This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Stefan och Michal Wieloch, två ICA-handlare som tycker att det är viktigt att hjälpa de lokala producenterna.
Stefan och Michal Wieloch, två ICA-handlare som tycker att det är viktigt att hjälpa de lokala producenterna.

Pressmeddelande -

Gör plats för lokalproducerat i skånska butiker

Coronaepidemin slår hårt mot små livsmedelsproducenter, och flera har det just nu svårt att få ekonomin att gå ihop. Inte minst gäller det dem som säljer till restauranger, eftersom många drastiskt har minskat sina beställningar. Samtidigt jobbar handlarna på för fullt för att hålla hyllorna påfyllda och hålla kunderna lugna.

Livsmedelsakademin har i tio års tid arbetat för att hjälpa små skånska dryckes- och livsmedelsproducenter att nå ut till en bredare marknad. Arbetet har genererat en lång lista med kontakter till både små livsmedelsproducenter och handlare.

-Dessa kontakter vill vi nu dela med oss av. Vår förhoppning är att vi kan bidra till affärsmöjligheter för små producenter och handlare, men också att konsumenter nu får lättare att hitta till skånska förstklassiga mathantverk, säger Elin Pettersson, projektledare på Livsmedelsakademin.

Förteckningen innehåller fler än 170 producenter inom mat och dryck. Bland råvaror och förädlade produkter finns kryddor, yoghurtbollar, grädde, mjölk, bröd, spettekakor, öl, frukt, ägg, snacks, chark och viltkött

ICA-butikerna Kvantum Eslöv och Supermarket Fäladen är två av de butiker som arbetat länge med lokala leverantörer. Nu uppmärksammar de sina lokala leverantörer i sina sociala kanaler, och uppmanar sina kunder att handla mer från dessa så att de också kan ta in mer i butiken.

-Här gäller det att ta sitt samhällsansvar, att öppna upp butiken och göra plats för lokala producenter och leverantörer. Inte minst för att vi ska kunna behålla mångfalden av leverantörer även efter coronakrisen. Alla kan göra något, och tillsammans kan vi göra skillnad, säger Michal Wieloch och Stefan Wieloch, som driver ICA-butiker i Lund och Eslöv.

Livsmedelsakademin har publicerat listan över producenter på sin Facebooksida, här finns också en länk till Skånes Dryckesproducenter.

-Nu hoppas vi att skånska producenter ska ha möjlighet att hitta nya försäljningskanaler och att ännu fler butiker ska få upp ögonen för betydelsen av det kulinariska Skåne.

Livsmedelsakademins uppdrag

Livsmedelsakademin är en plattform för samverkan mellan olika intressenter som vill arbeta med mat, dryck och måltider. Uppdraget är bland annat att skapa unika mötesplatser, bryta barriärer och få det oväntade att hända. Förteckningen över skånska livsmedelsproducenter är framtagen inom Livsmedelsakademins satsning Smaka på Skåne i butik. Syftet har varit att öka tillgången till skånska råvaror och förädlade produkter i skånska livsmedelsbutiker.

Här är två listor, en med små skånska livsmedelsproducenter och en med butiker som har engagerat sig i det kulinariska Skåne, tillsammans med Livsmedelsakademin.

Vi vill också tipsa om hemsidan Made in Skåne med småskaliga dryckesproducenter som tagits fram av föreningen Skånes dryckesproducenter, där kan man som konsument och som butik hitta producenter i närheten, men också försäljningsställen.

Vill du veta mer, kontakta projektledare Elin Pettersson, projektledare på Livsmedelsakademin, tlf 0703 – 62 22 26, elin.pettersson@livsmedelsakademin.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


Livsmedelsakademin arbetar med frågor som är större än vad den enskilde aktören själv kan driva. Vi skapar unika samarbeten kring komplexa frågeställningar, med fokus på näringsliv, akademi och samhälle. Med utgångspunkt i den skånska livsmedelsproduktionen och i starkt samarbete med andra kluster, bidrar vi till den regionala utvecklingen genom att arbeta med frågor som är nationella, regionala och globala. Därmed skapar vi en långsiktigt hållbar, konkurrenskraftig och innovativ livsmedelsnäring.Läs mer på www.livsmedelsakademin.se

Presskontakt

Relaterade nyheter