Skip to main content

111102 Bättre pendlarturer till och från Hörby – i Skånetrafikens nya tidtabell

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2011 11:17 CET

Skånetrafiken gör det enklare för pendlare från Hörby att åka till Kristianstad och Lund. Skåneexpressen 1 och 2 förstärks med fler turer på vardagarna. Det är en av nyheterna i Skånetrafikens nya tidtabell.

Antalet pendlare från Hörby som reser med Skånetrafikens regionbussar har ökat. Därför har Skånetrafiken lagt till fler bussturer till och från Kristianstad och Lund i den nya tidtabellen, som börjar gälla den 11 december.

− Hörby har en bra busstrafik, men speciellt vid rusningstider är det trångt ombord, säger trafikutvecklaren Emma Eriksson.

Fler turer

På vardagarna får Skåneexpressen 1 (Malmö–Kristianstad, via Hörby) avgångar var tionde minut mellan Hörby och Kristianstad istället för var femtonde minut. Skåneexpressen 2 (Hörby–Lund) får fler turer från Lund på vardagseftermiddagar.

Skåneexpressen 1 får dessutom en ny hållplats i Lund, hållplats Råby, som bussen tidigare har kört förbi. Ända sedan hållplatsen byggdes har det funnits ett starkt önskemål om att Skåneexpressen 1 ska stanna där.

Hållplats Råby ligger vid Tetra Pak, St Lars och ett flertal skolor, som många kunder på Skåneexpressen 1 har som slutdestination. Förändringen innebär att de inte längre behöver byta buss vid Lunds central.

− I och med att hållplatsen ligger vid motorvägen tar det inte så lång tid för Skåneexpressen 1 att stanna där, säger Emma Eriksson.

 

Närtrafik blir linjetrafik

En annan stor förändring för Skånetrafikens kunder i Hörby är att regionbusslinje 471 (Hörby–Långaröd–Önneköp) går från närtrafik till linjetrafik. Det innebär att de resor som i dag körs med taxi och som måste förbeställas istället kommer att köras regelbundet med regionbuss.

Skånetrafiken ser en stor potential i linje 471, som framför allt används för arbets- och gymnasiependling. Linjen har dragits för att täcka in så mycket som möjligt av det område som närtrafiken tidigare omfattade.

− Det blir bättre med en busslinje. Kunderna slipper att ringa och vet att bussen alltid kommer. På det här sättet blir det också lättare att öka resandet på linjen. Den kan också läggas in i Reseplaneraren på Skånetrafikens webbplats. Det som kan upplevas som en nackdel är att man nu måste ta sig till en hållplats, medan närtrafiken hämtade vid dörren, säger Emma Eriksson.

 

Ny tidtabell

Skånetrafiken byter tidtabell den 11 december. Redan inom kort är den kommande tidtabellen sökbar via Reseplaneraren på skanetrafiken.se. Regionbusstrafiken når i stort sett varje ort i Skåne. Stadsbusstrafiken finns i tio städer: Malmö, Trelleborg, Ystad, Landskrona, Ängelholm, Helsingborg, Kristianstad, Hässleholm, Lund och Eslöv. Pågatågens fyra linjer binder samman 46 orter och städer. Skånetrafiken samarbetar också med danska Transportstyrelsen om Öresundstågtrafiken.

 

För ytterligare information, kontakta:

Skånetrafiken:
Emma Eriksson, trafikutvecklare                  
Tfn  0451-28 86 09

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje år görs fler än 130 miljoner resor med Skånetrafikens 103 tåg, 540 regionbussar, 360 stadsbussar och 300 serviceresefordon. All trafik utförs på entreprenad. Omsättningen är ciska 3,2 miljarder. www.skanetrafiken.se