Rvmsseycx2zphvdybkyy

Nöjdare Pågatågsresenärer i nytt samarbetsavtal mellan Skånetrafiken och Arriva

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 13:19 CEST

Onsdagen den 5 juli signerades ett långsiktigt samarbetsavtal mellan Skånetrafiken och Arriva Sverige AB. Detta är en av Sveriges största tågaffärer och omfattar all drift och underhåll av totalt 99 Pågatåg, underhållet av samtliga Pågatågstationer och ansvar för ersättningstrafik vid akuta infrastrukturstörningar. Pågatågen är en central del i utvecklingen för ett hållbart Skåne.

Media no image

Kortare restid och fler avgångar över Öresundsbron från 4 september

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2017 13:30 CEST

Ett intensivt arbete har pågått sedan id-kontrollerna på Kastrup togs bort i maj. Tillsammans med inblandade aktörer har Skånetrafiken arbetat fram betydande förbättringar för Öresundspendlarna. Fler avgångar mellan Malmö C och Köpenhamn H. Förkortad restid från Köpenhamn H till Malmö C och vidare norrut.

Från den 4 september kommer Skånetrafiken och DSB att köra fler tågavgångar över Öresundsbron. Det betyder fler tåg i rusningstid. Det handlar om fyra extra tåg från Malmö C till Köpenhamn H på morgonen och tre extra tåg tillbaka från Köpenhamn på eftermiddagen.

- Detta är mycket glädjande! Jag tänker främst på våra Öresundspendlare. Vår prioritering har hela tiden varit att sätta in fler avgångar när flest reser med oss. Efter intensivt arbete med alla inblandade aktörer, har Skånetrafiken fått tillstånd till fler avgångar i rusningstid, säger Mark Fenzel, Skånetrafiken.

Kortare restid

Utöver fler avgångar i rusningstid, kommer restiden från Köpenhamn H till Malmö C att kortas. Det är möjligt då uppehållen på CPH Airport och Hyllie station kortas. För resa vidare norrut från Malmö C kortas restiden ytterligare då även det längre uppehållet på Malmö C kortas.

- Det kommer att bli nästintill samma restid som innan gränskontrollerna infördes i november 2015, avslutar Mark Fenzel.

Gräns- och id-kontrollerna har krävt längre uppehåll på CPH Airport och Hyllie station. För att samordna tågen med Skånes övriga tågtrafik, har uppehållet på Hyllie orsakat ett 15-minuters uppehåll på Malmö C. Men genom att uppehållstiden på CPH Airport och Hyllie nu kan kortas, så kan även det längre uppehållet på Malmö C kortas utan att resten av Skånes tågtrafik påverkas.

Så fort den nya tidtabellen är sökbar i appen och på hemsidan, kommer Skånetrafiken att informera om detta.

Öresundståg över bron

 • Sedan 2015/2016 har tågtrafiken över Öresundsbron haft id- och gränskontroller, glesare turtäthet och längre uppehåll på Malmö C (ca 15 minuter), Hyllie station (ca 8 minuter) samt CPH Airport. 
 • Under 2017 har DSB respektive regeringen tagit beslut som har förbättrat resan. DSB har tagit bort perrongbytet på CPH Airport och vid resa från Köpenhamn H med tåg aviserade till Sverige, är resan 12 minuter kortare. Regeringen har tagit bort id-kontroller på CPH Airport. 
 • Polisens gränskontroll på Hyllie station är fortsatt kvar till november 2017. 

För mer information
Skånetrafikens presstjänst
0451-28 85 03

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

​Ett intensivt arbete har pågått sedan id-kontrollerna på Kastrup togs bort i maj. Tillsammans med inblandade aktörer har Skånetrafiken arbetat fram betydande förbättringar för Öresundspendlarna. Fler avgångar mellan Malmö C och Köpenhamn H. Förkortad restid från Köpenhamn H till Malmö C och vidare norrut.

Läs vidare »
Glahp41ddhywf690ikw3

Framskjuten trafikstart för Spårvagnar i Lund

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 10:30 CEST

Region Skåne gör bedömningen att byggandet av depån för spårvagnarna fördröjs. Trots att Lunds kommun färdigställer spåren i tid kommer spårvagnarna att börja rulla först våren 2020.

Media no image

Skånetrafiken genomför en av Sveriges största tågaffärer

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2017 13:30 CEST

Skånetrafiken har genomfört en av Sveriges största tågaffärer i en upphandling av drift och underhåll av Pågatåg. Det är Arriva Sverige AB som har tilldelats avtalet och värdet av hela affären under avtalsperioden uppgår till över fem miljarder kronor. Trafiken i det nya avtalet startar den 9 december 2018 och gäller i åtta år. I uppdraget ingår även underhåll av stationer och ersättningstrafik vid akuta tågstörningar. Grannlänen Blekinge, Halland och Kronoberg är medbeställare av uppdraget. Tilldelningsbeslut för upphandlingen sänds ut den 22 juni 2017.

Det nya avtalet sätter ännu mera fokus på resenärernas reseupplevelse och kvalitet och inkluderar även ansvar för akut ersättningstrafik när behovet uppstår, samt underhållet på Pågatågsstationerna.

- För resenärerna innebär det nya avtalet en högre kvalitet på hela resan. Med det nya avtalet ska både driften av Pågatågen och underhållet hanteras av tågföretaget. Det ger bättre förutsättningar att leverera hög punktlighet och komfort, vilka är viktiga målsättningar för kollektivtrafiknämnden, säger Stefan Svalö (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden

Förfrågningsunderlaget skickades ut den 23 juni 2016 och anbuden lämnades in den 21 december.

Totalt kom det in sju anbud vilket var positivt.

- Vi har arbetat i flera år med upphandlingen och är väldigt nöjda med resultatet. Det var mycket god konkurrens och det är ovanligt med så många anbud vid en upphandling av tågdrift. Det betyder att Skånetrafiken och vår affärsmodell är intressant och attraktiv att arbeta med, säger Ewa Rosén, upphandlingschef på Skånetrafiken.

För ytterligare information, kontakta

Stefan Svalö (S) ordförande i Kollektivtrafiknämnden,

nås genom Maria Eriksson, pressekreterare, 072-597 14 27

Ewa Rosén, upphandlingschef och Mark Fenzel, affärsområdeschef tåg,

nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Skånetrafiken har genomfört en av Sveriges största tågaffärer i en upphandling av drift och underhåll av Pågatåg. Det är Arriva Sverige AB som har tilldelats avtalet och värdet av hela affären under avtalsperioden uppgår till över fem miljarder kronor. Trafiken i det nya avtalet startar den 9 december 2018 och gäller i åtta år.

Läs vidare »
L93pad9rdd55amgeqkj2

Stark resandeökning på SkåneExpressen

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2017 08:39 CEST

Stark resandeökning på SkåneExpressen Sedan nya bussar började rulla på SkåneExpressen 1 och 2 i december har resandet gått uppåt. Mest har resandet ökat på linje 1 Kristianstad – Malmö.

Media no image

God och hållbar resandeutveckling i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2017 10:43 CEST

Skånetrafiken redovisar en fortsatt god resandeutveckling för maj månad med över 15 miljoner resor. Framförallt är det busstrafiken som ökar och då främst Skåneexpressen 1 - ackumulerat maj är den 16 procent. Den totala försäljningen nådde 258 miljoner kronor. Den nya Skånetrafiken-appen och periodkorten ökar mest. Totalt sett har resandet ökat, trots problem i infrastrukturen och gränskontrollerna.

- Det är mycket glädjande siffror. Det visar på att skåningarna är kloka och vill åka hållbart. Aldrig har så många åkt med oss som i år, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Den ackumulerade resandeökningen är 1,7 procent vilket motsvarar över en miljon nya resor. Den ökade försäljningen beror på att antalet resor har ökat samt att tappet i resor över bron har minskat jämfört med tidigare.

Resandeutvecklingen i Regionbusstrafiken är mycket positiv. Skåneexpressen 1 visar en stark utveckling på en 16 procentig resandeökning under året. Resandeutveckling för sträckan mellan Näset och Malmö är god. Det gäller även för stadsbussarna i Malmö och Lund. Bussresandet i Kristianstad ökar något medan Helsingborg ligger kvar.

- Resanden i tågtrafiken ligger dock under målet, något vi måste relatera till de många och besvärliga störningarna i infrastrukturen som vi har haft den senaste tiden. Det slår hårdast på tågresorna, men ger även följdeffekter på stads- och regionbussresorna, säger Linus Eriksson.

Den totala försäljningen är 258 miljoner kronor. Den nya Skånetrafiken-appen och periodkorten ökar mest.

- Det är ett mycket bra utfall i försäljningsintäkterna trots att det dämpats av effekterna av gränskontrollerna.Vi ser att tappet över bron har stoppats upp sedan ID-kontrollerna togs bort och vi jobbar nu mot ännu mindre effekter på grund av gränskontrollerna, säger Camilla Bunke, försäljningschef.

För mer information:

Linus Eriksson och Camilla Bunke nås genom presstjänsten 0451-288503

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Skånetrafiken redovisar en fortsatt god resandeutveckling för maj månad med över 15 miljoner resor. Framförallt ökar busstrafiken och främst då Skåneexpressen 1. Totalt sett har resandet ökat, trots problem i infrastrukturen och gränskontrollerna. - Det visar på att skåningarna är kloka och vill åka hållbart, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Läs vidare »
Jklnkrvh2zlgfgyvv3z7

Nyheter i sommartidtabellen 11 juni - 12 augusti

Nyheter   •   Jun 09, 2017 10:01 CEST

​Vi ser ett annat resande under sommaren. Många åker mer med Jojo-sommarkortet som innebär obegränsat resande mellan 15 juni och 15 augusti. I semestertider pendlar också färre morgon och kväll samtidigt som fler vill resa till stranden och utflyktsmål. Skånetrafiken anpassar trafiken efter detta i sommartidtabellen 11 juni-12 augusti.

Media no image

Nya hållplatser i Hyllie den 12 juni

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2017 15:18 CEST

Bygget av Malmös nya landmärke The Point i Hyllie gör att många busslinjer får nya hållplatslägen. Stadsbusslinjerna 6 och 8 har redan flyttat. Den 12 juni är det dags för nästa etapp. Förändringen består under hela den två år långa byggtiden.

Delar av området kring Hyllie station blir under de kommande två åren en byggarbetsplats, när den 110 meter höga kontorsbyggnaden The Point uppförs. Under denna tid kan ett flertal av busslinjerna i Hyllie inte stanna vid sina ordinarie hållplatser och får därför nya.

– Eftersom det rör sig om en så pass lång tid ser vi till att det blir ordentliga hållplatser. Hyllie är ju en viktig knutpunkt med över 2 700 påstigande resenärer varje dag. Det kommer att byggas nya tillgänglighetsanpassade hållplatser med väderskydd, tidtabeller, bänkar och papperskorgar, säger Anastasia Permiakova, trafikutvecklare på Skånetrafiken.

Hållplatserna för linje 6 (Toftanäs–Hyllie–Klagshamn) och linje 8 (Hyllie–Lindängen) flyttade redan i mars till Hyllie stationsväg utanför Emporia.

Så påverkas busstrafiken:

 • Linje 33

  Den 12 juni stängs Hyllie boulevard av för trafik norrut mellan Hyllie allé och Hyllie stationsväg. Hållplatsen för linje 33 (Värnhem–Hyllie–Ön) i riktning mot Ön flyttas då till en ny placering på Arenagatan, läge X, mellan Malmö Arena och Hyllie Vattentorn. Linje 33 i riktning mot Värnhem blir däremot kvar på sin nuvarande hållplats, läge C, på Hyllie Boulevard.

 • Tågersättningsbussarna
  Dessa går i dag från blivande läge X men flyttas till den intilliggande turistbussparkeringsplatsen, som framöver blir läge F och märks ut med lila färg.
 • Regionbuss linje 150, 170 och 300
  Regionbusslinjerna 150 (Vellinge–Hyllie–Malmö C), 170 (Hyllie–Lund) och linje 300 (Hyllie– Falsterbo) behåller sina ordinarie hållplatser på Hyllie allé. Men linje 150 får på grund av tidigare nämnda vägavstängning en något annorlunda körväg, som kan påverka restiden. Det framgår i så fall som en särskild kommentar, ett INFO-I, i Reseplaneraren och Skånetrafikens app. Det gäller också övriga berörda linjer.

För att ta sig till och från Hyllie station och regionbusshållplatserna på Hyllie allé är det bäst att gå i passagen mellan Pressbyrån och McDonald’s vid Arenagatan. Vid stationsuppgången kommer det att finnas aktuella terminalkartor och trafikinformationsanslag som tydligt förklarar de nya hållplatslägena samt vilka gångvägar som rekommenderas.

Terminalkarta med hänvisningar finns bifogat detta pm.


För mer information, kontakta:

Anastasia Permiakova, trafikutvecklare Malmö, tel. 0451- 29 89 90

Skånetrafikens presstjänst; tel. 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Bygget av Malmös nya landmärke The Point i Hyllie gör att många busslinjer får nya hållplatslägen. Stadsbusslinjerna 6 och 8 har redan flyttat. Den 12 juni är det dags för nästa etapp. Förändringen består under hela den två år långa byggtiden.

Läs vidare »
Media no image

Bristande järnvägsunderhåll behöver åtgärdas

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2017 16:08 CEST

I ett öppet brev till infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektör Lena Erixon, Trafikverket, kräver Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden Region Skåne och Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken, omedelbara åtgärder för att komma till rätta med de allvarliga brister som finns i underhållet av den skånska järnvägen.

Skåne har Sveriges näst största tågsystem med över 50 miljoner tågresenärer varje år i Öresundstågs- och Pågatågssystemen. De senaste veckornas ovanligt många förseningar i tågtrafiken gör att Stefan Svalö och Linus Eriksson nu vänder sig direkt till näringsdepartementet och Trafikverket för att understryka det besvärliga trafikläget.

- Störningarna i det skånska järnvägsnätet får stora konsekvenser för våra resenärer. Det handlar om sviktande strömförsörjning, problem i växlarna och banarbete som inte planeras och informeras tydligt. Trafikverket ger inte Skånetrafiken förutsättningar att bedriva en väl fungerande trafik. Det är ett allvarligt problem, därför för vi nu fram behovet av ett möte med generaldirektören för Trafikverket och infrastrukturministern där vi kommer framföra att de bör ta fram konkreta åtgärder skyndsamt, säger Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

De senaste veckornas problem i tågtrafiken gör att även vissa privata arbetsgivare väljer att sätta in egna ersättningsbussar vilket får Skånetrafikens trafikdirektör att reagera:

- De allvarliga problemen grundar sig i ett kvalitetsmässigt undermåligt underhållsarbete. Det har innefattat bland annat sviktande strömförsörjning, problem i växlar och banarbetsplanering som lämnar mycket övrigt att önska. Trafikverket ger i dagsläget oss inte förutsättningar att bedriva en fungerande trafik, säger Linus Eriksson.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn. 0725- 97 14 27

Linus Eriksson, trafikdirektör Skånetrafiken

nås genom Anna Fjellner, pressansvarig, tfn 0768-89 05 52

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

I ett öppet brev till infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektör Lena Erixon, Trafikverket, kräver Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden Region Skåne och Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken, omedelbara åtgärder för att komma till rätta med de allvarliga brister som finns i underhållet av den skånska järnvägen.

Läs vidare »
Fjn1v51cguu6k87etnvh

Investering i nya tåg med resenären i fokus

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2017 13:57 CEST

Investering i nya tåg med resenären i fokus Kollektivtrafiknämnden kommer att föreslå Regionfullmäktige att Skånetrafiken får nya tåg på sträckan Helsingborg – Köpenhamn för att möta resenärernas framtida förväntningar på service och kvalitet.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • 0451-28 85 03
Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • prmwesakwdiws@mpdpskaxaniajwetrafilekecvqqsdicn.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med ansvar för kollektivtrafiken. Vår verksamhetsidé är att erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne.

Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra drygt 14 000 dagliga turerna med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon.

Vårt mål är en resandeökning på 3–6 procent per år och att marknadsandelarna ska fördubblas till 2030. All trafik körs av entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. Cirka 57 procent av kostnaderna täcks genom biljettintäkter och andra externa intäkter, resten är skattemedel från Region Skåne.

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern