Skip to main content

Taggar

företagsnyheter

forskning & utveckling

produktion

rökavvänjning

erektionsproblem

hjärt- & kärlsjukdomar

onkologi

psoriasis

reumatiska sjukdomar

sällsynta sjukdomar

vacciner

almedalen

Media no image

Pfizer får positivt CHMP-utlåtande för IBRANCE för behandling av östrogenberoende HER2-negativ spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 08:46 CEST

Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, har lämnat ett positivt utlåtande och rekommenderar EU-kommissionen att godkänna IBRANCE (palbociklib) för behandling av kvinnor med hormonreceptorpositiv, human epidermal tillväxtfaktor 2-negative (HR+/HER2-) lokalt avancerad eller spridd bröstcancer.

Media no image

XALKORI godkänt för behandling av patienter med ROS1-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2016 08:50 CEST

XALKORI är den första och enda godkända biomarkördrivna behandlingen för ROS1-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer inom EU.

Media no image

Pfizer ingår samarbete med H2 Health Hub

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2016 09:49 CEST

Som en del av företagets digitala strategi går Pfizer i Sverige in som industripartner i H2 Health Hub. Genom att vara en del av detta nätverk och kreativa miljö ser vi en möjlighet till både idéutbyte och att identifiera nya innovativa samarbeten kring digitala hälsolösningar. Avtalet sträcker sig från augusti 2016 över en treårsperiod.

Media no image

Majoriteten av svenska föräldrar vaccinerar inte sina barn mot TBE

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2016 08:00 CEST

I en ny undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag från Pfizer har svenskarnas kunskaper om TBE kartlagts. Trots att Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination för personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk från 1 år och uppåt visar resultaten av undersökningen att få föräldrar vaccinerat sina barn.

Kampanj: Pfizer och BMS tar pulsen på Almedalen

Kampanj: Pfizer och BMS tar pulsen på Almedalen

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2016 14:49 CEST

100 000 svenskar har ingen aning om att deras hjärta slår oregelbundet och att det kan vara ett tecken på förmaksflimmer . Sjukdomen är en av de främsta orsakerna till stroke. I kampanjen Almedalspulsen lyfts vikten av att göra det enklare att upptäcka förmaksflimmer.

Media no image

Så lite vet svenskarna om den fästingburna sjukdomen TBE - Nytt initiativ ska minska okunskapen om sjukdomen

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 12:40 CEST

TBE är en sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer med bestående besvär. Trots att antalet sjukdomsfall ökat de senaste åren visar en ny undersökning av TNS Sifo, på uppdrag av Pfizer, att svenskarnas kunskap om TBE är låg. Genom initiativet, Ut i det fria, vill Pfizer tillsammans med 1,6-miljonerklubben och Orienteringsförbundet uppmärksamma TBE och vad man kan göra för att skydda sig.

Media no image

ASCO 2016: Pivotal studie med avelumab visar på positiva resultat vid metastatiskt Merkelcellskarcinom

Pressmeddelanden   •   Jun 10, 2016 13:00 CEST

• Den första pivotala studien med Mercks och Pfizers anti-PD-L1 antikropp avelumab visar på kliniskt meningsfulla tumörsvar vid tidigare behandlad metastatiskt Merkelcellskarcinom (MCC) • Resultaten från en internationell Fas II multicenterstudie hos 88 patienter med metastatiskt MCC utgör det största datamaterialet för någon anti-PD-L1/PD-1 molekyl som rapporterats för denna patientgrupp

Media no image

Nya vetenskapliga resultat ger starkt stöd åt Champix vid rökavvänjning

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2016 08:21 CEST

Rökavvänjningsmedicinen Champix är inte förknippad med en signifikant ökad risk för allvarliga neuropsykiatriska biverkningar jämför med placebo. Nya data om säkerhet från den kliniska studien EAGLES innebär att den svarta triangeln som markerat utökad säkerhetsövervakningen för Champix inom EU har tagits bort och produktresumén är nu uppdaterad med denna information.

Media no image

Merck och Pfizer presenterar data för avelumab vid sju olika cancerformer under ASCOs årliga möte

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2016 08:31 CEST

Presentationerna rör nya studieresultat kring ett antal svårbehandlade cancerformer, bland annat data från den centrala Fas II-prövningen av avelumab för sekundär behandling av metastatiskt Merkelcellskarcinom (MCC). Även data som rör mesoteliom, adrenokortikalt karcinom, icke-småcellig lungcancer, samt urotelial cancer och cancer i magsäck och äggstockar samt uppdaterade säkerhetsdata presenteras

Pfizer Health AB prisas som Sveriges mest jämställda privata arbetsplats

Pfizer Health AB prisas som Sveriges mest jämställda privata arbetsplats

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2016 07:56 CEST

I går presenterade Nyckeltalsinstitutet en rapport som kartlagt bland annat jämställdhet inom svenskt arbetsliv. Pfizer Health AB, med Sveriges största bioteknikanläggning för kommersiell produktion av läkemedelssubstanser, tar för andra året i rad topplaceringen bland privata arbetsgivare i jämställdhetsindex.

Media no image

Positivt EMA-utlåtande gällande orphan drug-status för avelumab mot merkelcellskarcinom

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2016 09:24 CET

Den europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) kommitté för särläkemedel (Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) har lämnat ett positivt utlåtande om att ge avelumab status som orphan drug (särläkemedel) för behandling av merkelcellskarcinom, en sällsynt, aggressiv typ av hudcancer.

Media no image

Allt vanligare att svenskar över 50 år måste läggas in på sjukhus på grund av lunginflammation

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2016 08:20 CET

Lunginflammation är en vanlig sjukdom som årligen drabbar många svenskar. Statistik från Socialstyrelsen visar också att antalet sjukhusinläggningar på grund av lunginflammation i åldersgruppen 50 år och äldre har ökat under det senaste decenniet. Genom vaccination mot pneumokocker kan man förebygga den vanligaste orsaken till lunginflammation.

Media no image

Europeiskt godkännande för utökat användande av Xalkori vid ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2015 10:02 CET

EU-kommissionen har godkänt Xalkori (crizotinib) för användning även i första linjens behandling av vuxna med anaplastiskt lymfomkinas (ALK) - positiv icke-småcellig lungcancer (NSCLC).

Nanna Svartz stipendium till Elisabet Svenungsson för forskning kring SLE

Nanna Svartz stipendium till Elisabet Svenungsson för forskning kring SLE

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2015 06:00 CET

Elisabet Svenungsson vid Karolinska Universitetssjukhuset har tilldelats 2015 års stipendium till Nanna Svartz minne. Hon får stipendiet för sin forskning kring sjukdomen SLE, med särskild koppling till den ökade risken för hjärtkärlsjukdom. Stipendiet på 50 000 kronor delades ut av Pfizer och Reumatikerförbundet i samband med Reumatikerförbundets 70-årsjubileum igår.

Media no image

Merck och Pfizer meddelar att FDA beviljat Orphan Drug status och Fast Track benämning för avelumab mot merkelcellskarcinom

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2015 11:16 CET

Att FDA beviljar avelumab status som orphan drug är en viktig regulatorisk milstolpe. Fast Track benämning belyser allvarlighetsgraden och det stora medicinska behovet som finns för patienter med denna typ av hudcancer. Alliansen Merck-Pfizer fortsätter att satsa stora resurser för att påskynda det kliniska programmet för den högprioriterade PD-L1-hämmaren

World Pneumonia Day 12 november: “Glada lungor” sätter lunginflammation och vaccination i fokus

World Pneumonia Day 12 november: “Glada lungor” sätter lunginflammation och vaccination i fokus

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2015 06:00 CET

Var tredje svensk har haft lunginflammation och hundratusentals oroar sig för att drabbas enligt en ny undersökning. Med novemberkampanjen ”Glada lungor” vill Pfizer och 1,6 miljonerklubben uppmärksamma hur man kan ta hand om sina lungor och minska risken att insjukna i lunginflammation.

Media no image

TLV beslut: Pneumokockvaccinet Prevenar 13 ingår i läkemedelsförmånen med begränsningar och villkor

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2015 10:16 CEST

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket har beslutat att Prevenar 13 ska ingå i läkemedelsförmånerna från den 26 september 2015. Subventionen gäller för patienter med nedsatt immunförsvar som löper hög risk, samt till de patienter över 65 år med svåra kroniska sjukdomar som löper moderat eller hög risk att drabbas av pneumokocksjukdomar.

Media no image

2 av 5 över 65 år vill jobba – eller jobbar idag

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2015 09:28 CEST

Drygt 2 av 5 (41 %) pensionärer uppger att de vill vara, eller redan är, aktiva på arbetsmarknaden. En fjärdedel av de som passerat 65 kan dessutom tänka sig ett karriärsbyte. Det visar en undersökning som Pfizer gjort inom ramen för initiativet Älska att åldras.

Media no image

Europeiska läkemedelsmyndigheten startar granskningen av Pfizers ansökan om marknadsföringstillstånd för Ibrance

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2015 08:37 CEST

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har giltigförklarat Pfizers ansökan om marknadsföringstillstånd för Ibrance (palbociclib) i kombination med hormonbehandling för behandling av hormonreceptorpositiv, HER 2-negativ (ER+/HER2-) avancerad eller metastaserande bröstcancer. Pfizers ansökan är därmed komplett och EMA kommer nu att påbörja granskningsprocessen.

Media no image

Seminarium idag klockan 13.30: ”Reboot” Life Science i Sverige - hur tillvaratar vi den digitala revolutionens möjligheter?

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2015 08:29 CEST

Påminnelse! Seminarium idag! Hur kan Sverige stärka klimatet för Life Science, erbjuda bättre vård och bidra till den medicinska utvecklingen genom att bli ledande inom digitalisering och e-hälsa? Möt företrädare från regeringen, patienter och näringslivet som diskuterar hur Sverige behöver röja hindren för vårdens digitalisering. #rebootlifescience

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.