Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 15 träffar

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 10:24 CEST

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne och blir Sveriges andra finansierade och mest moderna högisoleringsenhet.

Sydsverige enade om prioriteringar i infrastrukturen

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2017 09:00 CET

Nu presenteras ”Sydsvenska prioriteringar” där Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland står enade om vilka sydsvenska infrastrukturinsatser som bör ingå i regeringens kommande planer.

Startskott för Regionsamverkan Sydsverige

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2016 08:33 CET

Det är en kraftfull samarbetsorganisation som omfattar områdena regional utveckling, infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur samt hälso- och sjukvård. Geografin innefattar de sex södra länen med 2,5 miljon invånare vilket är mer än en fjärdedel av Sveriges befolkning.

Pressinbjudan: Startskott för Regionsamverkan Sydsverige

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2016 09:00 CET

Det är en kraftfull samarbetsorganisation som omfattar områdena regional utveckling, infrastrukturplanering, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård. Geografin innefattar de sex södra länen med 2,5 miljon invånare vilket är mer än en fjärdedel av Sveriges befolkning.

Nyheter 1 träff

Regioner i Sydsverige vill ha utvecklat mandat

Nyheter   •   Okt 21, 2016 10:18 CEST

Regionsamverkan Sydsverige, ett samarbetsorgan för regioner, landsting, kommunförbund och regionförbund i Skåne, Blekinge, Halland och de tre småländska länen, höll sitt representantskapsmöte i Kristianstad idag och fastslog handlingsplan för 2017. I handlingsplanen ingår att organisationen ska ta fram ett positionspapper som beskriver hur den ser på ett utvecklat regionalt mandat i södra Sverige.

Dokument 1 träff

Barn, miljö och hälsa – en rapport från Skåne, Blekinge och Kronobergs län 2013

Rapporten handlar om skånska barns miljö hemma, i skolan och på fritiden. Den tar upp buller, luftföroreningar och miljögifter, mat och motion, och barns exponering för vuxnas tobaksrökning. Även förskolor har undersökts.