Skip to main content

Taggar

företagsnyheter

forskning & utveckling

produktion

rökavvänjning

erektionsproblem

hjärt- & kärlsjukdomar

onkologi

psoriasis

reumatiska sjukdomar

sällsynta sjukdomar

vacciner

almedalen

Pfizer Health AB prisas som Sveriges mest jämställda privata arbetsplats

Pfizer Health AB prisas som Sveriges mest jämställda privata arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2016 07:56 CEST

I går presenterade Nyckeltalsinstitutet en rapport som kartlagt bland annat jämställdhet inom svenskt arbetsliv. Pfizer Health AB, med Sveriges största bioteknikanläggning för kommersiell produktion av läkemedelssubstanser, tar för andra året i rad topplaceringen bland privata arbetsgivare i jämställdhetsindex.

Media-no-image

Positivt EMA-utlåtande gällande orphan drug-status för avelumab mot merkelcellskarcinom

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2016 09:24 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för särläkemedel (Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) har lämnat ett positivt utlåtande om att ge avelumab status som orphan drug (särläkemedel) för behandling av merkelcellskarcinom, en sällsynt, aggressiv typ av hudcancer.

Media-no-image

Allt vanligare att svenskar över 50 år måste läggas in på sjukhus på grund av lunginflammation

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2016 08:20 CET

Lunginflammation är en vanlig sjukdom som årligen drabbar många svenskar. Statistik från Socialstyrelsen visar också att antalet sjukhusinläggningar på grund av lunginflammation i åldersgruppen 50 år och äldre har ökat under det senaste decenniet. Genom vaccination mot pneumokocker kan man förebygga den vanligaste orsaken till lunginflammation.

Media-no-image

Europeiskt godkännande för utökat användande av Xalkori vid ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2015 10:02 CET

EU-kommissionen har godkänt Xalkori (crizotinib) för användning även i första linjens behandling av vuxna med anaplastiskt lymfomkinas (ALK) - positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Nanna Svartz stipendium till Elisabet Svenungsson för forskning kring SLE

Nanna Svartz stipendium till Elisabet Svenungsson för forskning kring SLE

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2015 06:00 CET

Elisabet Svenungsson vid Karolinska Universitetssjukhuset har tilldelats 2015 års stipendium till Nanna Svartz minne. Hon får stipendiet för sin forskning kring sjukdomen SLE, med särskild koppling till den ökade risken för hjärtkärlsjukdom. Stipendiet på 50 000 kronor delades ut av Pfizer och Reumatikerförbundet i samband med Reumatikerförbundets 70-årsjubileum igår.

Media-no-image

Merck och Pfizer meddelar att FDA beviljat Orphan Drug status och Fast Track benämning för avelumab mot merkelcellskarcinom

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2015 11:16 CET

Att FDA beviljar avelumab status som orphan drug är en viktig regulatorisk milstolpe. Fast Track benämning belyser allvarlighetsgraden och det stora medicinska behovet som finns för patienter med denna typ av hudcancer. Alliansen Merck-Pfizer fortsätter att satsa stora resurser för att påskynda det kliniska programmet för den högprioriterade PD-L1-hämmaren

World Pneumonia Day 12 november: “Glada lungor” sätter lunginflammation och vaccination i fokus

World Pneumonia Day 12 november: “Glada lungor” sätter lunginflammation och vaccination i fokus

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2015 06:00 CET

Var tredje svensk har haft lunginflammation och hundratusentals oroar sig för att drabbas enligt en ny undersökning. Med novemberkampanjen ”Glada lungor” vill Pfizer och 1,6 miljonerklubben uppmärksamma hur man kan ta hand om sina lungor och minska risken att insjukna i lunginflammation.

Media-no-image

TLV beslut: Pneumokockvaccinet Prevenar 13 ingår i läkemedelsförmånen med begränsningar och villkor

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2015 10:16 CEST

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket har beslutat att Prevenar 13 ska ingå i läkemedelsförmånerna från den 26 september 2015. Subventionen gäller för patienter med nedsatt immunförsvar som löper hög risk, samt till de patienter över 65 år med svåra kroniska sjukdomar som löper moderat eller hög risk att drabbas av pneumokocksjukdomar.

Media-no-image

2 av 5 över 65 år vill jobba – eller jobbar idag

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2015 09:28 CEST

Drygt 2 av 5 (41 %) pensionärer uppger att de vill vara, eller redan är, aktiva på arbetsmarknaden. En fjärdedel av de som passerat 65 kan dessutom tänka sig ett karriärsbyte. Det visar en undersökning som Pfizer gjort inom ramen för initiativet Älska att åldras.

Media-no-image

Europeiska läkemedelsmyndigheten startar granskningen av Pfizers ansökan om marknadsföringstillstånd för Ibrance

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2015 08:37 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har giltigförklarat Pfizers ansökan om marknadsföringstillstånd för Ibrance (palbociclib) i kombination med hormonbehandling för behandling av hormonreceptorpositiv, HER 2-negativ (ER+/HER2-) avancerad eller metastaserande bröstcancer. Pfizers ansökan är därmed komplett och EMA kommer nu att påbörja granskningsprocessen.

Media-no-image

Seminarium idag klockan 13.30: ”Reboot” Life Science i Sverige - hur tillvaratar vi den digitala revolutionens möjligheter?

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2015 08:29 CEST

Påminnelse! Seminarium idag! Hur kan Sverige stärka klimatet för Life Science, erbjuda bättre vård och bidra till den medicinska utvecklingen genom att bli ledande inom digitalisering och e-hälsa? Möt företrädare från regeringen, patienter och näringslivet som diskuterar hur Sverige behöver röja hindren för vårdens digitalisering. #rebootlifescience

Media-no-image

Pressinbjudan Almedalen: ”Reboot” Life Science i Sverige - hur tillvaratar vi den digitala revolutionens möjligheter?

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2015 13:28 CEST

​Hur kan Sverige stärka klimatet för Life Science, erbjuda bättre vård och bidra till den medicinska utvecklingen genom att bli ledande inom digitalisering och e-hälsa? Möt företrädare från regeringen, patienter och näringslivet som diskuterar hur Sverige behöver röja hindren för vårdens digitalisering.

Media-no-image

Nya registerdata från THAOS ger vägledning om tidiga symtom

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2015 20:57 CEST

Familjär amyloidos med polyneuropati (TTR-FAP) är en ärftlig, sällsynt och progressiv sjukdom. Eftersom TTR-FAP är en irreversibel, progressiv sjukdom är det viktigt att diagnostisera och inleda behandlingen så tidigt som möjligt. Vid den internationella neurologikongressen EAN i Berlin nyligen, presenterades resultatet av en studie i THAOS-registret för att upptäcka tidiga symtom på TTR-FAP.

Media-no-image

Palbociclib mer än fördubblade tiden utan tumörtillväxt hos patienter med spridd östrogenberoende HER2-negativ bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2015 10:56 CEST

Data från den kliniska studien PALOMA-3 presenterades vid American Society of Clinical Oncology, ASCOs, årliga möte och publiceras i The New England Journal of Medicine

Media-no-image

Var femte svensk vill bli mer än 100 år

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2015 07:06 CEST

Svenskarna tror att de kommer att bli 85 och vill leva till de blir 90. Var femte vill till och med bli mer än 100 år gammal. Det visar en undersökning som Pfizer gjort inom ramen för initiativet Älska att åldras.

Media-no-image

Pfizer klättrar på YouTop 100 - listan på företag som lyckas bäst på YouTube

Pressmeddelanden   •   Maj 28, 2015 08:31 CEST

YouTop 100 mäter hur effektivt företag i Sverige använder sina YouTube-kanaler. I årets mätning har Pfizer klättrat 19 positioner och hamnar nu på plats 38. Undersökningen är gjord av Chimney Group.

Media-no-image

Xalkori ges ”breakthrough therapy” status av amerikanska läkemedelsmyndigheten för behandling av patienter med ROS1-positiv icke småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2015 09:52 CEST

Breakthrough therapy för Xalkori (crizotinib) baseras på en analys av data från en expansionskohort av en global fas 1-studie (studie 1001), som utvärderade Xalkori i 50 patienter med ROS1-positiv avancerad icke småcellig lungcancer

Media-no-image

Positiva resultat från fas 3-studie med inotuzumab ozogamicin hos vuxna patienter med recidiverande eller refraktär akut lymfatisk leukemi (ALL)

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2015 09:19 CEST

Resultaten visar en statistiskt signifikant högre andel patienter med komplett hematologisk remission hos vuxna patienter med recidiverande eller refraktär CD22-positiv akut lymfatisk leukemi (ALL) som fått inotuzumab ozogamicin, jämfört med patienter som fått standardbehandling i form av kemoterapi.

Media-no-image

Varannan svensk är förälskad

Pressmeddelanden   •   Maj 01, 2015 13:09 CEST

Drygt varannan svensk är förälskad. Det visar en undersökning som Pfizer gjort inom ramen för initiativet Älska att åldras.

Pfizer är den mest jämställda privata arbetsplatsen i Sverige

Pfizer är den mest jämställda privata arbetsplatsen i Sverige

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2015 06:00 CEST

I går presenterade Nyckeltalsinstitutet rapporter som kartlagt jämställdhet och arbetsvillkor inom svenskt arbetsliv. Pfizer Health AB och Pfizer AB tar topplaceringarna bland privata arbetsgivare i jämställdhetsindex. Dessutom hamnar Pfizer topp 5 som attraktiv arbetsgivare.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.