Pressmeddelande för omedelbar publicering 2018-11-08

Pressmeddelanden   •   Nov 08, 2018 07:00 CET

Sex av GAEU Consultings kunder har beviljats 50 000 vardera från SME-instrumentets Fas 1. Företagen kommer att använda bidragen för att på bästa sätt positionera sig inför kommersialisering av sin innovativa teknik.

SME-instrumentet: GAEU skrev sju beviljade Runner Up-ansökningar

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 06:30 CEST

Horizon 2020 SME-instrumentet: I vårens första ansökningsomgång (cut-off 8 februari) beviljades fem svenska GAEU-producerade Fas 1-ansökningar bidrag av EU. Därtill har 7 företag beviljats runner up-bidrag. Samtliga beviljade runner up-företag denna omgång är GAEUs kunder.

GAEU Consulting skrev EU-ansökan som gav CombiGene 34 miljoner kronor från Horizon 2020 SME-instrumentet

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 07:00 CEST

34 miljoner kronor i Fas 2-bidrag inom Horizon 2020 SME-instrumentet blev resultatet från ett samarbete mellan EU-bidragskonsulten GAEU Consulting och forskningsbolaget CombiGene. EU-pengarna går till CombiGenes fortsatta utveckling och kommersialisering av bolagets genterapiprojekt med fokus på svårbehandlad epilepsi.

SME-instrumentet: GAEU skrev fem beviljade ansökningar i årets första Fas 1-omgång

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2018 07:00 CEST

I årets första ansökningsomgång till Fas 1 i SME-instrumentet skrev GAEU Consulting hela fem godkända ansökningar för svenska innovationsföretag.

SME-instrumentet Fas 2: Hälften av de beviljade ansökningarna skrevs av GAEU Consulting

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2018 07:00 CET

I den senast omgången till SME-instrumentets Fas 2 skrev GAEU Consulting två av fyra godkända ansökningar för svenska innovationsföretag. TLA Targeted Immunotherapies AB beviljades 27 miljoner kronor för ett projekt inom behandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Xzero AB beviljades 13 miljoner kronor för ett projekt inom vattenrening på nanopartikel-nivå.

GAEU Consulting skrev EU-ansökan som gav Ilya Pharma 30 miljoner kronor från Horizon 2020 SME-instrumentet

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 13:15 CET

30 miljoner kronor i Fas 2-bidrag inom Horizon 2020 SME-instrumentet blev resultatet från ett samarbete mellan EU-bidragskonsulten GAEU Consulting och forskningsbolaget Ilya Pharma. Projektet ska utveckla nästa generations biologiska läkemedel för behandling av sår i hud och slemhinnor. Genom EU-bidraget har bolaget nu finansieringen säkrad för att nå kliniska data med sin nya läkemedelskandidat.

GAEU Consulting skrev tio (!) beviljade ansökningar till SME-instrumentet i en och samma omgång

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 07:00 CET

I höstens första omgång till Horizon 2020 SME-instrumentet skrev EU-bidragskonsulten GAEU Consulting hela tio Fas 1-ansökningar som beviljades runt 500 000 kronor i bidrag av antingen EU-kommissionen eller Vinnova.

Nytt ”hat trick” från GAEU Consulting: 8 miljoner euro i EU-bidrag till tre svenska innovationsföretag

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 07:00 CEST

I den senaste beslutsomgången inom EU-programmet SME-instrumentet förbättrade EU-bidragskonsulten GAEU Consulting sitt tidigare rekord i tilldelning till svenska företag. Denna gång var det Scandinavian Biopharma, Idogen och NovaHep som fick dela på hela 8 miljoner euro i EU-bidrag från de GAEU-producerade bidragsansökningarna.

7,3 miljoner till fem av GAEUs kunder i senaste Vinnova-omgången

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 09:53 CET

Fem av GAEUs kunder fick dela på 7,3 miljoner kronor i den senaste omgången av VINNOVAs populära bidragsprogram ”Innovationsprojekt i företag". Vinnarna är Wiraya Solutions AB, Dirac Research AB, Dafo Brand AB, Scila AB och Wint AB.

EU-bidrag: Svenska innovationsbolag kammar hem storkovan från EU

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2016 07:00 CET

För första gången har tre svenska life science-bolag samtidigt beviljats mångmiljonbelopp i SME-instrumentet, det mest eftertraktade EU-bidraget till innovativa företag. Totalt delas hela 64 miljoner kronor ut till Corline Biomedical (2,4 Meuro), SenzaGen (2,4 Meuro) och Betagenon (1,8 Meuro).

Trots hundratals insända ansökningar från europeiska life science-bolag gick större delen av den totala bidragsbudgeten inom området till Sverige. Den ledande EU-konsultfirman GAEU Consulting skrev alla vinnande ansökningar.

Roland Vilhelmsson, koncernchef GAEU Consulting:

– Vår metod är att noga förstå vem som har vinnarpotential och därefter låta rådgivare med hög affärsmässig och akademisk förståelse producera EU-ansökningarna i gott samarbete med kund.

Henrik Nittmar, CEO Corline Biomedical:

– Detta är helt fantastiskt för Corline! EU-bidraget ger oss möjlighet att finansiera hela vår kliniska studie på Renaparin®. Den enastående poäng EU-ansökan har fått är ett bevis på kvaliteten på GAEUs tjänster.

Thomas Edlund, CEO Betagenon:

– EU-bidraget banar väg för vår produkt att komma in på marknaden. GAEU Consultings rådgivare är av toppklass, de har visat god förståelse för vår läkemedelskandidat och de kommersiella drivkrafterna kring läkemedel.

Anki Malmborg Häger, CEO SenzaGen:

– Vi kommer att använda EU-bidraget för att marknadsintroducera en innovativ produkt med potential att bli fundamental för vår långsiktiga konkurrenskraft. GAEU är en utmärkt Horizon 2020-rådgivare och långsiktig affärspartner.

Mer information:

Roland Vilhelmsson, GAEU Consulting, 08-556 063 50, roland.vilhelmsson@gaeu.se

Bilder för fri publicering finns i Pressrum på www.gaeu.se

GAEU Consulting är ett europeiskt landmärke när det gäller att ordna offentliga bidrag till innovationer, investeringar, och internationalisering. I företaget finns GAEU Horizon 2020 Centre of Excellence – Europas största privata kompetenscenter för Horizon 2020-projekt.

För första gången har tre svenska life science-bolag samtidigt beviljats mångmiljonbelopp i SME-instrumentet, det mest eftertraktade EU-bidraget till innovativa företag. Totalt delas hela 64 miljoner kronor ut till Corline Biomedical (2,4 Meuro), SenzaGen (2,4 Meuro) och Betagenon (1,8Meuro). EU-konsultfirman GAEU Consulting skrev alla vinnande ansökningar.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • verkställande direktör
  • rophlauendoy.vyvilgxheislmhsssitonsd@gyjaeztu.lwseqy
  • 0702058729

Om GAEU Consulting AB

GAEU Consulting är marknadsledare när det gäller att ordna EU-bidrag och annan offentlig finansiering till innovativa företag.

Sverige är en av världens ledande innovationsnationer. I centrum av denna kreativa miljö finns GAEU Consulting. Vårt uppdrag är att ordna EU-pengar till de företag som vill utveckla och kommersialisera innovationer.

Vår expertis är samlad i Europas största privata kompetenscenter inom SME-instrumentet: GAEU Horizon 2020 Center of Excellence. I Sverige är vi branschledande med den längsta referenslistan inom Horizon 2020 och annan typ av offentlig innovationsfinansiering. På vår hemsida kan du ta del av hundratals kunders egna berättelser om hur de med hjälp av oss har nått sina affärsmål snabbare och till lägre risk än vad de annars skulle ha gjort.

Adress

  • GAEU Consulting AB
  • Kungsgatan 35
  • 11156 Stockholm
  • Sverige