Skip to main content

Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2019 14:00 CEST

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna betänkande och ansluter sig till vad FAR anfört i sitt yttrande.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

Bifogade filer

PDF-dokument