Qigtpjyf8zel0qnvoazt

I Skåne väljer allt fler kollektivtrafiken framför bilen

Pressmeddelanden   •   2016-02-09 15:20 CET

Idag presenteras resultatet av den årliga kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Den görs på uppdrag av branschföreningen Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet. I Skåne ökar kollektivtrafiken sina marknadsandelar, tvärtemot landet i övrigt.

Hin2aamcregz01ensquc

Klart för införande av HelsingborgsExpressen

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 15:00 CET

Helsingborg får HelsingborgsExpressen – ett spårvägsliknande busskoncept som ska införas på linje 1 mellan Dalhem och Råå genom centrum. Idag skrev stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing (M) och kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) under genomförandeavtalet.

Vsqopwnsm6uljhanhe2d

Målet uppnått - det blev helt fossilbränslefritt i Skånes stadsbusstrafik 2015

Pressmeddelanden   •   2016-02-03 10:28 CET

​Målen har varit solklara: Region Skåne ska vara helt fossilfritt år 2020. För att klara detta har en rad delmål satts, inte minst inom kollektivtrafiken. Alla Skånetrafikens tåg kör sedan länge på grön el och 2015 skulle alla stadsbussarna i de skånska städerna köra på fossilfritt bränsle, vilket också uppnåddes i slutet av december.

S8dgoymvrhnsugfb2rka

Resandet med Hässleholms stadsbussar ökade mest i hela Skånetrafiken 2015

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 13:42 CET

Malmö och Lund må ha ökat stort och firat sina 40 miljonte och 10 miljonte resenärer, men det är i Hässleholms stadstrafik som resandet ökade allra mest 2015. En ökning på 14,3 % från 560.000 resor förra året till 643.000 resor i år.

J64ygpyasaj3f149wufn

Aldrig har så många rest med Skånetrafiken

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 13:40 CET

Under 2015 gjordes närmare 159 miljoner resor med Skånetrafiken, vilket innebär att skåningen i genomsnitt åkte 122 resor med kollektivtrafik. Det är en ökning från 2014, då snittet var 118 resor. Men målet är att ännu fler ska resa och fjolårets satsningar på enkla biljettköp har slagit väl ut.

Tdc2yr90htyy2zczmgyh

Nu kan du ta bussen till Ystads IF:s hemmamatcher

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 11:00 CET

Den 3 februari är det premiärmatch för Ystads IF:s elitlag i den nya arenan. Serieledande IFK Kristianstad kommer på besök och biljetterna är slutsålda sedan länge. Det är också premiär för ett samarbete mellan Skånetrafiken och Ystads IF som innebär att du enkelt kan åka kollektivt till elitlagets alla hemmamatcher.

Ep6fz7kojvvzq7331xgm

31 januari får Ängelholm Skånetrafikens första batteridrivna elbussar

Pressmeddelanden   •   2016-01-27 10:25 CET

Den 31 januari får Ängelholm en tystare och grönare stadstrafik. Fem av åtta stadsbussar byts då till alldeles nya elbussar. Det är första gången Skånetrafiken kör bussar på 100 % batteridriven el (trådbussarna i Landskrona hämtar kraft ur tråden och MalmöExpressen är en el-gashybrid). Inbjudan till seminarium finns i bilaga.

Media-no-image

Rättelse - Pressinformation från kollektivtrafiknämnden 25 januari 2016

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 15:39 CET

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 25 januari 2016.

Nyheter i kort:

Nämnden har i dag i ett extra ärende beslutat att gå fram till regionfullmäktige med en framställan att från och med den 3 april 2016 införa ny taxa för ombordbetalning på stads- och regionbuss med bank- och kreditkort.Detta för att göra betalningen enklare för kund, vilket även länge har varit ett kundönskemål.

-Jag är glad att vi efter ett års väntan kommit fram till ett ställningstagande som kommer våra kunder till del när de ska betala för sin resa, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden. Vi har uppdragit till trafikdirektören att säkerställa ett införande i alla städer senast i december 2016.

Det nya taxan för ombordbetalning med bank- och kreditkort är ordinarie taxa plus 10 kronor per resa per vuxen, plus 5 kr per barn samt plus 10 kronor vid betalning av DuoFamilj-biljett. Ombordbetalning med bank- och kreditkort har testats i Landskrona med bra utfall. Efter beslut kommer det också att direkt införas i Lund som första stad.

Nämnden tillstyrker förslag till genomförandeavtal HelsingborgsExpressen och uppdrar till ordförande jämte trafikdirektör att underteckna avtalet med Helsingborgs stad. Inom ramen för visionsarbetet i Helsingborg planerar kollektivtrafiknämnden och Helsingborgs stad att införa en första satsning på en BRT-lösning, ett spårvagnslikt stadsbusskoncept på linje 1. Parterna har sedan tidigare tecknat en avsiktsförklaring och genomförandeavtalet reglerar ansvarsfördelning och parternas ekonomiska åtagande för slutförande.

-Det är glädjande att vi har landat i en överenskommelse med Helsingborgs Stad kring utvecklingen av Helsingborgsexpressen. Det är en satsning på ett stadsbusskoncept med hög kapacitet, snabbhet, bekvämlighet och enkelhet. Det är bra för resenärerna, det är bra för miljön och det är bra för Helsingborg, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden. (Ärende 8)

- Med genomförandeavtalet på plats kommer vi ett steg närmare den moderniseringen som Helsingborgsexpressen är av stadsbusstrafiken i Helsingborg, säger Nicklas Ljungström (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Nämnden tillstyrker förslag till uppdatering av Region Skånes miljöprogram, men föreslår kompletteringar av bland annat kollektivtrafikens positiva effekter av miljön (miljömål 1) samt kollektivtrafikens bidrag med positiva effekter vid övergång till bussdrift med grön el (miljömål 2). Under miljömål 1 föreslår nämnden att det i miljöprogrammet ska definieras ambitioner för minimering av bränsleanvändningen. I miljömål 2 ser nämnden att kollektivtrafikens möjligheter bör nämnas. Men grön elbussdrift reduceras bullernivåer och avgaser generellt, vilket har en särskild inverkan på miljön i städerna. Härigenom kan Region Skåne tydligt bidra till renare luft, mindre buller och därmed mer hälsosamma och mer hållbara stadsmiljöer. (Ärende 6)

För ytterligare information kontakta:

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel: 044-309 30 31

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 25 januari 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden 25 januari 2016

Pressmeddelanden   •   2016-01-25 15:13 CET

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 25 januari 2016.

Nyheter i kort:

Nämnden har i dag i ett extra ärende beslutat att gå fram till regionfullmäktige med en framställan att från och med den 3 april 2016 införa ny taxa för ombordbetalning på stadsbuss med bank- och kreditkort.Detta för att göra betalningen enklare för kund, vilket även länge har varit ett kundönskemål.

-Jag är glad att vi efter ett års väntan kommit fram till ett ställningstagande som kommer våra kunder till del när de ska betala för sin resa, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden. Vi har uppdragit till trafikdirektören att säkerställa ett införande i alla städer senast i december 2016.

Det nya taxan för ombordbetalning med bank- och kreditkort är ordinarie taxa plus 10 kronor per resa per vuxen, plus 5 kr per barn samt plus 10 kronor vid betalning av DuoFamilj-biljett. Ombordbetalning med bank- och kreditkort har testats i Landskrona med bra utfall. Efter beslut kommer det också att direkt införas i Lund som första stad.

Nämnden tillstyrker förslag till genomförandeavtal HelsingborgsExpressen och uppdrar till ordförande jämte trafikdirektör att underteckna avtalet med Helsingborgs stad. Inom ramen för visionsarbetet i Helsingborg planerar kollektivtrafiknämnden och Helsingborgs stad att införa en första satsning på en BRT-lösning, ett spårvagnslikt stadsbusskoncept på linje 1. Parterna har sedan tidigare tecknat en avsiktsförklaring och genomförandeavtalet reglerar ansvarsfördelning och parternas ekonomiska åtagande för slutförande.

-Det är glädjande att vi har landat i en överenskommelse med Helsingborgs Stad kring utvecklingen av Helsingborgsexpressen. Det är en satsning på ett stadsbusskoncept med hög kapacitet, snabbhet, bekvämlighet och enkelhet. Det är bra för resenärerna, det är bra för miljön och det är bra för Helsingborg, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden. (Ärende 8)

- Med genomförandeavtalet på plats kommer vi ett steg närmare den moderniseringen som Helsingborgsexpressen är av stadsbusstrafiken i Helsingborg, säger Nicklas Ljungström (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Nämnden tillstyrker förslag till uppdatering av Region Skånes miljöprogram, men föreslår kompletteringar av bland annat kollektivtrafikens positiva effekter av miljön (miljömål 1) samt kollektivtrafikens bidrag med positiva effekter vid övergång till bussdrift med grön el (miljömål 2). Under miljömål 1 föreslår nämnden att det i miljöprogrammet ska definieras ambitioner för minimering av bränsleanvändningen. I miljömål 2 ser nämnden att kollektivtrafikens möjligheter bör nämnas. Men grön elbussdrift reduceras bullernivåer och avgaser generellt, vilket har en särskild inverkan på miljön i städerna. Härigenom kan Region Skåne tydligt bidra till renare luft, mindre buller och därmed mer hälsosamma och mer hållbara stadsmiljöer. (Ärende 6)

För ytterligare information kontakta:

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel: 044-309 30 31

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 25 januari 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Skånetrafiken summerar de första veckorna med ID-kontroller

Pressmeddelanden   •   2016-01-21 14:42 CET

ID-kontrollerna som infördes den 4 januari på Kastrup har hittills fungerat väl efter förutsättningarna, men påverkar Skånetrafiken och inte minst resenärerna negativt. Ny statistik visar att försäljningen av Jojo-periodkorten Öresund för årets två första veckor har minskat med 3,6% jämfört med samma period förra året.

ID-kontrollerna på Kastrup som infördes den 4 januari har hittills fungerat väl efter förutsättningarna. Det går snabbt att passera slussarna på stationen vid Köpenhamns flygplats, normalt 5-7 sekunder för den som har giltig ID-handling. Trafikupplägget med ett tåg var 20:e minut över bron har fungerat bra efter förutsättningarna, vilket minimerat störningar in i övrig tågtrafik i Sydsverige, men ger som befarat en del resenärer fler byten och längre restid.

-DSBs upplägg med ID-kontrollerna på Kastrup har i stort fungerat bra, vilket vi är mycket glada för. Situationen med dubbla kontroller, både ID-kontroll på Kastrup och gränskontroll på Hyllie, är inte optimal, det ger tyvärr en längre restid för våra resenärer, där även färre avgångar och kortare tåg påverkar. Det har varit trängsel på vissa tåg, främst i rusningstid. Vi är väl medvetna om detta och ber om förståelse från våra resenärer. Vi följer läget i trafiken noga och arbetar på hitta lösningar som kan förbättra. DSB och Skånetrafiken har ett gemensamt intresse av att trafiken ska fungera så bra som möjligt, säger Magnus Andersson, affärsområdeschef tåg på Skånetrafiken.

Upplägget kostar stora summor dagligen, ca 1 miljon kronor om dygnet som delas med DSB. Situationen med ID-kontrollerna går också stick i stäv med målsättningen att öka antalet som reser kollektivt.

Försäljningsstatistiken av Jojo-periodkorten över Öresund för årets två första veckor visar en nedgång på 3,6 % jämfört med samma period 2015.

-Vi är bara två veckor in i januari och det är för tidigt att dra slutsatser om hur resandet utvecklar sig. Vi uppfattar det som att pendlarna just nu testar olika sätt att resa för att finna det som är mest optimalt för var och en. Av kommentarerna som kommer från våra kunder framgår att flera testat bilpooler och bussar, men går tillbaka till Öresundstågen trots allt. Sedan ID-kontrollerna infördes har vi erbjudit öppet köp av periodkorten över Öresund och det faktum att enbart 51 stycken kort har återlämnats talar också för detta, vilket vi är glada för, säger Camilla Bunke, Skånetrafikens försäljningschef.

För ytterligare information kontakta:

Skånetrafikens presstjänst

Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

ID-kontrollerna som infördes den 4 januari på Kastrup har hittills fungerat väl efter förutsättningarna, men påverkar Skånetrafiken och inte minst resenärerna negativt. Ny statistik visar att försäljningen av Jojo-periodkorten Öresund för årets två första veckor har minskat med 3,6% jämfört med samma period förra året.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • 0451-28 85 03
Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • press@skanetrafiken.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med ansvar för kollektivtrafiken. Vår verksamhetsidé är att erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne.

Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra drygt 14 000 dagliga turerna med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon.

Vårt mål är en resandeökning på 3–6 procent per år och att marknadsandelarna ska fördubblas till 2030. All trafik körs av entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. Cirka 57 procent av kostnaderna täcks genom biljettintäkter och andra externa intäkter, resten är skattemedel från Region Skåne.

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern