Skip to main content

Skånska patienter nöjda med höftprotesoperationer

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 09:30 CET

Region Skåne är bland de bästa i landet på höftprotesoperationer. Det visar en nationell kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården. Men många patienter anser att väntetiden till vården i allmänhet är för lång.

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården sammanställer kvalitetsmätningar och ger en bild av läget inom den svenska vården. På en rad punkter tillhör Region Skåne de bästa i landet, medan det på andra områden behövs förbättringar.

Bra på höftprotesoperationer och diabetesfotvård

Nöjdheten med höftprotesoperationer ligger på 92,7 procent i Skåne, en siffra som placerar den skånska vården i topp nationellt sett. Även när det gäller relationen mellan faktisk och förväntad livskvalitet efter att en patient fått en höftprotes är Region Skåne bland de tre bästa i landet.

Region Skåne är också bland de landsting som är bäst på att erbjuda fotundersökningar för personer med diabetes. Det är ett område som Region Skåne satsat på de senaste åren, eftersom diabetessår på fötterna kan orsaka stora problem både för patienten och för sjukvården. Däremot redovisar Region Skåne dåliga resultat när det gäller andelen personer med diabetes som gjort ögonbottenundersökning. Här kommer nya riktlinjer ge bättre samarbete mellan diabetesansvariga och ögonsjukvården framöver.

Väntetider behöver kortas

När det gäller upplevda väntetider i vården ligger Region Skåne under snittet. Andelen skånska patienter som tycker att väntetiden till besök och behandling är rimlig ligger på 37 procent för sjukhusvård och 56,6 procent för vårdcentraler. Rikssnittet är på 42,5 respektive 63,7 procent. Häromveckan beslutade Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd om ett tillgänglighetspaket som ska minska väntetiderna och förbättra tillgängligheten på både kort och lång sikt.

– Den skånska sjukvården har för långa väntetider. Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd har avsatt 468 miljoner kronor för nästa år för att korta vårdköerna, frigöra vårdplatser och öka tillgängligheten. Ökad tillgänglighet är ett prioriterat område, säger Anna-Lena Hogerud (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Förebyggande satsning mot rökning

Ett område där Region Skåne behöver förbättra sig är arbetet mot rökning. Andelen personer med diabetes som röker är hög i Skåne, och antalet strokepatienter som fortsätter röka är också större än i övriga landet. Dessutom är det fler skåningar som använder tobak under graviditeten. När det gäller andelen patienter yngre än 75 år som slutat röka efter hjärtinfarkt är Region Skåne däremot bland de bästa i landet.

– Under 2016 tar vi ett brett grepp om det förebyggande arbetet mot rökning. Att få hjärtpatienter att sluta röka är en fråga som vi jobbat aktivt med i flera år, och det ger nu resultat. Kan vi nå samma framgång inom diabetes och stroke finns det flera hälsofördelar att vinna, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Fakta:
Indikatorerna i den tidigare tryckta rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården presenteras nu för första gången helt digitalt på vardenisiffror.se.

Den underliggande informationen kommer från vården och samlas in av olika kvalitetsregister, Socialstyrelsens hälsodataregister samt uppgifter från SKL:s datainsamlingar om överbeläggningar, utskrivningsklara patienter och väntetider. Även resultat från den nationella patientenkäten samt Vårdbarometern ingår i Vården i siffror.

För mer information

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, 044-309 33 91

Ann-Christin Andersson, medicinsk rådgivare, 044-309 34 26

Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, telefon 0725-52 54 99

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.