Skip to main content

Kulturnämndens budget 2011 exl fördelning av statliga bidrag

Dokument   •   Feb 24, 2011 09:50 CET

Kulturnämndens regionbidrag för 2011 uppgår till 267.225 tkr. Den nya kultursamverkansmodellen, i vilken Skåne är ett av fem pilotlän, träder i kraft 2011. Statens kulturråd beslutade först den 26 januari om den statliga finansieringen av regional kulturverksamhet för 2011. Kulturnämnden beslutar därför om fördelningen av de statliga kulturmedlen i Skåne vid sammanträdet i mars 2011.
Licens Creative Commons erkännande (?)