Skip to main content

SUS Malmö stoppar tobaksförsäljning

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 08:52 CET

Skånes universitetssjukhus intensifierar kampen mot tobak. Den 25 januari stoppas försäljning av cigaretter och snus på alla försäljningsställen i sjukhusområdet vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Samma försäljningsstopp infördes vid SUS Lund 2013.

Skånes universitetssjukhus är rökfritt sedan lång tid. – Alla som kommer till SUS har rätt till en rökfri omgivning. Det gäller såväl patienter och anhöriga som våra medarbetare. Att det nu inte är möjligt att köpa tobaksprodukter i sjukhusområdet vid SUS Malmö och Lund är ett steg i rätt riktning, säger Carin Molin som arbetar med hälsofrämjande insatser på Skånes universitetssjukvård.

Rökkurer finns kvar på sjukhusområdena, men ambitionen är att dessa ska försvinna under 2016. – Vi vill hjälpa alla våra patienter att bli rökfria, både ur en hälsosynpunkt men även utifrån operationsperspektivet. Ju bättre din kropp mår före operation desto större chans är det att resultatet blir bra. Vi erbjuder även vår egen personal hjälp och stöd att bli tobaksfria.

– Rökning, vid sidan av stillasittande och dåliga matvanor, är den störst enskilda orsaken till dålig hälsa hos befolkningen. Ett stopp av försäljning av tobaksvaror har ett stort symbolvärde och sänder starka signaler till allmänheten att sjukvården reagerar samtidigt som det har stora möjligheter att påskynda tillfrisknande genom minskad tobakskonsumtion under vårdtiden, säger Leif Dahlberg, Professor inom ortopedi, Skånes universitetssjukvård.

Kontaktpersoner: Carin Molin, Processledare för hälsofrämjande sjukvård på Skånes universitetssjukvård
Tfn: 040-33 24 50

Leif Dahlberg, Professor inom ortopedi, Skånes universitetssjukvård
Tfn: 046-17 15 40

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.