Media-no-image

Skånetrafiken och Nettbuss informerar kring busshändelsen i Lund

Pressmeddelanden   •   2015-07-21 12:12 CEST

Nu på förmiddagen har Skånetrafiken och Nettbuss haft ett möte kring händelsen som inträffade på en stadsbuss i Lund i fredagskväll, då en kvinnlig resenär bevittande, i vad hon beskriver, en intim situation mellan bussföraren och en annan kvinnlig resenär.

Skånetrafiken och Nettbuss har gemensamt kommit fram till att föraren under den tid som polisutredningen pågår inte kommer att köra buss. Föraren kommer istället att arbete med andra arbetsuppgifter inom Nettbuss.

- Från Skånetrafikens sida tycker vi att detta är ett korrekt beslut, säger Maria Holmgren, st. trafikdirektör på Skånetrafiken. Att resa kollektivt handlar i mångt och mycket om att känna sig trygg som resenär. Nu får polisutredningen utvisa vad som hänt.

För ytterligare uppgifter information, kontakta; Ulrika Mebius, press och informationschef Skånetrafiken
Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Nu på förmiddagen har Skånetrafiken och Nettbuss haft ett möte kring händelsen som inträffade på en stadsbuss i Lund i fredagskväll, då en kvinnlig resenär bevittande, i vad hon beskriver, en intim situation mellan bussföraren och en annan kvinnlig resenär.

Läs vidare »
Media-no-image

Skånetrafiken och Taxi Kurir i Stockholm AB väl förberedda inför uppstart av beställningsmottagning den 4 juli 2015

Pressmeddelanden   •   2015-07-03 08:00 CEST

Den 4 juli 2015 startar Taxi Kurir i Stockholm AB upp ny beställningsmottagning för Skånetrafikens Serviceresor. Parterna har samarbetat nära och är väl förberedda inför starten, som sker under årets lugnaste period för Serviceresor. För kundernas del innebär den nya beställningsmottagningen ingen förändring.

Inför starten har samtliga Taxi Kurir i Stockholm ABs personal under våren utbildats i Skånetrafikens system och all personal har bokningsvana sedan tidigare. Övertagandet innebär inga systembyten eller nya kundregister. Därför pekar också allt på en lugn uppstart på beställningsmottagningen för Serviceresor när Taxi Kurir i Stockholm AB tar över efter Samres AB. Det menar Lars Hellström, affärsområdeschef för Skånetrafikens Serviceresor.

-Vi välkomnar Taxi Kurir i Stockholm AB i uppdraget att sköta vår viktiga beställningsmottagning för serviceresor. Taxi Kurir har lång erfarenhet av denna typ av verksamhet och personalen är rutinerad. Det är några fördelar som kommer att trygga övertagandet, säger Lars Hellström.

Taxi Kurir i Stockholm AB och Skånetrafiken har tillsammans valt att säkra upp starten ytterligare genom att förlägga övertagandet till juli månad, en tid på året när minst antal resor görs med serviceresor.

Även med goda förberedelser krävs viss inkörningsfas och tid att lära känna det nya uppdraget. På Skånetrafikens trafikledning, liksom hos Taxi Kurir i Stockholm ABs beställningsmottagningar i Lund, Stockholm och Riga kommer man därför att ha full bemanning och tät dialog med varandra. Målet är att kunderna inte ska märka av uppstarten.

Avtalet gäller i två år med möjlighet till högst ett års förlängning. Avtalet omfattar ca 850 000 samtal/år. När det nya avtalet med Taxi Kurir i Stockholm AB träder i kraft upphör nuvarande avtal med Samres AB.

För mer information kontakta;

Lars Hellström, affärsområdeschef Serviceresor, Skånetrafiken: 0541-28 86 26
Skånetrafikens presstjänst: 0451-28 85 03

Serviceresor är samlingsnamnet för delvis samhällsbetalada resor såsom färdtjänst och sjukresor, närtrafik och anropsstyrd trafik. Skånetrafiken utför dagligen cirka 5000 serviceresor.

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Den 4 juli 2015 startar Taxi Kurir i Stockholm AB upp ny beställningsmottagning för Skånetrafikens Serviceresor. Parterna har samarbetat nära och är väl förberedda inför starten, som sker under årets lugnaste period för Serviceresor. För kundernas del innebär den nya beställningsmottagningen ingen förändring.

Läs vidare »
Mzoubl14c0r0wiam4q0w

Skånetrafiken lanserar appen Stadsbiljetten

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 10:33 CEST

För att förenkla för de som reser i de skånska städerna har Skånetrafiken under våren tagit fram Stadsbiljetten. Med appen kan användaren köpa biljett på ett ögonblick.

Myvjmtbmaxjahqtrctji

Skånetrafiken kör tåg i regnbågens färger

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 09:02 CEST

Från den 5 juli kommer skåningarna att kunna se ett Öresundståg utöver det vanliga. Då kommer regnbågståget - ett Öresundståg folierat i Malmö Regnbågsfestivals och Köpenhamns Pridefestivals färger och logotyper.

Media-no-image

Nya avtal år 2016 för trafiken Malmö-Lund, SkåneExpressen 1 och 2, Höganäs-Helsingborg-Ekeby och Ringbuss Höör.

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 14:11 CEST

Skånetrafiken har genomfört upphandling av trafikuppdrag med buss för följande områden; Malmö-Lund, SkåneExpressen Hörby, Höganäs-Ekeby och Ringbuss Höör. Trafikstart sker under 2016 och avtalen löper på 6 till 10 år.

Tilldelningsbeslut för upphandlingen sänds ut den 25 juni 2015 och följande trafikföretag har tilldelats avtalen:

Trafikuppdrag Malmö-Lund Transdev Sverige AB

Trafikuppdrag SkåneExpressen Hörby Transdev Sverige AB

Trafikuppdrag Höganäs-Ekeby Nobina Sverige AB

Trafikuppdrag Ringbuss Höör Flexbuss AB

Totalt kom det in 18 anbud, två av uppdragen hade sex anbud och två uppdrag hade tre anbud var.

- Vi är nöjda med resultatet, säger Ewa Rosén, upphandlingschef på Skånetrafiken. Det var mycket god konkurrens och vi har aldrig tidigare vid en upphandling haft så många anbud, vilket känns riktigt bra.

Samtliga avtal bygger på en affärsmodell med resandeincitament, vilket innebär att trafikföretagen ansvarar för detaljplanering av tidtabellen, lokal marknadsföring och information i högre grad framöver. Utöver planerade utökningar av trafikutbudet ger upphandlingen ingen ökad kostnad.

- Det är vår uppfattning att avtalsmodellen innebär att vi får ännu mer engagerade trafikföretag och ett bra samarbete i framtiden.De nya avtalen sätter också ännu mer fokus på kvalitet vilket kommer våra resenärer till gagn, avslutar Ewa Rosén.


För Skånetrafikens resenärer innebär de nya avtalen bl a en rad nya fossilfria bussar med bättre åkkomfort och på de linjer som trafikeras av SkåneExpressen blir det dubbeldäckare med en rad tjänster som underlättar arbetspendling.

Trafikuppdrag Malmö-Lund omfattar regionbusstrafik mellan Malmö-Lund. Trafikuppdraget består av 5 linjer vilka trafikeras av 53 biodieselbussar. Trafikstart sker i oktober 2016 och avtalstiden är 10 år.

Trafikuppdrag SkåneExpressen Hörby omfattar expressbusstrafik mellan Kristianstad-Hörby-Lund och Malmö. Avtalet består av 22 expressbussar och trafiken kommer att utföras med dubbeldäckare vilka drivs med fossilfritt drivmedel, sk. RME. Trafikstart sker i december 2016 och avtalstiden är 10 år.

Trafikuppdrag Höganäs-Ekeby omfattar ett stort antal linjer på Kullahalvön, trafik mot Ängelholm och Helsingborg samt trafik mellan Ekeby/Bjuv till Helsinborg. Sammanlagt 12 regionbusslinjer. Trafikuppdraget består av 48 regionbussar, drivmedel biogas.Trafikstart ske i december 2016 och avtalstiden är 6 år.

Trafikuppdrag Ringbuss Höör omfattar 4 linjer för regiontrafik i Höörs kommun. Trafikuppdraget utförs med 4 biodieselbussar. Avtalstiden är 6 år.

För ytterligare information, kontakta;
Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Ewa Rosén, upphandlingschef Skånetrafiken
Tfn 0451-28 85 11

Annika Bondesson, Affärsområdeschef Buss Norra
Tfn 0451-28 86 05

Jan-Åke Bergmark, Affärsområdeschef Buss Södra
Tfn 0451-29 89 31

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Skånetrafiken har genomfört upphandling av trafikuppdrag med buss för följande områden; Malmö-Lund, SkåneExpressen Hörby, Höganäs-Ekeby och Ringbuss Höör. Trafikstart sker under 2016 och avtalen löper på 6 till 10 år.

Läs vidare »
Rujxq5k3spdw8slaq6jt

Banarbete mellan Teckomatorp och Kävlinge (Kävlingebanan) 29 juni-6 augusti. Pågatågen går på andra banor eller ersätts med buss

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 08:00 CEST

För att öka tillgänglighet och förbereda Kävlingebanan för godstrafik ska Trafikverket rusta upp den 7 km långa sträckan mellan Teckomatorp och Kävlinge. Under tiden 29 juni – 6 augusti kommer banan att vara stängd för all trafik och Pågatågstrafiken kommer att ledas om eller ersättas med buss.

Hkk8hudchtxcb6cfszui

​Rekordmånga väljer att ta bussen mellan Sjöbo och Lund

Pressmeddelanden   •   2015-06-22 08:00 CEST

Under 2014 ökade SkåneExpressen 5 med cirka 36 procent – nästan 100.000 fler resor. 2015 fortsätter trenden, januari-maj har resandet ökat med 24 200 resor jämfört med samma tid föregående år.

Ix0wrxrfbjp76ui1dlr5

​Lundabornas åsikter påverkar Lunds nya linjenät

Pressmeddelanden   •   2015-06-17 08:30 CEST

”Enkelt och bekvämt” samt ”bussarna går ofta och nära där jag bor”. Detta svarar flest på frågan ”Varför väljer du stadsbussarna i Lund?”, en av frågorna i en webbenkät som Skånetrafiken och Lunds Kommun under våren skickat ut till över 2000 lundabor.

Media-no-image

SkåneExpressen 3 och 4 bäst i Skåne när resenärerna får välja

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 09:09 CEST

Två gånger om året mäter Skånetrafiken kvaliteten ombord på bussar och tåg. Resenärer på ett stort antal buss- och tågturer får svara skriftligt på vad de tycker om allt från bemötande, information, städning och tidtabell. SkåneExpressen 3 och 4 på Österlen fick högst betyg av kunderna.

Det är totalt cirka 15.000 kunder som svarat på enkäten. Den generella kundnöjdheten är 7,52 (7,44) för stadsbuss, 7,72 (7,63) på regionbuss, 7,16 (7,08) för Pågatåg och 6,92 för Öresundstågen, allt på en tiogradig skala. Siffrorna inom parantes är motsvarande siffra vid höstens mätning, vilken i sin tur var något högre än resultatet för våren 2014. (Öresundstågen mättes i separat mätning tidigare och därför går resultaten inte att jämföra.)

SkåneExpresserna har nöjda kunder
På Österlen har kunderna uppskattat bytet till helt nya fordon på SkåneExpressen 3 och 4 mellan Ystad, Simrishamn, Brösarp och Kristianstad och höjt sitt betyg kraftigt till det allra högsta snittbetyget i hela mätningen - 8,4. Förra vårens mätning landade på 7,51. Framförallt är det fordonsbetyget som gått upp. Från 6,6 till 8,5, men linjen har fått högre betyg på alla parametrarna.

- Vi har haft bekymmer med fordonskvaliteten på våra bussar på Österlen under ett par år. Sedan årsskiftet är det nya bussar på linjen och på de nya expressbussarna har vi provat lite nyheter i form av informationsskärmar och elkontakter vid stolsraderna. Det är kul att se att kunderna är nöjda, säger Anna Archer, affärsutvecklare.

SkåneExpressen är populär även i Hörby
På Österlen har kunderna höjt sitt betyg kraftigt, men på en annan SkåneExpress ligger betyget kvar på höga siffror. SkåneExpressen 1 och 2 som kör Kristianstad-Hörby-Lund/Malmö fick 8,39 i betyg av kunderna, jämfört med 8,33 i höstas. SkåneExpressen 1 och 2 körs med äldre fordon, och får sitt lägsta snitt på just fordonets skick - 7,8 (ändå ett bra betyg). Men på alla andra parametrar ligger betyget högre. Förarna får hela 8,7 och på frågan om kunderna skulle rekommendera andra att resa är svaret i snitt 9 på en tiogradig skala.


För mer information, kontakta:

Skånetrafikens presstjänst, tfn 0451-28 85 03

Anna Archer, affärsutvecklare på Skånetrafiken, tfn 0451-28 85 99

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Två gånger om året mäter Skånetrafiken kvaliteten ombord på bussar och tåg. Resenärer på ett stort antal buss- och tågturer får svara skriftligt på vad de tycker om allt från bemötande, information, städning och tidtabell. SkåneExpressen 3 och 4 på Österlen fick högst betyg av kunderna.

Läs vidare »
Wxdu8nzkwgqbbtr3iuj8

Landskronas stadsbussar i topp hos Skånetrafikens kunder, Helsingborg på tredje plats

Pressmeddelanden   •   2015-06-16 09:00 CEST

Skånetrafikens kunder ger Landskronas stadsbussar högst betyg, med Helsingborg på en hedrande tredje plats. Det står klart när vårens alla cirka 15.000 formulär som kunder fyllt i ombord på bussar och tåg har sammanställts.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • press- och informationschef
 • 0451-28 85 03

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • ulrika.mebius@skanetrafiken.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med ansvar för kollektivtrafiken. Vår verksamhetsidé är att erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne.

Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra drygt 14 000 dagliga turerna med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon.

Vårt mål är en resandeökning på 3–6 procent per år och att marknadsandelarna ska fördubblas till 2030. All trafik körs av entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. Cirka 57 procent av kostnaderna täcks genom biljettintäkter och andra externa intäkter, resten är skattemedel från Region Skåne.

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern