Media-no-image

Ny väg förbi Stora Herrestad påverkar busstrafiken från den 1 juni

Nyheter   •   Maj 24, 2016 09:00 CEST

Nu är det klart att Trafikverket kommer att öppna den nya vägen öster om Stora Herrestad den 1 juni. Det innebär att bussarna får en ny körväg och hållplatser ändras.

Idag skär väg 19 genom Stora Herrestad och det är mycket genomfartstrafik på vägen. Trafikverkets arbete med att bygga ny väg 19 öster om samhället börjar bli klart och planerna är att öppna den nya vägen på morgonen den 1 juni. Det innebär att Skånetrafikens bussar får en ny körväg vid Stora Herrestad och att hållplatser ändras.

SkåneExpressen 4 Kristianstad – Ystad och regionbuss 337 Tomelilla – Ystad kommer från den 1 juni att stanna vid en ny hållplats på den nya väg 19 i höjd med Snebäcksvägen.

Från den 1 juni kommer SkåneExpressen 4 inte längre att stanna vid hållplatserna Karlsfältsvägen, St Herrestad N och St Herrestad S då körvägen ändras.

Av samma anledning kommer regionbuss 337 från den 1 juni inte längre att stanna vid hållplatserna Jennyhill, Karsfältsvägen, St Herrestad N, St Herrestad k:a, St Herrestad S och St Herrestad pumpstn.

Från tidtabellsskiftet den 12 juni kommer SkåneExpressen 4 framöver även att stanna vid att hållplats Högestad Nygård.

Sök resan i Skånetrafikens app eller på www.skanetrafiken.se

För mer information kontakta

Håkan Kristiansson, affärsutvecklare på Skånetrafiken
Tfn 0451-28 86 01

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

​Nu är det klart att Trafikverket kommer att öppna den nya vägen öster om Stora Herrestad den 1 juni. Det innebär att bussarna får en ny körväg och hållplatser ändras.

Läs vidare »
Hpphdv5q9s9yju2302eu

​Kristianstad har Skånes bästa stadstrafik

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 10:00 CEST

Inte en enda tur inställd. Bättre punktlighet. Och med Kristianstadlänken snabbare genom stan. Det har boende och besökare i Kristianstad upptäckt och åker som aldrig förr med sina gröna bussar. Resandet januari-april har ökat med 5,5 %.

Qahgtdlnhkrjig1leptd

Nu ännu mer förmånligt att resa med Jojo Sommar

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 09:00 CEST

I dag börjar Jojo Sommar att säljas och kortet finns att köpa hos Skånetrafikens kundcenter, serviceombud och ombud. Men allra enklast köper man det via Skånetrafikens hemsida.

Nha1urad3hafg4vosfdv

Populär eftermiddags-tur med Krösatågen från Alvesta-Älmhult tillbaka 1 juni

Pressmeddelanden   •   Maj 20, 2016 10:37 CEST

I december 2015 fick eftermiddags-avgången från Växjö (15.22)-Alvesta (15.45)-Älmhult (16.15) mot Hässleholm stryka på foten och tidigareläggas en halvtimme. Den fick helt enkelt inte plats på den överbelastade Södra stambanan. Men från 1 juni finns en lösning som gör att 15.45-avgången från Alvesta (16.15 från Älmhult) kan köra igen.

Exjc2jkjlhn65awljovl

​All kärlek är bra kärlek

Nyheter   •   Maj 19, 2016 09:17 CEST

Så tycker stadsbussarna i Lund som i helgen erbjuder praktfull färd till Lundagård som på lördag förvandlas till en levande PridePark. Samtidigt är det premiär för Skånetrafikens första regnbågsfärgade pridebuss.

Pnnmoljmuixfcellj4z5

Nu startar Skåneresan för 2.919 sjätteklassare

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 10:23 CEST

​I år har alla skånska elever i årskurs 6 bjudits in att göra en dagsutflykt med Skånetrafikens bussar och tåg. De flesta Skåneresorna kommer att ske i maj så nu ska 2.919 elever från 105 skånska skolor bege sig ut på resa.

Ylyltb4chd5xhjjdy2nb

Skånetrafiken kör extratåg till derbyt HIF-MFF 8 maj

Nyheter   •   Maj 04, 2016 15:06 CEST

Till lördagens derby mellan HIF och MFF kör Skånetrafiken ett extra tåg - ett dubbelt Pågatåg - från Malmö till Helsingborg.

Media-no-image

Nu är det lättare att köpa biljett på stadsbussen i fler städer

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2016 11:25 CEST

Från och med den andra maj går det att betala med betalkort på stadsbussarna i Trelleborg, Ängelholm, Eslöv och Ystad. Den 4 maj följer Hässleholm efter. Därmed blir det lättare för den som inte reser så ofta att betala ombord på bussen.

- Det här gör det lättare för dem som reser sällan att åka kollektivt i Skåne. Att kunna använda sitt betalkort på stadsbussen är något som länge har efterfrågats av våra kunder, säger Camilla Bunke, försäljningschef på Skånetrafiken.

Först ut med kortbetalning på stadsbussarna var Lund i april och nu följer alltså Trelleborg, Ängelholm, Eslöv, Ystad och Hässleholm. I juni är det dags för Helsingborg. Sist ut är Kristianstad och Malmö i september respektive oktober.

Sedan den 3 april har det även införts ett ombordpris för den som inte köper biljett med Jojo-kort eller Skånetrafikens appar ombord på bussen.Ombordpriset blir 10 kronor högre än ordinarie biljettpris för vuxna, 5 för barn och 10 för den som köper en duo/familj-biljett. Ombordpriset är en ny taxa som gäller för all försäljning ombord på alla regionbussar och stadsbussar.

Den som vill slippa det högre ombordpriset på stadsbussen eller regionbussen kan ladda ner någon av Skånetrafikens appar. Där betalar man ordinarie pris med antingen betalkort eller faktura. Vill man ha 10 procent rabatt kan man betala sina resor med ett Jojo Reskassa-kort.

För ytterligare information kontakta:

Skånetrafikens presstjänst
Tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Från och med den 2 maj går det att betala med betalkort på stadsbussarna i Trelleborg, Ängelholm, Eslöv och Ystad. Den 4 maj följer Hässleholm efter. Därmed blir det lättare för den som inte reser så ofta att betala ombord på bussen.

Läs vidare »
Media-no-image

​Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 2 maj 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 11:59 CEST

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 2 maj 2016

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 2 maj 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Tillgänglighetsprogram för den allmänna kollektivtrafiken

På kollektivtrafiknämndens sammanträde togs idag beslut om ett nytt tillgänglighetsprogram för den allmänna kollektivtrafiken tillsammans med en aktivitetsplan för 2016-2017.

Region Skåne har tidigare tagit fram ett funktionshinderpolitiskt program bland annat för att öka oberoende och livskvalité för skånska medborgare med funktionsnedsättning. Detta dokument är styrande för Region Skånes alla verksamheter. Skånetrafikens mål är att utveckla den allmänna kollektivtrafikens attraktivitet för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighetsprogrammet syftar till att uppmärksamma och undanröja olika former av hinder som begränsar och hindrar personer med funktionsnedsättning att åka kollektivt.

-Tillgänglighetsprogrammet är en stor frihetsreform för att kollektivtrafiken ska anpassas till resenärer med olika typer av funktionsnedsättningar. Det är viktigt att så många som möjligt ska kunna resa med den allmänna kollektivtrafiken, säger Nicklas Ljungström (MP), förste vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Skånetrafiken har sedan 2010 tillgänglighetsanpassat all tågtrafik. Även regionbussar och stadsbussar är anpassade för både fysisk och psykisk funktionsnedsättning som syn-, hörsel-, rörelse- och kognitivnedsättning. Förarna ombord ska också bistå vid på- och avstigning. En stor del av stationerna och hållplatserna i Skåne är anpassade och Skånetrafiken fortsätter verka för att kollektivtrafiken ska ännu mer trygg, enkel och attraktiv för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Trafikplan Buss 2017

Inriktningen för busstrafiken 2017 har sin utgångspunkt i det av regionfullmäktige fastställda Trafikförsörjningsprogram för Skåne. I Trafikplan Buss 2017 finns förslag på en rad åtgärder som är prioriterade för att nå målet om resandefördubbling. Det är förslag till fortsatta satsningar i hela länet för att möta ökad kundefterfrågan, men också prioriteringar och effektiviseringar för att använda resurserna till större kundnytta.

-Fokus ligger på att göra det enklare att resa och att allt fler både ska välja och vara nöjda med kollektivtrafiken. Satsningarna runt om i Skåne bygger på målet att fördubbla antalet resor till 2020, säger Nicklas Ljungström.

Åtgärderna beräknas tillsammans ge en årlig resandeökning på cirka 900 000 resor och nettokostnaden beräknas till 19 miljoner kronor.

Även om kollektivtrafiknämnden idag fastställt inriktning av Trafikplan Buss 2017 vidtar nu arbete med budget och finansiering av åtgärderna. Den slutliga prövningen av Trafikplanens genomförande, det vill säga exakt vilka åtgärder som kommer att bli aktuella att genomföra, kan först fastställas när budgeten för 2017 är fastlagd av regionfullmäktige.

För ytterligare information kontakta:

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden
Tel 070-650 20 01

Skånetrafikens presstjänst
Tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 2 maj 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Läs vidare »
Bdnp4cueizwgv80kt4dk

Lyckad kampanj för Öresundspendlare

Nyheter   •   Apr 27, 2016 07:56 CEST

Sedan mitten av februari har Skånetrafiken gjort det möjligt för de som reser med Jojo Period Öresund eller Jojo Student Öresund att få en värdekupong på 500 kronor att använda nästa gång de ska ladda på sitt periodkort. Hittills har drygt 6000 värdekupongen skickats ut men ännu är det många som inte har tagit chansen att ta del av kampanjen.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • 0451-28 85 03
Vardagar mellan 8.00 och 16.30.

 • Presskontakt
 • Verksamhetsjouren
 • Presstjänst kvällar, nätter och helger
 • 0451-28 85 03
Personer ur Skånetrafikens ledning som har pressjouren enligt schema.

 • Presskontakt
 • Trafikverkets presstjänst
 • Drift och underhåll av järnvägen
 • 0771-31 15 00
Frågor om drift och underhåll av järnvägen äger Trafikverket. Det är Trafikverket som bäst kan ge svar på frågor som rör själva järnvägen.

 • Presskontakt
 • Filma/fotografera på tåg/buss
 • mupromess@skrjanzlvfquetraeahsasfikezqn.se
 • 0451-28 85 03
Ansök om skriftligt tillstånd senast två arbetsdagar i förväg på mail.

Om Skånetrafiken

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne med ansvar för kollektivtrafiken. Vår verksamhetsidé är att erbjuder attraktiva tillsammansresor för en positiv utveckling i Skåne.

Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra drygt 14 000 dagliga turerna med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon.

Vårt mål är en resandeökning på 3–6 procent per år och att marknadsandelarna ska fördubblas till 2030. All trafik körs av entreprenörer som upphandlas i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. Cirka 57 procent av kostnaderna täcks genom biljettintäkter och andra externa intäkter, resten är skattemedel från Region Skåne.

Det yttersta ansvaret för att Skåne binds samman av ett bra nät med tåg och bussar ligger på Region Skånes politiker som bestämmer inriktningen, sätter budgetramar och bestämmer priser. Efter riktlinjer från Region Skåne arbetar kollektivtrafiknämnden och Skånetrafikens tjänstemän med att utveckla trafiken.

Adress

 • Skånetrafiken
 • Andra Avenyen 7
 • 281 83 Hässleholm

Koncern