Media no image

Pressinbjudan – Presentation av budget för kollektivtrafiken 2018

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2017 10:49 CET

Välkommen på en pressträff om de många satsningar och förbättringar som ligger i Kollektivtrafiknämndens budget för 2018.


Tid: Måndag 20 november klockan 11.45 med lunchsmörgås.

Plats: Skånetrafikens apputvecklingskontor ”labbet”, Malmö Centralstation

Kollektivtrafiknämndens budget för 2018 innehåller bland annat övertag av beställningscentralen för serviceresor i offentlig regi, införandet av 30 nya Pågatåg varav 18 under 2018, upprustning av Öresundståg, vidareutveckling av Skånetrafiken-appen med bland annat resor till Danmark, elektrifiering av busslinjer i Malmö och Landskrona, spårvägsbygge i Lund och inledning av arbetet med ett helt nytt tågsystem.


Program

11:30 – Lokalerna öppnas för media. Ingång från spår 10

11.45 – Linus Eriksson, trafikdirektör, hälsar välkommen

11.50 – Presentation av kollektivtrafiknämndens satsningar från Stefan Svalö (S), ordförande, och Nicklas Ljungström (MP), vice ordförande

12.15 – Fokusområde 2018 förbättrad trafikinformation, Linus Eriksson

12.30 – Frågestund

12.45 – Tid för enskilda intervjuer


Anmälan skickas till

anna.fjellner@skanetrafiken.se


För ytterligare information

Anna Fjellner, pressansvarig, Presstjänsten, 0451-28 85 03

Maria Eriksson (S), pressekreterare, 072-597 14 27

Anna-Karin Olsson (MP), pressekreterare, 044-3093057

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Välkommen på en pressträff om de många satsningar och förbättringar som ligger i Kollektivtrafiknämndens budget för 2018.

Läs vidare »
Media no image

Var fjärde Skåning med periodkort väljer appen

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2017 13:47 CET

I månadsrapporten för oktober redovisar Skånetrafiken positiva siffror både för den nya appen och för resandet. Allt fler väljer att gå över till den nya appen från det gamla biljettsystemet. Även resandeutvecklingen ökar totalt sett och det är framförallt Lund som sticker ut. Det ekonomiska resultatet förväntas gå med 15 miljoner plus, vilket är bättre än tidigare prognos.

Användandet av Skånetrafiken-appen ökar stadigt varje månad. Till och med oktober är det 173 000 skåningar som använder appen. 26 procent av de resenärer som tidigare hade periodkort, har valt att gå över till den nya appen. Parallellt sker också en gradvis minskning av användningen av det gamla periodkortet

- Vi är jätteglada över att så många väljer att resa med den nya appen. Bara under oktober är det 13 000 helt nya användare, säger Camilla Bunke, försäljningschef på Skånetrafiken.

Lund överträffar igen

Resandeutvecklingen i Lund ökar stadigt. Lund är dessutom den ort i Skåne som i störst utsträckning använder appen.

- Kombinationen med att vi erbjuder ombordstigning i alla dörrar på bussarna i Lund och en smidig betalning, tror vi gör lundensarna till så flitiga appanvändare, säger Camilla Bunke.

I Lund ökar också resandet på nästan alla busslinjer. Jämfört med motsvarande period förra året har resandet ökat med fyra procent.

- Om trenden håller i sig kommer vi troligen upp i cirka 11 miljoner resor under 2017, bara i Lund, vilket är mycket glädjande, säger Mikael Rosengren, affärschef på affärsområde buss.

Resultatet bättre än väntat

Skånetrafiken kunde redan för september månad presentera en prognos för 2017 som var bättre än väntat med ett nollresultat. Genom effektivisering av verksamheten, ökat resande och kompensation från staten för delar av kostnader som uppstått i samband med ID-kontrollerna, prognostiseras nu Skånetrafikens resultat för helåret till plus 15 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta Camilla bunge och Mikael Rosengren genom Skånetrafikens presstjänst.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

I månadsrapporten för oktober redovisar Skånetrafiken positiva siffror både för den nya appen och för resandet. Allt fler väljer att gå över till den nya appen från det gamla biljettsystemet. Även resandeutvecklingen ökar totalt sett och det är framförallt Lund som sticker ut. Det ekonomiska resultatet förväntas gå med 15 miljoner plus, vilket är bättre än tidigare prognos.

Läs vidare »
Media no image

Tågtrafiken på Kristianstad C påverkas av banarbete

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 10:55 CET

Från och med måndag utför Trafikverket banarbete vid Kristianstad C. Mellan den 20 november och 3 december ställs därför tågen in mellan Önnestad och Kristianstad. All tågtrafik ersätts med buss.

- Vi gör allt vad vi kan för att våra resenärer ska påverkas så lite som möjligt av banarbetet. Första veckan kommer vi att ha tågvärdar på plats på Kristianstad C, så att alla som reser hittar rätt, säger Mats Ohlsson, affärsutvecklare på Skånetrafiken.

Så här påverkas din tågresa:

För resa till Kristianstad via Hässleholm
Alla tåg ersätts med buss mellan Önnestad och Kristianstad. Reser du på sträckan Malmö - Lund - Hässleholm - Kristianstad eller mellan Helsingborg - Hässleholm - Kristianstad, byter du från tåg till buss i Önnestad.

Pågatågen mellan Kristianstad - Bromölla - Karlshamn är inställda
Res istället med Öresundståg mellan Kristianstad - Karlskrona. De tågen gör ett extra uppehåll i Fjälkinge.

För resa med ordinarie busstrafik
För resor mellan Malmö - Kristianstad och Lund - Kristianstad, kan du även resa med SkåneExpressen 1 och 2.

- Det kommer att ta längre tid att resa under tiden som arbetet pågår. Vissa avgångstider har ändrats. Därför är det viktigt att söka sin resa i Skånetrafikens app eller på vår hemsida, avslutar Mats Ohlsson.

Bakgrund
Den 20 november - 3 december bygger Trafikverket 900 meter dubbelspår i anslutning till Kristianstads bangård. Arbetet ska öka järnvägens flexibilitet och minska risken för följdförseningar. Av säkerhetsskäl stängs järnvägen av under de dagar som arbetet pågår. Den 25-27 november byter Trafikverket även kontaktledningar mellan Hässleholm och Lund. Tåg ersätts med buss.

För mer information, kontakta
Mats Ohlsson, affärsutvecklare genom Skånetrafikens presstjänst 0451 28 85 03

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Från och med måndag utför Trafikverket banarbete vid Kristianstad C. Mellan den 20 november och 3 december ställs därför tågen in mellan Önnestad och Kristianstad. All tågtrafik ersätts med buss.

Läs vidare »
Media no image

Kollektivtrafiknämnden har godkänt förslag till genomförandeavtal om elektrifiering av Landskronas stadstrafik

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2017 12:51 CET

Avtalet ska säkerställa ansvarsfördelning och ekonomiskt åtagande mellan Region Skåne och Landskrona stad. Beslutet innebär att Landskrona och Vens busstrafik lämnar gasdrivna fordon och går över till fossilfria, eldrivna bussar. Trafikstarten är planerad till slutet av 2018.

Elektrifieringen av stadsbusstrafiken i Landskrona är en del av det rödgröna styret i Region Skånes målsättning för att ligga i framkant när det gäller miljövänliga och effektiva transportlösningar. Eldrivna bussar är ett miljövänligt alternativ som också gör skillnad för ljudnivån i stadsmiljön. Det är viktigt att vi ständigt arbetar för att göra kollektivtrafiken mer attraktiv så att fler vill resa oftare, säger Stefan Svalö (S), ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Bussarna kommer att drivas med grön el och ha märkningen Bra Miljöval. Ljudnivån mäts till -6 decibel jämfört med en förbränningsmotor vilket bidrar till en tystare stadsmiljö. Genomförandeavtalet innebär också att fossil/dieselbussarna som trafikerar Ven byts ut.

Jag är glad för att Ven nu får helt elektrifierad busstrafik med laddstolpar på ön. Det är ett stort steg framåt för det miljövänliga resandet. Det innebär också att vi byter ut en av de sista fossil/dieselbussarna, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Nobina är Skånetrafikens upphandlade trafikleverantör i Landskrona kommuns stadstrafik.

För mer information, kontakta:
Stefan Svalö (S), ordförande Kollektivtrafiknämnden,
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27.

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden,
tfn 0706- 50 20 01.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon.

www.skanetrafiken.se

Kollektivtrafiknämnden har under måndagens sammanträde godkänt förslag till genomförandeavtal mellan Landskrona kommun och Skånetrafiken gällande helelektrifiering av Landskronas kollektivtrafik.

Läs vidare »
Media no image

Skånetrafiken gör miljön en tjänst och slutar att trycka tidtabeller

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 14:40 CEST

De senaste åren har fler och fler valt bort Skånetrafikens tryckta tidtabeller. Därför väljer vi nu att sluta trycka dem. Tack vare det sparar vi både på papper och transporter.

På grund av det minskade intresset har Skånetrafiken tryckt färre tidtabeller de senaste åren. Trots det skickas många tusen tidtabeller till återvinning vid varje tidtabellskifte. I år kommer ungefär sju ton tidtabeller att slängas.

Vi tror att tiden är rätt att göra den här förändringen och att den kommer att få många att gå över till våra digitala alternativ. Men den som vill kommer alltid att kunna beställa en tidtabell och få hemskickad,

Skånetrafiken ska vara ett hållbart alternativ och genom att sluta trycka tidtabeller kan vi minska vår miljöpåverkan ytterligare och bättre hushålla med de resurser vi har. Inte bara genom att minska på vår pappersanvändning utan även genom färre transporter.

Hur kollar jag mina tider?

 • Du kan söka dina resor på skanetrafiken.se eller med någon av Skånetrafikens appar.
 • På skanetrafiken.se hittar du alla tidtabeller.
 • På många av våra hållplatser och stationer sitter det aktuella tidtabeller.

Om jag gärna vill ha en utskriven tidtabell?

 • Du kan skriva ut en egen tidtabell från skanetrafiken.se.
 • Du kan även beställa en tidtabell och få den hemskickad om du inte själv har möjlighet att skriva ut. Funktionen för att beställa en tidtabell kommer att finnas på skanetrafiken.se från och med mitten av november.
 • Behöver du hjälp med att beställa kan du ringa vår kundtjänst eller besöka ett kundcenter så hjälper vi dig.

För mer information, kontakta Skånetrafikens presstjänst, 0451-28 85 03.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Skånetrafiken gör miljön en tjänst och slutar att trycka tidtabeller De senaste åren har fler och fler valt bort Skånetrafikens tryckta tidtabeller. Därför väljer vi nu att sluta trycka dem. Tack vare det sparar vi både på papper och transporter.

Läs vidare »
Media no image

Skånetrafiken håller budget och resorna ökar igen

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2017 09:24 CEST

I månadsrapporten för september redovisar Skånetrafiken att prognosen av det ekonomiska resultatet för 2017 väntas uppnå nollresultat. Dessutom ökar resorna igen - med 1,6 procent fler resor än rekordåret 2016. Tack vare ett stort fokus på att balansera minskade intäkter och de oförutsedda kostnader som uppstår i samband med infrastrukturstörningar, kommer Skånetrafiken att hålla budget för 2017.

Försämrad resandeutveckling för Öresundspendlarna till följd av gränskontroller samt ökade kostnader för ersättningstrafik och förseningsavgifter i samband med de senaste årens banarbeten, har gett ekonomiska utmaningar för Skånetrafiken sedan 2015. Nu har Skånetrafiken ökat turtätheten över Öresundsbron och resandeutvecklingen och biljettintäkterna ökar igen. Dessutom har de effektiviseringar som genomförts under hösten och våren bidragit till att Skånetrafiken kommer att hålla budget för 2017.

- Månadsprognosen visar att de åtgärder vi har gjort för att nå en budget i balans har gett resultat. Vi har kunnat ställa om till tätare trafik över Öresundsbron och slagit rekord i antalet resande. Det är ett resultat av höga målsättningar och personalens ansträngningar, som varje dag jobbar för de skånska resenärerna. Nu vill vi fortsätta att öka resandet och investera i kollektivtrafiken i Skåne, säger Stefan Svalö (S) regionråd och ordförande kollektivtrafiknämnden.

Långsiktiga satsningar för ett hållbart Skåne

Skåne har ett stort utbud av kollektivtrafik. Totalt har 123 miljoner hållbara resor gjorts med Skånetrafiken i år. Det innebär mer än 450 000 resor om dagen och totalt 1,6 procent fler resor än rekordåret 2016. Trots ett pressat ekonomiskt läge har Skånetrafiken en rad satsningar framför sig som bidrar till ett hållbart Skåne och god tillväxt för skåningarna. Redan i december 2018 kommer Skånetrafikens alla bussar och tåg vara fossilbränslefria.

- Även om vi kortsiktigt tvingats prioritera om i vissa investeringar är jag så glad över att vi står stabila i våra långsiktiga satsningar för en hållbar skånsk kollektivtrafik. Det gäller till exempel elbussar i Malmö, Helsingborg och Lund, upprustade Öresundståg och på sikt nya dubbeldäckartåg så att våra resenärer kan resa mera behovsanpassat, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Landskrona ökar mest

Månadsrapporten redovisar dessutom en mycket god utveckling av kollektivtrafiken i Landskrona. Resandet ökar, punktligheten är god, Landskronaborna uppskattar kollektivtrafiken och anslutningar mellan buss och tåg fungerar bra.

- Under året har resandet i Landskrona ökat med knappt tio procent, det är mycket glädjande säger Marie-Louise Åhlén, affärschef för affärsområde buss norra.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27v

Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst, 0451-28 85 03

Marie-Louise Åhlén, affärschef för affärsområde buss norra nås genom Skånetrafikens presstjänst, 0451-28 85 03

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

I månadsrapporten för september redovisar Skånetrafiken att prognosen av det ekonomiska resultatet för 2017 väntas uppnå nollresultat. Dessutom ökar resorna igen - med 1,6 procent fler resor än rekordåret 2016. Tack vare ett stort fokus på att balansera minskade intäkter och de oförutsedda kostnader som uppstår i samband med infrastrukturstörningar, kommer Skånetrafiken att hålla budget för 2017.

Läs vidare »
Media no image

Region Skåne satsar på långsiktig och hållbar kollektivtrafik i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 07:30 CEST

Skånetrafiken utvecklar Helsingborgs stadstrafik för ett framtida hållbart kollektivresande. Fredagen den 6 oktober inleddes nästa fas i upphandlingen av leverantör av stadsbusstrafik. Det innefattar även Helsingborgs första stadsexpress på 100 procent grön el på linje 1 och kommer att tas i trafik i juni 2019.

Nu investerar Skånetrafiken i kollektivtrafiken i Helsingborg. Attraktiva och hållbara kollektivtrafiklösningar för att fler Helsingborgare ska åka buss står i fokus. Fredagen den 6 oktober inledde Skånetrafiken nästa fas i upphandlingen av leverantör av stadsbusstrafik innehållande elbussar för HelsingborgsExpressen på linje 1 med trafikstart juni 2019 och HelsingborgsExpressen på linje 2 med trafikstart 2023. Övriga bussar som kommer att användas i stadsbusstrafiken ska drivas med 100 procent biogas.

- Det rödgröna styret i Region Skåne vill utveckla stadsbusstrafiken i Helsingborg och ge förutsättningar för ett ökat miljövänligt resande. Vi har som målsättning att ligga i framkant när det gäller miljövänliga och effektiva trafiklösningar. Det är också viktigt att det är en inbjudande miljö ombord på bussarna. Därför går vi fram med ett förfrågningsunderlag med krav på att både eldrift och en attraktiv interiör ska vara tillgodosedda, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande kollektivtrafiknämnden i Region Skåne.

- Genom att upphandla de första elbussarna till Helsingborg bidrar vi till en tystare miljö och en bättre luftkvalitet. Vi ser fram emot den positiva kombinationen av el och biogas för att skapa hållbara fossilfria transporter, säger Nicklas Ljungström, 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Helsingborg har en stor befolkningstillväxt och antalet invånare förväntas öka till cirka 180 000 invånare inom en tjugoårsperiod. Skånetrafikens satsning i stadsbusstrafiken ligger därför väl i linje med den infrastruktursatsning som Helsingborgs stad nu genomgår.

- Elbussarna på linje 1 och 2 kommer att vara ändhållplatsladdade och får en hög prioritet i trafiken med egna bussfiler. I samarbete med Helsingborgs stad har vi förberett för långa hållplatser och anpassade väderskydd. Det blir en spårvagnslik funktionalitet. Bussarna kommer att ha påstigning på alla dörrar vilket gör det snabbt och enkelt för resenärerna, säger Magnus Wikforss, affärsområdeschef buss norra, Skånetrafiken.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27v

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden
Tfn 0706- 50 20 01

Magnus Wikforss, affärsområdeschef buss norra, nås genom Skånetrafikens presstjänst, 0451-28 85 03

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se

Region Skåne satsar på långsiktig och hållbar kollektivtrafik i Helsingborg- Skånetrafiken utvecklar Helsingborgs stadstrafik för ett framtida hållbart kollektivresande. Fredagen den 6 oktober inleddes nästa fas i upphandlingen av leverantör av stadsbusstrafik. Det innefattar även Helsingborgs första stadsexpress på 100 procent grön el på linje 1 och kommer att tas i trafik i juni 2019.

Läs vidare »
Pfatas2hs1ok9hvjury1

Flera busslinjer flyttas vid Helsingborg C den 20 september – ombyggnaden på Järnvägsgatan fortsätter norrut

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 08:58 CEST

Från och med onsdag flyttar arbetsområdet för ombyggnaden av Järnvägsgatan norrut. Ombyggnaden gör att norrgående bussar som brukar stanna på hållplatsen Helsingborg C på Järnvägsgatan, läge O, nu kommer att stanna på andra hållplatser. Förändringen gäller från klockan 04.00 onsdag 20 september.

Media no image

Störningar på skånska järnvägar behöver åtgärdas omgående

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 12:50 CEST

I en flerårsöversikt redovisar Skånetrafiken statistik för punktlighet och störningsorsaker för den skånska kollektivtrafiken. Rapporten omfattar perioden januari 2012 till och med juli i år. En trend över tid visar att störningarna har eskalerat. Första halvåret 2017 skedde en tydlig ökning av förseningarna.

Störningar med koppling till infrastrukturproblem fördubblades under första halvåret. Det medför även ökade kostnader för ersättningstrafik och utbetalning av resegaranti.Kapacitetsbegränsningar och störningar kopplade till spårbytesarbeten på Södra stambanan ledde till stora förseningar. Störningar i signalanläggningar står för 26 procent av orsakerna under 2017.

- Störningar och förseningar på det skånska järnvägsnätet skapar stor frustration bland våra resenärer. När störningar uppstår på järnvägsnätet är det viktigt att information tillhandahålls i tid till våra resenärer. Trafikverket ger oss i nuläget otillräcklig förutsättningar att klara av detta viktiga uppdrag. Därför kräver vi från Region Skånes del att Trafikverket stramar upp sin planering vid kommande banarbeten och vid akuta störningar samt att åtgärder skyndsamt vidtas för att ta i tu med det bristfälliga underhållet på den skånska järnvägen, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande för kollektivtrafiknämnden.

Skånetrafiken har betalat ut 27 miljoner kronor för ersättningstrafik under 2017 och cirka 10 miljoner i ersättning för resegaranti. Kostnader som förväntas öka om inte åtgärder vidtas. Trots problemen i infrastrukturen ökar resandet med Skånetrafiken med både buss och tåg, ackumulerat med 1,8 procent.

- Nu vi vill intensifiera dialogen och samarbetet med Trafikverket. Vi vill vara med i förbättringsarbetet för att utveckla den skånska kollektivtrafiken. Vi vill se att det tillförs mera resurser för att satsa på den skånska järnvägen. Det är mycket glädjande att fler resenärer väljer att resa tillsammans med oss igen och vi vill självklart kunna leva upp till resenärernass förväntningar, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken nås genom Skånetrafikens presstjänst, 0451-28 85 03

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, regionbussar, stadsbussar och serviceresefordon.

www.skanetrafiken.se

Störningar på skånska järnvägar behöver åtgärdas omgående I en flerårsöversikt redovisar Skånetrafiken statistik för punktlighet och störningsorsaker för den skånska kollektivtrafiken. Rapporten omfattar perioden januari 2012 till och med juli i år. En trend över tid visar att störningarna har eskalerat. Första halvåret 2017 skedde en tydlig ökning av förseningarna.

Läs vidare »
Media no image

Alltfler Skåningar reser hållbart

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2017 14:22 CEST

Skånetrafiken redovisar i sin månadsrapport för augusti månad att fler skåningar väljer att resa kollektivt och hållbart. Resandet har för augusti ökat 4,5 procent jämfört med augusti föregående år. Rapporten redovisar även en ökning av antalet resor i tågtrafiken.

Framförallt är det kollektivtrafiken i Lund som har ökat ackumulerat med fyra procent. Även Ystad och Trelleborg har god resandeutveckling. Resultatet är direkt kopplat till de trafiksatsningar som har gjorts sedan 2013. Tack vare en god trafikplanering har effekterna av de omfattande grävarbetena i Lund minimerats.

- Det är riktigt roligt att allt fler Lundabor väljer att resa hållbart med Skånetrafiken. Det är också glädjande att Ystads- och Trelleborgsborna uppskattar de trafiksatsningar som gjorts med införandet av Pågatåg och omläggningarna av stadstrafiken och regionbusstrafiken, Jan-Åke Bergmark, affärsområdeschef buss södra.

Även resandet i tågtrafiken är positivt i augusti och ackumulerat ökar resandet med över en miljon resor i år eller 1,8 procent. En ökning som sker trots fortsatta brister i infrastrukturen. I augusti var det framförallt fem enskilda dagar med infrastrukturfel som påverkade punktligheten och inställda turer

- De inställda turerna under augusti berodde främst på signalfelen i Lund och Arlöv. Sammantaget är detta mycket negativt för våra resenärer och vi vill se ett ökat fokus på åtgärder som ger en robustare infrastruktur och mer kapacitet, säger Mark Fenzel affärsområdeschef tåg.

Skånetrafiken ser en ökning i antalet tågresor för både Pågatåg och Öresundståg.

- En bidragande faktor är att ID kontrollerna togs bort innan sommaren och resenärer över sundet börja åka tåg igen, säger Mark Fenzel.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med Öresundståg, Pågatågen, Krösatågen, regionbussar, stadsbussar och serviceresefordon.

www.skanetrafiken.se

Alltfler Skåningar reser hållbart Skånetrafiken redovisar i sin månadsrapport för augusti månad att fler skåningar väljer att resa kollektivt och hållbart. Resandet har för augusti ökat 4,5 procent jämfört med augusti föregående år. Rapporten redovisar även en ökning av antalet resor i tågtrafiken.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • press@skanetrafiken.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern