Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 157 träffar

Positivt utlåtande för Vizimpro för lungcancer med EGFR-aktiverande mutationer

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2019 07:00 CET

Den Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, rekommenderar EU-kommissionen att godkänna Vizimpro (dacomitinib) som första linjens behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer med EGFR-aktiverande mutationer.

Ny Sifo: Varannan vill vaccinera sig mot lunginflammation

Ny Sifo: Varannan vill vaccinera sig mot lunginflammation

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 07:00 CET

Två av tre känner inte till att det är möjligt att vaccinera sig mot pneumokocker, den vanligaste orsaken till lunginflammation och hälften känner inte till vilka som löper större risk att drabbas. Varannan är däremot positiva till att vaccinera sig mot lunginflammation om de fick möjligheten. Det visar en ny Sifo-undersökning beställd av läkemedelsföretaget Pfizer.

Ny webbsida om Skelleftesjukan

Ny webbsida om Skelleftesjukan

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 07:00 CET

Transtyretinamyloidos med polyneuropati (TTR-FAP) som i Sverige kallas Skelleftesjukan, är en svår sjukdom som allvarligt försämrar funktion och livskvalitet och påverkar livslängden. På den nya webbplatsen www.ttr-amyloidos.se finns både information om sjukdomen, olika behandlingar och vart man kan vända sig för stöd och hjälp.

TLV beslut: Utökad subvention för Xeljanz, nu även för psoriasisartrit och ulcerös kolit

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2018 07:00 CET

TLV har beslutat att utöka subventionen av Xeljanz (tofacitinib) till att även omfatta indikationerna psoriasisartrit och ulcerös kolit. Beslutet innebär att även dessa patientgrupper nu får tillgång till ett nytt behandlingsalternativ i tablettform. Beslutet gäller från och med den 26 oktober, 2018. Xeljanz har ingått i högkostnadsskyddet för indikationen reumatoid artrit sedan april 2017.

Nyheter Visa alla 24 träffar

”SLL berövar svårt sjuka tillgång till ny medicin”

”SLL berövar svårt sjuka tillgång till ny medicin”

Nyheter   •   Nov 26, 2018 16:35 CET

Det tillträdande styret i SLL behöver centralt axla ansvaret för hanteringen av sällsynta sjukdomar i länet, skriver Malin Parkler, VD Pfizer i Sverige tillsammans med intressenter från vården, näringslivet och patientföreträdare, på Dagens Samhälles debattsida, den 26 november.

Pfizer under Almedalsveckan 2018

Pfizer under Almedalsveckan 2018

Nyheter   •   Jun 26, 2018 12:36 CEST

Pfizer i Almedalen

Nyheter   •   Jun 29, 2017 13:43 CEST

Välkommen till Pfizers seminarier i Almedalen. Här är årets program:

Pfizer och UICC (The Union for International Cancer Control) erbjuder anslag till projekt för att stödja patienter med spridd bröstcancer

Pfizer och UICC (The Union for International Cancer Control) erbjuder anslag till projekt för att stödja patienter med spridd bröstcancer

Nyheter   •   Mar 20, 2017 07:00 CET

Pfizer finansierar fortsättningen av partnerskapet med UICC kring SPARC MBC Challenge, vilket innebär totala anslag på över 1,3 miljoner dollar. Organisationer runt om i världen som vill satsa på att stödja patienter med spridd bröstcancer inbjuds att lämna in ansökningar

Evenemang Visa alla 5 träffar

Pfizer i Almedalen: Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?

Evenemang   •   Jun 26, 2018 12:07 CEST

Forskningen kring immunterapi mot cancer är intensiv. De läkemedel som kommit fram som ett resultat av forskningen har möjlighet att förlänga överlevnaden för vissa former av cancer. Immunterapier mot cancer används i Sverige sedan några år tillbaka och vi har under dessa år fått flera nationella rekommendationer kring hur och till vilka patienter som de ska användas. Men den lokala cancervårde...

2018-07-03, 15:00 - 16:00 CEST

S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 (Lokal: Fysiken)

Pfizer i Almedalen: Kan vi halvera strokefallen på tio år?

Evenemang   •   Jun 26, 2018 12:06 CEST

Antalet strokefall har sjunkit med nästan en tredjedel sedan millennieskiftet, men fortfarande drabbas omkring 26 000 personer av stroke varje år (2). Det orsakar personligt lidande och kostar samhället stora belopp. Vad har gjort att strokepreventionen utvecklats så positivt? Hur ser patientföreningarna på utvecklingen och vad ser de behöver göras? Hur kan politiken skapa förutsättningar för a...

2018-07-03, 10:30 - 11:30 CEST

S:t Hans Café, S:t Hansplan 2 (Lokal: Skafferiet)

Pfizer i Almedalen: Hälsovinster eller hälsoförluster - vart är Sverige på väg?

Evenemang   •   Jun 26, 2018 12:05 CEST

Debatt om hur vi kan säkerställa att blodcancerpatienter snabbare får tillgång till nya livshöjande behandlingar, samt hur vi kan uppmuntra till fler kliniska studier och mer forskning inom blodcancerområdet i Sverige. Två kärnfrågor som ligger helt i linje med Blodcancerförbundets mål om att bidra till en bättre och mer rättvis blodcancervård i Sverige. Vi har idag en långsam, krånglig och ofö...

2018-07-02, 12:30 - 14:00 CEST

Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34 (Lokal: Teatern)

Pfizer i Almedalen: Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?

Evenemang   •   Jun 26, 2018 12:05 CEST

Nätverket mot cancer har flera förslag på hur cancervården kan bli bättre och mer jämlik. Insatserna bygger på att regering och riksdag tar ett nationellt ansvar för cancervården, den högspecialiserade vården, forskningen och kunskapsutvecklingen. Aktiva riskbedömningar måste införas i primärvården för att tidigt upptäcka cancer och patienter som lever med kronisk cancer behöver bättre kontinui...

2018-07-02, 14:40 - 15:40 CEST

Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Bilder Visa alla 105 träffar

Malin Parkler, VD Pfizer Sverige

Malin Parkler, VD Pfizer ...

Malin Parkler är VD för Pfizer i Sverige

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Mats Jonholt
Ladda ner
Storlek

623 KB • 757 x 1134 px

Xalkori 200 mg och 250 mg

Xalkori 200 mg och 250 mg

XALKORI är ett läkemedel mot cancer. Det innehåller den aktiva substansen crizotinib som används för att behandla vuxna med en typ av lun...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

9,21 MB • 2659 x 2659 px

Xalkori 250 mg

Xalkori 250 mg

XALKORI är ett läkemedel mot cancer. Det innehåller den aktiva substansen crizotinib som används för att behandla vuxna med en typ av lun...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

5,22 MB • 2796 x 2795 px

Xalkori 200 mg

Xalkori 200 mg

XALKORI är ett läkemedel mot cancer. Det innehåller den aktiva substansen crizotinib som används för att behandla vuxna med en typ av lun...

Licens Creative Commons erkännande
Ladda ner
Storlek

5,29 MB • 2854 x 2854 px

Videor 1 träff

Meliha C Kapetanovic får Nanna Svartz stipendium för patientnära forskning

Meliha C Kapetanovic får ...

Docent Meliha C Kapetanovic bedriver klinisk patientnära forskning där forskningsresultat snabbt har använts och ökat kvaliteten i omhänd...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

640 x 360 px

Dokument Visa alla 77 träffar

Läkemedelsbehandling av reumatoid artrit

Forskningen kring nya behandlingsalternativ vid reumatoid artrit är intensiv och flera nya preparat är under utveckling. Dessa läkemedel reglerar aktiveringsvägarna för inflammation på ett helt nytt sätt. Ett läkemedel, som har kommit långt i utvecklingen, är JAK-hämmaren tofacitinib.

Ny behandlingsprincip vid reumatoid artrit – JAK-hämning

Januskinas (JAK) är ett protein som aktiverar receptorer. De så kallade JAK-proteinerna signalerar intracellulärt, det vill säga inne i cellen, via den så kallade JAK-STAT-signalvägen. Överaktivering av JAK-signalering anses vara av central betydelse vid reumatoid artrit.

Xeljanz (tofacitinib) - JAK-hämmare för behandling av reumatoid artrit

Tofacitinib är en så kallad JAK-hämmare för behandling av reumatoid artrit. I slutet av januari 2017 gav den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté ett positivt utlåtande kring tofacitinib. Om det godkänns av Europa kommissionen under våren 2017 kommer det att bli en av de första JAK-hämmarna för behandling av reumatoid artrit i EU. Tofacitinib godkändes i USA 2012.

Fakta om Reumatoid Artrit

Fakta om Reumatoid Artrit

Dokument   •   2017-01-30 08:00 CET

Reumatoid artrit – eller ledgångsreumatism – är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att den orsakas av att immunförsvaret vänder sig mot den egna kroppen. Reumatoid artrit är ett livslångt, nedbrytande tillstånd som kännetecknas av kronisk inflammation i flera leder, men som även kan drabba andra organ. Reumatoid artrit är den vanligaste reumatiska sjukdomen i Sverige med cirka 60 000 drabbade.

Kontaktpersoner Visa alla 12 träffar

  • Hospital Medical Lead
  • Orjyasjg.mdjisfstadwfazq@pecfistzeumr.iucodgmlj

  • Vaccine Medical Lead, Pfizer Sverige
  • Anyidrzpeabos.srpakxlmbdboglrgxj@pwifijgzellr.ppcowumdv

  • Medicinsk Direktör Pfizer Sverige
  • Chlgrimystzsopewh.bsvavfreltnhyaormystpq@pgyfisizegvr.vxcocqmif

  • Senior Medical Advisor, Rare Diseases
  • Kaekirlee.uykitwplaaoker@pmjfixlzetwr.hjconwmse