Tags

reumatoid artrit 51 tnf-hämmare 44 biologiska läkemedel 42 pneumokockvaccin 41 pneumokocker 40 barnvaccin 30 pfizer 28 rökstopp 28 psoriasis 26 sluta röka 26 rökavvänjning 22 reumatism 21 lunginflammation 20 cancer 15 jak-hämmare 15 kroniskt obstruktiv lungsjukdom 14 demens 12 onkologi 12 kol 11 impotens 11 alzheimers 11 kolinesterashämmare 10 pfizers stora forskningsstipendium 10 reumatologi 10 nyårslöfte 10 tyrosinkinashämmare 9 ledgångsreumatism 9 överaktiv blåsa 9 psoriasisartrit 9 nervsmärta 8 njurcancer 8 neuropatisk smärta 8 lungcancer 6 vaccin 6 acr 2012 6 trängningsinkontinens 6 inkontinens 5 sle 5 krokiga fingrar 5 dupuytrens kontraktur 5 champix 5 vikingasjukan 5 alzheimers sjukdom 4 strängnäs 4 antibiotikaresistens 4 lipitor 4 icke-småcellig lungcancer 4 förmaksflimmer 4 erektil dysfunktion 4 dupuytrensträng 4 bechterews sjukdom 4 kronisk myeloisk leukemi 4 clostridium histolyticum 4 asco 4 trängningar 4 spirometri 4 kollagenas 4 alk-hämmare 4 bioteknologisk tillverkning av läkemedel 3 fda 3 pneumokockinfektioner 3 icke småcellig lungcancer 3 studie 3 transtyretinamyloidos 3 neuroendokrina tumörer 3 stroke 3 ronald van vollenhoven 3 almedalen 3 stipendium 3 alk-test 3 hälsoekonomi 3 pankreas 3 epilepsi 3 falska läkemedel 3 blodpropp 3 generaliserat ångestsyndrom 3 ttr-fap 3 läkemedel 3 toviaz 3 ledgångsreumatism 3 pfizerstipendiet för yngre forskare 3 ed 2 viagra 2 klinisk forskning 2 diabetesneuropati 2 wyeth 2 faktor ix 2 capita 2 kml 2 bioteknologiska läkemedel 2 alk 2 hjärta-kärl 2 alzheimerpatienter 2 erektil dysfuntion 2 hemofili 2 nsclc 2 tobaksfria veckan 2 sjukvård 2 skelleftesjukan 2 rapport 2 anne carlsson 2 öroninflammation 2 kolesterol 2 sex 2 njurcellscancer 2 net 2 tobaksfriaveckan 2 riktlinjer 2 tki 2 hiv 2 potensproblem 2 urinvägsbesvär 2 ankyloserande spondylit 2 diabetes 2 reumaotid artrit 2 pristagare 2 forskning 2 hiv-sverige 2 lyrica 2 blodförtunnande 2 samsjuklighet 2 blödarsjuka 2 infektionsstipendiet 2 heders red ribbon 1 kardiovaskulära sjukdomar 1 urininkontinens 1 ny läkemedelsfabrik 1 hivpositiv 1 fimpa 1 bältros 1 pneum 1 ankyloserande spondylitt 1 eliquis 1 grön starr 1 generika 1 fibromyalgi 1 tafamidis 1 ny läkemedelsfabrik i strängnäs 1 målinriktade läkemedel 1 adjuvant bröstcancerbehandling 1 thomas skogh 1 new england journal of medicine 1 innovative incentives for effective antibacterials 1 falsk viagra 1 illegal tillverkning av läkemedel 1 blodproppar 1 miljöarbete 1 gothia forum 1 forskningsstipendium 1 vaccinupphandling 1 e.coli 1 illegala internetapotek 1 utvecklingsländer 1 kissa på sig 1 sväljsvårigheter 1 förfalskade läkemedel 1 influensa 1 pulmonell arteriell hypertension 1 tyrosin 1 johanna gustafsson 1 pneumokockbakterier 1 app 1 reumatikerförbundet 1 tumörer i bukspottkörteln 1 fortbildning läkare 1 hjärt- och lungsjukas 1 psoriasisbehandling 1 prostaglandiner 1 ångestsyndrom 1 infektion 1 förutsäga hjärt-kärlsjkdom 1 arthritis & rheumatism 1 internet apotek 1 dimitrios makrygiannakis 1 högkostnadsskydd 1 established products 1 illegal läkemedelsförsäljning 1 hans carlsten 1 forskningsanslag 1 pfizer strängnäs 1 anna grahn 1 kvinnor 1 fragmin 1 serum amyloid a 1 bukspottkörtel 1 vaccinstudie 1 kol dagen 1 infektionssjukdomar 1 illegala läkemedel 1 tofacitinib 1 spiriva 1 långvarig smärta 1 blodproppshämmande läkemedel 1 östergötland 1 dosering 1 plackpsoriasis 1 inflammation 1 skräp-mejll 1 neutrofiler 1 apixaban 1 forskningsportfölj 1 world pneumonia day 1 kloka listan 2010 1 hiv-index 1 vårdval 1 hjärtsvikt 1 vårdvalssystem 1 barnvaccination 1 ångest 1 somavert 1 upphandling 1 pancreas 1 medicinsk forskning 1 pelvospondylit 1 rcc 1 rökavvänjningsläkemedel 1 patrik gille-johnson 1 neuroendokrina tumörer i pankreas 1 polyneuropati 1 the lancet 1 bukspottskörtel 1 ies-studien 1 autoimmuna sjukdomar 1 streptococcus pneumoniae 1 multipel skleros 1 ola nived 1 walter heidkampf 1 undersökning 1 metotrexat 1 journalgoogle 1 johanna sjöwall 1 tnt-studien 1 reducera växthusgaser 1 nationell läkemedelsstrategi 1 capita-studien 1 team-studien 1 ra 1 revatio 1 biopharmaceutical manufacturing plant 1 alk-positiv icke småcellig lungcancer 1 kronoberg 1 vyndaqel 1 kronisk njursjukdom 1 fars dag 1 icke-småcellig lungcaner 1 blodfettssänkande medicin 1 hjärt-kärlsjukdom 1 dupuytrens sjukdom 1 öroninflammationer 1 uppsala 1 pah 1 oäkta läkemdel 1 blodfetter 1 valet 2014 1 nikotinberoende 1 rekombinant 1 lågprisläkemedel 1 utmärkelse 1 gunnar sturfelt 1 registerstudie 1 metabolt syndrom 1 socialstyrelsen 1 genotropin 1 indikation 1 kranskärlssjukdomar 1 injektionspenna 1 offentlig toalett 1 skåne 1 biotekniföretag 1 högt kolesterol 1 lipitor 10 mg 1 sjukvårdskostnader 1 generiska käkemedel 1 blodförtunnande läkamedel 1 koagulationsfaktor ix 1 läkemedelsföretagssammanslagning 1 hjärtsjukdom 1 sexuell hälsa 1 läkemedelsföretag 1 antikoagulantia 1 behandlingsrekommendationer 1 sutent 1 höga blodfetter 1 urinvägsproblem 1 snusavvänjning 1 carl turesson 1 individanpassad behandling 1 rencomp 1 life science investeringar 1 chuck knirsch 1 johanna brännström 1 antikolinerg 1 södertälje 1 daniel bremell 1 följsamhet 1 demenssköterskor 1 vårdfrågor 1 spam 1 solveig wållberg-jonsson 1 bechterew 1 stipendier yngre forskare 1 pneumockocker 1 pain proposal 1 ttr-amyloidos 1 almedalen seminarie 1 ersättningsmodeller 1 antibiotika 1 malin inghammar 1 gikt 1 anna holmberg 1 barnglaukom 1 nätapotek 1 blodförtunnande läkemedel 1 kjell öberg 1 biofilmsbildning 1 fästingburna infektioner 1 vilija oke 1 livskvalitet 1 citrullinerade proteiner 1 glaukom 1 prostaglandin 1 respimat 1 crp 1 kirsti gjellan 1 lena björkman 1 karolinska insitututet 1 kol-dagen 1 erektil dyfuntion 1 luftrörsvidgande 1 inspra 1 läkemedelsbehandling 1 pfizers forskningsstipendium 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Pfizers CDK 4/6-hämmare palbociclib i kombination med letrozol ökade markant tiden utan tumörtillväxt hos kvinnor med långt framskriden bröstcancer

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 08:39 CEST

Palbociclib kan bli det första läkemedlet i en ny klass, CDK4/6-hämmare. Nyligen presenterades fas 2-data från PALOMA-1 studien.

Största stipendiet inom svensk reumatologisk forskning:  Lennart Jacobsson tilldelas Pfizers stora forskningsstipendium 2014

Största stipendiet inom svensk reumatologisk forskning: Lennart Jacobsson tilldelas Pfizers stora forskningsstipendium 2014

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 10:50 CEST

Professor och överläkare Lennart Jacobsson vid Sahlgrenska Universitets-sjukhuset i Göteborg tilldelas Pfizers stora forskningsstipendium 2014. Han belönas för sin forskning som bidragit med ökad kunskap om de reumatiska sjukdomarna samt nya strategier för att förbättra vården av patienter med ledgångsreumatism, ankyloserande spondylit (inflammatorisk ryggsjukdom) och gikt.

Media-no-image

Skåne, Blekinge och Kalmar väljer pneumokockvaccinet Prevenar 13

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 08:18 CEST

Region Skåne har tillsammans med Blekinge Läns Landsting och Landstinget Kalmar nyligen avslutat en upphandling av pneumokockvacciner. Avtal har tecknats med Pfizer för vaccinet Prevenar 13. Prevenar 13 uppfyller landstingens expertgrupps samtliga ställda önskemål vad gäller skyddseffekt, både direkt effekt men också indirekt effekt genom så kallad flockimmunitet.

Media-no-image

Positiva resultat från fas 3-studie med målriktat läkemedel för behandling av lungcancer

Pressmeddelanden   •   2014-03-27 14:45 CET

Pfizer rapporterar positiva resultat från en fas 3-studie där XALKORI (crizotinib) jämförs med kemoterapi vid behandling av tidigare obehandlade patienter med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer. Resultaten kommer att presenteras på en medicinsk kongress inom kort.

Media-no-image

Apixaban minskar risken för stroke och stora blödningar hos patienter även hos äldre

Pressmeddelanden   •   2014-03-24 11:20 CET

Eliquis (apixaban) minskar risken för stroke och stora blödningar hos patienter med förmaksflimmer jämfört med warfarin i alla åldersgrupper, inklusive äldre patienter. Det visar data från en delanalysis av Fas 3-studien ARISTOTLE som publicerats i European Heart Journal.

Media-no-image

TLV-beslut: Målriktat läkemedel för behandling av lungcancer ingår i läkemedelsförmånen

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 09:10 CET

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har beslutat att Xalkori (crizotinib) ingår i läkemedelsförmånen från och med den 28 februari, 2014. Xalkori, som godkändes av EU-kommissionen i oktober 2012, är det första läkemedlet som hämmar ALK (anaplastiskt lymfomkinas), vid tidigare behandlad ALK-positiv icke-småcellig lungcancer.

Media-no-image

Positiva top-line resultat från världens största vaccinstudie mot lunginflammation

Pressmeddelanden   •   2014-02-25 08:24 CET

Resultatet av CAPiTA studien visar att pneumokockvaccinet Prevenar 13 kan förhindra samhällsförvärvad lunginflammation hos vuxna orsakad av de serotyper som ingår i vaccinet. Detaljerade resultat kommer att presenteras vid det internationella symposiet om pneumokocker och pneumokocksjukdomar (ISPPD) i Hyderabad, Indien, den 12 mars 2014.

Media-no-image

Ny receptfri behandling mot svamp i slidan: 230 000 kvinnor har återkommande svampbesvär

Pressmeddelanden   •   2014-01-30 10:38 CET

Enligt en ny SIFO-undersökning har 60 %, motsvarande nästan 900 000 svenska kvinnor mellan 18 och 45 år, haft svamp i underlivet. Var fjärde har återkommande besvär. Var tredje anger symtomen som mycket besvärande. Från den första februari blir det enklare att köpa tabletter att svälja. Diflucan blir Sveriges första receptfria läkemedel med flukonazol som är specifikt för svampinfektioner.

Media-no-image

12 november är internationella dagen mot lunginflammation - för ökad kunskap och kännedom om lunginflammation

Pressmeddelanden   •   2013-11-11 08:03 CET

Den 12 november är det internationella dagen mot lunginflammation, ”World Pneumonia Day” och då vill Pfizer uppmärksamma att lunginflammation är en vanlig dödsorsak och som till viss del kan förebyggas genom vaccination.

Media-no-image

Ångestguiden.se: Unik webbutbildning skapar kunskap om ångestsyndrom

Pressmeddelanden   •   2013-10-30 08:03 CET

Man räknar med att flera hundra tusen svenskar lever med generaliserat ångestsyndrom (GAD). Vanliga symtom är stark oro, ängslan och osäkerhet. Men hur skiljer man egentligen mellan normal och sjuklig ångest? På Ångestguiden.se får du svar om detta och mycket mer. Den interaktiva webbutbildningen har tagits fram av Pfizer för att skapa kunskap om GAD och vänder sig till både drabbade och anhöriga.

God säkerhet och effekt med nytt läkemedel mot reumatism

God säkerhet och effekt med nytt läkemedel mot reumatism

Pressmeddelanden   •   2013-10-28 10:45 CET

Tofacitinib, ett nytt läkemedel mot reumatoid artrit som tas som tablett, har stabil säkerhetsprofil och effekt i minst fem år. Det visar en analys av studier med över 5 000 patienter som presenteras vid den internationella reumatologkongressen i San Diego i USA.

Rökning ökar risken för reumatism

Rökning ökar risken för reumatism

Pressmeddelanden   •   2013-10-28 09:15 CET

Rökning är en känd riskfaktor för reumatism. Studier pekar också på att rökning försämrar effekten av antiinflammatorisk behandling. För tofacitinib, en ny tablettbehandling mot reumatoid artrit, noteras dock ingen skillnad i effekt mellan rökare och icke rökare, enligt en analys av data från flera stora studier som presenteras vid den stora reumatologkongressen i San Diego i USA.

JAK-hämmare i fokus på världens största reumatologikongress

JAK-hämmare i fokus på världens största reumatologikongress

Pressmeddelanden   •   2013-10-24 08:20 CEST

Inte mindre än 20 abstracts om tofacitinib, den första JAK-hämmaren i tablettform mot ledgångsreumatism, kommer att presenteras vid American College of Rheumatology (ACR), som hålls den 25 till 30 oktober i San Diego, USA. Bland annat presenteras långtidsuppföljningar på upp till fem år som visar att tofacitinib är både säkert och effektivt över tid.

Media-no-image

Pneumokocker – låg kunskap om vanligaste bakterien som orsakar lunginflammation

Pressmeddelanden   •   2013-10-23 07:50 CEST

Mer än hälften av alla lunginflammationer orsakas av pneumokockbakterier. Fler borde vaccinera sig inte bara mot säsongsinfluensan, utan kanske även mot pneumokockinfektion. I en ny undersökning som Doktorn.com genomfört bland personer 50 år eller äldre svarar endast 19 procent att de eller anhörig vaccinerat sig mot pneumokocker.

Media-no-image

Psoriasis är mer än en hudsjukdom

Pressmeddelanden   •   2013-10-13 07:55 CEST

Cirka 250 000 människor i Sverige har diagnosen psoriasis (cirka 3 procent av befolkningen). Måttlig till svår psoriasis är associerad med ökad prevalens och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar. Man vet dessutom att kardiovaskulära riskfaktorer är underdiagnostiserade och underbehandlade hos patienter med psoriasis.

Media-no-image

Nanna Svartz stipendium till Pierre Geborek: Först i världen att rapportera om biologiska läkemedel

Pressmeddelanden   •   2013-10-11 12:06 CEST

Pierre Geborek vid Skånes universitetssjukhus i Lund får ta emot 2013 års stipendium till Nanna Svartz minne. Han får utmärkelsen för sin forskning kring uppföljning av biologiska läkemedel. Stipendiet på 50 000 kronor delas ut av Pfizer AB i samarbete med Reumatikerförbundet.

Media-no-image

Bosulif, för behandling av tidigare behandlad kronisk myeloisk leukemi, ingår i läkemedelsförmånen

Pressmeddelanden   •   2013-10-09 13:40 CEST

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat att Bosulif (bosutinib) ska ingå i läkemedelsförmånerna från och med den 4 oktober, 2013. Bosulif används för behandling av vuxna patienter med Philadelphiakromosompositiv kronisk myeloisk leukemi som tidigare behandlats med en eller flera tyrosinkinashämmare.

Media-no-image

Analys av studier visar: Champix (vareniklin) ökar inte risken för psykiatriska störningar

Pressmeddelanden   •   2013-10-08 08:03 CEST

Oberoende forskare har analyserat resultaten från 17 placebokontrollerade vareniklin-studier samt från en stor observationsstudie. Resultaten visar ingen ökad risk för psykiatriska störningar för vareniklinpatienterna. (1)

Kirsti Gjellan Årets Läkemedelsprofil

Kirsti Gjellan Årets Läkemedelsprofil

Pressmeddelanden   •   2013-09-25 14:07 CEST

Pfizers Kirsti Gjellan har blivit utnämnd till Årets Läkemedelsprofil i samband med Läkemedelsmarknadsdagen i Stockholm, arrangerad av Läkemedelsmarknaden. Kirsti Gjellan är ansvarig för Pfizers bioteknikanläggning i Strängnäs samt vd för Pfizer Health AB och får utmärkelsen för sitt miljö- och förändringsarbete.

Media-no-image

Ny studie visar att vareniklin har effekt och kan användas vid behandling av rökare med depression

Pressmeddelanden   •   2013-09-24 08:02 CEST

En nyligen genomförd studie visar att vareniklin även kan hjälpa patienter med depression att sluta röka. Enligt studien förvärrades inte depressions- eller ångestsymtomen. 40 procent av deltagarna som behandlades med vareniklin slutade röka jämfört med 16 procent i placebogruppen. Depressionen förvärrades inte i någon av grupperna.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.