Fler bussar i Skåne

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 07:30 CEST

Den 19 augusti – i samband med höstens tidtabellsskifte – sätter Skånetrafiken in en rad förstärkningar när det gäller busstrafiken i Skåne. Fler bussar, tätare avgångar och extra förstärkningsbussar bidrar förhoppningsvis till mindre trängsel och ökad punktlighet för resenärerna.

Så påverkas kollektivtrafiken under Malmöfestivalen

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2018 13:56 CEST

I samband med Malmöfestivalen anpassar Skånetrafiken trafiken under perioden 10 till 17 augusti. Det innebär förstärkt trafik, nya körvägar för ett antal linjer och några flyttade hållplatser.

Resorna över bron ökar och IKEA-anställda får fler sittplatser

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 06:59 CEST

Trots trafikstörningarna i det skånska järnvägssystemet finns det ljuspunkter och en rad förbättringar som gjorts för Skånetrafikens resenärer. Resorna ökar totalt sett och trafiken över bron ökar för första gången sedan gränskontrollerna infördes i maj månad med två procent jämfört med maj månad förra året.

I sin halvårsrapport redovisar Skånetrafiken en rad förbättringar för resenärerna. Bättre trafikinformation och vatten på alla tåg är några av dem.

- Under våren har vi startat upp arbetet med att förbättra trafikinformationen i realtid och har förstärkt ytterligare i kundomhändertagandet. Nu har alla tåg vatten ombord i händelse av störningar, säger Linus Eriksson trafikdirektör, Skånetrafiken.

Totalt ökar resorna sedan 2017 som var ett rekordår, med 0,2 procent. Stadsbusstrafiken i Malmö har ökat med två procent vilket är 433 000 fler resor än 2017. För första gången sedan gränskontrollerna togs bort ökar även resandet över bron i maj månad med hela två procent.

- Vi har vänt trenden på resorna över bron. Juni är första månaden sedan 2016, då fler köper periodkort över bron igen, säger Linus Eriksson.

Problem med att så kallade korta tåg kördes i rusningstrafik har åtgärdats genom ett förbättrat planerings- och prioriteringsarbete mellan aktörerna kring framförallt Öresundstågstrafiken.

- Sedan i maj månad har vi en arbetsgrupp som varje dag ser till att det inte kör korta tåg när vi har som flest resenärer. Vi har dessutom förstärkt två avgångar varje dag mellan Malmö och Växjö med längre tåg så att långpendlarna, till exempel IKEA-anställda, ska kunna arbetspendla med högre kvalitet, säger Linus Eriksson.

Det ekonomiska resultatet per halvårsskiftet är 70 mnkr bättre än budget vilket beror främst på lägre kostnader. Skånetrafikens nöjdkund-index är 56 procent jämfört med 54 procent 2017. Kvalitetsmätningen ombord når däremot 81 av hundra i snitt.

- Det generella omdömet ökar svagt men när vi frågar dem som åker med oss i kvalitetsmätningen ombord, får vi mycket högre betyg. Vi jobbar hårt för att göra det bättre för resenärerna och öka nöjdheten totalt sett, säger Linus Eriksson.

Serviceresor som under våren har etablerat en beställningscentral i egen regi med 45 nyanställda på huvudkontoret i Hässleholm, når målen.

- Nöjdkund-index i punktlighet ligger över målet med 91 procent och handläggningstiden inom 30 dagar är 96 procent mot målet 90 procent, vilket är mycket glädjande, säger Linus Eriksson.


Ett urval av åtgärder och förbättringar första halvåret 2018

 • I mars rullade det första upprustade Öresundståget. Tillgänglighet för resenärer och bagage är en av många förbättringar i de upprustade Öresundstågen. Samtliga 111 tåg beräknas vara upprustade 2022.
 • Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Östgötatrafiken har tecknat samarbetsavtal om ett gemensamt biljettsystem. Biljettsystemet bygger på det nya system som Skånetrafiken nyligen har introducerat och som fungerar enligt en ny nationell standard som tagits fram för försäljning och validering av biljetter för kollektivtrafik. Det blir enklare att resa och viktiga förutsättningar för att dela kostnader.
 • En ny vänthall på Landskrona station har invigts. Resenärer kan vänta sig en helt ny upplevelse i hallen som är först ut i Skånetrafikens arbete med att göra vänthallar mer funktionella, kundvänliga och välkomnande.
 • Fler funktioner i Skånetrafiken-appen har införts – Danmarksbiljett med enkel och 30-dagarsbiljett samt tillsammans-rabatt och låna-ut-funktion är nu igång.
 • Skånetrafiken och Arriva Sverige AB har signerat ett långsiktigt samarbetsavtal om stadsbusstrafiken i Helsingborg. Avtalet innebär att helsingborgarna kommer att få modernare och mera hållbar stadstrafik och framför allt får linje 1 en ny rakare, snabbare sträckning med prioriterade körfält, med den nya eldrivna HelsingborgsExpressen.
 • Den 21 maj invigdes beställningscentralen för färdtjänst och sjukresor i Region Skånes regi med placering i Hässleholm med 45 nyanställda kollegor.
 • Drygt 90 000 Sommarlovsbiljetter har skickats till alla skånska skolungdomar från årskurs sex till och med tvåan i gymnasiet.
 • Sommarbiljetten är det nya namnet på det före detta Jojo Sommar.
 • Ännu fler pensionärer får fria resor. Seniorkortsavtal har slutits med Bjuv och Lomma kommuner. Flera samarbeten på gång.
 • Genomförandeavtal om elbussar med Ystad kommun med trafikstart sommaren 2019.
 • Avtal har slutits och de sju nya spårvagnarna i Lund har beställts.
 • Fler och fler kunder blir digitala och självbetjäningen ökar. Över 60 procent självbetjäning och nära 30 procent av kunderna, handlar sin biljett i Skånetrafiken-appen. Även digitaliseringen för Serviceresor ökar och under våren har webbokning startats upp för Sjukvården.
 • Alla tåg, såväl Pågatågen som Öresundståg, är nu utrustade med vatten i händelse av en trafikstörning där resenärerna blir instängda i tåg.
 • En åtgärdsgrupp har inrättats för att varje dag säkerställa att korta tåg inte körs i rusningstrafik på de hårdast belastade sträckorna i Öresundstågstrafiken.
 • Skånetrafiken och Trafikverket har tillsammans permanentat Trafikinformationscentret på Malmö C.
 • Skånetrafiken förstärkt med sommarvärdar på Malmö C och Hyllie för att hjälpa resenärerna.
 • Skånetrafiken kör med fler tågsätt över Öresundsbron eftersom Skånetrafiken har ett biljettsamarbete fram till mitten av augusti, så att SJs resenärer kan fortsätta sin resa över bron, trots banarbete i Danmark.
 • Kapacitetsökande åtgärder genom att förlänga Öresundstågen Malmö-Växjö där många IKEA-anställda åker, så att fler får sittplatser och arbetsro.
 • Fem miljoner avsätts för förstärkning av busstrafiken på de hårdast belastade busslinjerna i rusningstrafik, på följande regionbusslinjer 100, 171, 130, 131, 146, 301 och 545 samt stadstrafiken i Helsingborg linje 4 och linje 6, i Malmö linje 1 och 32 samt Lund linje 4. Trafikstart från hösttidtabellen den 19 augusti och framåt.

Åtgärder som är på gång

På kort sikt:

 • Utveckla GPS-funktionerna för att informera om var ”min buss” eller ”mitt tåg” är?
 • Ta fram bättre notiser i Skånetrafiken-appen som meddelar resenären om förändringar som kan påverka ”min resa”.

På lite längre sikt:

 • Från och med december 2018, krav på inställelsetid och minst antal ersättningsbussar på de större stationerna för Pågatågen.
 • Beläggningsgraden det vill säga hur fullt tåget eller bussen är, ska visas i appen.
 • Genomlysning och åtgärdsprogram av hela kundinformationsystemet i stört läge.

Beslut fattade för genomförande på längre sig:

 • Tågsystem 3 – helt nya kundanpassade tåg för sträckan Helsingborg-Köpenhamn med planerad trafikstart december 2022.
 • Ny depå och verkstad i Hässleholm för Öresundstågen med tydliga kvalitetskrav från 2020.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

​Trots trafikstörningarna i det skånska järnvägssystemet finns det ljuspunkter och en rad förbättringar som gjorts för Skånetrafikens resenärer. Resorna ökar totalt sett och trafiken över bron ökar för första gången sedan gränskontrollerna infördes – i maj månad med två procent jämfört med maj månad förra året.

Läs vidare »

Förtydligande: beredningsprocess System 3

Nyheter   •   Jun 26, 2018 13:41 CEST

Med anledning av artiklar i Sydsvenskan söndagen den 24 juni och måndagen den 25 juni, om upphandlingen av ett nytt tågsystem för trafikering Helsingborg-Köpenhamn vill Skånetrafiken göra ett förtydligande av beslutsgången.

 • Upphandlingen av System 3 är ännu inte påbörjad.
 • Förfrågningsunderlag med kravspecifikation ska tas fram efter beslut i kollektivtrafiknämndens presidie och kommer att vara klar tidigast i slutet av 2018.
 • Underlaget ska även godkännas av kollektivtrafiknämndens presidie innan det skickas ut.

System 3 har haft följande politiska beredningsprocess:

- Ursprungsidén togs fram efter en analys om hur Skånetrafiken kan nå marknadsandelsmålet om 40 procent som var klar i februari 2016.

- Grundbehov och ett tidigt förslag presenterades på Kollektivtrafiknämndens (KTN) presidieberedning (deltagande: ordförande, 1 vice ordförande och 2:e vice ordförande) den 14 oktober 2016. Vi denna tid användes begreppet Öresundspendeln, som sedan ändras till System 3.

- KTN informerades sedan med motsvarande idédragning den 31 oktober 2016.

- På efterföljande KTN den 5 december 2016 presenterades ett förslag på sammanhållen utvecklingsplan där System 3 ingick.

- På KTN den 15 maj 2017 ingår System 3 i investeringsplanen för perioden 2018-2020.

- På efterföljande KTN den 12 juni 2017 informeras KTN om pågående förhandlingar om nytt avtal med Trafikministeriet DK för att möjliggöra bland annat System 3.
På samma nämnd tar KTN följande beslut:

Kollektivtrafiknämnden föreslår regionfullmäktige följande

Regionfullmäktige antar System 3 som ny trafikplattform inom ramen för den gemensamma tågtrafiken mellan Skåne och Danmark.

Regionfullmäktige anslår finansiering av System 3 inom ramen för investeringsbudgeten.

https://www.skane.se/Public/Protokoll/Kollektivtrafikn%C3%A4mnden/2017-11-27/Inriktningsbeslut%20f%C3%B6r%20t%C3%A5gtrafiksystem%202020/KTN_Beslutsf%C3%B6rslag%20171109.pdf

Ett beslut som sedan Regionfullmäktige antar den 19 september 2017, § 81. https://www.skane.se/organisation-politik/Kalender/kalender-om-politik/2017/regionfullmaktige-sammantrader4/

Den 27 november 2017 fastställer KTN Upphandlingsplan för 2018, där man ger presidiet uppdrag att besluta om förfrågningsunderlag och tilldelning av trafik, fordon och underhåll av Skånetrafikens nya trafikplattform för järnvägstrafik benämnd System 3. Följande står i underlaget för beslut:

Upphandlingen avser trafik, fordon och underhåll av Skånetrafikens nya trafikplattform för järnvägstrafik benämnd System 3. Trafiken skall köras mellan Helsingborg i Sverige till Österport i Danmark och gör detta genom att en viss mängd trafik avknoppas från dagens system med Öresundståg. Införskaffningen av fordon avser ett nytt littera (fordonstyp) som är driftsäkert, har hög passagerarkapacitet och erbjuder god servicenivå. Detaljerna kring vad som skall ingå i System 3 behandlas just nu inom en förstudie, vilket sedan förväntas leda till ett projekt för att ta fram underlag och genomföra arbetet.

Efter beslut i regionfullmäktige inleder Skånetrafiken en förstudie för att beskriva underlag för kommande upphandling av fordon, trafik och underhåll. Denna är färdig under våren 2018 och presenterades på KTN den 21 maj 2018.

Beslut om vilka detaljkrav som ska ställas på fordon, trafik och underhåll återstår och planeras till hösten 2018. Beslut om förfrågningsunderlag, det vill säga vilka detaljkrav Region Skåne/Skånetrafiken ska ställa, beslutas alltså av politikerna i KTN presidie under hösten 2018. Beslut om tilldelning under 2019.

Med anledning av artiklar i Sydsvenskan söndagen den 24 juni och måndagen den 25 juni, om upphandlingen av ett nytt tågsystem för trafikering Helsingborg-Köpenhamn vill Skånetrafiken göra ett förtydligande av beslutsgången.

Läs vidare »

Lunds nya spårvagnar tar form

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 15:40 CEST

Den 21 juni signerades avtalet mellan Skånetrafiken och det spanska företaget CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) om de sju spårvagnarna som ska trafikera Spårväg Lund C - ESS. Spårvagnarna kommer att ha modern funktion och design med stort fokus på tillgänglighet. Avtalet är ett helhetsåtagande om leverans av spårvagnar och underhåll under tio år.

Eldrivna bussar kan införas i Ystad

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 15:45 CEST

Från år 2019 införs eldrivna bussar i Ystad. Det föreslår det genomförandeavtal mellan Skånetrafiken och Ystads kommun som läggs fram för beslut i kollektivtrafiknämnden den 11 juni.

- Kollektivtrafiknämnden har som målsättning att erbjuda ett attraktivt och klimatsmart trafikutbud som motsvarar resenärernas förväntningar och behov. Eldrivna bussar är tysta, miljövänliga och uppnår vår ambition för smarta trafiklösningar. Jag är därför glad att vi nu kan utöka utbudet av eldrivna bussar i Ystad, säger Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Nu tar vi nya steg mot att införa nya elbussar i Ystad. Det är ett stort lyft för stadsbusstrafiken. I staden med sina smala gator där bussarna tar sig fram bara någon enstaka meter från bostadshus är det speciellt viktigt att minska bullernivån. Grönt resande minskar våra klimatavtryck och vi får renare luft, säger Niclas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Genomförandeavtalet ska tydliggöra ansvarsfördelningen för genomförandet av åtgärder och parternas ekonomiska åtagande för genomförandet. Avtalet säkerställer också att parterna gemensamt utvecklar och drar nytta av eldriftens fördelar efter införande av depåladdade bussar.

- Det känns väldigt positivt att Ystads kommun nu kan ta ett nytt kliv framåt i vårt hållbarhetstänk mot ett fossilfritt Ystad 2020. Tysta och miljövänliga bussar passar bra in i Ystads medeltida stadskärna, säger Kent Mårtensson (S), kommunstyrelsens ordförande, Ystad

Målsättningen är att elbussarna i Ystad ska bidra till de övergripande målen i Region Skåne om ökad marknadsandel samt öka andelen nöjda kunder och skapa en attraktiv och resurseffektiv kollektivtrafik.

- Det kan vi nu konkretisera genom åtgärder som ökar energieffektiviteten i kollektivtrafiken, minska bullernivån i stadsmiljön, minskar utsläppen samt öka komforten för resenärerna och förbättra framkomligheten. Det är fantastiskt att vi tillsammans med Ystad kommun kan binda ihop en medeltida kulturstad med rena och tysta elbussar, säger Magnus Wikforss, affärsområdeschef, Skånetrafiken.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare 0725 - 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, 0706- 50 20 01.

Kent Mårtensson (S), kommunstyrelsens ordförande Ystad 0709-477 111

Magnus Wikforss, affärsområdeschef buss, Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Från år 2019 införs eldrivna bussar i Ystad. Det föreslår det genomförandeavtal mellan Skånetrafiken och Ystads kommun som läggs fram för beslut i kollektivtrafiknämnden den 11 juni.

Läs vidare »

Tilldelningsbeslut om spårvagnar i Lund

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 18:44 CEST

Torsdagen den 31 maj tog kollektivtrafiknämnden tilldelningsbeslut om att Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. ska levererar sju spårvagnar för Spårväg Lund C - ESS. Affären omfattar även fordonens underhåll under tio år.

De sju spårvagnarna ska trafikera spårvägen mellan Lunds C och ESS.

- Med ett nytt avtal på plats fortsätter nu arbetet för att kunna trafikera Lund med spårvagnar och säkra ett hållbart och smidigt resande framöver, säger Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Det är glädjande att vi nu tar ett stort steg på väg mot en långsiktigt hållbarare kollektivtrafik i Lund, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Beslutet om att tilldela Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. har tagits efter den omfattande förberedelse- och utvärderingsprocess som Skånetrafiken genomfört.

- Lund är en framtidsstad. Jag ser mycket fram emot vårt kommande samarbete gällande fordon och underhåll, allt för att skapa en bra kollektivtrafikupplevelse för våra kunder. Det blir en naturlig del i stadens utveckling, säger Magnus Wikforss, affärsområdeschef buss, Skånetrafiken.

Avtal kan tecknas först efter att tiden för avtalsspärr löpt ut.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare 0725 - 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, 0706- 50 20 01.

Magnus Wikforss, affärsområdeschef buss, Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Torsdagen den 31 maj tog kollektivtrafiknämnden tilldelningsbeslut om att Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. ska levererar sju spårvagnar för Spårväg Lund C - ESS. Affären omfattar även fordonens underhåll under tio år.

Läs vidare »

Nu lanserar vi sommarbiljetten

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 11:00 CEST

I år är det Skånetrafikens sommarbiljett du ska köpa om du vill resa fritt i Skåne. Jojo Sommar byter alltså namn men erbjudandet är detsamma. Sommarbiljetten gäller inom Skåne mellan 15 juni och 15 augusti.

Skånetrafiken kraftsamlar

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 12:57 CEST

Skånetrafiken är mycket bekymrade över de senaste veckornas trafikstörningar och hur resenärerna har drabbats. Nu får alla tåg vatten ombord, fem miljoner satsas på flera busslinjer för att förstärka i rusningstrafik och bättre trafikinformation i realtid till resenärerna.

Skånetrafiken har intensifierat arbetet med att hitta lösningar för att underlätta för de skånska kollektivtrafikresenärerna både på kort och lång sikt.

- Vi vill vara som bäst när trafiken går som sämst, därför kraftsamlar vi nu för våra kunder. Från och med den 1 juli kommer våra tåg ha vatten ombord i händelse av störning och vi har etablerat en daglig åtgärdsgrupp med fokus att få bort korta Öresundståg i rusningstrafik, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

Skånetrafiken förbättrar också trafikinformation i realtid. Under året kommer flera funktioner att lanseras, bland annat kommer Skånetrafiken-appen att meddela resenären om förändringar som kan påverka ”min resa”.

- Man kommer också i realtid att kunna se var bussen eller tåget är genom gps-position på alla bussar. Det gör att våra pendlare snabbt kan ta egna beslut vid händelser, för sin fortsatta resa, säger Linus Eriksson.

En satsning på fem miljoner kronor för att förstärka busstrafiken när det är fulla fordon vid rusningstrafik är ytterligare en åtgärd. Det gäller bland andra linje 100 Näset-Malmö, 146 Trelleborg-Malmö och linjerna 171 och 130 mellan Lund och Malmö.

- Från och med mitten av augusti kommer vi att sätta in fler bussar på de mest utsatta busslinjerna så att våra resenärer inte ska behöva bli förbikörda eller stå längre sträckor, säger Magnus Wikforss, affärsområdeschef buss, Skånetrafiken.

För mer information kontakta,

genom presstjänsten 0451-28 85 03

Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken

Magnus Wikforss, affärsområdeschef buss, Skånetrafiken


FAKTA

Åtgärder på kort sikt:

 • Alla tåg, såväl Pågatåg som Öresundståg kommer att vara utrustade med vatten i händelse av att passagerare blir instängda i tåg. Genomförs senast den 1 juli.
 • En åtgärdsgrupp har inrättats för att varje dag säkerställa att vi inte har korta tåg i rusningstrafik på de hårdast belastade sträckorna i Öresundstågstrafiken.
 • Trafikinformationscentret på Malmö C permanentas.
 • Förstärkning av busstrafiken i rusningstrafik på följande regionbusslinjer 100, 171, 130, 131, 146, 301 och 545 samt Stadstrafiken i Helsingborg linje 4 och linje 6, i Malmö linje 1 och 32 samt Lund linje 4.
 • Utveckla GPS-funktionerna för att informera om var ”min buss” eller ”mitt tåg” är?
 • Ta fram bättre notiser i Skånetrafiken-appen som meddelar resenären om förändringar som kan påverka ”min resa”.
 • som rör just ”min avgång” så att resenärerna bättre kan planera sin resa.

Åtgärder på lite längre sikt:

 • Från och med december 2018, krav på inställelsetid och minst antal ersättningsbussar på de större stationerna för Pågatågen.
 • Beläggningsgraden det vill säga hur fullt tåget är, ska visas i appen.
 • Genomlysning och åtgärdsprogram av hela kundinformationsystem i stört läge. Arbetet pågår.

Beslut som är fattade för genomförande på längre sig:

 • System 3, helt nya kundanpassade tåg för sträckan Helsingborg-Köpenhamn med trafikstart dec 2022
 • Upprustning av Öresundståg med 8 tåg under 2018, helt klart för de 111 tåget 2022?
 • Ny depå och verkstad i Hässleholm för Öresundstågen med tydliga kvalitetskrav från 2020.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Skånetrafiken är mycket bekymrade över de senaste veckornas trafikstörningar och hur resenärerna har drabbats. Nu får alla tåg vatten ombord, fem miljoner satsas på flera busslinjer för att förstärka i rusningstrafik och bättre trafikinformation i realtid till resenärerna.

Läs vidare »

Ny beställningscentral för färdtjänst- och sjukresor invigd

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2018 14:30 CEST

I februari 2017 fattade kollektivtrafiknämnden beslut om att överta beställningscentralen för färdtjänst och sjukresor i Region Skånes regi. I dag invigdes verksamheten på Skånetrafikens huvudkontor i Hässleholm.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • lrpress@skwvanycmmmoethhksrapykkfiewken.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern