Media no image

Situationen för Skånes tågresenärer är oacceptabel

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2016 09:00 CEST

Tågsituationen i Skåne måste förbättras. Det budskapet framför Skånetrafiken när de i dag träffar Trafikverkets regionchef. Bakgrunden är de många störningar och brist på information i tågtrafiken som drabbat Skånetrafikens resenärer.

I midsommarhelgen stod tågresenärer strandade på skånska järnvägsstationer, utan information och möjlighet att komma fram till midsommarfirande eller bokade resor från Kastrups flygplats.

Trafikverket har ett ansvar för att ta fram så kallade störningsplaner. I störningsplanen klargörs vilken trafik som ska gå för att undvika spridningseffekter i järnvägssystemet. Störningsplanen styr vilken trafikinformation som ska ges till resenärerna och vilken ersättningstrafik som ska sättas in. Under midsommarafton hamnade systemet ur fas då beslut om störningsplan inte togs i tid.

– I Skåne åker runt 150 000 personer tåg varje dag. Det förutsätter att de kan lita på tågtrafiken. Skånetrafiken är Trafikverkets i särklass största kund i södra Sverige. I år betalar Region Skåne 178 miljoner till Trafikverket. Det är högst rimligt att vi då kan köra våra tåg på en fungerande anläggning, säger Stefan Svalö regionråd (S) och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Vi vill se ett helt annat fokus på Skånes järnväg. Vi efterlyser Trafikverkets samlade strategi för hur de skånska banorna ska bli robusta, en markant ökning av underhållsåtgärder och en trafikledning som är proaktiv och som tar tidiga beslut vid trafikstörningar. Vi måste kunna ge våra resenärer korrekt information så att de kan göra egna val och anpassa sin situation. Utan information blir man fast på en station. Det är helt oacceptabelt, säger Linus Eriksson, Skånetrafikens trafikdirektör.

Avsaknad av beslut och flyttande av prognos under midsommarafton medförde att Skånetrafiken och de trafikföretag som kör Öresundståg och Pågatåg inte kunde ge en bra trafik, korrekt information eller planera ersättningstrafik. Skånetrafiken har fått in en stor mängd klagomål från resenärer och ett tusental begäranden om förseningsersättning. De kommer att uppgå i miljonbelopp och blir en kostnad för Region Skåne.

– Förra året uppmärksammade vi infrastrukturministern på att antalet infrastrukturrelaterade förseningar är dubbelt så stora som för motsvarande regionaltrafiksystem i Västtrafik i Göteborg och SL i Stockholm. Tyvärr ser vi inte att det blir bättre och vi får inte heller besked om hur de ekonomiska underhållsresurserna fördelas, säger Stefan Svalö.

– Midsommarhelgens omfattande tågproblem berörde 100 000-tals resenärer. Trots Trafikverkets ansvar har de inte uttalat sig om situationens allvar eller att de gör vad de ska för att åtgärda situationen. Det kan Skånetrafiken och våra resenärer kräva, säger Linus Eriksson.

Fakta

Under midsommaraftons morgon slog blixten ned i en signalanläggning i Åkarp mellan Lund och Malmö. En sträcka som trafikeras av 500 tåg dagligen och är Sveriges andra mest belastade järnvägssträcka. I princip är Skånes samtliga tåg direkt eller indirekt beroende av att denna sträcka alltid fungerar. Samtidigt med blixtnedslaget skedde kontaktledningsproblem i både Stehag och Hässleholm. Vid stopp på tågsträckor används överenskomna störningsplaner som Trafikverket beslutar om när de ska sättas in.

I störningsplanen finns klarlagt om vilken trafik som ska gå för att undvika spridningseffekter i järnvägssystemet. De styr vilken trafikinformation som ska ges till resenärerna och vilken ersättningstrafik som ska sättas in. Allt för att resenärerna ska komma vidare på sin resa. Under midsommarafton hamnade systemet ur fas då beslut om störningsplan inte togs i tid. Prognosen för felavhjälpning kom först vid 15-tiden på fredagseftermiddagen och flyttades sedan flera gånger. Först 1,5 dygn senare än vad Trafikverket först uppgav, släpptes trafiken på.

