Skip to main content

Livsmedelsakademins dag - innovationer och visioner för bättre mat och måltider

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2013 13:00 CEST

På Livsmedelsakademin dag den 15 oktober står möjligheter, förbättringar och affärsutveckling inom livsmedelsbranschen i fokus.

– Som näringsdrivet livsmedelskluster är det med stolthet vi inte bara bjuder in våra branschledande aktörer utan även nystartade företag och innovatörer. Gemensamt för dem alla är att de verkar och intresserar sig för framtidens mat och måltider, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin som inleder den fullspäckade eftermiddagen den 15 oktober klockan 13:00 på Börshuset i Malmö.


Tillsammans med landshövding Margareta Pålsson välkomnas gästerna och på plats kommer den nyskapande, öppna innovationsplattformen OpenUp att lanseras. Ett gemensamt verktyg för branschen som med stöd av Tillväxtverket har utvecklats tillsammans med Packbridge.

En långväga gäst är Anna Maria Corazza Bildt, EU-parlamentariker, som kommer för att dela med sig av sina visioner för hur den åldrande befolkningen ska få bättre måltider: "Maten är så mycket mer än bara mat, i synnerhet för de "passiva" konsumenterna på sjukhus, i äldreomsorgen och barnen i våra skolor. Vi har ett delat ansvar för att se till att alla har god och näringsriktig mat på sina tallrikar och att måltiden ses som en upplevelse."
Detta och vilka förutsättningar som krävs för att goda måltider kan skapa goda affärer är ett av samtalsämnena som diskuteras vidare. Plats på scen tar då även bland annat Procordias VD Patrik Andersson och Anita Broddesson, kostchef Klippan, för att under Pär Bergkvists, chefredaktör för Magasin Måltid, ledning just samtala kring hur industri, politik och offentlig sektor kan mötas.

– Att satsa på en årligen återkommande gemensam dag gör det möjligt att lyfta frågor som verkligen berör många. Vi vill skapa förutsättningar för fler samarbeten och nya möten, säger Lotta Törner som hoppas på drygt tvåhundra nätverkande gäster.

Sedan starten 1994 har Livsmedelsakademin vuxit och är idag ett starkt kluster för samverkan mellan olika kompetenser som utvecklar livsmedelsnäringen. Att öka attraktionskraften för karriär inom livsmedelsnäringen, sprida kunskap om modern, skånsk matkultur och att höja innovationstakten och förädlingsvärdena inom industrin är fokusområden.

I år avslutas dagen med att presentera nya företag, entreprenörer och innovationer som med hjälp av Livsmedelsakademin etablerat sig på marknaden innan ett mingelparty med skånsk street food och dryckesbar tar vid.

– Livsmedelsakademin är med där morgondagens produkter, tjänster och affärsidéer skapas vilket dagens program och gäster synliggör.

Livsmedelsakademins dag går att följa via live-streaming på www.livsmedelsakademin.se

För mer information kontakta:  VD Lotta Törner Telefon: 0727-41 58 55
E-post: 
lotta.torner@livsmedelsakademin.se

Om Livsmedelsakademin
Livsmedelsakademin är det självklara navet i ett av Europas mest intressanta livsmedelskluster. Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen. Vår verksamhet är organiserad i det övergripande området Samverkan & Framtid och de fem verksamhetsområdena Innovation & Entreprenörskap, Jobb & Karriär, Måltidsglädje, Smaka på Skåne och Livsmedelsförpackningar.

Livsmedelsakademin skapar framtidens livsmedels- och måltidsnäring. Läs mer på www.livsmedelsakademin.see.

Om Smaka på Skåne
Smaka på Skåne är en satsning på att göra Skåne till en kulinarisk frontregion genom utveckling av småskalig matproduktion och kulinarisk turism. Läs mer på www.smakapaskane.se.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy