Media no image

Tre länstrafikföretag går samman om biljettsystem

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 12:50 CET

Blekingetrafiken, Skånetrafiken och Östgötatrafiken tecknar samarbetsavtal om ett gemensamt biljettsystem. Biljettsystemet bygger på det nya system som Skånetrafiken nyligen har introducerat och som fungerar enligt den nya nationella standard som tagits fram för försäljning och validering av biljetter för kollektivtrafik. Det gör att det blir enklare att resa kollektivt och det skapar också viktiga förutsättningar för att dela kostnader.

Fördelarna är många med samverkan kring ett gemensamt biljettsystem. Inte bara resurser och kompetens bakom systemen, utan utvecklingen av appen för att det ska vara enkelt att söka sin resa, köpa biljett, få reseinformation, mitt konto-funktioner, biljettautomater, tydligare och enklare biljetter.

Den 23 mars tas beslutet om ett gemensamt biljettsystem i kollektivtrafiknämnden, Region Skåne.

- Det nya biljettsystemet kommer uppfylla målen om ett enklare och smidigare resande i Skåne. Det är glädjande att vi nu har möjlighet att utveckla systemet tillsammans med fler regioner. Jag hoppas att det kan leda till att ännu fler väljer att åka kollektivt framöver, säger Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne

I januari blev Skånetrafikens nya biljettsystem nominerad i den internationella Transport Ticketing Awards i London i två kategorier, för bästa tekniska lösning och bästa användarvänlighet.

- Det är roligt att vi tillsammans med Blekingetrafiken och Östgötatrafiken kan bli ännu starkare för att vidareutveckla ett tryggt och användarvänligt biljettsystem. Det öppnar upp möjligheterna till samarbete med fler branschkollegor som nu kan ansluta sig, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Blekingetrafiken och Östgötatrafiken har utvärderat möjligheten att modernisera sina system men valet har landat i ett samarbete med Skånetrafiken i stället för att utveckla eller handla upp en egen lösning. Samarbetet bygger på en gemensam utveckling av grunderna i ett helt nytt biljettsystem. Eftersom det är byggt i en så kallad molnlösning är det enkelt att anpassa och utveckla specifika delar för eget behov. Först ut är upphandling av nya gemensamma biljettmaskiner.

- Vi ser fram emot att i samverkan med Skånetrafiken och Blekingetrafiken, ta steget in i nästa generations biljett- och betalsystem. Vi är övertygade om att det kommer att bidra positivt till våra kunders reseupplevelser och göra det enklare för fler att ta steget över till ett hållbart resande med kollektivtrafiken, säger Miko Månsson (S), styrelseordförande i AB Östgötatrafiken.

- Det är jättebra att vi kan skapa ett nytt biljett- och betalsystem tillsammans med andra. Erfarenheterna från Skåne visar att det blir enklare och tydligare för resenärerna. Det tror jag är en viktig faktor för att göra kollektivtrafiken än mer attraktiv, säger Magnus Johansson (S), trafiknämndens ordförande i Region Blekinge.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare 0725 - 97 14 27

Miko Månsson (S), styrelseordförande i AB Östgötatrafiken, nås via Eva Jylltorp, kommunikationschef, 0705-16 52 04

https://www.ostgotatrafiken.se/

Magnus Johansson (S), trafiknämndens ordförande i Region Blekinge, nås via Anna Claesson, marknads- och försäljningschef, 0709-56 90 30

https://www.blekingetrafiken.se/

Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken, nås genom Anna Fjellner, pressansvarig, 0768 - 89 05 52


Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Blekingetrafiken, Skånetrafiken och Östgötatrafiken tecknar samarbetsavtal om ett gemensamt biljettsystem. Biljettsystemet bygger på det nya system som Skånetrafiken nyligen har introducerat och som fungerar enligt en ny nationell standard som tagits fram för försäljning och validering av biljetter för kollektivtrafik. Det blir enklare att resa och viktiga förutsättningar för att dela kostnader.

Läs vidare »
Sthn9lg4bnxqm80ismck

Upprustade Öresundståg rullar ut

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2018 13:00 CET

På onsdagen den 7 mars invigdes det första upprustade Öresundståget på Malmö C. Det är en rejäl uppfräschning som alla 111 Öresundståg ska genomgå. Öresundstågen har rullat sedan år 2000 och de ska fortsätta att rulla i många år framöver

A3fmizlwqnzo32ii9t2c

Pressinbjudan – invigning av det första upprustade Öresundståget

Pressmeddelanden   •   Feb 28, 2018 13:00 CET

Välkommen till invigningen av det första upprustade Öresundståget. I upprustningen ingår bland annat renoverade stolar med ny stoppning och nya tyger, fler eluttag, nya golvmattor, ett helt nytt toalettsystem, nya bagageställ, uppgraderad plats för rullstolsburna, nya stolar i 1 klass samt ommålning exteriört. Var: Malmö Centralstation, spår 10 När: Den 7 mars kl 11-13

Hqnjpcvqcfzvvf4t8mmw

Busstrafiken påverkas när Nobelvägen i Malmö byggs om – start den 1 mars

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:00 CET

Den 1 mars börjar Malmö stad bygga cykelbana på Nobelvägen. Bussarna på linje 3 kan fortfarande köra på Nobelvägen, men får flyttade hållplatser och det finns en stor risk för förseningar.

Media no image

Fler skåningar reser kollektivt och hållbart

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2018 12:00 CET

I månadsrapporten för december 2017 redovisar Skånetrafiken positiva årssiffror för såväl resandeökning, marknadsandelar som kvalitetsmätning ombord på tåg och bussar. De senaste tio åren har resandeutvecklingen i den skånska kollektivtrafiken ökat med 35 procent, från 121,9 miljoner till 165,4 miljoner resor.

Under 2017 gjordes 165,4 miljoner resor med den skånska kollektivtrafiken vilket är en ökning på drygt en procent mot året innan. Marknadsandelen som mäter det kollektiva resandet jämfört med motorburna resor, har överträffat årets mål på 28 procent, från 26 procent 2016 till 29 procent. Region Skånes långsiktiga mål till 2030 är en marknadsandel på 40 procent.

- Det är glädjande att fler väljer att åka med Skånetrafiken, vi slår resanderekordet under 2017. Vi vinner också ytterligare marknadsandelar vilket är viktigt för att vi ska nå upp till våra ambitiösa klimat och miljömål, säger Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- För att möta klimathotet måste fler välja att åka kollektivt före att åka bil. Därför är det glädjande att det hållbara resandet i Skåne fortsätter att öka och dessutom mer än bilresandet. Vi måste fortsätta att satsa på kollektivtrafiken, klimatet kan inte vänta utan måste räddas nu, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

Även kvalitetsmätningen som varje år görs ombord på Skånetrafikens tåg och bussar visar på bättre siffror än någonsin sedan Skånetrafiken bildades 1999. På en betygsskala med maxvärde 10 har Öresundstågen ökat till 7,5, Pågatågen överträffade målet och nådde 8,2, likaså stadsbussarna som nådde 8,0 och regionbussarna som fick 8,3.

- Det är de högsta betygen vi har fått hittills på hur man upplever att resa med oss ombord, vilket givetvis är mycket glädjande. En av våra viktigaste frågor nu är bättre informationshantering mot kund. Dessutom ligger vi långt framme i vidareutvecklingen av funktion och komfort på såväl fordon som hållplatser. Det skapar goda förrättningar så att ännu fler ska välja att resa kollektivt och hållbart med oss, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare 0725- 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden
0706- 50 20 01

Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken nås genom Anna Fjellner, pressansvarig, 0451-28 85 03

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

I månadsrapporten för december 2017 redovisar Skånetrafiken positiva siffror för såväl resandeökning, marknadsandelar som kvalitetsmätning ombord på tåg och bussar. De senaste tio åren har resandeutvecklingen i den skånska kollektivtrafiken ökat med 35 procent, från 121,9 miljoner till 165,4 miljoner resor.

Läs vidare »
Crzyte4rmllknu0m1vri

2017 – rekordår för det kollektiva resandet i Skåne

Pressmeddelanden   •   Dec 29, 2017 08:21 CET

När Skånetrafiken summerar 2017 konstateras en stadig ökning av resandet för sjuttonde året i rad med 1,6 procent*. Till årets viktigaste händelser räknas lanseringen av den nya Skånetrafiken-appen med ett helt nytt biljettsystem, att ID-kontrollerna tas bort med snabbare resor över Öresund och fler avgångar som följd, samt en rad beslut om satsningar för framtidens kollektivtrafik.

Crzyte4rmllknu0m1vri

Äntligen! Mer 10-minuterstrafik och fler Öresundspendlare

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 09:58 CET

​På måndag utökas 10-minuterstrafiken över Öresundsbron i rusningstid. 25 nya avgångar sätts in på sträckan Malmö–Köpenhamn. Det är en fortsatt trafikförbättring sedan september då Öresundspendlarna fick sju fler avgångar över bron och kortare restid från Köpenhamn H till Malmö C.

Twxnp2hupiejfiuomdqw

Nya tider med Skånetrafiken den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

Den 10 december gäller ny tidtabell för resor med Skånetrafikens tåg och bussar. Hur just din resa påverkas ser du enklast genom att söka din resa i Skånetrafikens appar eller på skanetrafiken.se.

Vwlanewxk1tjwn5mnl8g

Nyheter i Lunds stadsbusstrafik den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

Bredgatan öppnas igen för busstrafik i båda riktningar, linje 3 ersätter linje 21 och fler bussar går till ESS. Detta är ett par av de större nyheterna i Lunds stadsbusstrafik när Skånetrafikens nya tidtabell börjar gälla den 10 december.

Pb5xomyxgtjyvnixxtpw

Större nyheter i regionbusstrafiken den 10 december

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 07:00 CET

Fler resmöjligheter, bättre bytesmöjligheter mellan tåg och buss, nya resmöjligheter, nya resvägar och två linjer som läggs ned. Detta är Skånetrafikens största nyheter i regionbusstrafiken när den nya tidtabellen börjar gälla den 10 december.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • press@skanetrafiken.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern