Skip to main content

Operationer vid peniscancer koncentreras till två sjukhus

Nyhet   •   Maj 23, 2014 16:51 CEST

Kirurgi i botande syfte vid peniscancer ska från och med 2015 utföras vid två sjukhus i
landet, Skånes universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro. Det rekommenderar Regionala cancercentrum i samverkan – med stöd av landstingsledningarna – efter en sammanvägd bedömning av landstingens remissvar i ärendet.

Peniscancerkirurgi blir därmed den första åtgärden på cancerområdet som föreslås bli nivåstrukturerad på nationell nivå. 

Ett genombrott för en mer jämlik cancervård

– Det här är ett genombrott i arbetet med att koncentrera ovanliga åtgärder inom cancervården och ett stort steg framåt i arbetet för en mer jämlik cancervård. Det visar också att regionala cancercentrum och landsting och regioner gemensamt klarar att hantera en av de svåraste frågorna på cancerområdet. Det säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan.

RCCs rekommendation kommer nu att gå ut som ett beslutsunderlag till landsting och regioner. De två rekommenderade enheterna kommer också påbörja arbetet med att beskriva hur kommande patienter ska omhändertas på ett säkert och snabbt sätt oavsett var man bor i Sverige.

Omkring 125 män drabbas årligen

Peniscancer är en ovanlig cacnerform. I Sverige drabbas omkring 125 män årligen, varav 40-50 behöver avancerad kirurgi. Sjukdomen är vanligast mellan 60 och 70 års ålder. Behandlingsalternativen var tidigare få, men under de senaste decennierna har olika behandlingsmöjligheter utvecklats.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera