Skip to main content

Smaka på Skåne genomför logistikstudie för att sprida goda exempel från Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 07:50 CEST

Bristen på fungerande logistik pekas ofta ut som ett stor utmaning när det handlar om att få in närproducerade varor i butik. Smaka på Skåne genomför nu en intervjustudie för att ta reda på hur skånska handlare, producenter och grossister tagit sig an utmaningen och kommit runt problemen. 

– Det finns en generell uppfattning inom livsmedelsbranschen om att det är logistiken som sätter käppar i hjulen för att få ut närproducerad mat i butik, säger Anna Eklund, projektledare för butikskonceptet ”Smaka på Skåne – Närproducerat & noga utvalt”.

Syftet med Smaka på Skånes butikskoncept är att handlare tillsammans ska göra det enklare för människor att hitta skånska matvaror av hög kvalitet ute i butikerna och hjälpa de lokala, småskaliga producenterna att nå ut bredare med sina produkter. När butikskonceptet lanserades för tre år sedan pekade handlarna ut logistiken som ett av de främsta utmaningarna för att utbudet av närproducerad mat i butik ska öka. Transporten sades bli för dyr och leveranstätheten för osäker.

– Men i praktiken verkar logistiken fungera för många av handlarna i vårt nätverk – för vi hittar lokal mat i handeln. Det räcker dock inte för oss att veta att det löser sig, utan vi vill veta varför det löser sig och sprida de goda exemplen vidare, säger Anna Eklund.

Smaka på Skåne har därför inlett en intervjustudie för att se hur logistiken kring lokal mat fungerar i Skåne. Intervjustudien genomförs av Livsmedelsakademins innovationstrainee Therese Östberg, som senare i höst kommer att presentera resultatet av undersökningen.

– Jag håller just nu på att intervjua skånska handlare, producenter och grossister om för- och nackdelar med deras arbetssätt. Studien kommer att resultera i en sammanfattande analys med fokus på handlarnas metoder och framtida behov så att vi kan ligga i framkant när nästa utmaning dyker upp, säger Therese Östberg.  

Läs mer om Smaka på Skånes butikskoncept på Smaka på Skånes hemsida »

För mer information kontakta: 

Anna Eklund, projektledare för butikskonceptet ”Smaka på Skåne – Närproducerat & noga utvalt” ,
0709-56 84 75, anna.eklund@livsmedelsakademin.se.

Jannie Vestergaard, verksamhetsledare, Smaka på Skåne, 0727-34 85 44, jannie.vestergaard@livsmedelsakademin.se.

Smaka på Skåne är en satsning på att göra Skåne till en kulinarisk frontregion genom utveckling av småskalig matproduktion och kulinarisk turism. Smaka på Skåne är en del av Livsmedelsakademin. Läs mer på www.smakapaskane.se.

Livsmedelsakademin är det självklara navet i ett av Europas mest intressanta livsmedelskluster. Inom Livsmedelsakademin arbetar livsmedels-, måltids- och förpackningsnäringarna, handeln, universitet och högskolor, myndigheter och lantbrukets organisationer sida vid sida för att utveckla livsmedelsnäringen. Livsmedelsakademin bidrar till skapandet av mötesplatser, nätverk och projekt som underlättar dialog och förnyelse och höjer innovations- och konkurrenskraften i hela livsmedelsbranschen. Vår verksamhet är organiserad i det övergripande området Samverkan & Framtid och de fem verksamhetsområdena Innovation & Entreprenörskap, Jobb & Karriär, Måltidsglädje, Smaka på Skåne och Livsmedelsförpackningar. Livsmedelsakademin skapar framtidens livsmedels- och måltidsnäring. Läs mer på www.livsmedelsakademin.se.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera