Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 20 träffar

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 10:24 CEST

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne och blir Sveriges andra finansierade och mest moderna högisoleringsenhet.

​OECD uppmanar till gränsöverskridande transportplanering

​OECD uppmanar till gränsöverskridande transportplanering

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 09:30 CET

Idag publiceras OECD:s studie av Västra Skandinavien på en konferens i Göteborg. Området, som i studien benämns Megaregion Western Scandinavia, sträcker sig från Oslo-området utmed den svenska västkusten till Skåne. OECD ser området som en naturlig megaregion – om bara de berörda kommunerna, regionerna/fylkena och staterna kan samarbeta bättre.

Ny överenskommelse mellan Region Skåne, Region Halland och 11 kommuner om Västkustbanan

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2017 12:09 CEST

Överenskommelsen Västkustbanan - dubbelspår på hela sträckan har idag skrivits under av Region Skåne, Region Halland och 11 kommuner längs banan. Om regeringen slutför utbyggnaden av järnvägsstråket mellan Malmö och Göteborg åtar de sig att utveckla den regionala persontågstrafiken. Det öppnar även upp för 27 000 nya bostäder längs sträckan.

Sydsverige enade om prioriteringar i infrastrukturen

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 09:00 CET

Nu presenteras ”Sydsvenska prioriteringar” där Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland står enade om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer.

Nyheter 1 träff

Regioner i Sydsverige vill ha utvecklat mandat

Nyheter   •   Okt 21, 2016 10:18 CEST

Regionsamverkan Sydsverige, ett samarbetsorgan för regioner, landsting, kommunförbund och regionförbund i Skåne, Blekinge, Halland och de tre småländska länen, höll sitt representantskapsmöte i Kristianstad idag och fastslog handlingsplan för 2017. I handlingsplanen ingår att organisationen ska ta fram ett positionspapper som beskriver hur den ser på ett utvecklat regionalt mandat i södra Sverige.

Dokument 3 träffar