Media-no-image

Taxi Kurir i Stockholm AB blir ny beställningsmottagning för Skånetrafikens serviceresor

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 14:00 CET

Med start den 4 juli 2015 kommer Taxi Kurir i Stockholm AB att sköta Skånetrafikens beställningsmottagning för färdtjänst, sjukresor, anropsstyrd linjetrafik och närtrafik. Tjänsten är upphandlad i två lika stora uppdrag, båda med dygnetruntdrift, men med skillnaden att det i det första uppdraget även ingår beställningar via e-post och fax. Taxi Kurir i Stockholm AB har tilldelats båda uppdragen.Taxi Kurir i Stockholm AB kommer i första hand att driva beställningsmottagningen från Lund. I samband med att nya avtalen träder i kraft upphör Samres avtal med Skånetrafiken.

Taxi Kurir i Stockholm ABs avtal gäller under två år och kan förlängas med högst ett år. Beställningsmottagningen kommer i första hand att drivas från Lund, med stöd från verksamhet i Stockholm och i tredje hand går samtalen till Taxi Kurirs verksamhet i Lettland.

Med Taxi Kurir i Stockholm AB som ny leverantör, i kombination med en förbättrad avtalsmodell, ska ett gemensamt och mer kundfokuserat arbete skapas som ökar kundnöjdheten (NKI) både vid beställningsmottagandet men även som helhet. I upphandlingen har Skånetrafiken valt att införa en bonusbaserad ersättning som baseras på kundens nöjdhet.

- Vi ser fram emot samarbetet med vår nya leverantör Taxi Kurir i Stockholm AB. Uppdraget kommer att innebära större fokus på kunden, vilket känns bra, säger Lars Hellström, affärsområdeschef på Serviceresor, Skånetrafiken.

Mycket talar för en bra start när Taxi Kurir i Stockholm AB går in som beställningsmottagning. Företaget har redan idag en hög volym av samtal i sin verksamhet, cirka 3,5 miljoner samtal/år, och därför god kapacitet i form av bemanning att ta sig an Skånetrafikens uppdrag som omfattar cirka 850 000 samtal/år.

- Vi ser också att vårt nya avtal kan skapa ett positivt mervärde för våra kunder, t.ex. genom att beställningsmottagningen har sin huvudsakliga bas i Lund. Bland annat kan vi härigenom skapa ökad trygghet i själva uppstartsfasen kring teknik och utbildning, men även senare i den löpande verksamheten, säger Lars Hellström, affärsområdeschef på Serviceresor, Skånetrafiken.

Övriga anbudsgivare som konkurrerat om uppdraget har varit Transcall AB, Releasy Customer Management AB, Online Fulfillment Sverige AB, Samreis Eesti AS, Taxi Kurir i Malmö AB samt Samres AB. Taxi Kurir i Stockholm ABvann med att ha det mest fördelaktiga anbud utifrån pris och kvalitet (30 %), där kvaliteten har utvärderats utifrån uppstartsplan 15 %, kvalitetsplan 10 % och erfarenhet 5 %.

För information kontakta:
Lars Hellström, affärsområdeschef på Serviceresor, Skånetrafiken
tel, 0451-28 86 26
Presstjänsten: tel, 0451-28 85 03

Serviceresor är samlingsnamnet för delvis samhällsbetalada resor såsom färdtjänst och sjukresor, närtrafik och anropsstyrd trafik. Skånetrafiken utför dagligen cirka 5000 serviceresor.

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Med start den 4 juli 2015 kommer Taxi Kurir i Stockholm AB att sköta Skånetrafikens beställningsmottagning för färdtjänst, sjukresor, anropsstyrd linjetrafik och närtrafik. Tjänsten är upphandlad i två lika stora uppdrag, båda med dygnetruntdrift. Taxi Kurir i Stockholm AB har tilldelats båda uppdragen. I samband med att nya avtalen träder i kraft upphör Samres avtal med Skånetrafiken.

Läs vidare »
Wxdu8nzkwgqbbtr3iuj8

Helsingborg: 23 februari stängs Drottninggatan även för busstrafik. Linje 8 berörs

Pressmeddelanden   •   2015-02-16 08:30 CET

På sträckan mellan Pålsjöbaden och Vikingstrand byts vatten- och avloppsledningar ut och Strandpromenaden rustas upp. Från 23 februari går arbetena in i ett nytt skede, vilket gör att inte heller busstrafiken kommer fram. Under 5–8 veckor kan linje 8 inte köra sin ordinarie väg på Drottninggatan.

Qmvomrsktcgftr2chtbs

Melodifestivalstämning på bussen till Malmö Arena

Nyheter   •   2015-02-12 11:42 CET

​På fredag 13/2 och lördag 14/2 börjar festen redan på bussen, på väg till Malmö Arena, inför Melodifestivaluppträdanden där. Det utlovas något för alla sinnen och musiken kommer självklart i centrum.

Media-no-image

62 % av de skånska kollektivtrafikresenärerna nöjda med sin trafik

Pressmeddelanden   •   2015-02-09 10:15 CET

Idag presenteras resultatet av den årliga och återkommande kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Barometern görs på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet, och resultatet pekar på att 62 % av de som reser kollektivt är nöjda eller mycket nöjda med sin trafik. Riksgenomsnittet ligger på 62 %.

Undersökningen görs i form av telefonintervjuer varje månad och de tillfrågade som är mellan 15-75 år får då svara på frågor på en femgradig skala kring en rad olika områden som rör kollektivtrafiken, där nöjd ger betyget 4 och mycket nöjd ger betyget 5.

Undersökningen mäter både de som faktiskt reser kollektivt och hur allmänheten ser på kollektivtrafiken och för de som reser landar alltså Skånes resultat i år på 62 %, att jämföra 2013 då resultatet var 63 %. 30 % har svarat att de har ett neutralt förhållningsätt till Skånetrafiken och 7 % är mindre eller inte alls nöjda, och 62 % är då nöjda eller mycket nöjda.

Tittar man på vad allmänheten tycker så blir resultatet i Skåne 53 % jämfört med riksgenomsnittet på 51 %, en sänkning mot 2013 från 54 till 53.

I undersökningen mäter man också hur resenären upplevde sin senaste resa. Här är 79 % av de skånska resenärerna nöjda eller mycket nöjda, Riksgenomsnittet ligger på 81 %. 2013 års siffra för Skånetrafiken var 81 %.

- Vi märker att vi tar stryk när infrastrukturen är så eftersatt som den är och vi inte kan leva upp till våra punktlighetsmål. Vad som däremot känns positivt är att de faktorer som vi själva kan påverka t ex enkelheten att köpa biljett ökar, säger Maria Holmgren, tf trafikdirektör.

Skånetrafiken har under 2014 förbättrat 11 av totalt 20 kvalitetsvärden som mäts i undersökningen. Till exempel så har kundernas upplevelse av enkelheten att köpa biljett förbättrats från 54 % 2013 till 62 % 2014.

- Glädjande siffror då vi jobbat aktivt med att göra det enklare att köpa biljett t ex genom vår Skånetrafiken app och under 2015 kommer vi att lansera ytterligare möjligheter som underlättar tillgängligheten att lösa biljett och ladda sina kort, säger försäljningschef Camilla Bunke.

Marknadsandelen för kollektivtrafiken i Sverige fortsätter att öka visar Kollektivtrafikbarometern. 2014 års siffror visar att marknadsandelen ökat med 3 % sedan 2010 och trenden syns över hela landet men är särskilt tydlig i storstadsregionerna.

- Sedan 2009 har marknadsandelen för skånska kollektiva resor ökat med 5 % till nuvarande nivå - 26 %. Vi har ett långsiktigt mål att nå 40 % marknadsandel senast år 2030, vi är på rätt väg, avslutar Maria Holmgren.

För ytterligare information, kontakta;
Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Idag presenteras resultatet av den årliga och återkommande kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Barometern görs på uppdrag av Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet, och resultatet pekar på att 62 % av de som reser kollektivt är nöjda eller mycket nöjda med sin trafik. Riksgenomsnittet ligger på 62 %.

Läs vidare »
Fgrtm4gyfheuqf5bbrbu

Kontrakt värt cirka 1,5 miljarder SEK: Alstom levererar ytterligare 25 Coradia Nordic regionaltåg till Skånetrafiken

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 15:04 CET

Alstom har fått ett kontrakt värt cirka 1,5 miljarder SEK för en leverans av 25 Coradia Nordic regionaltåg till Skånetrafiken. Alstom fick redan 2014 en order på fem tåg. De totalt trettio tågen kommer att levereras med start under april 2017.

Media-no-image

Ystad stadsbussar får högst betyg av alla stadsbussresenärer i Skåne

Nyheter   •   2015-02-02 11:31 CET

Ystad får 8,27 (max är 10) i medelbetyg och toppar kvalitetsmätningen för Skånetrafikens stadsbusstrafik.
-Ystad stadsbusstrafik har fått ett rejält lyft! Förbättrade tidtabeller, utveckling av förarnas bemötande och städade fordon har gett höga betyg från kunderna, säger Jonathan Pershaf,
affärsutvecklare på Skånetrafiken.

Siffrorna är från den senaste kvalitetsmätningen, som pågick under hösten och avslutades i slutet av 2014.

Två gånger om året, under cirka tio veckor på våren och tio veckor på hösten, genomförs på uppdrag av Skånetrafiken en omfattande kvalitetsundersökning ombord på stadsbussar, regionbussar och Pågatåg. Frågorna som resenärerna får besvara handlar om punktlighet, uppträdande,
information, framförande och fordon. Kunderna sätter betyg på en skala mellan noll och tio, som är högsta möjliga betyg. Resultatet blir ett viktigt underlag i det löpande arbetet med att ytterligare höja kvaliteten på resan.

Nya turer och fler satsningar
-Ystad stadsbusstrafik har fått bättre och fler turer, vilket bidragit till de positiva siffrorna i undersökningen. Bland annat har helgtrafiken byggts ut på linje 5 som går till Ystad Saltsjöbad, säger Jonathan Pershaf och fortsätter.
-Det är stor skillnad jämfört med tidigare. För ett och ett halvt år sedan var punktligheten runt 70-75
procent. Nu vid årsskiftet var siffran för Ystad stadsbusstrafik strax över 90 procent!

Engagerade förare
I Ystad har Bergkvarabuss, som kör bussarna på uppdrag av Skånetrafiken, också arbetat för ett  bättre kundbemötande genom att engagera bussförarna och låta dem utvecklas.
-  De har varit väldigt engagerade och jobbat med kundbemötande i grupper. Samtidigt har skicket på bussar och städning blivit bättre.

Vårens kvalitetsmätning börjar den 7 februari och pågår till den 5 maj.

För mer information, kontakta;
Jonathan Pershaf, affärsutvecklare, Skånetrafiken
Tel 0451 28 86 13


Ystad får 8,27 (max är 10) i medelbetyg och toppar kvalitetsmätningen för Skånetrafikens stadsbusstrafik. - Ystad stadsbusstrafik har fått ett rejält lyft! Förbättrade tidtabeller, utveckling av förarnas bemötande och städade fordon har gett höga betyg från kunderna, säger Jonathan Pershaf, affärsutvecklare på Skånetrafiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Skånetrafiken och Arriva tecknar Pågatågsavtal

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 09:00 CET

Skånetrafiken beslöt tidigare i veckan om en förlängning av trafikavtalet med Arriva om Pågatågstrafiken. Avtalet, som är två-årigt, börjar gälla från och med december 2016.

- Pågatågen har utvecklats positivt under de senare åren och Arriva Tåg AB som trafikentreprenör har arbetat med tydliga förbättringar för att uppfylla de avtalade krav och åtaganden i uppdraget. Arriva har också en god operativ erfarenhet från trafiken och det sammantaget gör det lämpligt för oss att utlösa optionen i avtalet, säger Magnus Andersson, tågchef på Skånetrafiken.

- Pågatågen är en viktig pulsåder för skånska resenärer, säger Robert Schneider, driftschef Arriva. Fler och fler upptäcker fördelen med att ta tåget till och från jobbet. Därför känns det oerhört glädjande att få fortsatt förtroende att utveckla trafiken på banan under de närmaste åren.


Fakta Pågatågen
Pågatågen är ett lokaltåg i Skåne som trafikerar bland annat Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Ystad, Ängelholm, Kristianstad, Simrishamn och Höör. Trafiken drivs sedan 2009 av Arriva på uppdrag av Skånetrafiken.För närvarande finns det 65 Pågatåg i trafik i Skåne.

För ytterligare information:
Robert Schneider, driftschef Arriva
Tfn 076-644 84 12

Magnus Andersson, tågchef Skånetrafiken
Tfn 0451-28 85 06

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Skånetrafiken beslöt tidigare i veckan om en förlängning av trafikavtalet med Arriva om Pågatågstrafiken. Avtalet, som är två-årigt, börjar gälla från och med december 2016.

Läs vidare »
Wekqstyjav6gskxovxpx

Fria resor på buss och tåg för Skånetrafikens färdtjänstkunder

Pressmeddelanden   •   2015-01-29 11:00 CET

Från den 1 februari 2015 reser Skånetrafikens färdtjänstkunder fritt i den allmänna kollektivtrafiken inom Skåne. Syftet är att stimulera dem till att resa mer och på så vis både öka rörlighet och främja hälsan.

S8dgoymvrhnsugfb2rka

Rekordresande med stadsbussarna i Hässleholm

Pressmeddelanden   •   2015-01-20 08:30 CET

Stadsbussarna i Hässleholm sprängde halvmiljons-vallen för första gången förra året. Totalt gjorde Hässleholms-borna och besökare i staden 558.400 resor under 2014. Det är en ökning på 14 % jämfört med året innan.

Hpphdv5q9s9yju2302eu

Ett år med Kristianstadlänken – succé för resenärerna och busstrafiken

Pressmeddelanden   •   2015-01-02 10:27 CET

För ett år sedan, i december 2013, öppnade Kristianstadlänken, kollektivtrafikstråket som sträcker sig från Kristianstad C till Centralsjukhuset, via Hästtorget. Stråket innebär ett samlat resecentrum vid Centralen och snabbare bussresor utan byte genom stan. Vinnare är framför allt de som reser med regionbuss norrifrån med målpunkt Hästtorget eller CSK.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • press- och informationschef
 • 0451-28 85 03

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • ulrilqkajx.mfrybyxvthfebyzkeius@haskanqpetravzfiketcn.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med ansvar för kollektivtrafiken. Vår verksamhetsidé är att erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne.

Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra drygt 14 000 dagliga turerna med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon.

Vårt mål är en resandeökning på 3–6 procent per år och att marknadsandelarna ska fördubblas till 2030. All trafik körs av entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. Cirka 57 procent av kostnaderna täcks genom biljettintäkter och andra externa intäkter, resten är skattemedel från Region Skåne.

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern