Skip to main content

Jämtland först med beslut om nivåstrukturerad peniscancer

Nyhet   •   Sep 17, 2014 11:11 CEST

Jämtland har som första landsting beslutat anta och tillämpa RCCs rekommendation om nationell koncentration av kirurgi vid peniscancer. Från årsskiftet kommer Jämtlands läns landsting remittera alla patienter som ska opereras för peniscancer till de nationella vårdenheterna i Malmö respektive Örebro.

Regionala cancercentrum i samverkan beslutade i maj rekommendera landsting och regioner att koncentrera kurativ kirurgi vid peniscancer till två vårdenheter i landet, och att dessa ska utgöras av de urologiska klinikerna vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro.

I skrivelsen till landstingen uppmanade RCC i samverkan landstingen att godkänna och tillämpa rekommendationen från och med 1 januari 2015. Jämtlands läns landsting beslutade den 26 augusti att anta och tillämpa rekommendationen och ser därmed ut att vara först i landet med ett sådant beslut.

Vårdenheternas programförklaring
De nationella vårdenheterna har avgett en programförklaring med en detaljerad beskrivning av hur de avser att arbeta och samverka med remitterande kliniker i landsting och regioner. De har sedan tidigare ett välfungerande samarbete såväl kliniskt som forskningsmässigt och går nu vidare med att utforma vårdprocessen på ett enhetligt sätt, så att samma remisser, patientinformation och arbetssätt används.

Läs vårdenheternas programförklaring (se resurslänk)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy