Skip to main content

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 16:15 CET

Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 januari 2016. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige. 

Nyheter i korthet:

Fördelningen i tillgänglighetspaketet klar

På dagens möte beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om innehållet i det tillgänglighetspaket på 468,2 miljoner kronor som lades fram i december förra året. I och med dagens beslut fördelas pengarna och åtgärderna kan påbörjas. Tillgänglighetspaketet består av fem delar: riktade kösatsningar, arbetsuppgiftsomflyttningar, en cancersatsning, ökat antal disponibla vårdplatser och ett incitamentspaket. Se även separat pressmeddelande.

Ärende 8

4,7 miljoner till ideell hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljar bidrag på totalt 3,7 miljoner kronor till 23 ideella organisationer som bedriver hälsoarbete. Stadsmissionshälsan har sedan förra året ett utökat uppdrag för vård till EU-migranter. För att kunna fortsätta denna utökade mottagningsverksamhet under 2016 får Skåne Stadsmission i ett särskilt ärende en miljon kronor i bidrag.

Ärende 10 och 11

För ytterligare information och kommentarer:

För kommentarer kontakta ordförande Anna-Lena Hogerud (S), 044-309 32 60.

För mer information kontakta hälso- och sjukvårdsnämndens sekreterare Ingvar Thell, 044-309 31 39.

Mer information om de olika ärendena finns även på Skane.se under rubriken:
Politik och organisation > Politik och påverkan > Politiska organ > Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.