraktär akut lymfatisk leukemi av B-cellstyp

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 08:13 CEST

Europeiska kommissionen har godkänt BESPONSA som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv B-cell prekursor Philadelphiakromosom-negativ (Ph-) akut lymfatisk leukemi (ALL) och Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) ALL som tidigare inte svarat på behandling med minst en tyrosinkinashämmare.

Xeljanz likvärdigt med Humira vid måttlig till svår RA

Xeljanz likvärdigt med Humira vid måttlig till svår RA

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 10:30 CEST

Läkemedlet Xeljanz i kombination med metotrexat är lika effektivt för patienter med måttlig till svår reumatoid artrit (RA) som standardbehandling med Humira plus metotrexat. Detta visar en studie som presenterades vid EULAR, den årliga europeiska reumatologikongressen i Madrid, 16 juni. Studien redovisas också i den medicinska tidskriften The Lancet.

Media no image

TLV-beslut: Subvention för IBRANCE vid behandling av spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:00 CEST

TLV har beslutat att IBRANCE i kombination med en aromatashämmare ska ingå i högkostnadsskyddet för behandling av HR+/HER2- lokalt avancerad eller spridd bröstcancer från och med 1 juli 2017(1). IBRANCE godkändes av EU-kommissionen i november 2016 och är det första nya läkemedlet som har godkänts som första linjens behandling för kvinnor med denna typ av spridd bröstcancer på nästan tio år.

Media no image

Europeiska kommissionen godkänner Pfizers TRUMENBA för förebyggande av sjukdom orsakad av grupp B-meningokocker hos ungdomar och vuxna

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 07:00 CEST

Europeiska kommissionen har godkänt TRUMENBA (vaccin mot meningokocker grupp B) för förebyggande av invasiv meningokocksjukdom orsakad av Neisseria meningitides serogrupp B (MenB) hos personer 10 år och äldre.

Media no image
Media no image

Positivt utlåtande från CHMP för BESPONSA (inotuzumab ozogamicin) för behandling av recidiverande eller refraktär akut lymfatisk leukemi

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 07:00 CEST

CHMP har lämnat ett positivt uttalande och rekommenderar EU-kommissionen att godkänna BESPONSA (inotuzumab ozogamicin) som monoterapi för behandling av vuxna med recidiverande eller refraktär CD22-positiv B-cell prekursor Philadelphiakromosom-negativ (Ph-) akut lymfatisk leukemi (ALL) och Philadelphiakromosom-positiv (Ph+) ALL som tidigare inte svarat på behandling med minst en tyrosinkinashämmare

Media no image

TLV beslut: Subvention för Xeljanz, tablettbehandling mot reumatoid artrit

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 09:02 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Xeljanz (tofacitinib) ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel från och med 21 april 2017(1). Beslutet innebär att även patienter i Sverige får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i tablettform för behandling av reumatoid artrit (RA). Xeljanz godkändes av EU-kommissionen den 22 mars i år.

Media no image

Pfizer får positivt utlåtande i Europa för vaccinet TRUMENBA mot grupp B-meningokocker

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 08:13 CEST

Trumenba har studerats i ett globalt kliniskt utvecklingsprogram som utvärderat vaccinet hos ungdomar och vuxna. Majoriteten av fallen av meningokocksjukdom i Europa orsakas av grupp B-meningokocker (MenB), med ökad risk för ungdomar och unga vuxna.

Media no image

FDA godkänner BAVENCIO® den första immunterapibehandlingen för metastatiskt Merkelcellskarcinom

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2017 10:42 CEST

Den enda FDA-godkända behandlingen för metastatiskt Merkelcellskarcinom, en ovanlig och aggressiv form av hudcancer. Den första indikationen för BAVENCIO, en human anti-PD-L1 antikropp.

Media no image

EU-kommissionen godkänner XELJANZ för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit i Europa

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 11:30 CEST

​EU-kommissionen har godkänt läkemedlet XELJANZ (tofacitinib citrate). XELJANZ ingår i en ny läkemedelsklass, Januskinas (JAK)-hämmare.

Media no image

Bristol-Myers Squibb och Pfizer presenterar den största ”real-world”-analysen som gjorts av effekt och säkerhet hos direktverkande orala antikoagulantia jämfört med warfarin till patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 07:00 CET

En analys av över 180 000 patienter i U.S. Medicares databas visar på en lägre risk för stroke eller systemisk embolism och allvarlig blödning hos patienter som behandlades med Eliquis (apixaban) jämfört med patienter behandlade med warfarin.

Media no image

Stockholm väljer återigen pneumokockvaccinet Prevenar 13

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 07:00 CET

Som första landsting i Sverige införde Stockholms läns landsting redan 2007 vaccination av små barn mot pneumokocker. Stockholms läns landsting, som använt Prevenar och Prevenar 13 sedan vaccinationsstarten för 10 år sedan, har nyligen avslutat en upphandling av pneumokockvaccin där man återigen valt Prevenar 13.

Media no image

FDA accepterar Biologics License Application (BLA) för prioriterad granskning av avelumab för behandling av metastatiskt urotelialt carcinom

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 06:00 CET

• En andra BLA-ansökan för avelumab har accepterats av FDA • Prognosen för urotelialt carcinom är dålig, särskilt när sjukdomen har metastaserat

Media no image

Pfizer får positive opinion för XELJANZ för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit i Europa

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 08:07 CET

Pfizer meddelar idag att den vetenskapliga kommittén CHMP vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA lämnat ett positivt utlåtande som rekommenderar JAK-hämmaren XELJANZ (tofacitinib citrate) för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA). CHMPs utlåtande kommer inom kort att behandlas av EU-kommissionen.

Media no image

FDA accepterar Biologics License Application för prioriterad granskning av avelumab för behandling av metastatiskt Merkelcellskarcinom

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 08:34 CET

Om det godkänns kan avelumab, en immunterapi som nu är ett prövningsläkemedel, bli den första behandlingen för indikationen metastatiskt Merkelcellskarcinom (MCC). Avelumab har tidigare av FDA beviljats status som Breakthrough Therapy och Fast Track för metastatiskt MCC, och som Orphan Drug för MCC.

Media no image

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA giltigförklarar ansökan om marknadsföringstillstånd för avelumab för behandling av metastatiskt merkelcellskarcinom

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 06:00 CET

Ansökan baseras på Fas II-data från studien JAVELIN Merkel 200 som visar på betydelsefulla tumörresponser i patienter med metastaserad sjukdom som fortskridit trots tidigare kemoterapi JAVELIN Merkel 200 studien utgör det största datamaterialet för någon anti-PD-L1/PD-1 molekyl som rapporterats för denna patientgrupp

Media no image

Fas 3-studien PALOMA-2 som publiceras i New England Journal of Medicine visar den kliniska nyttan med IBRANCE (palbociklib) som första linjens behandling av HR+/HER2- spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 06:00 CET

Kombinationen IBRANCE + letrozol är den första behandlingen mot HR+/HER2- spridd bröstcancer som visat en progressionsfri överlevnad på över två år

Media no image

XALKORI (crizotinib) går från villkorat till normalt godkännande inom EU

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 06:00 CET

Standardbehandling för patienter med avancerad ALK-positiv och ROS1-positiv icke-småcellig lungcancer inom EU

Media no image

EU-kommissionen godkänner Ibrance för behandling av kvinnor med HR+/HER2- spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 09:54 CET

IBRANCE är den första och enda CDK 4/6-hämmaren, en ny klass av cancerläkemedel, som godkänns i Europa . Det är också det första nya läkemedlet som godkänns som första linjens behandling för kvinnor med denna typ av spridd bröstcancer på nästan tio år.