Tågresorna över bron har ökat med tio procent

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 13:22 CET

Under året har tågresorna med Öresundståg över bron ökat successivt med totalt tio procent. För första gången sedan 2015 då ID-kontrollerna infördes är det nu fler pendlare som väljer att ta tåget över bron.

3 500 pendlare tog tåget istället

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 07:00 CEST

Under avstängningen av E6an satte Skånetrafiken in tolv extra förlängda pågatåg på sträckan Helsingborg-Malmö varje dag och fick samtidigt en resandeökning på tio procent eller cirka 3500 pendlare att åka kollektivt i stället för att ta bilen varje dag.

”Webbokningen av sjukresor sparar oss arbetstid varje dag”

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2018 06:55 CET

Varje år bokas hundratusentals sjukresor av vårdpersonal. I september lanserade Skånetrafiken en webbaserad bokningstjänst för sjukresor. Redan under september bokades drygt 700 resor via tjänsten och i oktober låg samma siffra på 1700 resor.

Trafikomläggning vid sjukhuset i Lund hävd

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 15:42 CET

Det skyddsstopp som var kopplat till det stora spårvägsbygget på Getingevägen hävdes vid 16-tiden den 9 november.

Stoppet påverkade linjerna 2,3,4,6,9, 20, SkåneExpressen 2, SkåneExpressen 5, 165 eller 169. Istället fick den som skulle till sjukhuset stiga av eller på vid den tillfälliga hållplatsen Sofiavägen.

Omläggningen varade mellan 14.00 och 16.00 den 9 november.

- Tillsammans med alla inblandade parter har vi löpande arbetat för att hitta lösningar och förbättra trafikläget vid sjukhuset. Kund- respektive trafiksäkerhetsperspektivet har alltid prioriterats högst från vår sida, säger Mikael Rosengren, affärschef på Skånetrafiken.

Skånetrafiken, Lunds kommun, Skanska och de trafikföretag som kör bussarna i Lund är överens om de åtgärder som varannan vecka har tagits fram för att förbättra trafiksituationen vid arbetet på Getingevägen. Trafikföretagens skyddsombud är däremot inte överens med övriga parter.

Sträckan utreddes av Arbetsmiljöverket och de bedömde att skyddsstoppet skulle hävas på fredagseftermiddagen. 

Vi får återkomma till vilka eventuella åtgärder som behöver göras för att förbättra situationen för både resenärer och förare under tiden som det byggs på Getingevägen. 

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Det skyddsstopp som var kopplat till det stora spårvägsbygget på Getingevägen hävdes vid 16-tiden den 9 november.

Läs vidare »

Tågresenärer sparade 26 ton koldioxid

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2018 06:56 CET

När 3500 bilpendlare tog tåget under avstängningen av E6an, sparade de tillsammans cirka 26 ton koldioxid varje dag. Nu hoppas Skånetrafiken att de nya tågresenärerna vill fortsätta att resa hållbart.

Nu är det lättare att resa hållbart i tjänsten

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2018 09:00 CEST

Skånetrafiken har lanserat en ny tjänst där företag enkelt kan köpa och skicka ut appbiljetter via skånetrafiken.se.

Skydda ditt lösenord!

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2018 13:33 CEST

Skånetrafikens Mitt konto-tjänst har drabbats av en incident som innebär att någon har lyckats logga in på 17 kunders konton med hjälp av listor som de har kommit över från annat håll. De berörda kunderna är underrättade och kontona är skyddade. Händelsen anmäls nu till Datainspektionen och Polisen.

På söndagen gjordes upptäckten att ett försök till dataintrång gjorts mot Skånetrafikens Mitt konto-tjänst. Skånetrafiken anmäler nu händelsen till både Datainspektionen och Polisen.

- Någon har använt listor som de har kommit över från annat håll och sedan testat om några inloggningsuppgifter i dessa har fungerat mot vår Mitt konto-tjänst. Det handlar om tusentals inloggningsförsök och de har lyckats i 17 fall. Vi ser mycket allvarligt på det inträffade. Vi vill nu uppmana alla våra kunder att med jämna mellanrum ändra sina lösenord och inte heller använda samma lösenord till olika konton, säger Johan Karlberg, chef digitalisering och IT på Skånetrafiken.

Skånetrafiken har informerat de berörda kunderna och har även skyddat deras konton.

- Så snart vi fått en bild av vad som hänt, återställde vi kundernas konton och kontaktade dem. Vi kommer att polisanmäla detta då vi utgår från att det är stulna inloggningsuppgifter som använts, säger Johan Karlberg.

FAKTA

 • Som användare kan man påverka säkerheten genom att inte använda samma inloggningsuppgifter för olika tjänster samt att byta lösenord emellanåt.
 • Alla betaluppgifter hanteras av Skånetrafikens betaltjänstleverantör.
 • Alla digitala tjänster utsätts för intrångsförsök av och till. Skånetrafiken följer utvecklingen för att upprätthålla en mycket hög säkerhetsstandard.
 • Skånetrafiken ser över om det finns möjlighet att ytterligare stärka skyddet för Mitt-konto-tjänsten.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Skånetrafikens Mitt konto-tjänst har drabbats av en incident som innebär att någon har lyckats logga in på 17 kunders konton med hjälp av listor som de har kommit över från annat håll. De berörda kunderna är underrättade och konton är skyddade. Händelsen anmäls nu till Datainspektionen och Polisen.

Läs vidare »

Sänkt biljettpris för Skånska pendlare

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 08:44 CEST

På kollektivtrafiknämnden den 25 oktober tas beslut om Skånetrafikens biljettpriser för 2019. Det innebär att resenärer med 30-dagarsbiljett för hela Skåne i Skånetrafiken-appen får sänkt pris samtidigt som Danmarksbiljetten höjs till följd av ökande valutaskillnad mellan länderna.

Skånetrafiken sänker priset på 30-dagarsbiljetten hela Skåne. Det nya priset för ett månadskort i hela Skåne föreslås bli 1199 kronor, det vill säga en sänkning med 26 kronor. De nya priserna träder ikraft den 9 december.

- Vi månar om våra resenärer och arbetar ständigt för att de ska få så mycket valuta som möjligt för pengarna de lägger på biljetter. Nu pressar vi priset på månadskortet i appen, samtidigt som vi fortsätter investera i ökad kvalitet och kapacitet. På så sätt stärker vi kollektivtrafikens attraktivitet och jag hoppas att det ska få fler att välja bort bilen till förmån för våra klimatsmarta tåg och bussar, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande för kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

- Vårt mål är att fler ska resa med oss och att fler resenärer ska använda appen. Därför är det glädjande att vi nu har möjlighet att erbjuda månadspendlare ett lägre pris. Stigande bränslepriser för de som reser med bil och lägre priser för kollektivtrafikresenärerna, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

Öresundstaxan som ligger till grund för priserna till och från Danmark är ett samarbete mellan Skånetrafiken och DSB och höjs till följd av den stora valutaskillnaden mellan den svenska och danska kronan samt DSBs egen höjning på två procent. Justeringen är därför nödvändig för att hålla likvärdig prisnivå på båda sidor sundet.

FAKTA

Beslutsprocessen

 • Skånetrafikens biljettpriser justeras varje år i december med samma ökning som konsumentprisindex totalt sett (två procent i augusti 2018), genom ett beslut i regionfullmäktig 2017. Genom dessa förändringar uppnås beslutet.
 • Beslutet om biljettpriserna tas av kollektivtrafiknämnden.
 • Jojo-korten kommer att fasas ut helt i december 2019. För dem som inte vill köpa biljett i Skånetrafiken-appen kommer det att finnas alternativa kort i god tid innan jojo-systemet fasas ut.

Förslag på prisjusteringar (exempel)

 • 30-dagarsbiljett hela Skåne i Skånetrafiken-appen, sänks med 26 kronor
 • Malmö-Köpenhamn, enkelresa, höjs med 10 kronor
 • Helsingborg-Helsingör, enkelresa, höjs med 12 kronor
 • Jojo Period hela Skåne, höjs med 25 kronor
 • Stadszontillägg i Skånetrafiken-appen, höjs med 30 kronor

För mer information:

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
nås genom Henrik Månsson (S), pressekreterare 0725- 97 14 27
Linus Eriksson, trafikdirektör och Camilla Bunke, försäljningschef, Skånetrafiken nås genom Skånetrafikens presstjänst, 0451-28 85 03

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

På kollektivtrafiknämnden den 25 oktober tas beslut om Skånetrafikens biljettpriser för 2019. Det innebär att resenärer med 30-dagarsbiljett för hela Skåne i Skånetrafiken-appen får sänkt pris samtidigt som Danmarksbiljetten höjs till följd av ökande valutaskillnad mellan länderna.

Läs vidare »

Skånetrafikens biljettförsäljning ökar stadigt

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 08:42 CEST

I september månad slog Skånetrafiken försäljningsrekord i totalt antal sålda periodbiljetter. Dessutom väljer alltfler att ha sin 30-dagarsbiljett i Skånetrafiken-appen. 40 procent eller nära 53 000 av pendlarna i Skåne, har nu sin periodbiljett i appen.

Försäljningen över bron till Danmark har hämtar sig stadigt. Sedan maj månad är försäljningen bättre än 2016 och 2017 för motsvarande period, men når ännu inte samma nivåer som 2015 då ID-kontrollerna infördes. Försäljningen av periodkort och 30-dagarsbiljetter ligger på ungefär samma nivå som i augusti.

 • Det är väldigt roligt att fler kunder reser och pendlar med kollektivtrafiken och att det är så många som väljer att gå över till appen, säger Camilla Bunke försäljningschef, Skånetrafiken.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

I september månad slog Skånetrafiken försäljningsrekord i totalt antal sålda periodbiljetter. Dessutom väljer alltfler att ha sin 30-dagarsbiljett i Skånetrafiken-appen. 40 procent eller nära 53 000 av pendlarna i Skåne, har nu sin periodbiljett i appen.

Läs vidare »

Res med Skånetrafiken under höstlovet

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 12:00 CEST

För att Skånes barn och ungdomar enkelt ska kunna ta sig till och från alla aktiviteter har Skånetrafiken tagit fram en höstlovsbiljett.

Med en höstlovsbiljett reser den som är 7 till 19 år gammal fritt i Skåne mellan 26 oktober och 4 november med Skånetrafikens bussar och tåg. Biljetten köper man i Skånetrafiken-appen och priset är 100 kronor för tio dagars resande.

– Vi är glada över att kunna ge barn och ungdomar chansen att upptäcka Skåne under höstlovet. Dessutom är det viktigt ur ett samhällsperspektiv att fler reser kollektivt och då är det naturligt att börja med barn och ungdomar, säger Camilla Bunke, försäljningschef på Skånetrafiken.

Biljetten börjar säljas den 19 oktober. För den som inte vill ha sina kortuppgifter inlagda i sitt barns mobiltelefon går det utmärkt att själv köpa biljetten på sin egen telefon och sen välja att låna ut biljetten till barnet genom att logga in på Mitt konto i appen.

För den som inte har en mobiltelefon är det möjligt att gå till ett av Skånetrafikens kundcenter eller ett serviceombud och köpa samma biljett på ett Jojo-kort.

Fakta

 • Höstlovsbiljetten finns att köpa i Skånetrafiken-appen och gäller för fritt resande med Skånetrafikens bussar, Pågatågen och Öresundståg inom Skåne mellan 26 oktober och 4 november.
 • Biljetten gäller för den som är mellan 7 och 19 år gammal och kostar 100 kronor. Den börjar säljas 19 oktober.
 • Läs mer om Skånetrafiken-appen här.

För mer information kontakta:

Skånetrafikens presstjänst på 0451-28 85 03.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

För att Skånes barn och ungdomar enkelt ska kunna ta sig till och från alla aktiviteter har Skånetrafiken tagit fram en höstlovsbiljett.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • prmhesgws@xaskbdaneoetspranyfiskkeagn.jisehk
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern