Pressinbjudan - Landskrona först i Skåne med en helelektrifierad stadsbusstrafik

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 08:21 CET

Välkommen till invigning och pressträff för trafikstarten av elbussarna i Landskrona som är först ut i Skåne med en helelektrifierad stadsbusstrafik och i det störst i Sverige med sina 19 bussar.

Aldrig har så många rest kollektivt i Skåne som 2018

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2018 07:00 CET

När Skånetrafiken summerar året har antalet resor med den skånska kollektivtrafiken ökat och prognosen talar för att totalt 167 miljoner resor gjorts med Skånetrafiken under året. Det är en ökning med ytterligare drygt en procent och rekord i antal resor. Aldrig har så många rest kollektivt i Skåne och aldrig har så många tyckt att det har varit enkelt att köpa biljett som under 2018.

Framförallt har resorna under andra halvåret skjutit fart. Effekten av ID-kontrollerna på trafiken mellan länderna har vänt och passerat 2015 års nivåer. I oktober månad uppmättes en ökning på sju procent jämfört med året innan.

- Dessutom har resorna i städerna ökat under hösten. I Malmö där 25 procent av alla våra resor sker, har resorna ökat med cirka fyra procent, men även Kristianstad och Helsingborg har haft en betydande resandeökning, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Skånetrafiken mäter hur enkelt kunderna tycker det är att köpa biljett. 2012 tyckte 54 procent att det är enkelt att köpa biljett. 2015 tog regionstyrelsen beslutet om att utveckla ett nytt biljett- och betalsystem, 2016 togs beslutet om prismodellen och 2017 lanserades Skånetrafiken-appen.

- I år mäter vi att 76 procent tycker att det är enkelt att köpa biljett vilket överträffar målet. Över 40 procent av alla 30-dagarsbiljetter, periodkort, köps nu i Skånetrafiken-appen. Idag har vi cirka 400 000 registrerade användare och appen står för 30 procent av den totala försäljningen. Och vi är först i världen med ett system med individuella zoner, berättar Linus Eriksson.

Efter årsskiftet kommer en rad nya funktioner i appen som till exempel realtidsinformation för den egna resa, att lanseras.

Nöjdare kunder reser fossilfritt

I november redovisas att på tågen är 7.9 av tio kunder nöjda med sinsenaste resa, på stadsbussarna 8.0 och på regionbussarna 8.3. Den upplevda punktligheten för serviceresor är 91 procent. Under året har dessutom målet om att den allmänna kollektivtrafiken ska vara helt fossilfri uppnåtts.

- På fyra år har vi minskat CO2-utsläppen per personkilometer med 230 procent! Det är 18 gånger lägre utsläpp än motsvarande genomsnittlig bilresa och något vi är väldigt stolta över säger Linus Eriksson.

Budget i balans

2018 omsätter Skånetrafiken cirka 5,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 300 miljoner sedan året innan. Fyra år i rad har balansen hållits mellan skattemedel och biljettintäkter varav cirka 57 procent är försäljningsintäkter.

- Samtidigt med ökade kostnader har vi haft en fortsatt god intäktsutveckling. Fyra år i rad har vi dessutom gått med ett överskott och kommer om prognosen håller, sammanlagt för de senaste fyra åren återföra över 350 miljoner kronor till Region Skåne jämfört med budget. Pengar som blivit sjukvård eller annan samhällsnytta, avslutar Linus ErikssonViktiga händelser, åtgärder och förbättringar under 2018

 • I mars rullade det första upprustade Öresundståget. Tillgänglighet för resenärer och bagage är en av många förbättringar i de upprustade Öresundstågen. Samtliga 111 tåg beräknas vara upprustade 2022.
 • Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Östgötatrafiken har tecknat samarbetsavtal om ett gemensamt biljettsystem. Biljettsystemet bygger på det nya system som Skånetrafiken nyligen har introducerat och som fungerar enligt en ny nationell standard som tagits fram för försäljning och validering av biljetter för kollektivtrafik. Det blir enklare att resa och billigare för alla genom att vi delar utvecklingskostnader.
 • En ny vänthall på Landskrona station har invigts. Resenärer kan vänta sig en helt ny upplevelse i hallen som är först ut i Skånetrafikens arbete med att göra vänthallar mer funktionella, kundvänliga och välkomnande.
 • Fler funktioner i Skånetrafiken-appen har införts – Danmarksbiljett med enkel och 30-dagarsbiljett samt tillsammansrabatt och låna-ut-funktion är nu igång.
 • Skånetrafiken och Arriva Sverige AB har signerat ett långsiktigt samarbetsavtal om stadsbusstrafiken i Helsingborg. Avtalet innebär att helsingborgarna kommer att få modernare och mera hållbar stadstrafik och framför allt får linje 1 en ny rakare, snabbare sträckning med prioriterade körfält, med den nya eldrivna HelsingborgsExpressen.
 • Den 21 maj invigdes beställningscentralen för färdtjänst och sjukresor i Region Skånes regi med placering i Hässleholm med 45 nyanställda medarbetare.
 • Drygt 90 000 sommarlovsbiljetter har skickats till alla skånska skolungdomar från årskurs sex till och med tvåan i gymnasiet.
 • Sommarbiljetten är det nya namnet på det före detta Jojo Sommar.
 • Ännu fler pensionärer får fria resor. Seniorkortsavtal har slutits med Malmö stad, Bjuv och Lomma kommuner. Flera samarbeten på gång.
 • Genomförandeavtal om elbussar med Ystad kommun med trafikstart sommaren 2019.
 • Avtal har slutits och de sju nya spårvagnarna i Lund har beställts.
 • Alla tåg, såväl Pågatågen som Öresundståg, är nu utrustade med vatten i händelse av en trafikstörning där resenärerna blir instängda i tåg.
 • En åtgärdsgrupp har inrättats för att varje dag säkerställa att korta tåg inte körs i rusningstrafik på de hårdast belastade sträckorna i Öresundstågstrafiken.
 • Fler och fler kunder blir digitala och självbetjäningen ökar. Över 60 procent självbetjäning och nära 30 procent av kunderna, handlar sin biljett i Skånetrafiken-appen.
 • Även digitaliseringen för Serviceresor ökar och nu kan sjukvården boka sina resor direkt genom webboning. Det innebär minskade väntetider för sjukvården och minskade köer för serviceresors beställningscentral.
 • Skånetrafiken och Trafikverket har tillsammans permanentat Trafikinformationscentret på Malmö C.
 • Skånetrafiken förstärkte med sommarvärdar på Malmö C och Hyllie för att hjälpa resenärerna och under hösten permanentades perrongvärdar på de hårdast belastade stationerna.
 • Skånetrafiken körde med fler tågsätt över Öresundsbron eftersom Skånetrafiken har ett biljettsamarbete fram till mitten av augusti, så att SJs resenärer kan fortsätta sin resa över bron, trots banarbete i Danmark.
 • Kapacitetsökande åtgärder gjorde genom att förlänga Öresundstågen Malmö-Växjö där många IKEA-anställda åker, så att fler får sittplatser och arbetsro.
 • Fem miljoner investerades i förstärkning av busstrafiken på de hårdast belastade busslinjerna i rusningstrafik, på följande regionbusslinjer 100, 171, 130, 131, 146, 301 och 545 samt stadstrafiken i Helsingborg linje 4 och linje 6, i Malmö linje 1 och 32 samt Lund linje 4, från och med hösttidtabellen 2018.
 • Den 24 augusti slöts ett unikt trafikavtal med danska stansportministeriet om att ta över Öresundstågstrafiken till Österport i Köpenhamn. Avtalet träder ikraft i december 2020 och innebär bland annat ökad turtäthet och ökat fokus på resenärerna.
 • I oktober gavs tilldelningsbeslut om elbussar för Trelleborgs stadsbusstrafik med Bergkvara AB som vinnande anbud.
 • I samband med ombyggnationen och avstängningen av E6:an i Arlöv väljer cirka 3500 bilpendlare tåget istället.
 • På höstlovet får alla skånska skolungdomar gratis höstlovsbiljett.
 • För första gången sedan id-kontrollerna infördes 2015 pendlar fler över bron. Under oktober uppmättes över en miljon resor, en ökning med sju procent jämfört med året innan.
 • Från december sattes Pågatåg Express in på sträckan Malmö-Älmhult så att fler arbetspendlare får sittplats och wifi.
 • För första gången sänks ett biljettpris - 30-dagarsbiljetten i Skånetrafiken-appen för hela Skåne, sänks med 26 kronor till 1199 kronor.
 • Malmös första elbuss invigs i december för linje 7. 13 bussar trafikerar linjen mellan Ön och Svågertorp och är ändhållplatsladdade.
 • En av Sveriges största tågaffärer har rullat igång. Den omfattar all drift och underhåll av totalt 99 pågatåg, underhåll av 58 pågatågstationer samt ansvar för ersättningstrafik vid akuta trafikstörningar.
 • Per den sista december är den allmänna kollektivtrafiken i Skåne 100 procent fossilfri.
 • Skånetrafikens budget omsätter 2018 cirka 5,8 miljarder kronor och är i balans. 57 procent är biljettintäktsfinansierad.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 300 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

När Skånetrafiken summerar året har antalet resor med den skånska kollektivtrafiken ökat och prognosen talar för att totalt 167 miljoner resor gjorts med Skånetrafiken under året. Det är en ökning med ytterligare drygt en procent och rekord i antal resor. Aldrig har så många rest kollektivt i Skåne och aldrig har så många tyckt att det har varit enkelt att köpa biljett som under 2018.

Läs vidare »

Tågresorna över bron har ökat med tio procent

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 13:22 CET

Under året har tågresorna med Öresundståg över bron ökat successivt med totalt tio procent. För första gången sedan 2015 då ID-kontrollerna infördes är det nu fler pendlare som väljer att ta tåget över bron.

Landskrona först i Skåne med helelektrifierad stadsbusstrafik

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2019 10:00 CET

Fredagen den 18 januari invigdes Landskronas nya elbussar med trafikstart lördagen den 19 januari. Landskrona är först ut i Skåne och är även störst i Sverige i satsningen om en tyst, ren, helelektrifierad stadsbusstrafik som omfattar totalt 19 elbussar som drivs av el märkt Bra Miljöval.

Skånetrafiken säger upp trafikavtal för serviceresor

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 16:42 CET

Skånetrafiken säger upp trafikavtalet med Ringduvetaxi för färdtjänst och sjukresor med omedelbar verkan. Skälet är att Ringduvetaxi Beställningscentral har stora ekonomiska problem och inte längre kan utföra körningar enligt avtal.

Ringduvetaxi Beställningscentral är ett av Skånes största taxibolag. Nu tvingas Skånetrafiken säga upp avtalet eftersom Ringduvetaxi inte längre kan utföra körningar till Skånetrafikens färdtjänst- och sjukresenärer. Samtidigt går Skånetrafiken ut i en direktupphandling och kommer att kunna tilldela ett nytt trafikavtal om två veckor.

Avtalen med Ringduvetaxi rör främst bilar på avrop. Det vill säga fordon som tas in när övriga fordon är fullbokade. Det sker främst vid stort antal resande vissa dagar och tider. Några av dem är specialfordon. Där Skånetrafiken har direktavtal med Ringduvetaxi.

Skånetrafiken har tagit in extrapersonal för att hjälpa kunder och trafikledning att prioritera och fördela trafiken efter den kapacitet som finns.

- I nuläget prioriterar vi sjukresorna och i samråd med trafikledning och kunder försöker vi styra övriga resor till tider då det finns bättre kapacitet, säger Anna Fjellner pressansvarig på Skånetrafiken.

Den rådande fordonsbristen kan innebära långa väntetider både i beställningscentralen och i väntan på fordon samt för beställarna i vården.

- Vi beklagar situationen och förstår att det även kan innebära konsekvenser till följd av fordonsbristen, som till exempel ombokade läkarbesök. Vi har verkligen stor förståelse för den irritation som våra kunder känner, säger Anna Fjellner.

Du som redan har en förbokad resa och om möjlighet finns är rekommendationen att se över möjligheterna att ordna egen transport eller använda den allmänna kollektivtrafiken, där färdtjänstkunder reser gratis. Du har även möjlighet att nyttja ledsagare utan extra kostnad. Skånetrafikens förseningsersättning gäller.

FAKTA

Totalt har Skånetrafiken 360 fordon. Cirka 180 av dessa är specialfordon (små gula bussarna)

Fordonen är fördelade på 14 olika bolag.

Skånetrafiken har

 • cirka 5000 resor per dygn
 • cirka 2000-2500 kunder per dag.
 • 1,5 miljoner resor per år fördelat på 750 000 färdtjänst- och 750 000 sjukresor.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 350 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Skånetrafiken säger upp trafikavtalet med Ringduvetaxi för färdtjänst och sjukresor med omedelbar verkan. Skälet är att Ringduvetaxi Beställningscentral har stora ekonomiska problem och inte längre kan utföra körningar enligt avtal.

Läs vidare »

Skånes allmänna kollektivtrafik fossilbränslefri

Pressmeddelanden   •   Jan 14, 2019 07:58 CET

Från december 2018 drivs Skånetrafikens samtliga 1032 bussar på enbart förnybara bränslen såsom biogas, förnybar el märkt med ”Bra Miljöval” eller biodiesel.Det betyder att all allmän kollektivtrafik i Skåne nu är fossilbränslefri.

Du som reser med Skånetrafikens bussar 2019 kan resa med ett riktigt gott samvete. I december 2018 blev nämligen samtliga bussar fossilbränslefria och drivs nu enbart av förnybart bränsle. Det betyder också att all allmän kollektivtrafik i Skåne är fossilbränslefri. Tack vare detta bidrar alla som reser med Skånetrafiken till att uppnå Sveriges nationella klimatmål, att minska Sveriges sammanlagda utsläpp från transportsektorn med 70 procent senast år 2030.

- Vi på Skånetrafiken är väldigt glada och stolta över att kunna erbjuda våra kunder en trafik som drivs med enbart förnybara bränslen. Detta gör kollektivtrafiken till ett ännu klimatsmartare sätt att resa. Genom att till exempel lägga om din arbetspendling från bil till tåg kan du, på en sträcka som Malmö-Helsingborg, spara två gånger klimatutsläppen som din matkonsumtion genererar om året, säger Iris Rehnström, miljö-och hållbarhetsansvarig hos Skånetrafiken.

Redan 2009 övergick tågtrafiken i Skåne till förnybar el. 2015 blev de gröna stadsbussarna fossilbränslefria och sedan december 2018 går även alla regionbussar på enbart förnybart bränsle.

Sammanlagt handlar det om 1032 bussar och 179 tåg. I Skånetrafikens nya miljö-och hållbarhetsprogram prioriteras förnybar eldrift. Sedan 2015 rullar elbussar i Ängelholm. I december 2018 invigdes Malmös första elbussar på linje 7 och elektrifieringen fortsätter i Skåne. I januari 2018 blir Landskronas busstrafik helt elektrisk och under sommaren 2019 kommer den helelektriska HelsingborgsExpressen att trafikera linje 1 i Helsingborgs stadstrafik. Fler skånska städer följer och både Ystad och Trelleborg står på tur.

- Genom att ställa om busstrafiken från att drivas av förbränningsmotorer till förnybar eldrift minskar energiåtgången med cirka 70 procent och klimatutsläppen med cirka 90 procent. Avgaserna från fordonen försvinner och ljudnivån minskas avsevärt med cirka fem decibel. I Stadstrafiken har eldrift betydande hälsovinster, säger Iris Rehnström.

För mer information, kontakta Iris Rehnström, Miljö-och hållbarhetsansvarig, nås via presstjänsten på telefon 0451-28 85 03

Räkneexempel, jämförelse koldioxidförbrukning

 • Om du tar bussen istället för bilen sparar du cirka två kilo koldioxid på en sträcka från Värnhemstorget i Malmö till Scheelevägen i Lund. Vid daglig pendling med buss i stället för med bil, sparar du miljön med drygt 1 ton koldioxid om året.
 • Om du åker tåg istället för bil från Malmö till Helsingborg, sparar du cirka nio kilo koldioxid. Vid daglig pendling med tåg i stället för med bil besparar du miljön årligen med cirka fyra ton koldioxid.
 • Svenskarnas sammanlagda årliga matkonsumtion genererar i snitt drygt två ton koldioxid per person*. Genom att till exempel lägga om din pendling från bil till tåg på sträckan Malmö – Helsingborg kan du alltså spara in två gånger de utsläpp som din årliga matkonsumtion orsakar.

Hur vi har räknat?

 • En resa på en kilometer i en snittbil i Sverige har en snittbeläggning på 1,3 personer i bilen och släpper ut i snitt 146g C02

Källa: Trafikverket vägledning om vägtrafikens luftföroreningar

 • Sträcka Värnhemstorget Malmö – Scheelevägen Lund: 20 km
 • Sträcka Malmö C- Helsingborgs C: 64 km
 • Ett tåg släpper ut i snitt 0,48 g CO2 ekvivalenter/personkilometer, en regionbuss släpper ut i snitt 35g CO2 ekvivalenter/personkilometer

Källa: Skånetrafikens beräkningar

*Källa: FOI: Energi- och koldioxidintensiteter för 319 varor och tjänster https://www.foi.se/rapportsammanfattning?reportNo=FOI-R--2225--SE

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Från december 2018 drivs Skånetrafikens samtliga 1032 bussar på enbart förnybara bränslen såsom biogas, förnybar el märkt med ”Bra Miljöval” eller biodiesel. Det betyder att all allmän kollektivtrafik i Skåne nu är fossilbränslefri.

Läs vidare »

Gemensam satsning på att utveckla Hässleholm C

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 07:00 CET

Skånetrafiken, Region Skåne, Hässleholms Kommun, Jernhusen och Trafikverket har gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring för att utveckla Hässleholm centralstation på kort och lång sikt. De planerade åtgärderna ska ge en bättre och tryggare miljö för resenärerna och kunderna och öka tillgängligheten till stationen.

Sedan 1990-talet har persontrafiken på järnväg mer än fördubblats och tågresandet i Skåne fortsätter att öka kraftigt. Då Hässleholm C byggdes om på 1990-talet, var antalet resenärer per dag under 5000, siffran har nu ökat till ca 15 000, och enligt Skånetrafikens prognos väntas antalet resenärer fördubblas till 30 000 år 2030. För att bättre kunna möta det ökade resandet kommer Skånetrafiken, Region Skåne, Hässleholms Kommun, Jernhusen och Trafikverket att teckna en avsiktsförklaring i början av nästa år för att utveckla Hässleholm C.

Åtgärderna på stationen har redan påbörjats och kommer framöver att genomföras etappvis för att rusta upp, bygga om stationen, och möta behovet av service i samband med resan. Tillgängligheten, tryggheten och trivseln på och vid stationen är viktiga faktorer för resenärerna. Detta kommer att förbättras i och med satsningen. Parterna ska vidta åtgärder för att öka tillgängligheten till stationen, till plattformarna och till tågen.

- Nu kan vi äntligen börja utveckla Hässleholms centralstation så att stationen möter våra kunders behov och krav. Jag ser fram emot att vi nu tillsammans kan sätta igång arbetet så att alla de kunder som dagligen reser med buss och tåg till, från eller via Hässleholm C får en bättre upplevelse för hela sin resa, säger Johan Gomér planeringschef hos Skånetrafiken.

- Hässleholm är en viktig knutpunkt och bytespunkt i södra Sverige och norra Skåne, såväl för den nationella som för den lokala och regionala tåg- och busstrafiken. Planeringen av den nya generationens järnväg för höghastighetståg på sträckan Hässleholm-Lund har påbörjats. Men innan den är utbyggd behöver Hässleholms centralstation rustas för att möta dagens och morgondagens behov vad gäller serviceutbud, tillgänglighet och andra kvalitets- och trygghetsskapande lösningar. Vi står eniga om vikten av att utveckla Hässleholms centralstation redan här och nu, säger Richard Heingard, projektledare på Hässleholms kommun.

- Hässleholms Centralstation är en viktig knutpunkt för hela regionen. Genom förbättrad tillgänglighet, tydligare skyltning och effektivare ytor, samt på sikt möjliggöra utvecklad service, vill vi öka resenärernas upplevelse av service och trygghet på stationen, säger Åsa Dahl, chef affärsområde Stationer på Jernhusen.

- Nu har vi enats om en gemensam inriktning för att utveckla Hässleholm centralstation, och klara den framtida resandeökningen. Trafikverket satsar tillsammans med regionen på att bygga om plattformar och trapphus, vilket kommer att minska trängsel, underlätta att ta sig till tågen och ge mer väderskydd. Vi kommer även tillsammans med parterna att planera för att på sikt skapa fler entréer till stationen och förbindelser till plattformarna, säger Andreas Åkerblad, Samhällsplaneringschef på Trafikverket.

För mer information kontakta

Johan Gomér, planeringschef Skånetrafiken, nås via presstjänsten, telefon 0451-28 85 03

Richard Heingard, projektledare, Hässleholms Kommun, telefon 0451- 26 80 55

Åsa Dahl, chef affärsområde stationer, Jernhusen, telefon 070-518 83 70

Helena Rosenlind, samhällsplanerare, Trafikverket, telefon 010-123 2291

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 300 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Skånetrafiken, Region Skåne, Hässleholms Kommun, Jernhusen och Trafikverket har gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring för att utveckla Hässleholm centralstation på kort och lång sikt. De planerade åtgärderna ska ge en bättre och tryggare miljö för resenärerna och kunderna och öka tillgängligheten till stationen.

Läs vidare »

Nytt pågatågsavtal för nöjdare resenärer i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 07:30 CET

En av Sveriges största tågaffärer har rullat igång. Den omfattar all drift och underhåll av totalt 99 pågatåg, underhåll av 58 pågatågstationer och ansvar för ersättningstrafik vid akuta trafikstörningar. Allt för att Pågatågen ska få fler och nöjdare resenärer.

Många goda nyheter i nya tidtabellen

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 13:06 CET

På söndag den 9 december träder Skånetrafikens nya tidtabell i kraft och med den följer en rad förbättringar som gör så att allt fler Skåningar kan resa hållbart med buss och tåg. Bland annat permanentas höstens extrainsatta bussar, flera tåg sätts in, en helt ny pågatågslinje tas i drift och för första gången sänks biljettpriset ­­­­­– 30-dagarskortet i appen blir billigare för hela Skåne-pendlarna.

Tack vare de tre nya pågatågsstationerna Persborg, Rosengård och Östervärn i Malmö startas pågatågstrafik i samarbete med Malmö Stad. Pågatåg Express sätts in på sträckan Malmö-Älmhult för fler sittplatser och bättre pendling. Samtidigt flyttas två Öresundståg till sträckan Malmö-Helsingborg, för att öka kapaciteten när flest pendlare reser på Västkustbanan.

I augusti investerade Skånetrafiken drygt tio miljoner kronor i fler bussar på ett antal linjer på de mest kapacitetskrävande sträckorna för en testperiod. Nu permanentas extrabussarna.

- Satsningen på de extrainsatta bussarna har fallit ut över förväntan. Fler tar bussen och fler är nöjda med sin bussresa och då är det lika självklart som glädjande att behålla förstärkningen, säger Magnus Wikforss. affärsområdeschef buss.

Priset på 30-dagarsbiljetten i appen sänks

Skånetrafiken sänker priset på 30-dagarsbiljetten för hela Skåne i Skånetrafiken-appen. Det nya priset för ett månadskort är 1199 kronor – en sänkning med 26 kronor. Det nya priset träder ikraft i samband med tidtabellskiftet den 9 december.

- Vårt mål är att fler ska resa med oss och att fler resenärer ska använda appen. Därför är det glädjande att vi för första gången har möjlighet att erbjuda pendlarna som väljer att resa hållbart, ett lägre pris, säger Camilla Bunke, försäljningschef.


FAKTA

Ändringar i tågtrafiken

 • Ny pågatågslinje Nu kan du ta tåget till och från Persborg, Rosengård och Östervärn. Du som reser får halvtimmestrafik i varje riktning mellan kl 06:00-22:00. Det ena pågatåget kör till och från Kristianstad, och det andra fungerar som en pendel mellan Malmö Hyllie och Malmö C via Svågertorp.
 • Två tidigare Öresundstågsavgångar ersätts med Pågatåg Express på sträckan Malmö-Älmhult, för att skapa långa tåg i peaktid med fungerande wifi.
 • Samtidigt flyttas två Öresundståg till sträckan Malmö-Helsingborg.

Ändringar i busstrafiken

 • Malmös första elbussar börja rulla på linje 7 från och med den 9 december. Mellan Ön och Centralen kommer du också kunna resa oftare på morgonen och eftermiddagen med elbussen.
 • Linje 34 i Malmö går bara till Värnhem men linje 32 går hela vägen ut till Norra hamnen med fler avgångar och fler nya hållplatser.
 • På Västra Hamnen kör linje 2 och 3 som vanligt igen i Malmö.
 • I Hässleholm ändras linje 1 och i Kristianstad linje 3. Ändringarna ger en rakare och snabbare väg och rätas därmed ut så att bussen inte kör slingor i bostadsområden där det är ett lågt resande. Liknande ändring genomförs också på linje 1 i Ängelholm.
 • I Lund kommer linje 6 gå oftare i rusningstid och på linje 137 kommer en ny hållplats som underlättar resan för den som ska till och från Norra Nöbbelöv.
 • Hållplats Lasarettet öppnas för regionbusstrafiken i Helsingborg. De regionbussar som tidigare stannat på Bibliotekets hållplats på Trädgårdsgatan går nu direkt mellan Helsingborg C och S:t Nicolai. Ändringen görs för att förkorta restiden och förbättra komforten.
 • Linje 297 går inte längre genom industriområdet Ättekulla. Med linje 250/251 reser du via Påarp och Mörarp 01:45 i stället för via Väla vilket är attraktivt för fler.
 • På Österlen kan du resa hela vägen från Vitaby till Brösarp med linje 574. Linje 579 förkortas från Brösarp till S:t Olof. Genom denna förändring passar bussarnas avgångar tågen både i Tomelilla och Simrishamn för dig som börjar eller slutar din resa på tåget.

Fakta biljettpriser, exempel

 • 30-dagarsbiljett hela Skåne i Skånetrafiken-appen, sänks med 26 kronor
 • Malmö-Köpenhamn, enkelresa, höjs med 10 kronor pga valutajustering
 • Malmö-Köpenhamn, Jojo Period/30-dagarsbiljett i appen, höjs med 195 kronor pga valutajustering
 • Helsingborg-Helsingör, enkelresa, höjs med 12 kronor pga valutajustering

Alla nya priser finns på skånetrafiken.se/nyapriser.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

På söndag 9 december träder Skånetrafikens nya tidtabell i kraft och med den följer en rad förbättringar som gör så att allt fler Skåningar kan resa hållbart med buss och tåg. Bland annat permanentas höstens extrainsatta bussar, flera tåg sätts in, en helt ny pågatågslinje tas i drift och för första gången sänks biljettpriset ­­­­­– 30-dagarskortet i appen blir billigare för hela Skåne-pendlarna.

Läs vidare »

Snart åker Malmöborna med sin första elbuss

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2018 12:00 CET

Den 9 december rullar Malmös första elbussar ut i trafik. Det är linje 7 som blir första linjen med helt eldrivna bussar. De släpper inte ut avgaser och är dessutom märkbart tystare och har högre komfort än vanliga stadsbussar.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • prmfespxs@fbskjlanmletymrarmfixokewan.vvseax
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 300 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern