Skip to main content

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2018 09:00 CEST

SVCA har beretts tillfälle att avge yttrande över angivna direktivförslag och ansluter sig till vad Näringslivets Skattedelegation anfört i sitt yttrande.

Läs hela remissyttrandet på PDF-länken nedan.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) är en intresseorganisation för aktörer inom private equity.

Bifogade filer

PDF-dokument