Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 353 träffar

Lovande resultat för behandling av allvarlig hjärtsjukdom

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 08:14 CEST

En ny studie visar att läkemedlet tafamidis kan minska dödligheten med 30 procent hos människor med hjärtmuskelsjukdom orsakad av transtyretinamyloidos. Studien har publicerats i New England Journal of Medicine.

Pfizer lanserar patientnavigator.se – ny digital plattform för att stödja och vägleda kvinnor med spridd bröstcancer

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2018 07:00 CEST

Patientnavigator.se är en internetportal som stödjer patienter med spridd bröstcancer hela vägen från diagnos och behandling till frågor om rehabilitering och arbetsliv. På webbplatsen kan patienter hitta svar på många av sina frågor, hitta nya nätverk, och ta del av information som kan hjälpa dem att fatta viktiga beslut och hantera sin sjukdom.

Xeljanz (tofacitinib) godkänt för moderat till svår aktiv ulcerös kolit

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 09:09 CEST

EU-kommissionen har godkänt Xeljanz (tofacitinib) för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit som tidigare haft otillräcklig respons på eller biverkan av antingen konventionell behandling eller ett biologiskt läkemedel.1 Xeljanz är det första och enda orala läkemedlet och januskinas- (JAK) hämmare som godkänts för denna patientgrupp.

XELJANZ (tofacitinib) godkänt för aktiv psoriasisartrit i EU

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 08:35 CEST

Xeljanz, den första orala JAK-hämmaren för behandling av vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit, har nu även godkänts för psoriasisartrit i EU

Nyheter Visa alla 30 träffar

Pfizer under Almedalsveckan 2018

Pfizer under Almedalsveckan 2018

Nyheter   •   Jun 26, 2018 12:36 CEST

Pfizer i Almedalen

Nyheter   •   Jun 29, 2017 13:43 CEST

Välkommen till Pfizers seminarier i Almedalen. Här är årets program:

Pfizer och UICC (The Union for International Cancer Control) erbjuder anslag till projekt för att stödja patienter med spridd bröstcancer

Nyheter   •   Mar 20, 2017 07:00 CET

Pfizer finansierar fortsättningen av partnerskapet med UICC kring SPARC MBC Challenge, vilket innebär totala anslag på över 1,3 miljoner dollar. Organisationer runt om i världen som vill satsa på att stödja patienter med spridd bröstcancer inbjuds att lämna in ansökningar

Prestigefyllt pris till Pfizers läkemedel mot spridd bröstcancer

Nyheter   •   Dec 02, 2016 08:01 CET

Pfizers läkemedel mot spridd bröstcancer har fått Prix Galien USAs utmärkelse ”bästa läkemedel” 2016. Det är ett av de mest prestigefyllda priserna inom läkemedelsforskning och –utveckling och anses vara branschens motsvarighet till Nobelpriset.

Evenemang Visa alla 5 träffar

Pfizer i Almedalen: Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?

Evenemang   •   Jun 26, 2018 12:07 CEST

Forskningen kring immunterapi mot cancer är intensiv. De läkemedel som kommit fram som ett resultat av forskningen har möjlighet att förlänga överlevnaden för vissa former av cancer. Immunterapier mot cancer används i Sverige sedan några år tillbaka och vi har under dessa år fått flera nationella rekommendationer kring hur och till vilka patienter som de ska användas. Men den lokala cancervårde...

2018-07-03, 15:00 - 16:00 CEST

S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 (Lokal: Fysiken)

Pfizer i Almedalen: Kan vi halvera strokefallen på tio år?

Evenemang   •   Jun 26, 2018 12:06 CEST

Antalet strokefall har sjunkit med nästan en tredjedel sedan millennieskiftet, men fortfarande drabbas omkring 26 000 personer av stroke varje år (2). Det orsakar personligt lidande och kostar samhället stora belopp. Vad har gjort att strokepreventionen utvecklats så positivt? Hur ser patientföreningarna på utvecklingen och vad ser de behöver göras? Hur kan politiken skapa förutsättningar för a...

2018-07-03, 10:30 - 11:30 CEST

S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 (Lokal: Skafferiet)

Pfizer i Almedalen: Hälsovinster eller hälsoförluster - vart är Sverige på väg?

Evenemang   •   Jun 26, 2018 12:05 CEST

Debatt om hur vi kan säkerställa att blodcancerpatienter snabbare får tillgång till nya livshöjande behandlingar, samt hur vi kan uppmuntra till fler kliniska studier och mer forskning inom blodcancerområdet i Sverige. Två kärnfrågor som ligger helt i linje med Blodcancerförbundets mål om att bidra till en bättre och mer rättvis blodcancervård i Sverige. Vi har idag en långsam, krånglig och ofö...

2018-07-02, 12:30 - 14:00 CEST

Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 (Lokal: Teatern)

Pfizer i Almedalen: Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?

Evenemang   •   Jun 26, 2018 12:05 CEST

Nätverket mot cancer har flera förslag på hur cancervården kan bli bättre och mer jämlik. Insatserna bygger på att regering och riksdag tar ett nationellt ansvar för cancervården, den högspecialiserade vården, forskningen och kunskapsutvecklingen. Aktiva riskbedömningar måste införas i primärvården för att tidigt upptäcka cancer och patienter som lever med kronisk cancer behöver bättre kontinui...

2018-07-02, 14:40 - 15:40 CEST

Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Bilder Visa alla 150 träffar

Xalkori 200 mg och 250 mg

Xalkori 200 mg och 250 mg

XALKORI är ett läkemedel mot cancer. Det innehåller den aktiva substansen crizotinib som används för att behandla vuxna med en typ av lun...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

9,21 MB • 2659 x 2659 px

Xalkori 250 mg

Xalkori 250 mg

XALKORI är ett läkemedel mot cancer. Det innehåller den aktiva substansen crizotinib som används för att behandla vuxna med en typ av lun...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

5,22 MB • 2796 x 2795 px

Xalkori 200 mg

Xalkori 200 mg

XALKORI är ett läkemedel mot cancer. Det innehåller den aktiva substansen crizotinib som används för att behandla vuxna med en typ av lun...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

5,29 MB • 2854 x 2854 px

Sutent 12.5 mg, 25 mg och 50 mg

Sutent 12.5 mg, 25 mg och...

Sutent innehåller den aktiva substansen sunitinib, som är en proteinkinashämmare. Det används vid behandling av cancer för att hindra akt...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

14 MB • 3162 x 3162 px

Videor Visa alla 11 träffar

Lennart Jacobsson, professor i reumatologi talar om reumatisk ryggsjukdom

Lennart Jacobsson, profes...

Reumatisk ryggsjukdom debuterar ofta före 40 års ålder och kan förväxlas med andra ryggbesvär. I genomsnitt tar det sju år att få en korr...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

156 MB • 1280 x 720 px

Esbjörn Larsson, reumatolog – hur fungerar de moderna medicinerna?

Esbjörn Larsson, reumatol...

I Sverige har 60-80 000 personer reumatoid artrit, den vanligaste reumatiska sjukdomen. Tack vare modern behandling kan man leva ett myck...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

185 MB • 1280 x 720 px

Anne Carlsson, Reumatikerförbundets ordförande, diskuterar betydelsen av de moderna behandlingarna för reumatiska sjukdomar

Anne Carlsson, Reumatiker...

"Det viktigaste för mina medlemmar är att de får tillfång till den absolut bästa behandlingen. Men innan dess måste de få en snabb diagno...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

221 MB • 1280 x 720 px

Almedalen: Har Sverige råd med dig, även om du drabbas av en sällsynt sjukdom?

Almedalen: Har Sverige rå...

Hur kan de finansiella förutsättningarna förbättras så att personer med sällsynta sjukdomar får bättre tillgång till behandling är en frå...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

140 MB • 854 x 480 px

Dokument Visa alla 71 träffar

Läkemedelsbehandling av reumatoid artrit

Forskningen kring nya behandlingsalternativ vid reumatoid artrit är intensiv och flera nya preparat är under utveckling. Dessa läkemedel reglerar aktiveringsvägarna för inflammation på ett helt nytt sätt. Ett läkemedel, som har kommit långt i utvecklingen, är JAK-hämmaren tofacitinib.

Ny behandlingsprincip vid reumatoid artrit – JAK-hämning

Januskinas (JAK) är ett protein som aktiverar receptorer. De så kallade JAK-proteinerna signalerar intracellulärt, det vill säga inne i cellen, via den så kallade JAK-STAT-signalvägen. Överaktivering av JAK-signalering anses vara av central betydelse vid reumatoid artrit.

Xeljanz (tofacitinib) - JAK-hämmare för behandling av reumatoid artrit

Tofacitinib är en så kallad JAK-hämmare för behandling av reumatoid artrit. I slutet av januari 2017 gav den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté ett positivt utlåtande kring tofacitinib. Om det godkänns av Europa kommissionen under våren 2017 kommer det att bli en av de första JAK-hämmarna för behandling av reumatoid artrit i EU. Tofacitinib godkändes i USA 2012.

Fakta om Reumatoid Artrit

Fakta om Reumatoid Artrit

Dokument   •   2017-01-30 08:00 CET

Reumatoid artrit – eller ledgångsreumatism – är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att den orsakas av att immunförsvaret vänder sig mot den egna kroppen. Reumatoid artrit är ett livslångt, nedbrytande tillstånd som kännetecknas av kronisk inflammation i flera leder, men som även kan drabba andra organ. Reumatoid artrit är den vanligaste reumatiska sjukdomen i Sverige med cirka 60 000 drabbade.

Kontaktpersoner 2 träffar

  • Presskontakt
  • Corporate Affairs Director
  • kehlrsdutitrn.qkfaeilcchk@tcpfduizlmerii.cxtomej
  • 0768892968

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • ulftriehkaja.gwloogussbrenbus@yapfudizgperhi.cpcomzk
  • 0768-892957
Ulrika Goossens är kommunikationschef på Pfizer AB.