Skip to main content

Ny kollektivtrafiklag – så funkar den i Skåne

Nyhet   •   Jan 23, 2012 16:41 CET

Den 1 januari 2012 infördes en ny kollektivtrafiklag i Sverige. Den innebär att kommersiella trafikföretag nu kan köra egen regional kollektivtrafik. För dig som är resenär innebär förändringen i förlängningen ett bredare utbud av resor med buss och tåg.


Men till en början kommer du som reser med kollektivtrafiken i Skåne inte att märka någon skillnad. Den nya lagen trädde i kraft vid årsskiftet. Och hittills har endast en privat aktör visat intresse för att bedriva kommersiell trafik i regionen.

Fler får köra trafiken
Den nya kollektivtrafiklagen innebär i korthet att vilket bolag som helst får lämna in en anmälan om att få köra kollektivtrafik. Villkoret är att trafiken sker helt utan stöd från samhället.

I februari tar regionfullmäktige beslut om ett nytt program för den regionala kollektivtrafiken i Skåne som omfattar både den offentligt finansierade och kommersiella trafiken. De kommersiella aktörerna får samma tillgång till befintliga hållplats och stationer som Skånetrafiken har.

Trafikföretagen är också skyldiga att lämna information om sitt utbud till ett nationellt informationssystem.

– Vi ser gärna att våra kunder ska kunna söka efter alla kollektivtrafikresor i vårt befintliga system, säger Sven Tufveson, ledningsstrateg på Skånetrafiken som bjuder in de kommersiella trafikföretagen till ett samarbete.

Kundens behov i fokus
Samarbetet handlar först och främst om att se till resenärernas behov.

Det finns även en ambition att ha ett gemensamt betalsystem för samtliga kollektivtrafikresor i framtiden.

– Där är vi inte än. Vi vet att det är ett starkt kundönskemål, men när vi kommer dit beror mycket på den tekniska utvecklingen, säger Sven Tufvesson.

"Med fler aktörer som kör kollektivtrafik på samma sträckor ökar servicen för resenärerna. På sikt blir vinsterna många fler."

Det menar Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken, som ser konkurrenskraften som något positivt.

Med ett större utbud kommer fler att välja ett kollektivt resande, förutspår han.

– I dag har Skånetrafiken cirka 20 procent av marknadsandelarna av alla resor som görs i Skåne. Kan vi ta procent från bilresorna har det gynnsamma effekter både på miljön och på samhällsstrukturen, säger han.

Med privata aktörer på marknaden ökar också möjligheterna för skräddarsydda resor för specifika målgrupper, vilket i sin tur skapar helt nya kundgrupper.
– Desto fler intäkter som tillförs till det kollektiva trafiksystemet desto fler möjligheter skapas för att utveckla det, fortsätter Henrik Dagnäs.

Kan de mindre lönsamma sträckorna bli utan kollektivtrafik?
– Nej. Region Skåne har ett uppdrag som en samhällsfunktion att se till att det finns kollektivtrafik där det finns behov. Däremot kan de kommersiella aktörerna erbjuda helt nya typer av kollektiva resor som kan dra in större intäkter, vilka i sin tur gynnar det gemensamma kollektivtrafikutbudet.

 

_________________________________________________________________________________

Den nya kollektivtrafiklagen

Ansvaret för kollektivtrafiken i Sverige har sedan 1970-talet legat på landsting och kommuner. Syftet med den nya kollektivtrafiklagen som trädde i kraft den 1 januari 2012 är att resenärernas behov och önskemål ska få större genomslagskraft genom att åter låta kommersiella aktörer bedriva kollektivtrafik.

Text: GivAkt