Skip to main content

Korridoren Köpenhamn-Malmö-Göteborg-Oslo växer dubbelt så fort som Skandinavien

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 13:15 CEST

En ny rapport som kartlägger den gränsöverskridande intercitykapaciteten i hela sträckan Oslo till Köpenhamn visar att restiden kan komma ned till ca 4 timmar om trafiken planeras gränsöverskridande och det behövs eftersom befolkningen i korridoren växer.

Imorgon fredagen den 14 juni medverkar många av nyckelpersonerna i denna fråga i ett seminarium på politikerveckan i Alinge, Bornholm. Danska trafikministern Henrik Dam Kristensen, Köpenhamns Borgmästare Frank Jensen, Region Skånes ordförande Pia Kinhult och Lena Malm, kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg, är några av deltagarna.

Den nya rapporten ”InterCity Oslo-Göteborg-København” som kartlagt Intercity-kapaciteten och möjligheterna i sträckan har kommit fram till att restiden kan mer än halveras och komma ned till 4 timmar. Idag tar resan nästan 9 timmar. För detta krävs egentligen endast en gränsöverskridande trafikplanering och att de resterande enkelspåren uppgraderas till dubbelspår.

Befolkningen i sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn har växt dubbelt så mycket som resten av Skandinavien.

En rapport från Köpenhamns universitet som tittar på sträckans arbetsmarknad och branschmöjligheter visar att korridoren Oslo-Köpenhamn mellan åren 1991 – 2011 har haft befolkningstillväxt med hela 14,25 % medan resten av Skandinavien endast har växt med 8,69% under samma tid.Ökningen 14,25% motsvarar 1 miljon människor. Rapporten från Köpenhamns Universitet publiceras i sin helhet i slutet av juni.

-  Den ökande globaliseringen och konkurrensen gör det nödvändigt att binda samman starka städer och regioner. Skandinavien kan bli mer attraktivt och konkurrenskraftigt. För att uppnå detta krävs omedelbart både utbyggnad av infrastuktur och avlägsnande av gamla gränshinder, säger Pia Kinhult regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och ordförande i Den Skandinaviska Arenan

-  Göteborg har sedan gammalt en stark förankring mot Norge och Oslo – detta kan befästas ytterligare samtidigt som det behövs en tätare koppling även söderut. Avstånden minskar men det är tiden som räknas. Med 2 timmar både till Oslo och Köpenhamn blir vi ett nav i både Sverige och Skandinavien säger Lena Malm kommunfullmäktiges ordförande och ordförande i trafiknämnden i Göteborg

-  Det haster med å få ferdig dobbeltsporet mellom Norge og Sverige. Tungtransporten er en av Osloregionens største miljøutfordringer. 2400 lastebiler passerer grensen ved Svinesund hver dag. Fordi Jernbanens kapasitet er sprengt fraktes under 10% av godset til/fra Norge med tog. Stian Berger Røsland (H), Borgmästare Oslo

-  Det er pinlig at den sittende regjeringen gjennom snart åtte år ikke en gang har tatt initiativ til et felles svensk/norsk plansamarbeid om å ferdigstille dobbeltsporet mellom Halden og Trollhättan, når dette er Norges viktigste forsyningskorridor for import og eksport. Dobbeltspor er en forutsetning for å få til en storskala overflytting av gods fra vei til bane. Ola Elvestuen (V), Vice Borgmästare Oslo och Byråd for miljø og samferdsel

Rapporten: InterCity Oslo-Göteborg-København finns att hämta på:

https://www.yousendit.com/download/WFJYS3hRT01vQnRWeHNUQw

eller via hemsidan www.8millioncity.se

För mer kommentarer eller information:

Pia Kinhult :+ 46 730 53 31 29

Lena Malm+ + 46 703-66 72 65 

Projektledare; Floire Daub, Olso Kommune telefon: + 47 934 56 146


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument