Skip to main content

Taggar

Helhetssyn och flexibilitet ger reumatiker ett bättre liv

Helhetssyn och flexibilitet ger reumatiker ett bättre liv

Nyheter   •   Maj 27, 2019 12:56 CEST

Uttalande från Reumatikerförbundets stämma den 25-26 maj: Personcentrerad vård, jämlik rehabilitering, ett tryggare arbetsliv och mer klinisk forskning, det är fyra frågor som Reumatikerförbundet kommer att driva hårt de närmaste åren. Ett nytt intressepolitiskt program identifierar en rad åtgärder som kan bidra till ett mer inkluderande samhälle för människor med reumatism.

​Vårdforskningsstipendium till forskning om övertrötthet

​Vårdforskningsstipendium till forskning om övertrötthet

Nyheter   •   Maj 27, 2019 09:59 CEST

Årets mottagare av Vårdforskningsstipendiet är Caroline Feldthusen, med dr vid Göteborgs universitet och specialistfysioterapeut vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Caroline Feldthusens forskning gav vården ett nytt verktyg för personer med reumatoid artrit att bättre hantera sin trötthet. För det belönades hon med Reumatikerförbundets vårdforskningsstipendium.

SLE: Tidig diagnostik är nyckeln

SLE: Tidig diagnostik är nyckeln

Nyheter   •   Maj 10, 2019 14:11 CEST

​Den 10 maj uppmärksammas internationella SLE-dagen. I samband med internationella SLE-dagen lyfter vi fram två områden i vården som behöver förbättras för personer med SLE. Reumatikerförbundet vill se ett ökat fokus på diagnostik och läkemedelsbehandling i vården.

Hon har varit nära döden två gånger

Hon har varit nära döden två gånger

Nyheter   •   Apr 15, 2019 10:41 CEST

Weina berättar om sin sjukdom SLE/Lupus i en ny kampanjfilm som Reumatikerförbundet har tagit fram. Hon hoppas att hon genom att berätta om sig själv ska kunna hjälpa, inspirera och engagera andra.

Kate Lorig är Nanna Svartz-föreläsare på Reumadagarna 2019

Kate Lorig är Nanna Svartz-föreläsare på Reumadagarna 2019

Nyheter   •   Apr 09, 2019 14:04 CEST

Kate Lorigs forskning är grunden till Reumatikerförbundets patientskola ”Av egen kraft”. Reumatikerförbundet är medarrangör till Reumadagarna.

Långa handläggningstider innan besked om merkostnadsersättning

Långa handläggningstider innan besked om merkostnadsersättning

Nyheter   •   Mar 27, 2019 11:34 CET

Det är mer än tre månaders handläggningstid för ärenden om merkostnad och omvårdnadsbidrag. Försäkringskassan kommer att anställa nästan 150 personer under våren och sommaren som ska komma ifatt med handläggningen av ärendena. Många väntar otåligt på besked om ersättning. - Det är inte lätt att ha tålamod med Försäkringskassan när man står utan ersättning, säger Reumatikerförbundets ordförande.

Syns inte, finns inte

Syns inte, finns inte

Nyheter   •   Mar 21, 2019 12:56 CET

​Idag träffar Reumatikerförbundets ordförande Lotta Håkansson, och Eva-Maria Dufva, intressepolitisk chef, Olivia Wigzell, generaldirektör på Socialstyrelsen, för att prata om de signaler som vi har fått om att Socialstyrelsen inte avser utvärdera effekten av rehabiliteringsinsatser för personer med reumatiska sjukdomar.Läs debattartikeln som vi skrivit i Dagens Medicin med anledning av vårt besök

Miljoner tack till Svenska Postkodlotteriet som ger Reumatikerförbundet 6 650 000 kronor i år!

Miljoner tack till Svenska Postkodlotteriet som ger Reumatikerförbundet 6 650 000 kronor i år!

Nyheter   •   Mar 14, 2019 11:31 CET

Svenska Postkodlotteriet ger Reumatikerförbundet 6 650 000 kronor i år. Det är ett viktigt tillskott till Reumatikerförbundets verksamhet som gör att vi kan jobba för att uppfylla vår vision om ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

10 000 kronor till SLE-forskningen – tack vare 12-åriga Inez engagemang

10 000 kronor till SLE-forskningen – tack vare 12-åriga Inez engagemang

Nyheter   •   Feb 19, 2019 10:57 CET

För några veckor sedan fick Reumatikerförbundet en gåva på 10 000 kronor. Vi kontaktade givaren som visade sig vara mamma till 12-åriga Inez. Hon har den reumatiska sjukdomen SLE och har spridit kunskap om sin sjukdom och samlat in pengar till forskningen. Vi tyckte att Inez insats är värd att uppmärksammas ordentligt och kontaktade Aftonbladet som nu uppmärksammat hennes insamling.

Reumatikers sjukpenning drogs in

Reumatikers sjukpenning drogs in

Nyheter   •   Feb 11, 2019 16:09 CET

I regleringsbrevet för 2019 är sjukpenningtalet om 9 sjukdagar i genomsnitt per person och år borttaget. Den förändringen välkomnar Reumatikerförbundet. Vi har på nära håll sett hur åtstramningarna i sjukförsäkringssystemen påverkat medlemmar som har reumatiska sjukdomar och som får sjukpenning.

Stor patientgrupp riskerar bli utan behandling

Stor patientgrupp riskerar bli utan behandling

Nyheter   •   Feb 05, 2019 09:58 CET

Innehållet i de nationella riktlinjerna har stor betydelse för den vård som personer med reumatiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen får. Därför reagerar vi när vi hör att rehabilitering eventuellt inte uppvärderas vid revideringen av riktlinjerna i en debattartikel idag.