Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 19 träffar

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 10:24 CEST

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne och blir Sveriges andra finansierade och mest moderna högisoleringsenhet.

Fettsugning en behandlingssuccé vid lymfödem

Fettsugning en behandlingssuccé vid lymfödem

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 09:15 CET

Det långsiktiga resultatet av fettsugning vid lymfödem i armar och ben, som Skånes universitetssjukhus tillämpat sedan slutet av 1990-talet, är en mycket framgångsrik metod. I dagsläget har cirka 300 patienter opererats, ingen av dessa har fått tillbaka svullnaden. Det visar en doktorsavhandling som presenteras vid Lunds Universitet den 26 januari.

Sydsverige enade om prioriteringar i infrastrukturen

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 09:00 CET

Nu presenteras ”Sydsvenska prioriteringar” där Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland står enade om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer.

Startskott för Regionsamverkan Sydsverige

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2016 08:33 CET

Det är en kraftfull samarbetsorganisation som omfattar områdena regional utveckling, infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård. Geografin innefattar de sex södra länen med 2,5 miljon invånare vilket är mer än en fjärdedel av Sveriges befolkning.

Nyheter 1 träff

Regioner i Sydsverige vill ha utvecklat mandat

Nyheter   •   Okt 21, 2016 10:18 CEST

Regionsamverkan Sydsverige, ett samarbetsorgan för regioner, landsting, kommunförbund och regionförbund i Skåne, Blekinge, Halland och de tre småländska länen, höll sitt representantskapsmöte i Kristianstad idag och fastslog handlingsplan för 2017. I handlingsplanen ingår att organisationen ska ta fram ett positionspapper som beskriver hur den ser på ett utvecklat regionalt mandat i södra Sverige.

Dokument 2 träffar

Protokoll Strukturfondspartnerskapet 23 juni 2015

Protokoll för strukturfondspartnerskapet för Skåne och Blekinge.

Barn, miljö och hälsa – en rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2013

Rapporten handlar om skånska barns miljö hemma, i skolan och på fritiden. Den tar upp buller, luftföroreningar och miljögifter, mat och motion, och barns exponering för vuxnas tobaksrökning. Även förskolor har undersökts.