Pfatas2hs1ok9hvjury1

Flera busslinjer flyttas vid Helsingborg C den 20 september – ombyggnaden på Järnvägsgatan fortsätter norrut

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 08:58 CEST

Från och med onsdag flyttar arbetsområdet för ombyggnaden av Järnvägsgatan norrut. Ombyggnaden gör att norrgående bussar som brukar stanna på hållplatsen Helsingborg C på Järnvägsgatan, läge O, nu kommer att stanna på andra hållplatser. Förändringen gäller från klockan 04.00 onsdag 20 september.

Media no image

Störningar på skånska järnvägar behöver åtgärdas omgående

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 12:50 CEST

I en flerårsöversikt redovisar Skånetrafiken statistik för punktlighet och störningsorsaker för den skånska kollektivtrafiken. Rapporten omfattar perioden januari 2012 till och med juli i år. En trend över tid visar att störningarna har eskalerat. Första halvåret 2017 skedde en tydlig ökning av förseningarna.

Störningar med koppling till infrastrukturproblem fördubblades under första halvåret. Det medför även ökade kostnader för ersättningstrafik och utbetalning av resegaranti.Kapacitetsbegränsningar och störningar kopplade till spårbytesarbeten på Södra stambanan ledde till stora förseningar. Störningar i signalanläggningar står för 26 procent av orsakerna under 2017.

- Störningar och förseningar på det skånska järnvägsnätet skapar stor frustration bland våra resenärer. När störningar uppstår på järnvägsnätet är det viktigt att information tillhandahålls i tid till våra resenärer. Trafikverket ger oss i nuläget otillräcklig förutsättningar att klara av detta viktiga uppdrag. Därför kräver vi från Region Skånes del att Trafikverket stramar upp sin planering vid kommande banarbeten och vid akuta störningar samt att åtgärder skyndsamt vidtas för att ta i tu med det bristfälliga underhållet på den skånska järnvägen, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande för kollektivtrafiknämnden.

Skånetrafiken har betalat ut 27 miljoner kronor för ersättningstrafik under 2017 och cirka 10 miljoner i ersättning för resegaranti. Kostnader som förväntas öka om inte åtgärder vidtas. Trots problemen i infrastrukturen ökar resandet med Skånetrafiken med både buss och tåg, ackumulerat med 1,8 procent.

- Nu vi vill intensifiera dialogen och samarbetet med Trafikverket. Vi vill vara med i förbättringsarbetet för att utveckla den skånska kollektivtrafiken. Vi vill se att det tillförs mera resurser för att satsa på den skånska järnvägen. Det är mycket glädjande att fler resenärer väljer att resa tillsammans med oss igen och vi vill självklart kunna leva upp till resenärernass förväntningar, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken nås genom Skånetrafikens presstjänst, 0451-28 85 03

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, regionbussar, stadsbussar och serviceresefordon.

www.skanetrafiken.se

Störningar på skånska järnvägar behöver åtgärdas omgående I en flerårsöversikt redovisar Skånetrafiken statistik för punktlighet och störningsorsaker för den skånska kollektivtrafiken. Rapporten omfattar perioden januari 2012 till och med juli i år. En trend över tid visar att störningarna har eskalerat. Första halvåret 2017 skedde en tydlig ökning av förseningarna.

Läs vidare »
Media no image

Alltfler Skåningar reser hållbart

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 14:22 CEST

Skånetrafiken redovisar i sin månadsrapport för augusti månad att fler skåningar väljer att resa kollektivt och hållbart. Resandet har för augusti ökat 4,5 procent jämfört med augusti föregående år. Rapporten redovisar även en ökning av antalet resor i tågtrafiken.

Framförallt är det kollektivtrafiken i Lund som har ökat ackumulerat med fyra procent. Även Ystad och Trelleborg har god resandeutveckling. Resultatet är direkt kopplat till de trafiksatsningar som har gjorts sedan 2013. Tack vare en god trafikplanering har effekterna av de omfattande grävarbetena i Lund minimerats.

- Det är riktigt roligt att allt fler Lundabor väljer att resa hållbart med Skånetrafiken. Det är också glädjande att Ystads- och Trelleborgsborna uppskattar de trafiksatsningar som gjorts med införandet av Pågatåg och omläggningarna av stadstrafiken och regionbusstrafiken, Jan-Åke Bergmark, affärsområdeschef buss södra.

Även resandet i tågtrafiken är positivt i augusti och ackumulerat ökar resandet med över en miljon resor i år eller 1,8 procent. En ökning som sker trots fortsatta brister i infrastrukturen. I augusti var det framförallt fem enskilda dagar med infrastrukturfel som påverkade punktligheten och inställda turer

- De inställda turerna under augusti berodde främst på signalfelen i Lund och Arlöv. Sammantaget är detta mycket negativt för våra resenärer och vi vill se ett ökat fokus på åtgärder som ger en robustare infrastruktur och mer kapacitet, säger Mark Fenzel affärsområdeschef tåg.

Skånetrafiken ser en ökning i antalet tågresor för både Pågatåg och Öresundståg.

- En bidragande faktor är att ID kontrollerna togs bort innan sommaren och resenärer över sundet börja åka tåg igen, säger Mark Fenzel.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, regionbussar, stadsbussar och serviceresefordon.

www.skanetrafiken.se

Alltfler Skåningar reser hållbart Skånetrafiken redovisar i sin månadsrapport för augusti månad att fler skåningar väljer att resa kollektivt och hållbart. Resandet har för augusti ökat 4,5 procent jämfört med augusti föregående år. Rapporten redovisar även en ökning av antalet resor i tågtrafiken.

Läs vidare »
Jgyzkroslhxcmtpftnmq

​​​​Förarna hyllar de nya bussarna i Malmö

Nyheter   •   Sep 08, 2017 08:36 CEST

Nu är en tredjedel av stadsbussarna i Malmö helt nya. Vi träffar bussföraren Nenad Godomirov på hållplats Fullriggaren en solig sensommardag. Han har bara några minuters paus och vi ställer några snabba frågor.

Media no image

Skånetrafiken skapar fler jobb i Hässleholm och ökar samtidigt servicen på sjukresor och färdtjänst.

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 11:17 CEST

Den 6 februari tog Kollektivtrafiknämnden beslut på att beställnings-mottagningen för Skånetrafikens serviceresor ska bedrivas i egen regi. Verksamheten omfattar alla sjukresor i Skåne samt färdtjänsten i 23 skånska kommuner. Skånetrafiken har nu efter utredning och samverkan tagit beslut om att verksamheterna för beställningsmottagningen, trafikledningen och trafikplaneringen för serviceresor, ska samlokaliseras till Skånetrafikens huvudkontor i Hässleholm.

Syftet med att samlokalisera beställningsmottagning, trafikledning och trafikplanering är att öka kvaliteten ytterligare för dem som reser med oss.

- Framförallt får beställningsmottagningen nu bara Skånetrafikens resenärer för ögonen, säger Linus Eriksson trafikdirektör på Skånetrafiken. Genom att ta över i egen regi kan vi erbjuda bättre lokalkännedom och språklig kompetens när man beställer sin resa. Med hela verksamheten i samma lokaler kan vi snabbare agera när särskilda behov uppstår. Eftersom alltfler färdtjänstkunder reser i den allmänna kollektivtrafiken ser vi också fördelar med att vi samlar verksamheten på vårt huvudkontor, säger Linus Eriksson, trafikdirektör Skånetrafiken.

65 arbetstillfällen i Hässleholm

Beslutet innebär att befintlig trafikledning och trafikplanering med ett drygt 20-tal anställda flyttas från nuvarande lokaler i Helsingborg och samtidigt nyrekryteras och utbildas 45 personer till beställningsmottagningen. Sammanlagt skapas cirka 65 arbetstillfällen i Hässleholm. De nya enheterna ska vara på plats från början av nästa år med succesiv infasning till mitten av augusti.

- Vi kommer inom kort att inleda rekryteringen och vi hoppas på stort intresse och många sökande, säger Linus Eriksson.

Fakta serviceresor inom Skånetrafiken:

 • Varje dag görs cirka 5000 serviceresor i Skåne.
 • Serviceresor omfattar alla sjukresor i Skåne samt färdtjänsten i 23 skånska kommuner
 • De som är färdtjänstberättigade åker kostnadsfritt i den allmänna kollektivtrafiken. I juli månad gjordes 44 000 resor i den allmänna kollektivtrafiken.
 • 89 procent av alla kunder är nöjda med sin serviceresa.
 • 87 procent av alla bokningar kommer i tid.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, regionbussar, stadsbussar och serviceresefordon.

www.skanetrafiken.se

Skånetrafiken skapar fler jobb i Hässleholm och ökar samtidigt servicen på sjukresor och färdtjänst. Den 6 februari tog Kollektivtrafiknämnden beslut på att beställnings-mottagningen för Skånetrafikens serviceresor ska bedrivas i egen regi. Verksamheten omfattar alla sjukresor i Skåne samt färdtjänsten i 23 skånska kommuner.

Läs vidare »
Zhgtkaejemsfokl3agys

Kortare restid och fler avgångar över Öresundsbron

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 07:03 CEST

Från och med måndagen den 4 september kommer Skånetrafiken och DSB att köra fler tågavgångar över Öresundsbron i rusningstrafik. Fyra extra tåg från Malmö C till Köpenhamn H avgår på morgonen med start klockan 07:02 och tre extra tåg avgår från Köpenhamn på eftermiddagen med start klockan 15:56. Restiden kortas avsevärt från Köpenhamn H till Malmö C och vidare norrut.

Csbfk4mmok5q8nntvzzm

Öresundstågen rustas upp

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 07:00 CEST

Nu har det första Öresundståget rullat in till Swedtracs verkstad utanför Västerås för upprustning. Det är ett av de äldsta tågen, som levererades år 2000 i samband med att trafiken över Öresundsbron startade. Tåget får en rejäl uppfräschning - såväl exteriört som interiört. Alla Öresundstågen ska upprustas till närmast nyskick, med komfortupprustning och ny design.

Fmdbb3qkiqutjt8cl7lh

Rekord för Jojo Sommar igen

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 07:03 CEST

Rekord för Jojo Sommar igen. Ännu en gång har det visat sig att skåningarna älskar Jojo Sommar. Förra årets försäljningsrekord har överträffats med råge. Totalt har det i år sålts 210 500 Jojo Sommar. Dessutom redovisar Skånetrafikens resultatrapport för juli månad positiva siffror för bland annat ekonomi och resandeutveckling.

Media no image

Järnvägsgatan i Hässleholm stängs av - busshållplats flyttas

Nyheter   •   Aug 17, 2017 09:59 CEST

Nu inleds tredje och sista etappen i ombyggnaden av Hässleholms centrum. Det innebär att Järnvägsgatan stängs av mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen, från och med den 21 augusti. Regionbusshållplatserna vid Hässleholm C flyttas från Järnvägsgatan till tillfälliga hållplatser längs Magasinsgatan.

- Det blir en intensiv höst! Vi ska arbeta precis utanför Resecentrum där tusentals människor passerar varje dag. Det kommer att bli trångt och besvärligt, framför allt vid in- och utgångarna till stationen. Vi ber om fortsatt tålamod och att man är extra uppmärksam på aktuella avspärrningar och hänvisningar, säger Tomas Ohlsson som är projektledare för ombyggnaden.

Norra delen av Järnvägsgatan, mellan Tingshusgatan och Första Avenyen, stängs av för fordonstrafik i båda riktningarna. Södra delen av Järnvägsgatan, mellan Första Avenyen och Andra Avenyen, kommer endast att vara öppen för fordon till boende, varutransporter och taxi. Butiker och serviceinrättningar kommer fortsätta att vara tillgängliga till fots.

Hållplatserna för regionbussar flyttas tillfälligt från Järnvägsgatan till Magasinsgatan, på motsatt sida om Hässleholm C. För att underlätta trafikflödet kommer delar av Magasinsgatan att enkelriktas redan den 18 augusti.

- Var gärna ute i god tid om du ska med bussen eller tåget så att du hittar rätt parkering och hållplats. Det kommer att finnas personal på Resecentrum för att guida resenärerna rätt de första dagarna, säger Camilla Bakken, trafikutvecklare på Skånetrafiken.

Tågersättningsbussar kommer att ha tillfällig hållplats vid Drottninggatan. Stadsbussarna fortsätter att avgå ifrån hållplats Fisktorget precis som under tidigare etapper i byggarbetet.

Ombyggnaden kommer att pågå till mitten av november. Därefter kommer bussarna att flytta tillbaka till ordinarie busshållplatser.

- Vi börjar ana slutet av byggprocessen och under hösten kommer Amelies plats att ta form på riktigt, säger Tomas Ohlsson.

För mer information om hur busstrafiken påverkas, se www.skanetrafiken.se/hassleholm eller Skånetrafikens app.

För mer information om ombyggnaden och etapp C, se www.hassleholm.se/stadsutveckling

För mer information kontakta:

Tomas Ohlsson, projektledare
Tel 0451-26 81 76,
tomas.ohlsson@hassleholm.se

Mats Olsson, projektchef

Tel 0451-26 81 61, mats.olsson@hassleholm.se

Camilla Bakken, trafikutvecklare Skånetrafiken

Nås via Skånetrafikens presstjänst, 0451-28 85 03

Nu inleds tredje och sista etappen i ombyggnaden av Hässleholms centrum. Det innebär att Järnvägsgatan stängs av mellan Tingshusgatan och Andra Avenyen, från och med den 21 augusti. Regionbusshållplatserna vid Hässleholm C flyttas från Järnvägsgatan till tillfälliga hållplatser längs Magasinsgatan.

Läs vidare »
Wwsx6jfpbosvzwlyxicd

Helsingborgarna får nya resvägar på Råå och Ättekulla

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2017 08:13 CEST

Den 13 augusti får Råå tillbaka sin busstrafik. Rååvägen är ombyggd för HelsingborgExpressen och blir därmed enkelriktad. Busstrafiken anpassas och linje 1 och 2 möts nu på Råå Kattegattsgatan.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • utproseszus@skezxoanetuektcyrazjuhemfiken.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern