Media-no-image

​Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 2 maj 2016

Pressmeddelanden   •   2016-05-02 11:59 CEST

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 2 maj 2016

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 2 maj 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Tillgänglighetsprogram för den allmänna kollektivtrafiken

På kollektivtrafiknämndens sammanträde togs idag beslut om ett nytt tillgänglighetsprogram för den allmänna kollektivtrafiken tillsammans med en aktivitetsplan för 2016-2017.

Region Skåne har tidigare tagit fram ett funktionshinderpolitiskt program bland annat för att öka oberoende och livskvalité för skånska medborgare med funktionsnedsättning. Detta dokument är styrande för Region Skånes alla verksamheter. Skånetrafikens mål är att utveckla den allmänna kollektivtrafikens attraktivitet för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsprogrammet syftar till att uppmärksamma och undanröja olika former av hinder som begränsar och hindrar personer med funktionsnedsättning att åka kollektivt.

-Tillgänglighetsprogrammet är en stor frihetsreform för att kollektivtrafiken ska anpassas till resenärer med olika typer av funktionsnedsättningar. Det är viktigt att så många som möjligt ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken, säger Nicklas Ljungström (MP), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Skånetrafiken har sedan 2010 tillgänglighetsanpassat all tågtrafik. Även regionbussar och stadsbussar är anpassade för både fysisk och psykisk funktionsnedsättning som syn-, hörsel-, rörelse- och kognitivnedsättning. Förarna ombord ska också bistå vid på- och avstigning. En stor del av stationerna och hållplatserna i Skåne är anpassade och Skånetrafiken fortsätter verka för att kollektivtrafiken ska ännu mer trygg, enkel och attraktiv för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Trafikplan Buss 2017

Inriktningen för busstrafiken 2017 har sin utgångspunkt i det av regionfullmäktige fastställda Trafikförsörjningsprogram för Skåne. I Trafikplan Buss 2017 finns förslag på en rad åtgärder som är prioriterade för att nå målet om resandefördubbling. Det är förslag till fortsatta satsningar i hela länet för att möta ökad kundefterfrågan, men också prioriteringar och effektiviseringar för att använda resurserna till större kundnytta.

-Fokus ligger på att göra det enklare att resa och att allt fler både ska välja och vara nöjda med kollektivtrafiken. Satsningarna runt om i Skåne bygger på målet att fördubbla antalet resor till 2020, säger Nicklas Ljungström.

Åtgärderna beräknas tillsammans ge en årlig resandeökning på cirka 900 000 resor och nettokostnaden beräknas till 19 miljoner kronor.

Även om kollektivtrafiknämnden idag fastställt inriktning av Trafikplan Buss 2017 vidtar nu arbete med budget och finansiering av åtgärderna. Den slutliga prövningen av Trafikplanens genomförande, det vill säga exakt vilka åtgärder som kommer att bli aktuella att genomföra, kan först fastställas när budgeten för 2017 är fastlagd av regionfullmäktige.

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden
Tel 070-650 20 01

Skånetrafikens presstjänst
Tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 2 maj 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Läs vidare »
Bdnp4cueizwgv80kt4dk

Lyckad kampanj för Öresundspendlare

Nyheter   •   2016-04-27 07:56 CEST

Sedan mitten av februari har Skånetrafiken gjort det möjligt för de som reser med Jojo Period Öresund eller Jojo Student Öresund att få en värdekupong på 500 kronor att använda nästa gång de ska ladda på sitt periodkort. Hittills har drygt 6000 värdekupongen skickats ut men ännu är det många som inte har tagit chansen att ta del av kampanjen.

Media-no-image

​En samordnad ID- och gränskontroll sparar minst 7000 timmar - varje dag

Pressmeddelanden   •   2016-04-25 10:35 CEST

Vinsterna vid en samordnad ID- och gränskontroll på Kastrup är mycket stora. Skånetrafikens beräkning visar att öresundspendlarna tillsammans hade vunnit minst 7000 timmar dagligen på en samordnad kontroll istället för dagens två. Med en kontroll hade också Öresundsregionen kunnat få tillbaka sin livsnerv i tågtrafiken.

Skånetrafiken har analyserat de första månaderna med ID- och gränskontroll. För att klara kraven på ID-kontroller på Kastrup tvingades ett annat trafikupplägg fram. För kunderna innebär detta byte av tåg på Kastrup mot Sverige, färre avgångar, en ID-kontroll på Kastrup samt ytterligare en gränskontroll direkt efter bron med förlängd restid som följd. Bara polisens gränskontroll i Hyllie tar ca 10 minuter och Skånetrafikens beräkningar visar att en resenär mellan Köpenhamns huvudbangård och Malmö C i genomsnitt tappar 32 minuter på varje resa. Minuter som snabbt blir till många timmar varje vecka för en pendlare. En samordnad kontroll på Kastrup hade gjort stor nytta.

-Vi välkomnar en snar realisering av Anders Ygemans uttalande om en samordad kontroll på Kastrup. Varje dag pendlar ca 14.000 personer med Skånetrafiken till Danmark. Med en samordnad ID- och gränskontroll på Kastrup hade närmare 7000 timmar kunnat sparas varje dag. Tid som är viktig för varje enskild individ, men även för samhället i stort, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Tiden som kunnat sparas är antagligen betydligt större då många pendlar från orter som Eslöv, Lund, Ystad och Kristianstad.

-Det finns en stor nytta både för samhället och individerna med en samordnad kontroll. En samordnad kontroll hade även möjliggjort ett bättre trafikupplägg med ökad kapacitet som liknar det vi kunde erbjuda innan årsskiftet. Det innebär att en kontroll inte bara sparar massor av tid för kunderna, utan även öppnar för att Öresundsregionen ska få tillbaka en bra tågtrafik, säger trafikdirektör Linus Eriksson på Skånetrafiken.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel 044-309 30 31

Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken
tel 0451-29 89 89

Skånetrafikens presstjänst
Tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Vinsterna vid en samordnad ID- och gränskontroll på Kastrup är mycket stora. Skånetrafikens beräkning visar att öresundspendlarna tillsammans hade vunnit minst 7000 timmar dagligen på en samordnad kontroll istället för dagens två. Med en kontroll hade också Öresundsregionen kunnat få tillbaka sin livsnerv i tågtrafiken.

Läs vidare »
Media-no-image

Snart blir det lättare att köpa biljett på stadsbussen

Pressmeddelanden   •   2016-04-01 09:00 CEST

Nu installerar Skånetrafiken kortläsare för betalkort på stadsbussarna en stad i taget. Först ut är Lund 3 april. Under året följer sedan övriga städer med stadsbusstrafik. Därmed blir det lättare för den som inte reser så ofta att betala ombord på bussen. Samtidigt införs ett ombordpris för den som inte köper biljett med Jojo-kort eller någon av våra appar.

- Det här gör det lättare för dem som reser sällan att åka kollektivt i Skåne. Att kunna använda sitt betalkort på stadsbussen är något som länge har efterfrågats av våra kunder, säger Camilla Bunke, försäljningschef på Skånetrafiken.

Ombordpriset blir 10 kronor högre än ordinarie biljettpris för vuxna, 5 för barn och 10 för den som köper en duo/familj-biljett. Ombordpriset är en ny taxa som gäller för all försäljning ombord på alla regionbussar och stadsbussar.

- Eftersom det här innebär investeringar i hårdvara samt tar mer tid för förarna blir det ett högre pris när man köper biljett på bussen. Reser man regelbundet med oss finns det billigare betalsätt som är att föredra, säger Camilla Bunke.

Den som vill slippa det högre ombordpriset på stadsbussen eller regionbussen kan ladda ner någon av Skånetrafikens appar. Där betalar man ordinarie pris med antingen betalkort eller faktura. Vill man ha 10 procent rabatt kan man betala sina resor med ett Jojo Reskassa-kort.

Arbetet med att installera kortläsare på de skånska stadsbussarna pågår under hela 2016.

För ytterligare information kontakta:

Skånetrafikens presstjänst
Tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Nu installerar Skånetrafiken kortläsare för betalkort på stadsbussarna en stad i taget. Först ut är Lund 3 april. Under året följer sedan övriga städer med stadsbusstrafik. Därmed blir det lättare för den som inte reser så ofta att betala ombord på bussen. Samtidigt införs ett ombordpris för den som inte köper biljett med Jojo-kort eller någon av våra appar.

Läs vidare »
W4tpsufkz6666dnai4y3

Premiär för matchbussen till MFF den andra april

Pressmeddelanden   •   2016-03-29 10:06 CEST

​Lördagen den andra april tar Malmö FF emot IFK Norrköping på Swedbank Stadion i den allsvenska premiären. Det är även premiär för matchbussen, linje 84, som gör att alla fotbollsintresserade enkelt kan åka buss till och från matcherna.

H8cvq6dvkiujafuqwhfj

Nyhet – i år kommer påskbussen till Trelleborg

Nyheter   •   2016-03-21 09:24 CET

I år kan alla påsklediga i Trelleborg i år kan ta en tur med den specialpyntade påskbussen som från skärtorsdagen rullar i trafik i Trelleborg. Ett sätt att visa uppskattning till alla som väljer att åka kollektivt.

H8cvq6dvkiujafuqwhfj

Nu tar påskkärringen över bussen i Ystad

Nyheter   •   2016-03-21 09:02 CET

Det ryktas om att en påskkärring ska ta över en stadsbuss i Ystad på skärtorsdagen på sin väg till Blåkulla. Då kan alla påsklediga i Ystad åka en tur med den specialpyntade påskbussen och ombord hämta ett ägg att måla.

H8cvq6dvkiujafuqwhfj

Hitta påskbussen - vem gör Lunds snyggaste påskägg?

Nyheter   •   2016-03-21 09:00 CET

​Skånetrafiken vill addera lite glädje i påsk. Med start på skärtorsdagen kan alla påsklediga i Lund åka en tur med den specialpyntade påskbussen. Nytt för i år är en tävling och alla kan delta genom att hämta ett ägg att måla. Så nu är det upp till bevis - vem gör Lunds snyggaste påskägg?

Ivkwgqjzpqg1qyu9m0mw

​Servicevärdar hjälper Landskronaborna i kollektivtrafiken

Pressmeddelanden   •   2016-03-16 13:55 CET

Den 7 mars satte Skånetrafiken och Nobina igång ett test med servicevärdar i kollektivtrafiken i Landskrona. Servicevärdarna svarar på frågor men är också länken mellan bussen och tåget – allt för att förenkla resan med kollektivtrafiken.

Media-no-image

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 14 mars 2016

Pressmeddelanden   •   2016-03-14 15:50 CET

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 14 mars 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Nytt erbjudande Jojo Sommar

På kollektivtrafiknämndens sammanträde togs idag beslut om ett nytt erbjudande för Jojo Sommar. Slutgiltigt beslut tas av Regionfullmäktige den 26 april.

För att ge fler möjlighet att använda kollektivtrafiken under sommaren 2016 föreslås Jojo Sommar gälla för upp till tre personer varav max en vuxen. Alltså kan en vuxen ta med sig två ungdomar upp till och med 19 år, vilket underlättar för till exempel ensamstående föräldrar. Det blir även möjligt för tre ungdomar upp till 19 år att åka på ett Jojo Sommar. Förändringen införs från sommaren 2016 och tidigare erbjudande slopas därmed.

-Vi har länge velat se en utökning av medföljande barn på Jojo Sommar och det känns bra att kollektivtrafiknämnden nu ställt sig bakom förslaget. Att få ta med sig två barn/ungdomar på ett kort är en tydlig förbättring. Inte minst för ensamstående föräldrar. Det tycker vi är rätt, säger Stefan Svalö (S) regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Jojo Sommar är mycket uppskattat och 2015 såldes 188.000 kort. Kortet gäller för obegränsat resande i hela Skåne mellan den 15 juni och den 15 augusti. Regionfullmäktige fastställde i november priset för Jojo Sommar till 650 kronor för sommaren 2016.

Ny ersättning vid försening när du reser med Skånetrafiken

På dagens möte togs även beslut om ett nytt förslag på ersättning vid försening (tidigare kallad resegaranti). Slutgiltigt beslut tas av Regionfullmäktige den 26 april. En ny svensk lag (2015:953) om kollektivtrafikresenärers rättigheter träder i kraft 1 april 2016. Den nya lagen berör huvudsakligen tre områden: resenärens rätt till information, resenärens rätt till ersättning eller prisavdrag vid förseningar samt resenärens rätt till återbetalning av periodbiljett vid förändring av trafikutbud.

Lagen ger kunden rätt till ersättning från 20 minuters försening jämfört med dagens 30 minuter. Den nya lagen ger resenären möjlighet att söka kontant ersättning enligt nedanstående. Kunder som väljer värdekupong istället för kontanter får högre ersättning precis som idag. Denna extra ersättning höjs till 30% (nuvarande 20%) från och med 1 maj efter Regionfullmäktiges beslut. Skånetrafiken arbetar också med att underlätta reklamationsprocessen för våra resenärer från och med 1 maj.

Försening Ersättning

20 – 39 minuter 50 %

40 – 59 minuter 75 %

60 – minuter 100 %

- Att ersättningen vid försening åter igen börjar gälla vid 20 minuter är riktigt bra. När trafiken strular är det viktigt att resenärerna får en bra kompensation för de problem de fått utstå, säger Nicklas Ljungström, 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel 044-309 30 31

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden
Tel 070-650 20 01

Skånetrafikens presstjänst
Tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

​Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 14 mars 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • 0451-28 85 03
Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • press@cnskanmqetrafiken.hzse
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med ansvar för kollektivtrafiken. Vår verksamhetsidé är att erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne.

Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra drygt 14 000 dagliga turerna med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon.

Vårt mål är en resandeökning på 3–6 procent per år och att marknadsandelarna ska fördubblas till 2030. All trafik körs av entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. Cirka 57 procent av kostnaderna täcks genom biljettintäkter och andra externa intäkter, resten är skattemedel från Region Skåne.

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern