Media no image

Skånetrafiken ökar biogaskonsumtionen - och tar steget mot elektrifierad kollektivtrafik!

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2016 14:37 CEST

För Skånetrafiken är det självklart att resan ska vara både hållbar och ett bra miljöval. En viktig del för att nå våra miljömål är biogasen i Skåne. Idag är Region Skåne genom Skånetrafiken Sveriges största biogaskonsument. Från år 2014 till 2019 planeras för mer än en fördubblad biogaskonsumtion från 14.9 miljoner normalkubikmeter till ca 31 miljoner.

- Vi är glada att Skåne är ledande i landet i arbetet mot en hållbar kollektivtrafik. Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill fortsätta att utvecklas mot en hållbar framtid säger Stefan Svalö, regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden

Elektrifiering av stadstrafik

Behoven i trafiken är föränderliga och skiljer sig även åt mellan stad och landsbygd. Precis som fordonsbranschen i övrigt tittar vi nu på eldrift på kortare sträckor. Grön el i stadbusstrafiken har stora miljö- och hälsofördelar såsom 70 % minskade klimatutsläpp och energiförbrukning, inga avgaser och minskade bullernivåer jämfört med dagens teknik. El skapar förutsättningar att göra kollektivtrafiken attraktivare genom körvägar i miljöer där förbränningsmotorn är ett hinder. Det går hand i hand med flera skånska städers ambitioner för stadsförnyelse. Redan idag körs busstrafik på grön el i Ängelholm och Landskrona och resandesuccén Malmöexpressen är el-gashybrid. Avsiktsförklaring om övergång till el i stadstrafiken finns med Malmö Stad.

 • El skapar helt nya möjligheter att göra kollektivtrafiken än mer attraktiv. Faktum är att vi med el kan lägga hållplatser inomhus i tex köpcentrum eller sjukhusentréer. Vi hoppas fler städer vill vara med i utvecklingen, säger Linus Eriksson, Trafikdirektör Skånetrafiken.

Biogas och andra biodrivmedel i regionbusstrafiken.

Regionbussresorna kommer även fortsättningsvis ske med olika biodrivmedel där biogas premieras. Lokalt producerad biogas ser vi som en självklar del i detta då miljövinsterna med ett kretsloppstänk är stora.

Fakta:

Kollektivtrafikbranschen har enats om gemensamma miljömål som innebär att kollektivtrafiken ska vara fossilfri till 2030. Region Skåne har valt en än mer offensiv linje där vi ska ha en fossilfri kollektivtrafik till 2020. Detta mål kommer att nås. Sedan 2015 är all stadsbusstrafik fossilfri, under år 2018 regionbusstrafiken och 2020 även serviceresor. Sedan tidigare är all vår tågtrafik driven av 100% grön el.

Kollektivtrafiknämnden i Skåne har under året antagit ett miljö- och hållbarhetsprogram där vi tillsammans lyfter fram hur vi skapar hållbara resor. Fokus är förutom fossilfrihet, även energieffektivitet, ren luft och minskat buller och samt en ansvarstagande leverantörskedja.

För mer information kontakta

Stefan Svalö, regionråd (S) och ordförande i Kollektivtrafiknämnden
genom pressekreterare Maria Eriksson, tel 044-309 31 29

eller

Skånetrafikens presstjänst, tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

För Skånetrafiken är det självklart att resan ska vara både hållbar och ett bra miljöval. En viktig del för att nå våra miljömål är biogasen i Skåne. Idag är Region Skåne genom Skånetrafiken Sveriges största biogaskonsument. Från år 2014 till 2019 planeras för mer än en fördubblad biogaskonsumtion från 14.9 miljoner normalkubikmeter till ca 31 miljoner.

Läs vidare »
Media no image

Järnvägen byggs om för snabbare tågtrafik mellan Ystad och Simrishamn

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 08:50 CEST

Arbetet kommer att påverka tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn under perioden 24 oktober – 18 november. All tågtrafik ersätts med buss som både kör direkt och via alla mellanstationer.

- Järnvägen mellan Ystad och Simrishamn behöver rustas upp för att klara tågtrafiken. För att öka driftsäkerheten och se till att tågen kan passera smidigare bygger Trafikverket om banan, säger Mats Ohlsson, affärsutvecklare på Skånetrafiken.

Istället för tåg går det bussar både via mellanstationerna och direkt. Direktbussen kör på de tider då många reser mellan Ystad - Tomelilla och Ystad – Simrishamn.

- Det kommer att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår. Vissa avgångstider har ändrats. Bussar som kör från Simrishamn har till exempel tidigare avgångar för att nå tåget i Ystad. Därför är det viktigt att alla söker sin resa i Skånetrafikens app eller på hemsidan, avslutar Mats Ohlsson.

För resor till Malmö och Lund, kan resenärer även göra byte i Tomelilla till Sjöbo – Lund med SkåneExpressen 5, eller vidare med SkåneExpressen 8 från Sjöbo till Malmö.

Banarbetestidtabellen gäller 24 oktober – 18 november. Tågersättande buss fortsätter att gå lördag den 19 november fram till kl 11.55. Därefter kommer tågen att gå efter ordinarie tidtabell.

Kontakt

Mats Ohlsson, affärsutvecklare på Skånetrafiken 0451 28 85 96
Skånetrafikens presstjänst 0451 28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Arbetet kommer att påverka tågtrafiken mellan Ystad och Simrishamn under perioden 24 oktober – 18 november. All tågtrafik ersätts med buss som både kör direkt och via alla mellanstationer.

Läs vidare »
Media no image

Så kör kollektivtrafiken under påvens besök

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 09:25 CEST

I månadsskiftet kommer påve Franciskus till Lund och Malmö. Besöket är historiskt och många besökare väntas till regionen. Av säkerhetsskäl spärrar polisen också av områden där påven ska vistas och färdas, vilket påverkar kollektivtrafiken och övrig trafik så att förseningar kan uppstå. Bussarna får ändrade körvägar i Lund och Malmö.

Det är med anledning av 500-årsminnet av reformationen som påve Franciskus kommer. Efter lunch den 31 oktober medverkar påven på en ekumenisk gudstjänst i Lund för att sedan ansluta till ett stort event på Malmö Arena i Hyllie. Dagen efter, på förmiddagen den 1 november, hålls en katolsk mässa på Swedbank stadion i Malmö.

-Det väntas många besökare från när och fjärran, så var ute i god tid och visa omtanke om medresenärerna om det skulle bli trängsel. Vi har alla fordon i trafik. Ett tips är att köpa biljett via Skånetrafikens app för att slipper köa vid biljettautomaterna. Med appen kan biljetter förköpas flera dagar innan för att sedan aktiveras vid ombordstigning utan att uppkoppling behövs, säger Håkan Kristiansson, affärsutvecklare på Skånetrafiken.

Trafiken leds om och förseningar kan uppstå
Av säkerhetsskäl spärrar polisen av områden där påven ska vistas och färdas, vilket påverkar kollektivtrafiken och övrig trafik så att förseningar kan uppstå. I vissa fall leds busslinjerna om och får en längre körväg vilket påverkar hållplatserna.

Lund - måndagen den 31 oktober mellan kl 05.00-18.00 får stadsbusslinjerna linje 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 9 i Lund en annan och länge körväg då ett område vid domkyrkan stängs av. Botulfsplatsen och ett antal centrala hållplatser stängs tillfälligt under denna tid, men alla bussar kör till Lunds C även om någon linje angör ett annat läge än normalt. Regionbussarna i Lund påverkas inte av detta.

Samma dag kan förseningar uppstå på mellan kl 15.45-16.45 för bussar som kör i området mellan Lund C och universitetssjukhuset då vägar kan stängas av en kortare tid. Det gäller stadsbusslinje 1, 2, 3, 4, 6, 9 och 20 samt regionbusslinje 123, 126, 137, 139, 160, 165, 166, 169, SkåneExpressen 2 och SkåneExpressen 5.

Hyllie i Malmö – området kring arenan i Hyllie i Malmö spärras av säkerhetsskäl av från lördag 29 oktober kl 21.30 till måndag 31 oktober kl 19.30 och några busslinjer får under denna tid ändrad körväg. Det gäller stadsbusslinje 6, 8 och 33 samt regionbuss 150. Hållplatserna Hyllie vattenpark (linje 6) och Hylliebadet (linje 8) dras tillfälligt in denna tid, övriga hållplatser påverkas inte. Även hållplatsen för tågersättande buss flyttas till Hyllie Boulevard under denna tid.

Swedbank stadion - tisdagen den 1 november hålls en katolsk mässa på Swedbank stadion mellan 9.30-11.30. Insläpp från ca 06.00 med anledning av stor säkerhetskontroll innan entré. Stadiongatan (från Lorensborgsgatan till Coop) kommer vara helt avstängd mellan kl 06.00-13.00. Stadsbusslinje 34 leds om mellan kl 06.00-13.00 denna dag, vilket innebär att hållplatserna Bellevue Allén, Hålsjögatan och Isstadion inte trafikeras under denna tid.

Hållplatserna Södertorp och Bellevuegården får tillfälliga lägen

Mer information om trafiken under påvebesöket finns på www.skanetrafiken.se/pave
Där finns bland annat alla kartor för bussarnas färdvägar som också bifogas detta pressmeddelande.

På hemsidan finns också information på svenska och engelska om hur man som besökare kan åka till de platser som påven ska medverka.

För mer information kontakta

Håkan Kristiansson, affärsutvecklare på Skånetrafiken
Tel 0451-28 86 01

Skånetrafikens presstjänst
Tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

​I månadsskiftet kommer påve Franciskus till Lund och Malmö. Besöket är historiskt och många besökare väntas till regionen. Av säkerhetsskäl spärrar polisen också av områden där påven ska vistas och färdas, vilket påverkar kollektivtrafiken och övrig trafik så att förseningar kan uppstå. Bussarna får ändrade körvägar i Lund och Malmö.

Läs vidare »
Media no image

Nu ska det bli lättare att resa för Skånetrafikens resenärer

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2016 16:29 CEST

Inbjudan till pressvisning och demonstration av Skånetrafikens nya biljett- och betalsystem

Datum: måndagen den 26 september 2016

Tid: 13.00 – ca 14

Plats: Skånetrafiken, Andra Avenyen 7, Hässleholm

Välkommen!

Stefan Svalö 
Ordförande kollektivtrafiknämnden

Linus Eriksson
Trafikdirektör

--------------------------------------------------------------------------------

Nu ska det bli lättare att resa för Skånetrafikens resenärer

På kollektivtrafiknämndens möte på måndag i nästa vecka läggs förslag som kommer att förenkla för Skånetrafikens resenärer. Med ny modern teknik vill vi skapa framtidens sätt att köpa biljett. Om allt går som planerat ska dagens biljettmaskiner vara helt utfasade 2020.

Regionfullmäktige har tidigare gett kollektivtrafiknämnden klartecken att driva utvecklingen av nya betalsystem i kollektivtrafiken inom ramen för Framtidens resesystem. Det är omfattande, fullt av nytänkande och innehåller bland annat enklare biljettautomater, ny app och biljettsystem med förenklad zonstruktur och tydligare information.

Under hela utvecklingsarbetet har Skånetrafiken noga lyssnat och stämt av med kunderna. Det ska bli enkelt och lätt för kund! I dag möter kunderna över 200 zoner, som nu med förslaget blir det bara tre zoner. En kort, mellan och lång som helt utgår från var kunden vill resa - tänk en cirkel som kunden själv sätter på en Skånekarta.

Bland nyheterna finns att periodkortet kommer finnas i mobilen, vilket varit efterfrågat av många. En annan att de som är berättigade till rabatter nu får det på alla typer av biljetter. Efterlängtat är bland annat periodkort för barn och fler studentrabatter. En ny Tillsammansbiljett kommer att ge 25 % rabatt på totalpriset om man är två personer eller fler som reser. Det kommer inte att finnas någon övre gräns på hur många eller vem som reser tillsammans, vilket också är en nyhet.

Nämnden föreslås på måndag ta ställning till att fördjupa dialogen med länets kommuner och att ärendet därefter kommer åter till nämndens sammanträde den 31 oktober.

Viktigt att notera att dagens biljettsystem och Jojo-kort kommer finnas kvar parallellt under några år vilket innebär att de kunder som vill kan fortsätta resa precis som idag även efter införandet av förslaget.

Välkommen på en pressvisning och demonstration på måndag 26 september!

För mer information kontakta:

Skånetrafikens presstjänst
Tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Inbjudan till pressvisning och demonstration av Skånetrafikens nya biljett- och betalsystem

Läs vidare »
Media no image

​Ännu lättare att köpa biljett på stadsbussen

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2016 08:00 CEST

Från och med den 15 september går det att köpa biljett med betalkort på stadsbussarna i Kristianstad. Det blir därmed lättare för den som inte reser så ofta att betala ombord på bussen.

Kortbetalning ombord gör stadsbusstrafiken mer tillgänglig för dem som inte reser så ofta, till exempel turister och besökare. Det är också någonting som efterfrågats av många av Skånetrafikens resenärer.

Sedan ett par år tillbaka har det gått att betala med kort ombord på regionbussarna. Men under våren har vi även börjat erbjuda kortbetalning ombord på stadsbussarna, bland annat i Lund och Helsingborg. Nu är det Kristianstads tur.

– Det känns väldigt bra att vi lanserar kortbetalning ombord även på stadsbussarna i Kristianstad. Nästan alla har ett bank- eller kreditkort av något slag och kan bara stiga ombord på bussen, säger Camilla Bunke, försäljningschef på Skånetrafiken.

Om man köper sin resa ombord på våra regionbussar och stadsbussar betalar man ett ombordpris, en separat prislista för försäljning ombord med betalkort.

Ombordpriset blir 10 kronor högre än ordinarie biljettpris för vuxna, 5 kronor högre för barn och 10 kronor högre för den som köper en duo/familj-biljett.

För den som reser stadsbuss regelbundet blir det förstås enklare att köpa biljett i någon av våra appar innan resan eller att använda Jojo-kort. Med Jojo-kortet får man även 10 procents rabatt.

Senare under hösten kommer kortbetalning ombord även införas på stadsbussarna i Malmö.


För ytterligare information kontakta:

Skånetrafikens presstjänst

Tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Från och med den 15 september går det att köpa biljett med betalkort på stadsbussarna i Kristianstad. Det blir därmed lättare för den som inte reser så ofta att betala ombord på bussen.

Läs vidare »
Ax3p53xpnjdesylaimyh

Rekordsommar för stadstrafiken i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2016 09:15 CEST

Resandet med stadsbuss i Helsingborg fortsätter att öka. Under sommarmånaderna gjordes mer än 40 000 fler resor än under samma period förra året.

Media no image

​Rekord för Jojo Sommar!

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2016 09:00 CEST

Jojo Sommar har verkligen blivit en favorit för skåningarna. Även i år blev det försäljningsrekord för det populära sommarerbjudandet från Skånetrafiken.

I år slutade försäljningsresultatet på hela 202 000 sålda kort. Förra året såldes drygt 188 300 kort. Med Jojo Sommar reser man till ett bra pris hur mycket man vill i hela Skåne under två månader.

– Riktigt kul att vi fortsätter att slå rekord år efter år och extra kul med den ökade försäljningen denna sommar. Vi gjorde en förbättring av Jojo Sommar i år så det gick att ta med sig två barn eller ungdomar på ett kort för att underlätta främst för barnfamiljer, säger Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden.

Årets erbjudande innebar att man med ett Jojo Sommar-kort kunde ta med sig två barn, ungdomar eller kompisar på resan utan att betala någonting extra. Enligt Camilla Bunke, försäljningschef på Skånetrafiken, har det förmånliga erbjudandet bidragit till rekordsiffrorna.

– Detta har varit en succé och bidragit till ökningen. Det har dock inneburit att vi tappat en del intäkter på våra ordinarie enkelbiljetter men som det ser ut nu har merförsäljningen av Jojo Sommar täckt detta. Vi har fått fler resenärer att prova på kollektivtrafiken och på detta sätt rekryterar vi nya kunder som fortsätter åka med oss efter sommaren, säger Camilla Bunke.


För ytterligare information, kontakta;
Skånetrafiken presstjänst
Tfn 0451-28 85 03
Anna Bothom, Säljansvarig Jojo Sommar
Tfn 0451-28 86 15Fakta
Sommarkortet introducerades i Kristianstads län 1983 och infördes i hela Skåne när Skånetrafiken bildades 1999. Förra året såldes drygt 188 300 st Jojo Sommar. Kortet gäller för obegränsade resor med stadsbuss, regionbuss, Pågatåg och Öresundståg i hela Skåne 15 juni–15 augusti. Jojo Sommar är inte personligt och gäller för en person per resa. Om du har ett Jojo Sommar kan du ta med dig två barn/ungdomar/kompisar på resan utan att betala något extra. Kortet kostar 650 kr hos Skånetrafikens kundcenter, serviceombud, ombud och webb. På skanetrafiken.se skickas kortet hem fraktfritt.

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Jojo Sommar har verkligen blivit en favorit för skåningarna. Även i år blev det försäljningsrekord för det populära sommarerbjudandet från Skånetrafiken.

Läs vidare »
Media no image

Fler turer på linje 545 Osby-Glimåkra-Broby-Kristianstad

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2016 10:00 CEST

Det senaste året har resandet på linje 545 ökat med 10,5% (juni 2015 – juni 2016). Därför har det också tidvis varit mycket trångt ombord. I samband med tidtabellskiftet den 14 augusti 2016 sätts det in fler bussar på linjen, som får både fler och tätare avgångar.

När Kristianstadlänken öppnade och linjenätet i nordöstra Skåne lades om i samband med Pågatåg nordost, blev linje 545 en huvudlinje. Den byggdes ut rejält och blev snabbt populär, och nu räcker bussarna helt enkelt inte till.

- Resandet har ökat mycket mer än vi förväntat oss, och nu har det blivit ett problem när vi inte kan erbjuda våra resenärer en bekväm resa. Men nu har vi äntligen möjlighet att sätta in fler bussar på linjen, berättar Anna Archer, affärsutvecklare.

På sträckan Osby-Glimåkra-Broby kommer det att gå en buss i halvtimmen morgon och eftermiddag (tidigare en gång i timmen). Övrig tid går det en buss i timmen.

Trafiken mellan Broby och Kristianstad utökas också. Idag går det en buss var 10:e minut i rusningstid. Men framöver kommer perioden med 10-minuterstrafik att förlängas (det går alltså tät trafik under en längre period). Från Kristianstad mot Broby blir det också 10-minuterstrafik (tidigare gick det en buss var 15:e minut).

541 Lönsboda-Sibbhult blir anropsstyrd
Fem gånger om dagen går linje 541 mellan Sibbhult och Lönsboda. Den har väldigt få resenärer och bussen behövs för att förstärka trafiken på linje 545. Från 14 augusti blir den därför anropsstyrd. Det betyder att det finns en tidtabell, men att den körs med taxi och måste beställas i förväg.

Från Lönsboda och hållplatsen närmast Lönsboda finns det andra alternativ beroende på vart man är på väg.

För den som ska till Hässleholm går det att ta linje 539 till Osby. I Osby finns både Öresundståg och Krösatåg, samt linje 536 att välja på för att åka vidare mot Hässleholm.

I Osby går det också att byta till linje 545 som från augusti går mot Glimåkra, Broby och Kristianstad en gång i halvtimmen i rusningstrafik.

För mer information, kontakta:
Skånetrafikens presstjänst, tfn 0451-28 85 03
Anna Archer, affärsutvecklare, tfn 0451-28 85 99

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Det senaste året har resandet på linje 545 ökat med 10,5%. Därför har det också tidvis varit mycket trångt ombord. I samband med tidtabellskiftet den 14 augusti 2016 sätts det in fler bussar på linjen, som får både fler och tätare avgångar.

Läs vidare »
Media no image

Helsingborg får ny busslinje från Maria station till Ramlösa station

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2016 10:00 CEST

I samband med tidtabellskiftet den 14 augusti 2016 får Helsingborg en helt ny busslinje. Linje 25 kommer att gå tvärs genom staden från Maria station till Ramlösa station via lasarettet och Stenbocksgatorna. Linje 25 kommer framför allt att ge elever på gymnasieskolorna Olympiaskolan, Tycho Braheskolan och Nicolaiskolan bra förbindelser via den nya hållplatsen Munkavägen.

- Nu kommer gymnasieeleverna att kunna åka till skolan både från Ramlösa station och Maria station utan att behöva åka ner om Knutpunkten och vända. Vi har märkt en efterfrågan på det och är glada att busslinjen nu kommer att vara på plats lagom till att skolorna drar igång igen inför hösten, säger Leif Olsson, trafikutvecklare på Skånetrafiken.

Linje 25 möjliggör också en snabbare resa från och till Helsingborg för arbetspendlare som nu inte behöver resa via Knutpunkten.

Linjen får halvtimmestrafik hela dagen från tidig morgon till kväll.

Se bifogad karta

För mer information, kontakta:
Skånetrafikens presstjänst, tfn 0451-28 85 03
Leif Olsson, trafikutvecklare, tfn 0451-28 86 12

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

I samband med tidtabellskiftet den 14 augusti får Helsingborg en helt ny busslinje. Linje 25 kommer att gå tvärs genom staden från Maria station till Ramlösa station. Linjen kommer framför allt att ge gymnasieelever på Olympiaskolan, Tycho Braheskolan och Nicolaiskolan bra förbindelser via nya hållplatsen Munkavägen.

Läs vidare »
Media no image

Ny tidtabell från den 14 augusti 2016

Pressmeddelanden   •   Aug 11, 2016 10:00 CEST

Söndagen den 14 augusti 2016 byter Skånetrafiken tidtabell. Det innebär att tåg- och busstrafiken efter sommarens anpassningar återgår till normal trafik med stor kapacitet i rusningstid. Några linjer kan ändras lite mer i samband med tidtabellsskiftet.

- Nu är semestern över för många och skolorna börjar, så då lämnar vi sommartidtabellen, säger Anna Archer, Affärsutvecklare på Skånetrafiken. Några linjer kan i samband med detta ha fått justerade avgångstider, så sök din vanliga resa i Skånetrafikens app eller Skånetrafikens hemsida så att du inte blir överraskad om bussen eller tåget går någon minut tidigare eller senare än tidigare.

I Lund återgår stadstrafiken till full kapacitet, likaså i Malmö men där sammanfaller tidtabellsskiftet med Malmöfestivalen. Under festivalen sätts extratrafik in på kvällarna samt att vissa busslinjer leds om eller får tillfälliga hållplatser på grund av avstängningar. Andra nyheter i samband med skiftet är:

Trelleborg
Linje 2 Gislövs läge - Centralen – Högalid
Modeshög trafikeras åter efter sommaruppehållet. Bussen kör en gång i halvtimmen från Modeshög på morgonen och till Modeshög på eftermiddagen.

Linje 190 Trelleborg - Smygehamn - Skateholm - Abbekås – Ystad
Tidtabellen för bussen anpassas då trafiken på väg 9 minskar efter sommaren.

SkåneExpressen 3, Kristianstad – Simrishamn
SkåneExpressen 4, Kristianstad – Ystad
Linjerna utökas med fler turer som går hela vägen från Kristianstad till Simrishamn / Ystad morgnar och eftermiddagar på vardagar. Det innebär att resande från Everöd, Degeberga, Brösarp och Skåne Tranås får fler avgångar att välja på.

Linje 337 Tomelilla – Ystad
Linjen får en ny avgång från Tomelilla kl 07.14 på vardagar. Från Ystad blir det nya avgångar kl 14.46 och 16.56 på vardagar mot Tomelilla.

Alla resor kan sökas i Skånetrafikens app eller på www.skanetrafiken.se


För mer information kontakta:
Skånetrafikens presstjänst Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Söndagen den 14 augusti 2016 byter Skånetrafiken tidtabell. Det innebär att tåg- och busstrafiken efter sommarens anpassningar återgår till normal trafik med stor kapacitet i rusningstid. Några linjer ändras lite mer i samband med tidtabellsskiftet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • 0451-28 85 03
Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • press@skanetrafiken.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med ansvar för kollektivtrafiken. Vår verksamhetsidé är att erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne.

Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra drygt 14 000 dagliga turerna med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon.

Vårt mål är en resandeökning på 3–6 procent per år och att marknadsandelarna ska fördubblas till 2030. All trafik körs av entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. Cirka 57 procent av kostnaderna täcks genom biljettintäkter och andra externa intäkter, resten är skattemedel från Region Skåne.

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern