Skip to main content

Tågresan förbättras på Ystadsbanan

Nyhet   •   Nov 07, 2011 16:18 CET

Under hösten har Ystads- och Österlenbanan dragits med en del bekymmer: förseningar, inställda tåg och tåg som har fått vända i förtid. Tre åtgärder vid tidtabellsskiftet ska förbättra situationen.

Skånetrafiken, Trafikverket och trafikentreprenören Arriva har redan försökt komma tillrätta med problemen på enkelspåriga Ystads- och Österlenbanan genom nya arbetsrutiner.

I december görs även tre strukturella förändringar, som gör tågtrafiken mindre känslig för störningar.

− Trafiken måste stabiliseras, så högst motvilligt har vi beslutat att tågen mot Simrishamn inte längre ska stanna på Svågertorp. Men tågen som vänder i Ystad och samtliga tåg mot Malmö fortsätter att stanna där, säger trafikutvecklaren Anders Jönsson.

 

Slippa vända

Genom det indragna stoppet vinner Simrishamnstågen tre viktiga minuter för att hinna i tid till enkelspårets början vid Lockarp. Därmed ska tågen slippa vända i Tomelilla lika ofta som under hösten.

Spåret öster om Ystad är utnyttjat till sin maxkapacitet. Tågen kan bara mötas i Tomelilla, som också är den enda plats där ett försenat tåg kan vända för att inte sprida förseningen till kommande turer.

Både Tomelilla och Simrishamn har 700 på- och avstigningar en normal höstdag. Observationer tyder på att bara ett fåtal kunder använder Svågertorp.

 

Undviker störningar

Tågen från Simrishamn, via Ystad, ska framöver vända redan i Höör. Då undviks sträckan Hässleholm–Kristianstad och de ökade risker för störningar som enkelspår i båda ändarna av linjen medför.

Tågen Ystad–Helsingborg har i dag bara sex minuter på sig att vända i Helsingborg. Försenade tåg får därför ofta vända redan i Gantofta. Nu förlängs vändningstiden med en timme. Ett tåg kan då komma försent till Helsingborg utan att komma försent därifrån.

− Helsingborg är Skånes andra största stad. Vi måste kunna ta folk hela vägen dit, säger Anders Jönsson.

I framtiden hoppas Skånetrafiken att stabiliteten på Ystadsbanan ökar genom fler tågmötesplatser, till exempel i Svarte och Skabersjö.

Åtgärderna

• Ett extra tåg trafikerar Ystad–Helsingborg. Det ger 66 minuters vändningstid istället för 6. Avgångstiden från Helsingborg säkras.

• Tågen mot Simrishamn kör förbi Svågertorp. Tidsvinsten ger färre vändningar redan i Tomelilla.

• Tågen från Simrishamn vänder redan i Höör. Linjen blir mindre störningskänslig.

 

Text: Johan Bentzel