För mer information kontakta,

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden

Tel: 044 309 30 31

Linus Eriksson, trafikdirektör Skånetrafiken

Tel: 0451 29 89 89

Malin Tykesson, presschef Socialdemokraterna i Region Skåne

Tel: 044 309 30 97

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Tågsituationen i Skåne måste förbättras. Det budskapet framför Skånetrafiken när de i dag träffar Trafikverkets regionchef. Bakgrunden är de många störningar och brist på information i tågtrafiken som drabbat Skånetrafikens resenärer.

Läs vidare »
Media no image

Nya avtal för regionbusstrafiken från Malmö och Lund till Lomma och Kävlinge kommun år 2017

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 10:00 CEST

Skånetrafiken har genomfört upphandling av trafikuppdrag Lund Väster, det vill säga regionbusstrafik från Malmö och Lund till Lomma och Kävlinge kommun. Trafikstart sker 2017 och avtalet löper på fyra år.

Tilldelningsbeslut för upphandlingen sändes ut den 22 juni 2016 och det är trafikföretaget Nobina Sverige AB som tilldelats avtalet Lund Väster. Trafiken utförs idag av Transdev Sverige AB.

- Vi är nöjda med resultatet, säger Jan-Åke Bergmark, affärsområdeschef Buss Södra på Skånetrafiken. Konkurrensen var tillfredställande. Det var fyra intressanta anbud där anbudsgivarna lagt ned mycket omsorg i att formulera erbjudande som svarade på de förutsättningar som vi ställt.

Avtalet bygger på en affärsmodell med resandeincitament, vilket innebär att trafikföretaget ansvarar för detaljplanering av tidtabellen, lokal marknadsföring och information i högre grad framöver. Skånetrafiken får även en helt fossilfri trafik i detta avtal. Kostnaderna ökar bland annat med anledning av att fordonen kommer att förnyas.

- Det är vår uppfattning att avtalsmodellen innebär att vi får ännu mer engagerade trafikföretag och ett bra samarbete i framtiden. De nya avtalen sätter också ännu mer fokus på kvalitet vilket kommer våra resenärer till gagn, säger Jan-Åke Bergmark.

Trafikuppdrag Lund väster omfattar regionbusstrafik från Malmö och Lund till Lomma och Kävlinge kommun. Trafikuppdraget består av 10 linjer vilka trafikeras av 46 bussar som övertas av det vinnande trafikföretaget. Bussarna kommer att genomgå en renovering och det vinnande trafikföretaget väljer också att byta ut 12 av bussarna så att renovering av övriga kan ske utan att trafiken påverkas. Det innebär att Skånetrafikens resenärer i området kan se fram emot ökad åkkomfort.

Trafikstart sker i 12 december 2017 och löper till december 2021.

För mer information kontakta:

Ewa Rosén, upphandlingschef Skånetrafiken
Tfn 0451-28 85 11

Jan-Åke Bergmark, Affärsområdeschef Buss Södra
Tfn 0451-29 89 31

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

​Skånetrafiken har genomfört upphandling av trafikuppdrag Lund Väster, det vill säga regionbusstrafik från Malmö och Lund till Lomma och Kävlinge kommun. Trafikstart sker 2017 och avtalet löper på fyra år.

Läs vidare »
Media no image

​Pressinbjudan – första förkommersiella upphandlingen för Skånetrafiken

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 09:00 CEST

Den 27 juni presenterar fem kandidater sina förslag på hur Skånetrafikens biljettautomater ska se ut i framtiden. Vi har för första gången använt oss av en ny typ av upphandling för att hitta den bästa lösningen. Representanter från media välkomnas att delta för att få en inblick i vårt upphandlingsarbete.

Under våren har Skånetrafiken påbörjat arbetet med att ta fram framtidens biljettautomater, nya automater som ska vara tillgängliga och enkla att använda.

För att hitta den allra bästa lösningen för våra resenärer har vi för första gången provat en ny typ av upphandling, en så kallad förkommersiell upphandling som gör det möjligt för oss att bedriva utvecklingsarbete innan vi gör själva upphandlingen.

De fem kandidater som har gått vidare i vårens urvalsprocess kommer presentera sina konceptidéer om framtidens biljettautomater den 27 juni på Regionhuset, Dockplatsen 26 i Malmö.

Till presentationen välkomnar vi media som får en unik chans att prata med de fem leverantörerna och ta del av deras idéer och Skånetrafikens nya upphandlingsarbete.

Anmälan att delta skickas till britt.jonasson@skanetrafiken.se

Den 27 juni anmäler ni er i receptionen inne på Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö.

Program måndagen den 27 juni:

8.30 Lokalerna öppnas för media
9.00 Introduktion Linus Eriksson, trafikdirektör och Johan Karlberg, affärsutvecklingschef Skånetrafiken
9:30 Presentation Attention Great Works
10:00 Presentation ÅF
10:30 Presentation Block Zero
11:00 Presentation ustwo
11:30 Presentation Veryday
12:00 Presentation Masterstudenter
12:30 Fritt mingel

För ytterligare information:

Skånetrafikens presstjänst

Tel 0451-28 85 03

Isabel Hardemo, UX-designer Skånetrafiken

Tel 0451-29 89 62

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Den 27 juni presenterar fem kandidater sina förslag på hur Skånetrafikens biljettautomater ska se ut i framtiden. Vi har för första gången använt oss av en ny typ av upphandling för att hitta den bästa lösningen. Representanter från media välkomnas att delta för att få en inblick i vårt upphandlingsarbete.

Läs vidare »
Jj6pofinstbv9r4sqads

Resenärerna gillar sina Pågatåg - högst betyg får de nya sträckorna Trelleborg och Hallandsås

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2016 09:00 CEST

Varje vår och höst får resenärerna tycka till om sina bussar och tåg. Hur de upplever resan som helhet, punktligheten, bemötandet ombord, fordonet de åker i m.m. I vårens kvalitetsmätning fick de lila Pågatågen sina högsta betyg på många år.

Media no image

Skånetrafiken kör teaterbussen till Marsvinsholm

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2016 14:29 CEST

Den 2 juli är det premiär för årets komedi Nysningen på Marsvinsholmsteatern. Tillsammans med Ystad kommun erbjuder Skånetrafiken en bra resmöjlighet med buss till teatern. En nyhet för i år är att alla med Jojo Sommar-kort får rabatt på teaterbiljetten.

Teaterbussen, linje 303, kör till Marsvinsholm i anslutning till föreställningarna. Bussarna går från Ystad station via Svarte station till Marsvinsholms slott och omvänt. Detta för att serva dem som ska inleda med picknick och de som enbart kommer till föreställningen. Bussen stannar vid Svarte station på vägen så att tågresenärer från hela Skåne har möjlighet att byta till teaterbussen.

Nytt för i år är att Marsvinsholmsteatern erbjuder Skånetrafikens alla innehavare av Jojo Sommar-kort 50 kr rabatt vid köp av teaterbiljett till ordinariepris för ordinarie föreställning under perioden 3 juli – 14 augusti. Max 2 stycken biljetter per kort och rabatten gäller inte teatermeny. Biljetterna bokas på teaterns hemsida och rabattkoden ”jojokort2016” ska anges vid bokning. Jojo Sommar-kortet tillsammans med rabatterad teaterbiljett uppvisas vid entré till teatern.

– Ett besök på Marsvinsholmsteatern är ett måste för många under sommaren och det känns roligt att få vara med och bidra att så många som möjligt kan åka kollektivt dit för att njuta kvällen. Många använder Jojo Sommar-kort för att åka och då känns det extra roligt att även kunna erbjuda rabatt på teaterbiljetten till alla med Jojo Sommar-kort, säger Håkan Kristiansson, affärsutvecklare på Skånetrafiken.

Enkelt att resa med teaterbussen

Teaterbussen går alla Marsvinsholmsteaterns ordinarie speldagar från kostymrepetitionerna den 29 juni fram till sista föreställningen 14 augusti. Bussen skyltas 303 Marsvinsholm respektive 303 Ystad. Resorna kommer att vara sökbara i reseplaneraren till och från ”Marsvinsholms slott”

Det är enkelt att resa med tåg från hela Skåne. Passande pågatåg avgår från Malmö C till Svarte station där man byter till teaterbussen. Efter föreställningarna går bussen mot Ystad igen, med stopp i Svarte för de som åker hemåt med tåg. Nytt för i år är också att biljett för återfärden löses ombord på bussen hem.

Läs mer om teaterbussen till Marsvinsholm på www.skanetrafiken.se/nyhetsarkiv/teaterbuss-till-marsvinsholmsteatern

För mer information kontakta

Håkan Kristiansson, affärsutvecklare på Skånetrafiken
Tfn 0451-28 86 01

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

​Den 2 juli är det premiär för årets komedi Nysningen på Marsvinsholmsteatern. Tillsammans med Ystad kommun erbjuder Skånetrafiken en bra resmöjlighet med buss till teatern. En nyhet för i år är att alla med Jojo Sommar-kort får rabatt på teaterbiljetten.

Läs vidare »
Media no image

Nu är det ännu lättare att köpa biljett på stadsbussen

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2016 08:30 CEST

Från och med den 15 juni går det att köpa biljett med betalkort på stadsbussarna även i Helsingborg. Därmed blir det lättare för den som inte reser så ofta att betala ombord på bussen.

Kortbetalning ombord är någonting som efterfrågats av många av Skånetrafikens resenärer. Det gör stadsbusstrafiken mer tillgänglig för dem som inte reser så ofta, till exempel turister och besökare.

Sedan ett par år tillbaka har det gått att betala med kort ombord på regionbussarna. Men under våren har vi även börjat erbjuda kortbetalning ombord på stadsbussarna. Först ut var Lund och mindre städer nu är det Helsingborgs tur.

– Det känns väldigt bra att vi lanserar kortbetalning ombord även på stadsbussarna i Helsingborg. Så gott som alla har ett bank- eller kreditkort av något slag och kan bara stiga ombord på bussen, det är enkelt, säger Camilla Bunke, försäljningschef på Skånetrafiken.

Om man köper sin resa ombord på våra regionbussar och stadsbussar betalar man ett ombordpris, en separat prislista för försäljning ombord med betalkort.

Ombordpriset blir 10 kronor högre än ordinarie biljettpris för vuxna, 5 kronor högre för barn och 10 kronor högre för den som köper en duo/familj-biljett.

För den som reser stadsbuss regelbundet blir det förstås enklare att köpa biljett i någon av våra appar innan resan eller att använda Jojo-kort. Med Jojo-kortet får man även 10 procents rabatt.

Till hösten kommer det bli möjligt att betala med kort ombord i fler städer. Kristianstad inför kortbetalning ombord i september och i Malmö införs det i oktober.

För ytterligare information kontakta:

Skånetrafikens presstjänst

Tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Från och med den 15 juni går det att köpa biljett med betalkort på stadsbussarna även i Helsingborg. Därmed blir det lättare för den som inte reser så ofta att betala ombord på bussen.

Läs vidare »
Media no image

Nu ska Öresundstågen upprustas

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 11:15 CEST

År 2000 rullade de första Öresundstågen ut på spåren och sedan dess har de spelat en viktig roll i trafiken i södra Sverige och Danmark. Tågsystemet knyter på ett effektivt sätt ihop södra Sverige och Själland och fyller en viktig funktion i många kunders vardag.

Men efter dessa 16 år är tågen slitna och behöver en rejäl uppfräschning.
- Tågen är slitna både på utsidan och interiört, så det känns verkligen roligt att vi nu ska ge dem ett välbehövt lyft, både funktionsmässigtoch designmässigt, säger Stefan Svalö (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne.

Öresundstågen kommer att målas om och få en uppfräschning utvändigt, men de största förändringarna kommer ske invändigt.

- Vi kommer att byta ut alla golv i tågen. Toaletterna kommer få ett rejält lyft och vi kommer byta tyg och stoppning på alla stolar, säger Stefan Svalö.

Inför upprustningen har synpunkter och önskemål tagits in från både kunder och tågpersonal. Det framkom då bland annat önskemål om bättre möjlighet att förvara bagage och ett trevligare område för kunder med rullstol. Flera av dessa önskemål testades sedan i ett ”testtåg” där kunder och personal återigen fick möjlighet att lämna synpunkter. Detta resulterade bland annat i att Öresundstågen i upprustningen kommer att förses med nya bagageställ i låggolvsdelen och i 1 klass, samt en ny sittplatsgrupp för rullstolsburna kunder.

- Det har varit viktigt för oss att ta in synpunkter och önskemål från både kunder och personal. Öresundstågen har många olika kundgrupper så det är viktigt att alla kommer till tals,säger Magnus Andersson, Affärsområdeschef Tåg, Skånetrafiken.

Öresundstågen kommer att målas om och få en uppfräschning utvändigt, men de största förändringarna kommer ske invändigt.

- Vi kommer att byta ut alla golv i tågen. Toaletterna kommer få ett rejält lyft och vi kommer byta tyg och stoppning på alla stolar, fortsätter Gustav Sande. Fordonsansvarig.

Fordonsägarna har tilldelat Swedtrac RailServices AB uppdraget att utföra upprustningen av 64 Öresundståg med option på ytterligare 47 tåg. Upprustningen kommer att utföras i deras verkstad i Tillberga utanför Västerås.

- Vi är oerhört glada och stolta över att ha fått detta stora förtroende. Vi ser fram emot att vara med och rusta upp Öresundstågen så att de kan fortsätta att rulla på spåren i många år framöver, säger Micael Zetterquist, VD Swedtrac RailServices.

Upprustningen av Öresundstågen kommer att starta under 2016 och första tåget beräknas vara färdigt under 2017. Cirka 22 tåg kommer att upprustas per år.

För mer info:

Stefan Svalö, regionråd, ordförande Kollektivtrafiknämnden, Region Skåne , tfn. 044 309 30 31

Magnus Andersson, affärsområdeschef Tåg , Skånetrafiken, tfn. 0768 890 506

Gustav Sande, fordonsansvarig, Öresundståg AB, tfn. 0766 10 26 42

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

År 2000 rullade de första Öresundstågen ut på spåren och sedan dess har de spelat en viktig roll i trafiken i södra Sverige och Danmark. Tågsystemet knyter på ett effektivt sätt ihop södra Sverige och Själland och fyller en viktig funktion i många kunders vardag. Men efter dessa 16 år är tågen slitna och behöver en rejäl uppfräschning.

Läs vidare »
Media no image

​Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 31 maj 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2016 14:49 CEST

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 31 maj 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Investering i nya betalsystem i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiknämnden har i dag beslutat att begära medel för att genomföra projekt ”Framtidens resesystem”, vilket innebär 73 miljoner kronor under 2016 samt klartecken för det fortsatta projektet som löper fram till 2019 med total investeringsram på 223 miljoner kronor.

Regionfullmäktige har tidigare gett kollektivtrafiknämnden klartecken att driva utvecklingen av nya betalsystem i kollektivtrafiken inom ramen för ”Framtidens resesystem”. Detta för att i god tid kunna ersätta dagens betalsystem vars avtal går ut i december 2019 och där förlängning inte är möjlig då tekniken inte längre utvecklas eller kommer att underhållas. Betalsystemet är centralt i Skånetrafikens verksamhet och hanterar årligen 2,7 miljarder kronor i försäljning. För att uppnå Skånetrafikens mål är det av största vikt att göra det enkelt för kunderna att kunna köpa biljett samt ha ett betalsystem som möjliggör en vidareutveckling över tid.

- Kollektivtrafiken måste ständigt utvecklas och följa resenärernas behov. Vi gör nu en stor satsning på ett modernare och bättre system för betalning, laddning och information. Det är nödvändigt men också mycket spännande, säger Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden.

Framtidens resesystem är ett omfattande program i flera steg som bland annat innehåller enklare biljettautomater, nytt biljettsystem med förenklad zonstruktur, förstärkt resenärsinformation och mer utvecklade appar för mobiltelefon. De olika stegen kommer att genomföras succesivt under perioden 2016-2020.

Utgångspunkten har varit att med en raminvestering utveckla ett betalsystem som hanterar situationen där det befintliga biljettsystemet måste bytas ut, minskar risker och ökar egen framtida initiativkraft. Investeringen finns upptagen i budget 2016 och verksamhetsplan 2017 - 2018 och behandlas också i av regionfullmäktige 2016-04-26 § 25 antaget Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016.

Avsiktsförklaring med Malmö stad om grön elbussdrift

Kollektivtrafiknämnden har i dag godkänt avsiktsförklaringen med Malmö stad om grön elbussdrift och uppdrar till ordföranden att underteckna avtalet med Malmö stad.

I utvecklingen av Malmö som en attraktiv och hållbar stad spelar kollektivtrafiken en avgörande roll. En miljövänlig och kapacitetstark kollektivtrafik är nödvändig för att klara den befolkningsökning som förväntas i staden. Kollektivtrafiknämnden har i Skånetrafikens Miljö- och hållbarhetsprogram också valt att prioritera grön eldrift för ökad energieffektivitet samt minskade avgaser och mindre buller. Målet är att kollektivtrafiken ska vara helt fossilbränslefri år 2020.

– Genom en avsiktsförklaring med Malmö om elektriska bussar på linje 3 och 7 tar vi nya steg mot en bättre stadsmiljö, med mindre utsläpp och buller, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Planen är att på sikt införa eldrift på alla stadsbusslinjer i Malmö, men inledningsvis planeras helelektrisk drift med ändhållplatsladdning på linje 3 Ringlinjen och linje 7 Svågertorp - Ön.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel 044-309 30 31

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden
Tel 070-650 20 01

Skånetrafikens presstjänst
Tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 31 maj 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Läs vidare »
Hwmg825cgu0lgqpss2vl

I sommar blir det lättare för besökarna att åka kollektivt

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 09:35 CEST

​Söndagen den 12 juni blir det sommar på riktigt. Då byter Skånetrafiken till sommartidtabell för alla bussar. Nytt för i år är att det är lättare för besökare att åka kollektivt till sevärdheter som Johannamuseet, Svaneholms slott och Ystad djurpark.

Z7im3r8uoxz25sb7oz7f

Nyheter i sommartidtabellen för busstrafiken i Trelleborg

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 09:32 CEST

​Söndagen den 12 juni byter Skånetrafiken till sommartidtabell för alla bussar. Bland nyheterna i Trelleborg finns att utbudet på linje 2 från Modeshög anpassas till den minskade efterfrågan under sommaren och linje 1 får en tidtabell som ska ge bättre bytesmöjligheter vid Trelleborg C.

Bilder & Videor 70 bilder, 1 video

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • 0451-28 85 03
Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • qxpress@rtskannoetmwkdffrayyfikemvwen.yczrse
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med ansvar för kollektivtrafiken. Vår verksamhetsidé är att erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne.

Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra drygt 14 000 dagliga turerna med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon.

Vårt mål är en resandeökning på 3–6 procent per år och att marknadsandelarna ska fördubblas till 2030. All trafik körs av entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. Cirka 57 procent av kostnaderna täcks genom biljettintäkter och andra externa intäkter, resten är skattemedel från Region Skåne.

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern