​​Skånetrafiken tecknar avtal om nya lokaler i Hässleholm

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2020 13:06 CEST

Idag skrev Region Skåne och Hässleholms kommun under ett hyresavtal gällande nya lokaler för Skånetrafikens anställda i Hässleholm.

Lätt att hemestra med Skånetrafikens sommarbiljett

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2020 10:12 CEST

I sommar blir det förmodligen hemester för oss alla. För den som behöver resa i Skåne finns sommarbiljetten från Skånetrafiken precis som vanligt.

Fler tåg sätts in över Öresundsbron

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2020 09:09 CEST

Skånetrafikens resor fortsatte att minska under april

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 09:49 CEST

Skånetrafikens verksamhet har påverkats av covid-19. Under de två sista veckorna i mars halverades antalet resor. Under april sjönk antalet resor ytterligare. Även Skånetrafikens försäljning fortsatte nedåt under april. Antalet upptagna platser på Skånetrafikens bussar och tåg ligger i rusningstid i snitt på mellan 18 och 25 procent.

Skånetrafiken sätter in fyra nya avgångar mellan Malmö och Helsingborg i rusningstid

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 15:09 CEST

Från och med måndagen den 11 maj sätter Skånetrafiken in ytterligare fyra avgångar med Öresundståg mellan Malmö och Helsingborg. Totalt blir det ytterligare 1600 sittplatser på Skånes mest trafikerade sträcka.

Från och med måndagen den 11 maj sätter Skånetrafiken in ytterligare fyra avgångar med Öresundståg mellan Malmö och Helsingborg. Det rör sig om redan tidigare planerade tåg som ska gå under morgon och eftermiddag när flest reser. Totalt blir det ytterligare 1600 sittplatser på Skånes mest trafikerade sträcka.

Flera planerade och nödvändiga banarbeten och ett minskat resande har inneburit flera anpassningar av tågtrafiken i Skåne. Bland annat är Lommabanan helt stängd för tågtrafik och arbetet med fyrspårsutbyggnaden mellan Malmö och Lund påverkar också. Ett antal tågturer är helt inställda medan andra får ny slutstation.

- Det är bra att järnvägen rustas upp och därmed blir robustare och mer driftsäker. Samtidigt innebär detta att många resenärer under en period får andra resvägar eller tvingas ta tåget vid en annan tid, säger Maria Nyman, Affärschef Tåg på Skånetrafiken.

Anpassningarna i tågtrafiken i Skåne har även lett till fler resande på vissa avgångar. Nu hoppas Skånetrafiken att det blir mer plats ombord när resenärerna får fler avgångar att välja mellan. I rusningstid går cirka sex avgångar i timmen mellan Malmö och Lund samt Malmö och Helsingborg.


Stoppet i Fjälkinge försvinner
I samband med anpassningarna av tågtrafiken den 1 maj beslutades att Öresundstågen ska stanna i Fjälkinge. Detta för att kompensera för uteblivna pågatåg. Dessa stopp tas bort från och med den 11 maj. Den som ska resa till och från Fjälkinge hävisas istället till buss nummer 558. Orsaken är att stoppet leder till förseningar i tågtrafiken. 

- Vi har förlängt de tågavgångar vi kan, samt satt in så många tåg vi kan, men de planerade arbetena på järnvägen sätter en klar gräns för kapaciteten och det måste vi förhålla oss till, avslutar Maria Nyman.

För att enklast se hur tågen går söker man i Skånetrafikens app eller skanetrafiken.se

För ytterligare information, vänligen kontakta Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se

​Från och med måndagen den 11 maj sätter Skånetrafiken in ytterligare fyra avgångar med Öresundståg mellan Malmö och Helsingborg. Totalt blir det ytterligare 1600 sittplatser på Skånes mest trafikerade sträcka.

Läs vidare »

Pressinbjudan: Välkommen till en förhandstitt på Sveriges modernaste tåg-depå och vår digitala invigning

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2020 08:17 CEST

Pressinbjudan: Välkommen till en förhandstitt på Sveriges modernaste tåg-depå och vår digitala invigning

Skånetrafiken säkrar busstrafiken på Ven

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2020 08:06 CEST

Skånetrafiken och trafikföretaget Nobina har tecknat ett avtal som innebär att busstrafiken på Ven fortsätter rulla – med samma service som tidigare.

Sedan den 1 maj gäller ett nytt trafikavtal för busstrafiken på Ven. Detta efter att Skånetrafiken och trafikföretaget Nobina kommit överens om ett upplägg för busstrafiken på ön.

- Det känns bra att vi nu lyckats hitta ett upplägg som gör att vi kan fortsätta köra buss på Ven med samma service som tidigare, säger Ulf Welin, ledningsstrateg på Skånetrafiken.

Utmaningen för Skånetrafiken och Nobina har varit att hitta en avtalsform som tar hänsyn till Vens speciella förutsättningar.

- Nu är vi dock överens om hur trafiken ska köras och det är naturligtvis positivt, säger Ulf Welin.

Busstrafiken kommer att rulla som tidigare och även fortsättningsvis vara anpassad till färjetrafiken till och från Landskrona.

Avtalet sträcker sig fram till och med år 2024. Överenskommelsen är en del av trafikavtalet för Landskrona stad. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Welin, ledningsstrateg på Skånetrafiken, som nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se

Skånetrafiken och trafikföretaget Nobina har tecknat ett avtal som innebär att busstrafiken på Ven fortsätter rulla – med samma service som tidigare.

Läs vidare »

Skånetrafiken ersätter borttagna tågturer med buss

Pressmeddelanden   •   Maj 01, 2020 09:02 CEST

Från och med idag den 1 maj gäller Skånetrafikens anpassade tidtabell för Pågatågen. För att kompensera för borttagna turer på ett antal sträckor sätter Skånetrafiken omedelbart in extra bussar som går enligt tidtabell och stannar på alla stationer.

Från och med idag den 1 maj gäller Skånetrafikens anpassade tidtabell för Pågatågen. Något som innebär att trafiken på kvällar och helger anpassas, samtidigt som trafiken under rusningstid prioriteras. Bakgrunden till beslutet är att tågresandet i Skåne har halverats sedan i mitten av mars.

Eftersom Skånetrafikens nya tidtabell innebär att vissa orter har få eller inga tåg efter klockan 21:00, förstärker Skånetrafiken omedelbart ett antal sträckor genom att sätta in bussar som går enligt tidtabell och stannar på alla stationer.

De sträckor som får busstrafik är:

 • Helsingborg-Hässleholm tur och retur.
 • Hässleholm-Lund tur och retur.
 • Helsingborg-Lund tur och retur.


Bussarna gör uppehåll på samtliga stationer där även Pågatågen stannar, vilket säkrar kvällstrafik till samtliga mindre orter med pågatågsstation.

- Efter återkoppling från våra resenärer har vi valt att redan nu sätta in bussar på de sträckor där det blir glest mellan avgångarna, eller helt saknas trafik på kvällarna, säger Maria Nyman, affärsområdeschef tåg på Skånetrafiken och tillägger:

- Om de det blir för trångt ombord eller om för få reser kan vi ytterligare anpassa trafiken framöver.


Bussarna går enligt tidtabell, men är inte sökbara på Skånetrafikens hemsida eller app förrän under tisdagen den 5 maj. Redan nu ligger dock tidtabeller på Skånetrafikens hemsida skanetrafiken.se under fliken anpassningar av trafiken.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Nyman, affärsområdeschef tåg hos Skånetrafiken, som nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se

​Från och med idag den 1 maj gäller Skånetrafikens anpassade tidtabell för Pågatågen. För att kompensera för borttagna turer på ett antal sträckor sätter Skånetrafiken omedelbart in extra bussar som går enligt tidtabell och stannar på alla stationer.

Läs vidare »

Skånetrafiken och Vellinge kommun utökar samverkan kring bättre kollektivtrafik

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2020 13:41 CEST

Sträckan mellan Falsterbonäset och Malmö är ett av Skånes största pendlarstråk och det finns en stor potential i att locka ännu fler att åka kollektivt. För att förbättra attraktiviteten vill Skånetrafiken och Vellinge kommun erbjuda invånarna ett bredare utbud med ökad tillgänglighet, ökad komfort och kortare restid.

Idag är körvägen lång för befintlig busstrafik, vilket gör kollektivtrafik mindre attraktivt i förhållande till bilen. Ambitionen för utvecklingen av linjenätet i Vellinge kommun är att på ny linje korta restiden genom en rak och tydlig sträckning, för att busstrafiken ska vara ett attraktivt alternativ.

Under de senaste månaderna har de inkommit synpunkter och relevanta frågor kopplat till planeringen av ny sträckning för nuvarande linje 100. Med anledning av dessa ser Skånetrafiken och Vellinge kommun att det finns ett behov av förbättrad och tydligare information och behov av att möta upp de synpunkter som framförts. I ett möte har kommunledningen i Vellinge och representanter för Skånetrafiken enats om att det behövs en mer strukturerad samverkan och bättre dialog mellan Region Skåne, Vellinge kommun och invånare inför trafikstarten 2021/2022. Arbetet kommer fortsätta och synpunkter kommer beaktas och dialogen förbättras.


Detta har hänt och beslutats tidigare:

 • En modell för s.k. högkvalitativ busstrafik, även kallat Regionalt Superbusskoncept eller Bus Rapid Transport, har utvecklats för de sträckor där det inte finns järnväg idag men ett stort behov av kapacitet. Konceptet bygger på hög medelhastighet, turtäthet och kapacitet och att man ”tänker tåg, men kör buss”.
 • En åtgärdsvalsstudie har gjorts för väg 100 av Trafikverket i samarbete med Region Skåne, Skånetrafiken och Vellinge kommun. I åtgärdsvalsstudien åtar sig Trafikverket att genomföra åtgärder kopplat till den statliga infrastrukturen.
 • Vellinge kommun och Skånetrafiken har tecknat ett genomförandeavtal där Skånetrafiken åtar sig att trafikera linje 100 med högkvalitativ busstrafik och Vellinge kommun åtar sig att genomföra infrastrukturåtgärder på kommunal mark.

– Förändringar i kollektivtrafiken engagerar alltid och därför är det viktigt att vi har en bra dialog med kommunen och dess invånare. Tillsammans har vi goda möjligheter att utveckla trafiken och målet är givetvis att den ska bli ännu bättre, säger Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne.

– Vi måste vara lyhörda för synpunkter som kommit in och vi är angelägna om att totalutbudet ska bli både bredare och bättre för kommunens invånare. Det känns bra att Vellinge kommun har en tät dialog med Region Skåne framåt där vi gemensamt beaktar och tittar vidare på frågor och synpunkter från invånarna i planeringsarbetet inför trafikstarten 2021/2022, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande, Vellinge kommun.


För mer information och kommentarer:
Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne, 072-467 49 83.
Carina Wutzler (M), ordförande i kommunstyrelsen, Vellinge kommun, 070-991 52 02.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Vi gör det enkelt att resa hållbart. Varje dag gör människor cirka 465 000 resor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Våra resor med bussar och tåg är märkta med Bra Miljöval och genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till ett hållbart samhälle, en bättre miljö och ett levande landskap. Det ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med uppdrag att erbjuda hållbara kollektiva resor i Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon. All trafik körs av olika trafikföretag på entreprenad.

www.skanetrafiken.se

Läs vidare »

Swedish Skånetrafiken launches a live map which shows free seats on buses in real time

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 09:30 CEST

​The Swedish transport principal Skånetrafiken launches the first version of a live map which shows how many people are travelling on our buses in real time.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • prkjesxas@wzskeuanbmetukraiafijtkenfn.bbsewb
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 465 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 6,2 miljarder kronor och varje år görs fler än 170 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern