O7ycnsvhgz4q9pmw26jx

Nu kan du köpa årets Jojo Sommar

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2017 09:00 CEST

Nu kan alla skåningar köpa Jojo Sommar och kortet finns att köpa via skanetrafiken.se samt hos Skånetrafikens kundcenter, serviceombud och ombud. Nytt för i år är att det även finns en sommarbiljett att köpa i Skånetrafikens nya app.

Media no image

Bergkvarabuss presenterar handlingsplan

Nyheter   •   Maj 22, 2017 08:46 CEST

På uppdrag av Region Skåne har en revision genomförts av avtalet mellan Skånetrafiken och Bergkvarabuss för områdena fordonssäkerhet, arbetsvillkor och ledningssystem. Revisionen redovisade brister inom miljö, arbetsmiljö och arbetsrätt och resulterade i 13 avvikelser. Region Skåne begärde i en skriftlig anmodan att Bergkvarabuss inom 30 dagar skulle presentera en handlingsplan på hur åtgärder skulle vidtas. Nu har handlingsplanen redovisats.

- Vi har fått en väl genomarbetad handlingsplan som detaljerat beskriver hur och när Bergkvarabuss kommer att vidta åtgärder på avvikelserna i revisionen, säger Jan-Åke Bergmark, affärsområdeschef buss.

Syftet med revisionen var att säkerställa att gällande lagar, regler och utfästelser i avtal med Skånetrafiken uppfylldes.

- Vi är mycket angelägna om att de leverantörer vi har avtal med håller avtalet i alla delar, även när det gäller miljö, arbetsmiljö och arbetsrätt. Därför ser vi allvarligt på resultatet i revisionen. Jag har förtroende för att handlingsplanen kommer att genomföras och följas upp så som den har presenterats, säger Jan-Åke Bergmark

Nio avvikelser rör miljö, två avvikelser rör arbetsmiljö och två inom arbetsrätt. I samband med redovisningen var sju av de 13 avvikelserna redan åtgärdade. Samtliga avvikelser kommer att beräknas vara slutförda hösten 2017.

Bergkvarabuss presenterar handlingsplan - Vi har fått en väl genomarbetad handlingsplan som detaljerat beskriver hur och när Bergkvarabuss kommer att vidta åtgärder på avvikelserna i revisionen, säger Jan-Åke Bergmark, affärsområdeschef buss.

Läs vidare »
Media no image

Fler än någonsin reser med Skånetrafiken

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 16:45 CEST

På dagens möte med kollektivtrafiknämnden presenterades resandestatistik för årets första fyra månader. Resandet med Skånetrafiken har ökat med 0,8% fram till och med April. Den ökningen ska läggas ovanpå förra årets resande för samma period som då var den högsta nivån i Skånetrafikens historia med en ökning från 2015 på 3,7%. Totalt har 54,9 miljoner resor gjorts med Skånetrafiken hittills i år.

 • Jag är mycket glad över att så många väljer att resa hållbart med Skånetrafiken säger Linus Eriksson, Trafikdirektör Skånetrafiken.

För ytterligare information kontakta:

Anders Stålhammar

Tf pressansvarig

0451 - 288503

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

På dagens möte med kollektivtrafiknämnden presenterades resandestatistik för årets första fyra månader. Resandet med Skånetrafiken har ökat med 0,8 % fram till och med April. Den ökningen ska läggas ovanpå förra årets resande samma period som då var den högsta nivån i Skånetrafikens historia med en ökning från 2015 på 3,7%. Totalt har 54,9 miljoner resor gjorts med Skånetrafiken hittills i år.

Läs vidare »
Awzlxhzq9zibgbkrd3h6

Nytt elbussavtal i Malmö

Nyheter   •   Maj 05, 2017 14:54 CEST

Idag har Region Skåne och Malmö stad skrivit avtal om att elbussar ska rulla i Malmö. Genomförandeavtalet omfattar linje 3 och 7. Nu återstår arbete med att bestämma exakt hur och när trafikering kan starta utifrån ekonomiska och affärsmässiga förutsättningar.

Media no image

Enklare för pendlarna när ID-kontrollerna på Kastrup tas bort

Nyheter   •   Maj 03, 2017 21:26 CEST

Regeringens beslut om att ta bort ID-kontrollerna på Kastrup innebär att det blir enklare att resa över Öresund. Gränskontrollerna på Hyllie är kvar och kommer att skärpas.

- Beskedet är ett steg i rätt riktning och mycket positivt för våra resenärer. Vi arbetar nu med att återgå till normaltrafik så snart som möjligt, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Detta gäller nu:

 • Onsdag den 3 maj kl 23:59 upphör lagkravet på transportörer och operatörer att utföra ID-kontroller.
 • Sista avgången med ID-kontroller på CPH Airport, Kastrup är idag onsdag den 3 maj kl 23:46. Därefter börjar DSB montera ner skyltar och staket på Kastrup.
 • Den 4 maj Kl 00.06 avgår första tåget från Kastrup utan ID-kontroll.
 • Gränskontrollerna på Hyllie finns fortsatt kvar. Det innebär att resenärer som reser från Danmark till Sverige fortsatt måste visa id-handlingar vid gränskontrollen på Hyllie.
 • Efter sista avgången med ID-kontroller kan resenärer från Köpenhamn H sitta kvar på de tåg som fortsätter till Malmö och behöver inte byta på CPH Airport, Kastrup.
 • Tidtabellen är fortsatt den samma.
 • För närvarande är det inte beslutat när tätare trafik mellan Sverige och Danmark kan införas.
 • Vi uppdaterar löpande trafikinformationen på vår hemsida.

För mer information

Skånetrafikens pressjour 0451-28 85 03

​Regeringens beslut om att ta bort ID-kontrollerna på Kastrup innebär att det blir enklare att resa över Öresund. Gränskontrollerna på Hyllie är kvar och kommer att skärpas. - Beskedet är ett steg i rätt riktning och mycket positivt för våra resenärer. Vi arbetar nu med att återgå till normaltrafik så snart som möjligt, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Läs vidare »
Mvanqs01iqvrkqr1vmka

​​​Nu förbereds Järnvägsgatan för HelsingborgExpressen – så påverkas busstrafiken

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 10:59 CEST

Nu ska Järnvägsgatan/Drottninggatan få busskörfält och långa, bekväma väderskydd som passar HelsingborgExpressen. Under byggtiden kommer bussarna fortsätta rulla, men hållplatserna flyttas periodvis. Den 4:e maj flyttas hållplatsen Knutpunkten på Järnvägsgatan för södergående stadsbussar.

Media no image

Region Skånes revision av Bergkvarabuss visar på brister

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2017 14:03 CEST

På uppdrag av Region Skåne har en revision genomförts av avtalet mellan Skånetrafiken och Bergkvarabuss. Syftet med revisionen var att säkerställa att fordonssäkerhet, arbetsvillkor och ledningssystem uppfyllde gällande lagar, regler och utfästelser i avtal med Skånetrafiken.

Revisionen omfattar områdena miljö, arbetsmiljö, kvalitet/fordonssäkerhet samt arbetsrätt. Revisionskriterier var gällande lagar, regler och utfästelser i avtal mellan Bergkvarabuss och Skånetrafiken. 13 avvikelser har identifierats, nio stycken inom miljö, två inom arbetsmiljö och två inom arbetsrätt.

- Region Skåne är mycket angelägen om att de leverantörer vi har avtal med garanterar sina anställda en god arbetsmiljö. Därför ser vi allvarligt på bristerna som avser arbetsmiljö- och miljöfrågorna eftersom det är ett avtalsbrott, säger Linus Eriksson, trafikdirektör Skånetrafiken.

Skånetrafiken har nu fattat beslut om skriftlig anmodan där Bergkvarabuss ges 30 dagar att komma in med en handlingsplan för hur de ska åtgärda avvikelserna. Revisionen har inte identifierat något som visar på avvikelser kring fordonssäkerhet.

- För oss är det självklart att våra kunder ska känna sig trygga och säkra när de reser med Skånetrafiken. Som en extra säkerhetsåtgärd ska en annan aktör än Bergkvarabuss tillsvidare göra efterbesiktningar av fordonen. Dessutom kommer vi att följa upp den dagliga verksamheten genom så kallade ”Mystery Riders” – en typ av stickprovskontroller, på de bussar som ingår i våra trafikavtal med Bergkvarabuss, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Revisionsrapporten kommer publiceras på vårt pressrum.

För mer information

Kontakta Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

På uppdrag av Region Skåne har en revision genomförts av avtalet mellan Skånetrafiken och Bergkvarabuss. Syftet med revisionen var att säkerställa att fordonssäkerhet, arbetsvillkor och ledningssystem uppfyllde gällande lagar, regler och utfästelser i avtal med Skånetrafiken.

Läs vidare »
Twxnp2hupiejfiuomdqw

Pressinbjudan - Skånetrafiken presenterar ny app och nytt biljettsystem

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2017 13:05 CEST

Nu finns Skånetrafikens nya app med förenklade zoner, rabatter och biljettyper tillgänglig för Skånetrafikens resenärer. Media välkomnas för att få en presentation och demonstration av appen och tankarna bakom det nya biljettsystemet.

Media no image

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 13 mars 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 12:45 CET

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 13 mars 2017. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.


Överenskommelse om el-bussar i Malmö


Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige godkänner ett genomförandeavtal avseende el-bussar i Malmö. Avtalet säkerställer fördelningen av ansvar och ekonomiska åtagande mellan Region Skåne och Malmö stad för ett införande av el-bussar på två linjer i Malmö, mer precist depåladdade el-bussar på linje 3 och ändhållplatsladdade el-bussar på linje 7 i Malmö. Trafikstarten är planerad till hösten 2018.


- Det finns flera fördelar med el-bussar i stadstrafik. Utsläppen är obefintliga samtidigt som bullernivån reduceras kraftigt. Sammantaget bidrar den här satsningen till att kollektivtrafikens konkurrenskraft stärks, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden.


Införandet av el-bussar innebär en ökad kostnad för de berörda linjerna, men denna kostnadsökning hade tillkommit i alla fall som följd av nödvändiga fordonsutbyte vid en ny upphandling. Förutom införandet av el-bussar innehåller genomförandeavtalet en rad infrastrukturåtgärder i Malmö som ska öka framkomligheten i trafiken och bidra till en ökad komfort för resenärerna.


Kollektivtrafiknämnden föreslår även - i ett separat ärende - att regionfullmäktige lämnar en så kallad övertagandegaranti för de el-bussar som behövs för att trafikera linje 3 och 7 i Malmö. Garantin kommer sig av att det är det nuvarande upphandlade trafikföretaget som svarar för själva investeringen av el-bussarna - skulle det ske ett entreprenörsbyte i samband med kommande upphandlingar löser Region Skåne fordonen till angivet restvärde. Regionen kan därefter välja att låta ägandet övergå till vinnande anbudsgivare eller behålla ägandet själv.


Övertagandegarantin omfattar totalt upp till 32 fordon.

För mer information, kontakta: Nicklas Ljungström (MP)

1:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden

Tel: 070-6502001

Jesper Liedholm

Politisk sekreterare Miljöpartiet, Region Skåne

044-3093058

0725-971892

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 13 mars 2017. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Läs vidare »
Media no image

Skåningarna reser mer med Skånetrafiken!

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2017 10:00 CET

I dag presenteras resultatet av den årliga kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Den görs på uppdrag av branschföreningen Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet.

Antalet resande med Skånetrafiken har ökat för artonde året i rad. Ökningen är 3,0 % 2016 jämfört med 2015.

Kollektivtrafikens marknadsandel i Skåne sjunker från 28% till 26% efter att haft en successiv ökning i flera år och det innebär att resandet med kollektivtrafiken i Skåne trots en resandeökning tappar mark mot biltrafiken. I riket är kollektivtrafikens marknadsandel densamma 2016 som 2015. Kravet på gräns och id-kontroller påverkar regionen negativt och i synnerhet kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen.

”Vi ser att resandet i Skåne överlag ökar och är enormt glada för att resandet med vår kollektivtrafik också gör det. Men på grund av id-kontroller för resande över Öresundsbron och fortsatta problem med framförallt tåginfrastruktur och bristande kapacitet så når vi inte vårt mål för marknadsandelar. Vi skulle vilja kunna köra mer tåg i peaktid” säger Linus Eriksson, Trafikdirektör Skånetrafiken

Allt enklare att köpa biljett

Viktigt för att välja kollektivtrafiken är att det ska vara enkelt. Och enligt resultaten från undersökningen så har de skånska kundernas upplevelse av enkelheten att köpa biljett höjts från 54 procent 2013 till 67 procent 2016, en ökning på 13 procentenheter.

”Vi ser att utvecklingen av att kunna köpa biljett i våra appar tillsammans med korrekt och tydlig information till kunderna får en effekt i att det upplevs som enklare att förstå hur man ska köpa biljetter” säger Camilla Bunke, Försäljningschef Skånetrafiken.

Hur nöjda är Skåningarna med sin kollektivtrafik?

59 procent (61 procent 2015) av de som reser med Skånetrafiken är nöjda eller mycket nöjda. Riksgenomsnittet är 62 procent. Kunderna upplever en försämring när det gäller punktlighet, att det går snabbt att resa samt att man undviker stress. Trenden är nedåtgående de senaste åren och är en tydlig effekt av infrastruktur-problem samt trängsel på tågen men även utmaningar med framkomlighet i vår stadstrafik.

”Fler och fler väljer att resa med Skånetrafiken vilket betyder att de trafikförändringar vi gör stämmer med skåningarnas behov. Tyvärr ser vi samtidigt att vi tappar kundernas upplevda kvalitet framförallt för att det börjar bli trångt ombord på bussar och tåg under rusningstid och att man upplever dålig punktlighet och information, framförallt i samband med trafikstörningar. Något vi nu fokuserar på att förbättra bland annat med en helt ny reseplanerare som släpps i mars.” säger Joakim Agartson, chef Affär och Marknad Skånetrafiken.

Positivt är att alltfler skåningar vet hur man reser med Skånetrafiken och vi ser en ökning på 10 procentenheter sedan 2009 (60% 2009, 70% 2016). Även fler och fler skåningar har gjort en resa med Skånetrafiken vilket visar att vi når fler med våra tjänster. 2013 hade 51% av skåningarna gjort en resa med Skånetrafiken, 2016 var samma siffra 60%. Totalt gjordes hela 164 miljoner resor med Skånetrafiken 2016.

Fakta Kollektivtrafikbarometern

Undersökningen görs i form av telefonintervjuer varje månad och de tillfrågade som är mellan 15-75 år får då svara på frågor på en femgradig skala kring en rad olika områden som rör kollektivtrafiken, där nöjd ger betyget 4 och mycket nöjd ger betyget 5. Undersökningen mäter både de som faktiskt reser kollektivt och hur allmänheten ser på kollektivtrafiken. Skånetrafiken deltar i Kollektivtrafikbarometern som ett led i att hela tiden förbättra vår service till alla de som reser med oss. Mer information om undersökningen och det nationella resultatet finns på: www.svenskkollektivtrafik.se

För ytterligare information kontakta:

Joakim Agartson

chef Affär och Marknad Skånetrafiken
0451-28 85 05

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

I dag presenteras resultatet av den årliga kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Den görs på uppdrag av branschföreningen Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • 0451-28 85 03
Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • press@skanetrafiken.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med ansvar för kollektivtrafiken. Vår verksamhetsidé är att erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne.

Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra drygt 14 000 dagliga turerna med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon.

Vårt mål är en resandeökning på 3–6 procent per år och att marknadsandelarna ska fördubblas till 2030. All trafik körs av entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. Cirka 57 procent av kostnaderna täcks genom biljettintäkter och andra externa intäkter, resten är skattemedel från Region Skåne.

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern