Crzyte4rmllknu0m1vri

2017 – rekordår för det kollektiva resandet i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2017 08:21 CET

När Skånetrafiken summerar 2017 konstateras en stadig ökning av resandet för sjuttonde året i rad med 1,6 procent*. Till årets viktigaste händelser räknas lanseringen av den nya Skånetrafiken-appen med ett helt nytt biljettsystem, att ID-kontrollerna tas bort med snabbare resor över Öresund och fler avgångar som följd, samt en rad beslut om satsningar för framtidens kollektivtrafik.

Crzyte4rmllknu0m1vri

Äntligen! Mer 10-minuterstrafik och fler Öresundspendlare

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 09:58 CET

​På måndag utökas 10-minuterstrafiken över Öresundsbron i rusningstid. 25 nya avgångar sätts in på sträckan Malmö–Köpenhamn. Det är en fortsatt trafikförbättring sedan september då Öresundspendlarna fick sju fler avgångar över bron och kortare restid från Köpenhamn H till Malmö C.

Hllfbhgyrv5wsgisgc84

Nyheter i Helsingborg stadsbusstrafik den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

Flyttade bussar kan åter stanna på Helsingborg C, helgtrafik till Väla, ny resväg med linje 7 och 8, samt bättre busstrafik till Långeberga. Detta är några av de större nyheterna i Helsingborgs stadsbusstrafik när Skånetrafikens nya tidtabell börjar gälla den 10 december.

Twxnp2hupiejfiuomdqw

Nya tider med Skånetrafiken den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

Den 10 december gäller ny tidtabell för resor med Skånetrafikens tåg och bussar. Hur just din resa påverkas ser du enklast genom att söka din resa i Skånetrafikens appar eller på skanetrafiken.se.

Vwlanewxk1tjwn5mnl8g

Nyheter i Lunds stadsbusstrafik den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

Bredgatan öppnas igen för busstrafik i båda riktningar, linje 3 ersätter linje 21 och fler bussar går till ESS. Detta är ett par av de större nyheterna i Lunds stadsbusstrafik när Skånetrafikens nya tidtabell börjar gälla den 10 december.

Pb5xomyxgtjyvnixxtpw

Större nyheter i regionbusstrafiken den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

Fler resmöjligheter, bättre bytesmöjligheter mellan tåg och buss, nya resmöjligheter, nya resvägar och två linjer som läggs ned. Detta är Skånetrafikens största nyheter i regionbusstrafiken när den nya tidtabellen börjar gälla den 10 december.

Media no image

Nytt samarbetsavtal om trafik i Danmark

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2017 18:41 CET

Region Skåne har genom Skånetrafiken ett sedan flera år upparbetat samarbete med danska Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om tågtrafik mellan Malmö och Köpenhamn. Beslutsprocessen för överenskommelsen om ett utökat samarbete mellan parterna pågår nu på båda sidor Öresund och dagens beslut i Kollektivtrafiknämnden är inledningen för Region Skånes del.

Transportministeriet i Danmark och Skånetrafiken har tillsammans arbetat fram ett förslag till ny överenskommelse om en förenklad och utvecklad trafik mellan länderna som innebär att Region Skåne tar över ansvaret för trafikeringen fram till Köpenhamn H/Österport från december 2021. Skånetrafiken tar också över det praktiska ansvaret för underhåll, kundomhändertagande och trafikutbud.

- Vi ser att vi med ett utökat samarbete kan ge samordnings- och effektivitetsvinster för våra resenärer, som bland annat leder till tydligare trafikinformation. Detta öppnar också upp för att vi kan samla allt underhåll till en operatör i den nya depån som byggs i Hässleholm, säger Stefan Svalö, (S) kollektivtrafiknämndens ordförande.

Det nya uppdraget ska inkluderas i den kommande upphandlingen av trafik- och underhållsuppdraget för Öresundstågstrafiken på svensk sida. Det ekonomiska ansvaret för respektive parts del i trafiksystemet kvarstår.

Trafiken har sedan Öresundsförbindelsen startade utökats och utsträckts i flera omgångar, främst på svensk sida, och fungerar som ett regionalt stomnät av tågtrafik till Helsingborg-Göteborg, Hässleholm-Växjö – Kalmar och Kristianstad-Karlskrona samt till Köpenhamn. Tågtrafiken över Öresundsbron är av stor betydelse för Region Skåne för att möjliggöra en integrerad och attraktiv region för arbete, studier, näringsliv, forskning och kultur.

- Jag är glad över att vi med detta förslag till överenskommelse kan fortsätta utveckla trafiken över bron och nu med ännu större kundfokus. Tågtrafiken är en av de viktigaste förutsättningarna för samverkan och fortsatt utveckling av Öresundsregionen, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Region Skåne har genom Skånetrafiken ett sedan flera år upparbetat samarbete med danska Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om tågtrafik mellan Malmö och Köpenhamn. Beslutsprocessen för överenskommelsen om ett utökat samarbete mellan parterna pågår nu på båda sidor Öresund och dagens beslut i Kollektivtrafiknämnden är inledningen för Region Skånes del.

Läs vidare »
Media no image

Kollektivtrafiken - ett tryggt och säkert sätt att resa

Nyheter   •   Nov 23, 2017 15:35 CET

Inom Region Skåne och Skånetrafiken råder nolltolerans mot kränkande särbehandling och trakasserier. Skånetrafiken välkomnar därför den aktuella debatten om sexuella trakasserier i samhället och den granskning som görs i medierna.

- Vi har 250 000 dagliga resenärer och det ska självklart vara tryggt och säkert att resa med oss inom kollektivtrafiken. Varje enskild händelse av kränkning eller sexuellt trakasserande är helt oacceptabel, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

Det görs cirka 167 miljoner resor med Skånetrafiken varje år. En särskilt viktig grupp är de 5000 personer som dagligen reser inom våra serviceresor, där även färdtjänsten ingår. Vi har en absolut nolltolerans som gäller för olika typer av kränkningar eller trakasserier. Detta gäller både de som arbetar direkt inom Skånetrafiken och de cirka 6000 som är anställda hos de trafikföretag och entreprenörer som representerar Skånetrafiken.

- Vi har i alla våra avtal med våra leverantörer krav på att man ska följa svensk lagstiftning. Det vi nu kommer göra är att ytterligare stärka uppföljningen av respektive trafikföretag om hur man arbetar med att förebygga kränkningar och vidta kraftfulla åtgärder om det inte fungerar, säger Linus Eriksson.

Särskilt inom serviceresor arbetar Skånetrafiken för att ytterligare att öka tryggheten. Man mäter den upplevda tryggheten hos resenärerna regelbundet och genom införande av bland annat förarcertifiering förbättras kontroll och säkerhet av förarna. Nu tas ännu ett steg för att säkra tryggheten.

- Det vi framförallt gör är att i pågående upphandling ställa tydliga krav på att den kommande leverantören genom en handlingsplan ska redovisa hur man lever upp till lagkraven och ett bra kundbemötande. Dessutom ska efterlevnaden i befintliga trafikavtal följas upp mer noggrant. Jag blir personligen mycket illa berörd när jag hör att någon blir illa behandlad när de har rest med oss, säger Titti Unosdotter, affärsområdeschef serviceresor.

Utgångspunkt för Skånetrafikens arbete är Region Skånes rutin Kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen som tillämpning av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen.

För mer information, kontakta

Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken

Titti Unosdotter, affärsområdeschef serviceresor, Skånetrafiken

genom presstjänsten 0451-28 85 03

Inom Region Skåne och Skånetrafiken råder nolltolerans mot kränkande särbehandling och trakasserier. - Vi har 250 000 dagliga resenärer och det ska självklart vara tryggt och säkert att resa med oss inom kollektivtrafiken. Varje enskild händelse av kränkning eller sexuellt trakasserande är helt oacceptabel, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

Läs vidare »
Fho9mvz743fkezkbvjas

Avtal klart – 100 procent eldrivna bussar i Landskrona

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2017 16:09 CET

Om drygt ett år rullar det enbart eldrivna bussar i Landskrona. I dag den 22 november skrev Skånetrafiken och Landskrona stad ett genomförandeavtal om att alla stadsbussar i Landskrona ska övergå till grön eldrift.

Media no image

Region Skåne fortsätter utveckla Skåne med grön kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2017 13:11 CET

Med 2018 års budget tar Skånetrafiken viktiga steg för att höja baskvalitén i kollektivtrafiken. Budgeten banar även väg för flera stora trafikprojekt som kommer att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och hållbar. Skånetrafiken får 231,5 miljoner kronor i ökat regionbidrag och budgeten för 2018 omsluter 5 841 miljoner kronor.

Skånetrafiken tar hem beställningscentralen för serviceresor i egen regi med sammanlagt 65 nya arbetstillfällen i Hässleholm. Det ger en ökad kontroll och trygghet för de skånska färdstjänst- och sjukresenärerna.

Av de 30 beställda Pågatågen sätts 18 stycken i trafik redan 2018. Det första upprustade Öresundståget rullar ut redan i januari. Skånetrafiken-appen får ytterligare funktioner, bland annat en engelsk version samt möjlighet att resa till Danmark. En ny generation tåg med komfort och funktioner som passar alla behov påbörjas och Spårväg Lund har beräknad trafikstart 2020. Året inleds dessutom med fokus på trafikinformation.

- Nu presenterar vi en budget med bra satsningar på kollektivtrafiken i Skåne. Under nästa år påbörjar vi bland annat investeringen i dubbeldäckade tåg samt elektrifieringen av busslinjer i Malmö och Landskrona. Vi kommer också att ta tillbaka beställningscentralen för serviceresor i egen regi. Det är en avgörande satsning för att våra sjukrese- och färdtjänstresenärer ska få en bra och kvalitativ service, säger Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Vi presenterar en budget med gröna siffror. Det innebär flera stora steg i den gröna omställningen av skåningarnas resande. Genom en rad satsningar, på bland annat bekvämare resande, hoppas vi att fler väljer bort bilen, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Trafikinformation i fokus

Skånetrafiken inleder 2018 med ett omfattande fokusarbete på trafikinformation till resenärerna. Information är en av de viktigaste frågorna i samband med trafikstörningar.

- Genom budgetsatsningarna får vi nu möjlighet att bättre leva upp till våra resenärers behov. Vi vet att många efterfrågar tydligare och mera lättillgänglig information och tar nu nästa steg i ett nytt program för bättre information, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), ordförande Kollektivtrafiknämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden
Tfn 0706- 50 20 01

Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken nås genom Anna Fjellner, pressansvarig,

Presstjänsten 0451-28 85 03

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Med 2018 års budget tar Skånetrafiken viktiga steg för att höja baskvalitén i kollektivtrafiken. Budgeten banar även väg för flera stora trafikprojekt som kommer att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig och hållbar. Skånetrafiken får 231,5 miljoner kronor i ökat regionbidrag och budgeten för 2018 omsluter 5 841 miljoner kronor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • szepbjpresuxklqss@skaneietraicngfikenvn.vpruse
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern