Skip to main content

2012 – ett bra år för Skånetrafiken

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 12:08 CET

2012 har varit ett tufft år för Skånetrafiken, men det går åt rätt håll. Resandeutveckligen visar på en 6,3 %-ökning för året, en bättre punktlighet och ett resultat på minus 83,7 mkr, vilket är 26 mkr bättre än prognos och 50 mkr bättre än föregående år.

-  Vi har tillsammans med våra samarbetspartners verkligen kavlat upp ärmarna och det är glädjande att vi är på rätt väg. Vi är nöjda med utvecklingen, men kan inte slå oss till ro, vi har en fortsatt tuff tid framför oss med en rad utmaningar, säger Henrik Dagnäs,  

Resultat 2012
Resultatet för helåret 2012 blev minus 83,7 mkr vilket är 26 mkr bättre än prognos. Utfallet för 2011 låg på minus 134 mkr.

-  Naturligvis kan man inte var nöjd med ett minusresultat men det känns ändå som att vi gjort en kraftansträngning 2012 som ger oss en bra start på 2013, förklarar Henrik Dagnäs.

Skånetrafikens totala omsättning 2012 landar på 4,3 miljarder kronor.

Resandeutveckling 2012
Antalet resor ökade under 2012 preliminärt med 6,3 % till 149 miljoner resor. Stadsbuss ökade med 7,6 %, regionbuss med 1,5 % och tåg totalt med 8,4 %. Pågatågen ökade 6,8 % och Öresundstågen med 9,6 %, varav resor över bron till Danmark ökade med 5,2 %.

-  Vi är mycket nöjda med 2012 års resandeutveckling som för trettonde året i rad innebär en ökning för skånsk kollektivtrafik. Det är ett resultat som visar att skåningarna gillar sin kollektivtrafik. Framförallt glädjande är resandeutvecklingen för stadsbussarna och då i synnerhet Malmö där stadsbusstrafiken ökar med hela 10%, säger Mats Persson, ordf. i nämnden för kollektivtrafik och regionråd (Fp).

Punktlighet 2012
Punktligheten för 2012 är den bästa på mycket länge (tåget/bussen räknas som punktligt om det är max 3 minuter sent från i tidtabellen angiven tid). För Pågatågen och Öresundstågen ligger den på 85% respektive 82% att jämföra med 2011 då siffrorna var 74% respektive 70%.  Även stadsbussarna visar ökad punktlighet. 2011 låg punktligheten på 84% jämfört med 2012 87%. Malmö stadsbusstrafik har gjort ett rejält lyft och har en punktlighet 2012 på 90%, vilket är ett mycket bra resultat för en stad av Malmös storlek. Toppar listan för stadsbusstrafik gör Eslöv med 97%. Regionbusstrafiken ligger kvar på 79%.

-  Vi är verkligen på rätt väg när det gäller vår punktlighet och vi har tillsammans med våra samarbetspartners gjort en rad åtgärder under 2012 för att öka punktligheten, vilket jag tror att våra kunder har börjat märka av nu, avslutar Henrik Dagnäs.

För ytterligare information, kontakta:
Skånetrafikens presstjänst: Tfn 0451-28 85 03

Henrik Dagnäs, trafikdirektör Skånetrafiken
Tfn  0451-28 85 32

Mats Persson, regionråd och ordf. i nämnden för kollektivtrafik
Tfn 044-3093377


Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje år görs fler än 149 miljoner resor med Skånetrafikens 103 tåg, 540 regionbussar, 360 stadsbussar och 300 serviceresefordon. All trafik utförs på entreprenad. Omsättningen är cirka 4,3 miljarder. www.skanetrafiken.se