Skip to main content

Taggar

företagsnyheter

forskning & utveckling

produktion

rökavvänjning

erektionsproblem

hjärt- & kärlsjukdomar

onkologi

psoriasis

reumatiska sjukdomar

sällsynta sjukdomar

vacciner

almedalen

Media no image

Bristol-Myers Squibb och Pfizer presenterar den största ”real-world”-analysen som gjorts av effekt och säkerhet hos direktverkande orala antikoagulantia jämfört med warfarin till patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2017 07:00 CET

En analys av över 180 000 patienter i U.S. Medicares databas visar på en lägre risk för stroke eller systemisk embolism och allvarlig blödning hos patienter som behandlades med Eliquis (apixaban) jämfört med patienter behandlade med warfarin.

Media no image

Stockholm väljer återigen pneumokockvaccinet Prevenar 13

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2017 07:00 CET

Som första landsting i Sverige införde Stockholms läns landsting redan 2007 vaccination av små barn mot pneumokocker. Stockholms läns landsting, som använt Prevenar och Prevenar 13 sedan vaccinationsstarten för 10 år sedan, har nyligen avslutat en upphandling av pneumokockvaccin där man återigen valt Prevenar 13.

Media no image

FDA accepterar Biologics License Application (BLA) för prioriterad granskning av avelumab för behandling av metastatiskt urotelialt carcinom

Pressmeddelanden   •   Mar 10, 2017 06:00 CET

• En andra BLA-ansökan för avelumab har accepterats av FDA • Prognosen för urotelialt carcinom är dålig, särskilt när sjukdomen har metastaserat

Media no image

Pfizer får positive opinion för XELJANZ för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit i Europa

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 08:07 CET

Pfizer meddelar idag att den vetenskapliga kommittén CHMP vid den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA lämnat ett positivt utlåtande som rekommenderar JAK-hämmaren XELJANZ (tofacitinib citrate) för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA). CHMPs utlåtande kommer inom kort att behandlas av EU-kommissionen.

Media no image

FDA accepterar Biologics License Application för prioriterad granskning av avelumab för behandling av metastatiskt Merkelcellskarcinom

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 08:34 CET

Om det godkänns kan avelumab, en immunterapi som nu är ett prövningsläkemedel, bli den första behandlingen för indikationen metastatiskt Merkelcellskarcinom (MCC). Avelumab har tidigare av FDA beviljats status som Breakthrough Therapy och Fast Track för metastatiskt MCC, och som Orphan Drug för MCC.

Media no image

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA giltigförklarar ansökan om marknadsföringstillstånd för avelumab för behandling av metastatiskt merkelcellskarcinom

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 06:00 CET

Ansökan baseras på Fas II-data från studien JAVELIN Merkel 200 som visar på betydelsefulla tumörresponser i patienter med metastaserad sjukdom som fortskridit trots tidigare kemoterapi JAVELIN Merkel 200 studien utgör det största datamaterialet för någon anti-PD-L1/PD-1 molekyl som rapporterats för denna patientgrupp

Media no image

Fas 3-studien PALOMA-2 som publiceras i New England Journal of Medicine visar den kliniska nyttan med IBRANCE (palbociklib) som första linjens behandling av HR+/HER2- spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 06:00 CET

Kombinationen IBRANCE + letrozol är den första behandlingen mot HR+/HER2- spridd bröstcancer som visat en progressionsfri överlevnad på över två år

Media no image

XALKORI (crizotinib) går från villkorat till normalt godkännande inom EU

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 06:00 CET

Standardbehandling för patienter med avancerad ALK-positiv och ROS1-positiv icke-småcellig lungcancer inom EU

Media no image

EU-kommissionen godkänner Ibrance för behandling av kvinnor med HR+/HER2- spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 09:54 CET

IBRANCE är den första och enda CDK 4/6-hämmaren, en ny klass av cancerläkemedel, som godkänns i Europa . Det är också det första nya läkemedlet som godkänns som första linjens behandling för kvinnor med denna typ av spridd bröstcancer på nästan tio år.

Pfizer presenterar nya framsteg med JAK-hämmare inom reumatologi och psoriasisartrit

Pfizer presenterar nya framsteg med JAK-hämmare inom reumatologi och psoriasisartrit

Pressmeddelanden   •   Nov 11, 2016 08:15 CET

Läkemedelsbolaget Pfizer kommer att presentera en rad nya forskningsresultat om effekt och säkerhet vid behandling av reumatoid artrit och psoriasisartrit med tofacitinib. Vid American College of Rheumatologys kongress i Washington 11-16 november presenteras även resultaten från två grundläggande fas III-studier.

”Glada lungor” belyser lunghälsa i november: Många svenskar ovetande om vaccination mot lunginflammation

”Glada lungor” belyser lunghälsa i november: Många svenskar ovetande om vaccination mot lunginflammation

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2016 09:00 CET

En ny Novusundersökning visar att drygt var tredje person över 40 år har haft lunginflammation. Samtidigt känner majoriteten inte till att det går att vaccinera sig mot pneumokocker – den vanligaste orsaken till lunginflammation. Genom novemberkampanjen ”Glada lungor” vill Pfizer och 1,6 miljonerklubben uppmärksamma hur man kan ta hand om sina lungor.

Media no image

De första positiva Fas 3-resultaten från adjuvant behandling av njurcancer visar att SUTENT (sunitinib) förlänger sjukdomsfri överlevnad efter kirurgi

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2016 06:00 CET

Nya data presenterades vid kongressen ESMO 2016 och publicerades i New England Journal of Medicine

Nanna Svartz stipendium till Kaisa Mannerkorpi för forskning kring fysisk aktivitet vid fibromyalgi

Nanna Svartz stipendium till Kaisa Mannerkorpi för forskning kring fysisk aktivitet vid fibromyalgi

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 14:52 CEST

Kaisa Mannerkorpi, Sahlgrenska akademien, har tilldelats 2016 års stipendium till Nanna Svartz minne. Hon belönas för sin forskning kring fysisk aktivitet vid fibromyalgi. Stipendiet på 50 000 kronor delas ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet i samband med föreläsningarna vid Internationella reumatikerdagen i Stockholm.

Media no image

Glöm inte bort lungorna i förkylnings- och influensatider – sju frågor och svar om pneumokocker och vaccination

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 08:21 CEST

Höst betyder influensasäsong och många tänker på att vaccinera sig. Men visste du att det även går att skydda sig mot pneumokocker – den vanligaste orsaken till lunginflammation? Nyligen kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. Här har vi samlat sju frågor och svar om pneumokocker och vaccination.

Media no image

Risk för TBE trots att sommaren är över

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 13:38 CEST

Risken för TBE (fästingöverförd hjärninflammation) existerar fortfarande trots att sommarmånaderna har passerat. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten är det under höstmånaderna som flest fall av sjukdomen rapporteras. En undersökning visar att det finns en stor okunskap kring TBE, vaccination och fästingar hos allmänheten.

Media no image

Pfizer får positivt CHMP-utlåtande för IBRANCE för behandling av östrogenberoende HER2-negativ spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 08:46 CEST

Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har lämnat ett positivt utlåtande och rekommenderar EU-kommissionen att godkänna IBRANCE (palbociklib) för behandling av kvinnor med hormonreceptorpositiv, human epidermal tillväxtfaktor 2-negative (HR+/HER2-) lokalt avancerad eller spridd bröstcancer.

Media no image

XALKORI godkänt för behandling av patienter med ROS1-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 08:50 CEST

XALKORI är den första och enda godkända biomarkördrivna behandlingen för ROS1-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer inom EU.

Media no image

Pfizer ingår samarbete med H2 Health Hub

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 09:49 CEST

Som en del av företagets digitala strategi går Pfizer i Sverige in som industripartner i H2 Health Hub. Genom att vara en del av detta nätverk och kreativa miljö ser vi en möjlighet till både idéutbyte och att identifiera nya innovativa samarbeten kring digitala hälsolösningar. Avtalet sträcker sig från augusti 2016 över en treårsperiod.

Media no image

Majoriteten av svenska föräldrar vaccinerar inte sina barn mot TBE

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2016 08:00 CEST

I en ny undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag från Pfizer har svenskarnas kunskaper om TBE kartlagts. Trots att Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk från 1 år och uppåt visar resultaten av undersökningen att få föräldrar vaccinerat sina barn.

Kampanj: Pfizer och BMS tar pulsen på Almedalen

Kampanj: Pfizer och BMS tar pulsen på Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 14:49 CEST

100 000 svenskar har ingen aning om att deras hjärta slår oregelbundet och att det kan vara ett tecken på förmaksflimmer . Sjukdomen är en av de främsta orsakerna till stroke. I kampanjen Almedalspulsen lyfts vikten av att göra det enklare att upptäcka förmaksflimmer.