Skip to main content

Inför World Pneumonia Day 12 november: Tre av fyra vet inte att det finns vaccin mot lunginflammation

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2017 08:00 CET

Tre av fyra svenskar vet inte att det är möjligt att skydda sig mot lunginflammation genom vaccination. Hälften av svenskarna känner inte heller till om de tillhör en riskgrupp. Det visar en ny Sifoundersökning, beställd av läkemedelsföretaget Pfizer.

– Det är allvarligt att det finns en så stor okunskap om möjligheten att skydda sig mot lunginflammation. Särskilt oroande är att så många inte känner till om de ingår i en riskgrupp, säger Johan Brun, medicinsk direktör på Pfizer.

Sifoundersökningen visar att tre av fyra svenskar, 74 procent, inte vet eller inte tror att det är möjligt att vaccinera sig mot pneumokocker, som är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Drygt hälften av svenskarna, 53 procent, känner inte heller till om de tillhör en riskgrupp.

Lunginflammation är en allvarlig och i vissa fall livshotande sjukdom. Varje år drabbas cirka 100 000 av lunginflammation. Under de senaste tio åren har i årsgenomsnitt 34 809 personer i Sverige blivit så sjuka att de lagts in på sjukhus1. Många insjuknar i lunginflammation under influensasäsongen, som oftast har sin topp i februari och vanligen pågår fram till maj2.

– Den som vill skydda sig mot lunginflammation kan be om vaccination samtidigt som man vaccinerar sig mot influensa. Det finns två olika vacciner mot pneumokocker, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att riskgrupperna tar båda vacciner med visst mellanrum, säger Johan Brun.

Under 2016 kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om att riskgrupper bör vaccineras mot pneumokocker. Som riskgrupper räknas bland annat personer som är 65 år och äldre, personer med vissa kroniska sjukdomar samt rökare och personer med alkoholmissbruk3. Nu ska regeringen ta ställning till om Folkhälsomyndighetens rekommendationer också ska omfattas av ett nationellt program om vaccination för riskgrupper.

Idag ingår ett av vaccinen mot pneumokocker, Prevenar 13, i högkostnadsskyddet med begränsning.4
 

Om Sifoundersökningen
Sifoundersökningen genomfördes med en onlinepanel under perioden 26 september – 4 oktober 2017. 1 835 personer deltog i undersökningen.

Följande frågor ställdes:
Den vanligaste orsaken till lunginflammation är en bakterie som heter pneumokocker. Vet du om det är möjligt eller inte att vaccinera sig mot pneumokocker?

Svar: Alla Kvinnor Män
Ja, det är möjligt 26 % 31 % 20 %
Nej, det är inte möjligt 20 % 22 % 18 %
Tveksam, vet ej 54 % 47 % 61 %

Vet du om du tillhör någon riskgrupp för lunginflammation, dvs. att du har en högre risk att drabbas än andra människor?
Svar: Alla Kvinnor Män
Ja, jag vet att jag tillhör en riskgrupp 8 % 9 % 7 %
Ja, jag vet att jag inte tillhör någon riskgrupp 39 % 43 % 35 %
Nej, jag vet inte om jag tillhör någon riskgrupp eller ej 53 % 48 % 58 %


Fakta om riskgrupper
Folkhälsomyndigheten rekommenderar pneumokockvaccination till riskgrupper. För några grupper rekommenderas vaccination till alla, medan det för andra krävs en individuell bedömning. Till riskgrupper räknas bland annat personer som

- är 65 år och äldre
- har kronisk lungsjukdom som astma och KOL
- har diabetes mellitus
- har kronisk hjärtsjukdom, kroniska leversjukdomar eller kronisk njursvikt
- har alkoholmissbruk
- är rökare.3

Fem tips för att förebygga lunginflammation
1. Sluta röka och var måttlig med alkohol. Då minskar du risken att drabbas av lunginflammation.
2. Var vardagsaktiv. Andningsförmågan förbättras av fysisk aktivitet som exempelvis promenader, simning, gympa och trädgårdsarbete.
3. Stressa ner. Stress kan försvaga immunförsvaret och göra dig mer infektionskänslig. Sträva efter balans och lugn i vardagen. Andas djupt med magen istället för högt uppe med bröstkorgen.
4. Tvätta händerna ofta och undvik att röra ansiktet och munnen med händerna. Då minskar du smittorisken i förkylnings- och influensatider.
5. Vaccinera dig mot lunginflammation (pneumokocker). Detta är särskilt viktigt om du tillhör en grupp som har ökad risk att drabbas.


1 Socialstyrelsens statistikdatabas, http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/diagnoserislutenvard. Sökkriterier: J12-J18/Riket/Ålder: 0-85+/Båda könen/Antal patienter/2007-2016.Accessed 2017-10-09.
2https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/statistikdatabaser-och-visualisering/sjukdomsstatistik/influensa-veckorapporter/aktuell-influensarapport/
3https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/Rekommendationer-om-pneumokockvaccination-till-riskgrupper/ 4https://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/begransad-subvention/Prevenar-13-ingar-i-hogkostnadsskyddet-med-begransning/
 

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se