Media-no-image

Alla avtal klara – 23 skånska kommuner ger Skånetrafiken fortsatt förtroende att driva färdtjänst

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 10:00 CEST

Skånetrafiken har fortsatt förtroende att driva färdtjänsten. Det blev klart i dagarna när den sista av 23 kommuner som redan idag har överlåtit färdtjänsten till Region Skåne och Skånetrafiken valde att teckna nytt avtal med start den 1 januari 2015. Detta har arbetats fram i dialog med kommunerna.

Den nya överenskommelsen, där Region Skånes förvaltning Skånetrafiken sköter färdtjänsten från tillståndsgivning till utförande, innebär en del förändringar som bland annat syftar till att förbättra kommunernas insyn i verksamheten. Men också att skapa en mer enhetlig, regional färdtjänstverksamhet.

Förändringarna i avtalet från årsskiftet
Avtalet är det samma för alla kommuner, vilket innebär att det endast omfattar färdtjänst, det vill säga resor som beviljats genom färdtjänstlagen.

Avtalet är inte tidsbestämt utan kan sägas upp med minst två års framförhållning. Detta krävs för att hinna ställa om sin verksamhet från båda parters sida. Kommunerna har efterlyst ökad insyn och dialog kring färdtjänsten. Därför regleras avtalet även med uppföljningsrutiner, dialog och samråd. Finansiering sker enligt nuvarande avtal där eventuellt överskott går till att tillgänglighetsanpassa den allmänna kollektivtrafiken. Ett eventuellt underskott ansvarar däremot Region Skåne för.

  – Vi är natu­rligtvis glada för det fortsatta förtroende som alla 23 kommuner visar oss.  Vi ska klara av att leva upp till kundernas förväntningar och även våra egna målsättningar. Vi har en mycket stabilare verksamhet idag och vi känner oss därför trygga med att vi ska klara det. Det är också något som visar sig i vår statistik. Så det är med tillförsikt vi ser fram emot det nya året, säger Maria Holmgren, tf. trafikdirektör på Skånetrafiken.

Ökad punktlighet och minskat antal kundärenden
Årets punktlighetsmätning visar att den har förbättrats från 75 procent i januari till att ligga stabilt kring 81-83 procent under månaderna mars-september. År 2013 var den totala punktligheten 78 procent, år 2012 67 procent och 2011 låg den på 68 procent. Målet för punktlighet ligger på 90 procent.Antal kundärenden har sjunkit markant från mars 2014 och visar på en positiv trend jämfört med siffrorna för år 2013. Bara i september månad minskade antalet kundärenden från 986 år 2013 till årets siffra på cirka 600 ärenden. Samtidigt har antalet serviceresor legat kvar i stort sett oförändrat. Mätning av kundernas nöjdhet (NKI) visar på en svag uppåtgående trend jämfört med 2013.

För mer information kontakta:
Maria Holmgren, tf. trafikdirektör Skånetrafiken: tfn 0451-28 85 97
Lars Hellström, affärsområdeschef för serviceresor Skånetrafiken: tfn 0451-28 86 26
Presstjänsten: tfn 0451- 28 85 03

Serviceresor är samlingsnamnet för delvis samhällsbetalada resor såsom färdtjänst och sjukresor, närtrafik och anropsstyrd trafik. Skånetrafiken utför dagligen cirka 5000 serviceresor.

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Skånetrafiken har fortsatt förtroende att driva färdtjänsten. Det blev klart i dagarna när den sista av 23 kommuner som redan idag har överlåtit färdtjänsten till Region Skåne och Skånetrafiken valde att teckna nytt avtal med start den 1 januari 2015. Detta har arbetats fram i dialog med kommunerna.

Läs vidare »
Fraiucarxfrbvpzltotl

Överraskning väntar för resenärer med Krösatågen

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 15:00 CEST

Den 20-31 oktober kommer resenärer med Krösatågen i Jönköpings län, Kronobergs län samt norra Skåne att få en extra hemtrevlig resa. Inredaren Åsa Andreasson har gjort två av Krösatågen höstfina, för att överraska och muntra upp. Samtidigt pågår en tävling som innebär att resenärerna får dela med sig av sina resupplevelser.

Ekmlokyarvunbrhjddhw

Rekordmånga reser med stadsbussarna i Lund

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 11:00 CEST

Skånetrafikens satsning på stadsbusstrafiken i Lund har gett resultat. Lundaborna åker mer stadsbuss än någonsin tidigare. På ett år har resandet ökat med 17 procent.

Media-no-image

Intensiva banarbetsveckor på Österlenbanan

Nyheter   •   2014-09-26 10:38 CEST

Under nästa vecka ska 3000 sliprar bytas ut på Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn. En arbetsstyrka på 60 personer och en rad spårgående arbetsfordon jobbar dagtid mellan ungefär klockan 9 och 15. Resenärerna får åka buss i stället för tåg.

Även under vecka 42 arbetas det på Österlenbanan, också då med tågstopp.

– För att störa tågtrafiken så lite som möjligt samlar vi ihop allt som behöver göras till banarbetsveckor. Förutom att byta sliprar gör vi underhållsarbete på sex järnvägsövergångar och en del andra mindre jobb. När vi är klara kan vi ta bort en hastighetsnersättning och förhoppningsvis får vi färre akuta fel framöver, säger Trafikverkets projektledare Ebbe Hansson.

Arbetet pågår dagtid måndag till fredag. Det är på sträckan mellan Köpingebro och Tomelilla som 3000 uttjänta sliprar ska bytas i nästa vecka. Samtidigt görs tre järnvägsövergångar vid. Vecka 42 görs arbetet med resterande tre järnvägsövergångar.

– Det här innebär att Pågatågen åter kommer att kunna köra i full hastighet, vilket givetvis förbättrar punktligheten. Vi är väldigt glada över Trafikverkets planering, att med stor bemanning få jobbet gjort så snabbt som möjligt. Det innebär att våra kunder påverkas under kort tid och att de får punktligare tåg så fort som möjligt, säger Magnus Andersson, Skånetrafikens tågchef.

Under de tider sträckan Ystad-Simrishamn är avstängd får resenärerna åka buss i stället. En buss går direkt Ystad-Simrishamn i båda riktningarna och en buss kör via mellanstationerna. Information finns i Skånetrafikens Reseplanerare och på Skånetrafikens hemsida, skanetrafiken.se.

Kontakt: Ebbe Hansson, projektledare Trafikverket: 0702-85 65 01
Trafikverkets pressjour: 0771-31 15 00


Under nästa vecka ska 3000 sliprar bytas ut på Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn. En arbetsstyrka på 60 personer och en rad spårgående arbetsfordon jobbar dagtid mellan ungefär klockan 9 och 15. Resenärerna får åka buss i stället för tåg.

Läs vidare »
Ylyltb4chd5xhjjdy2nb

Extrainsatt supportertåg till derbyt MFF-HIF på söndag 21 september

Pressmeddelanden   •   2014-09-19 14:04 CEST

Skånetrafiken sätter in ett extra supportertåg Helsingborg – Malmö – Helsingborg på söndag. Tåget avgår kl. 14.40 från Helsingborg C/Knutpunkten och kör raka vägen till station Triangeln, som är den station som ligger närmast Swedbank stadion. Ankomst Triangeln är beräknad till kl. 15.17. Skånetrafiken vädjar till supportrarna att ta detta tåg i stället för det ordinarie tåget 15.12.

Media-no-image

Malmö: Busslinjer får ändrade hållplatser från 15 september

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 14:49 CEST

Busslinjer 1, 2, 6, 7, 8, 54 och flygbussarna vid triangeln får ändrade hållplatser från måndag 15 september kl 04 till och med torsdag 24 september kl 04. Orsaken är asfalteringsarbeten vid Rådmansgatan.

Asfalteringsarbetet sker i två etapper och under första etappen är Rådmansgatan avstängd för trafik mellan Ö Rönneholmsvägen och Carl Gustafs väg.

Ändrade hållplatser 15 till 17 sept
Busslinjerna 1, 2, 7, 8 och 54 kör mellan Gustav Adolfs torg och Södervärn i stället Gustav Adolfs torg-Regementsgatan-Fersens väg-Pildammsvägen-Carl Gustafs väg och omvänt.

Hållplats Triangeln för linje 1, 2, 7, 8 och 54 flyttas tillfälligt till Pildammsvägen i anslutning till S:t Johannesgatan.

Hållplats Davidshall är tillfälligt indragen i båda riktningar. Vi hänvisar istället till hållplats Gustav Adolfs torg.

Hållplats Triangeln för linje 6 är tillfälligt indragen i båda riktningar. Vi hänvisar istället till hållplats Konserthuset.

Hållplats Konserthuset E i riktning mot Triangeln för linje 6 är tillfälligt flyttad till hållplats Konserthuset A för linje 34 och 35 i Amiralsgatan där även linje 6 stannar.
Linje 6 stannar under trafikomläggningen även vid hållplats Möllevångstorget för linje 34 och 35 i Bergsgatan.

Busslinje 6 kör mellan Värnhem och Södervärn istället Föreningsgatan-Amiralsgatan-Bergsgatan-S Förstadsgatan och omvänt.

Ändrade hållplatser 17 till 24 sept
Hållplatserna ändras även från den onsdagen den 17 till onsdagen den 24 september kl 04 till Östra Rönneholmsvägen, när vägen ska asfalteras.

Hållplats Triangeln är flyttad till Östra Rönneholmsvägen för linjerna 1,2,7,8 och 54.

Hållplats Tandvårdshögskolan för linjerna 1,2,7,8 o 54 är tillfälligt indragen i båda riktningar. Vi hänvisar istället till hållplats Södervärn.

För ytterligare information, kontakta;
Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03


Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Busslinjer 1, 2, 6, 7, 8, 54 och flygbussarna vid triangeln får ändrade hållplatser från måndag 15 september kl 04 till och med torsdag 24 september kl 04. Orsaken är asfalteringsarbeten vid Rådmansgatan. Asfalteringsarbetet sker i två etapper och under första etappen är Rådmansgatan avstängd för trafik mellan Ö Rönneholmsvägen och Carl Gustafs väg.

Läs vidare »
Media-no-image

Jojo Sommar + kollektivresande skåningar = SANT

Pressmeddelanden   •   2014-09-11 12:00 CEST

Skåningarna har verkligen tagit Jojo Sommar till sina hjärtan. Även i år blev det försäljningsrekord för det populära sommarerbjudandet från Skånetrafiken. I år slutade försäljningsresultatet på 184 000 sålda. Förra året såldes 179 000 kort.

- Riktigt kul att vi fortsätter att slå rekord år efter år. Jojo Sommar är vårt allra bästa erbjudande, vilket innebär att man reser till ett bra pris hur mycket man vill i hela Skåne under två månader, säger Anna Bothom, verksamhetsutvecklare och säljansvarig Jojo på Skånetrafiken.

Trots en tuff inledning på försäljningsperioden med en arbetsmarknadskonflikt som gjorde att inga Öresundståg rullade under en period i juni månad så slog försäljningsrekord. Flest kort säljs hos Skånetrafikens serviceombud och kundcenter som står för ca 75 % av försäljningen.

För ytterligare information, kontakta;
Skånetrafiken presstjänst
Tfn 0451-28 85 03
Anna Bothom, säljansvarig Jojo
Tfn 0451-28 86 15

Fakta
Sommarkortet introducerades i Kristianstads län 1983 och infördes i hela Skåne när Skånetrafiken bildades 1999. Förra året såldes 179 000 Jojo Sommar. Kortet gäller för obegränsade resor med stadsbuss, regionbuss, Pågatåg och Öresundståg i hela Skåne 15 juni–15 augusti. Jojo Sommar är inte personligt och gäller för en person per resa. Två barn under sju år får alltid kostnadsfritt följa med den som reser med Jojo Sommar. Två Jojo Sommar gäller för 5 personer varav högst två vuxna som reser tillsammans.  Kortet kostar 595 kr hos Skånetrafikens kundcenter, serviceombud och ombud.  På Mina sidor på skanetrafiken.se kostar kortet 575 kronor och skickas hem fraktfritt.


Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Skåningarna har verkligen tagit Jojo Sommar till sina hjärtan. Även i år blev det försäljningsrekord för det populära sommarerbjudandet från Skånetrafiken. I år slutade försäljningsresultatet på 184 000 sålda kort. Förra året såldes 179 000 kort.

Läs vidare »
Media-no-image

Många nyheter i Skånetrafikens nya tidtabell - start 17 augusti!

Pressmeddelanden   •   2014-08-13 08:48 CEST

På söndag den 17 augusti får stadsbusstrafiken i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Landskrona nya tidtabeller med många nya resmöjligheter. Det sker också en del satsningar i regionbusstrafiken.
För resenärerna innebär det främst nya resmöjligheter, att bussen går oftare, kortare restid och mer plats ombord. Några kunder får också lära sig nya linjenummer, när en del bussar får nya körvägar för att fler ska få möjlighet att resa kollektivt.

-  Vi har ett uppdrag att öka antalet resor med kollektivtrafik och då måste vi göra bussresan mer attraktiv. Nu har vi gjort en rejäl satsning för att locka till oss nya kunder men också för att de som redan reser med oss ska få en bättre resa, säger affärsområdeschef Jan-Åke Bergmark.

Nyheterna i korthet nedan:

Malmö stadsbusstrafik

 • Linjer som påverkas: 3, 4, 6, 7, 8 och 31. Nya linjesträckningar för linje 7 och 8.
 • Störst vinnare blir de som reser mellan ytterområdena och centrum, tex Klagshamn-centrum, Hyllie-centrum, Riseberga-centrum. Andra vinnare är de som bor i Slottsstaden utmed Mariedalsvägen, som nu får linje 8 utanför dörren och kan resa direkt mot Högskolan/Centralen. Området Lorensborg/Bellevuegården får också tillbaka direktförbindelsen med Centralen och möjlighet att resa direkt till området runt Högskolan och Anna Lindhs Plats.

Lund stadsbusstrafik

 • Linjer som påverkas: linje 1, 3, 4, 6, 20 (ny linje) och 21. Nya linjesträckningar för linje 3, 6 och 21.
 • Stora vinnare blir de som reser med linje 3, 4 och 6, där turtätheten blir avsevärt bättre. Boende i Östra Linero och Mårtens Fälad kommer också att märka en positiv skillnad när de får en snabbare resa till östra centrum, Universitetssjukhuset och Centralen.

Landskrona stadsbusstrafik

 • Resenärerna får en ny tidtabell med justerade tider för att bland annat byte mellan tåg och buss ska fungera bättre.

Kristianstad stadsbusstrafik

 • Linjer som påverkas: linje 1, 2, 3, 4.
 • Vinnare är de som reser/vill resa i rusningstid eller sen kväll. Det blir många nya turer i pendlingstid morgon och eftermiddag och fler sena turer.

Helsingborg stadsbusstrafik

 • Linjer som påverkas: Linje1, 2, 3, 4 (ny linje), 5, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 26 och 27. Nya linjesträckningar för linje 2, 3, 7, 10 och 21. Linje 5 och 9 ersätts av andra linjer.
 • Helsingborgs stad växer och kollektivtrafiken måste hänga med. Till den 17 augusti sker stora förändringar som gör det möjligt för fler att upptäcka kollektivtrafiken. Flera linjer får ny körväg och många som bor i nyare bostadsområden får nära till en hållplats.

Regionbussnyheter

 • Linjer som påverkas: små justeringar på många linjer, större förändringar på linje 171, 160, 301 och linje 200. 
 • Nattrafiken mellan Malmö och Lund kommer tillbaka. Det blir också fler turer mellan Lund och Veberöd och fler resmöjligheter även mellan Sjöbo och Ystad. Och så blir det en ny linje, linje 200, som i rusningstid ska gå från Svalöv, Teckomatorp och Kävlinge, med möjlighet att byta till Öresundståg i Kävlinge för vidare resa mot Malmö/Köpenhamn.

Läs mer på www.skanetrafiken.se/17augusti! Se även tidigare pressmeddelanden.

För mer information, kontakta:
Skånetrafikens presstjänst, Tfn 0451-28 85 03


Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

På söndag den 17 augusti får stadsbusstrafiken i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Landskrona nya tidtabeller med många nya resmöjligheter. Det sker också en del satsningar i regionbusstrafiken.

Läs vidare »
Pfhf0phg6apmjrwnfm8m

Extra bussar och tåg till Malmöfestivalen - stadsbusstrafiken påverkas redan från måndag 11/8

Pressmeddelanden   •   2014-08-08 09:30 CEST

Skånetrafiken förstärker buss- och tågtrafiken och sätter in fler tågturer när Malmöfestivalen drar igång. Men redan på måndag påverkas du som reser med stadsbuss, när många bussar får ändrade körvägar. Skånetrafiken guidar dig igenom extratrafik, tillfälliga resvägar och tipsar om biljettköp i förväg.

Tbxfz5gfhd7hmz4cuc73

Godkänd start för Pågatåg nordost och Krösatåg

Pressmeddelanden   •   2014-07-25 13:00 CEST

Antalet resor med kollektivtrafiken i Nordostskåne har ökat med cirka 10 %. Det visar en första rapport över resandet med både buss och tåg före och efter trafikstarten, som konsultföretaget Ramböll gjort på uppdrag av Skånetrafiken. Undersökningen omfattar också pendlarparkeringar och visar att många tar bilen till närmaste station.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • press- och informationschef
 • 0451-28 85 03

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • ulrika.mebius@skanetrafiken.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med ansvar för kollektivtrafiken. Vår verksamhetsidé är att erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne.

Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra drygt 14 000 dagliga turerna med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon.

Vårt mål är en resandeökning på 3–6 procent per år och att marknadsandelarna ska fördubblas till 2030. All trafik körs av entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. Cirka 57 procent av kostnaderna täcks genom biljettintäkter och andra externa intäkter, resten är skattemedel från Region Skåne.

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern