Skip to main content

Taggar

Busstrafik

Tågtrafik

Tag / Kollektivtrafikbarometern

I Skåne väljer allt fler kollektivtrafiken framför bilen

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2016 15:20 CET

Idag presenteras resultatet av den årliga kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Den görs på uppdrag av branschföreningen Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet. I Skåne ökar kollektivtrafiken sina marknadsandelar, tvärtemot landet i övrigt.

62 % av de skånska kollektivtrafikresenärerna nöjda med sin trafik

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2013 10:05 CET

Idag presenteras resultatet av den årliga och återkommande kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Barometern görs på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet, och resultatet pekar på att 62 % av de som reser kollektivt är nöjda eller mycket nöjda med sin trafik. Riksgenomsnittet ligger på 61%

Skånsk kollektivtrafik tar marknadsandelar och kvinnorna reser mest

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2012 11:19 CET

Svensk Kollektivtrafik genomför årligen Kollektivtrafikbarometern, en nationell undersökning där de intervjuade får besvara frågor kring kollektivtrafiken. Det handlar om resvanor, service och kvalitet. Undersökningen är nationell men det finns också ett skånskt perspektiv på den. Nu har 2011 års resultat kommit.

64 % av skåningarna nöjda med sin kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2011 15:33 CET

Idag presenteras resultatet av den årliga och återkommande kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Barometern görs på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet, och resultatet pekar på att 64 % är nöjda eller mycket nöjda med sin kollektivtrafik.