Skip to main content

2017 – rekordår för det kollektiva resandet i Skåne

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2017 08:21 CET

När Skånetrafiken summerar 2017 konstateras en stadig ökning av resandet för sjuttonde året i rad med 1,6 procent*. Till årets viktigaste händelser räknas lanseringen av den nya Skånetrafiken-appen med ett helt nytt biljettsystem, att ID-kontrollerna tas bort med snabbare resor över Öresund och fler avgångar som följd, samt en rad beslut om satsningar för framtidens kollektivtrafik.

2017 har varit lite av ett rekordår för Skånetrafiken. Samtidigt går den skånska kollektivtrafiken in i en mer expansiv fas än någonsin tidigare. Under året togs en rad strategiska beslut som att ta hem beställningscentralen för serviceresor i egen regi, Spårväg Lund, elektrifieringen i Landskrona, elbussar i Malmö stad, stadsbussexpresser i Helsingborg, 30 nya Pågatåg och ett helt nytt tågsystem.

- Det är mycket glädjande att allt fler väljer att resa kollektivt. De satsningar vi har gjort under året är en central del i samhällsutvecklingen så att fler skåningar kan resa till och från jobbet, studier och fritidsaktiviteter på ett hållbart sätt, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

Bättre kundinformation 2018

Under 2017 gjordes det drygt 166 miljoner resor med Skånetrafiken. Skånetrafikens alla tåg, bussar och servicefordon ska vara hela, rena och i tid.

- Det viktigaste för oss är att skåningarna känner att det är tryggt och säkert att resa med oss. Därför håller vi en hög takt när det gäller att byta ut eller rusta upp våra fordon. Under året har Malmö fått 68 nya bussar, 30 nya Pågatåg har börjat levereras och Öresundstågen håller på att rustas upp, säger Linus Eriksson.

Punktligheten under året ligger två procentenheter under målet för tågtrafiken och ytterligare något sämre för stadsbussar, vilket har stark koppling till de många byggnadsarbeten som pågår i de större städerna. Serviceresor når sitt mål för punktlighet på 87 procent.

Inför 2018 satsar Skånetrafiken på bättre och enklare information för sin resa.

- Infrastrukturen på järnväg och väg är hårt ansträngd med högt kapacitetsutnyttjande i Skåne, det leder ibland till störningar. När det inträffar vill vi bli bättre på att ge kundinformation. Under året har vi lanserat en ny enkel reseplanerare med realtidsdata och vi har infört informationstavlor med realtidsinformation på många busshållplatser. Nu startar vi ett program för att se över hela informationskedjan, säger Linus Eriksson.

Positivt resultat

Skånetrafikens budget för 2017 var 5 452 miljarder kronor. Genom effektivisering av verksamheten, ökat resande och kompensation från staten för delar av kostnader som uppstått i samband med ID-kontrollerna når Skånetrafiken ett resultat något bättre än budget.

- Så här några dagar före årsskiftet ser resultatet ut att bli i storleksordningen cirka 45 miljoner kronor säger Linus Eriksson.

De viktigaste händelserna under 2017 i urval

 1. Beslut om att ta hem beställningscentralen för serviceresor i egen regi – genomförs 2018 med 45 nya arbetstillfällen i Hässleholm.
 2. Lansering av en ny Skånetrafiken-app som gör det enklare att köpa biljett och söka sin resa. Bland annat innebär en helt unik pris- och zonmodell från 200 zoner till tre personliga zoner. Skånetrafikens nya biljettsystem är nominerat i den internationella tävlingen Transport Ticketing Global Awards den 23 januari 2018 i London.
 3. Beslut om ett helt nytt tågsystem för sträckan Helsingborg-Köpenhamn för att möta resenärernas förväntningar och behov på önskemål om bekvämlighet och kvalitet.
 4. Upphandling slutförs om trafikeringen av Pågatåg från dec 2018 med större fokus på resenärernas upplevelse och högre kvalitet.
 5. Skånes första Spårväg Lund med planerad trafikstart 2020 har börjat byggas.
 6. Rekord för Jojo Sommar igen. Ännu en gång har det visat sig att skåningarna älskar Jojo Sommar. Totalt har det i år sålts 210 800 Jojo Sommar. Året innan såldes det 202 000 kort vilket i sin tur var drygt 10 000 fler än 2015.
 7. Lyckad pilot med påstigning i alla dörrar på bussar i Lund som nu blir permanent. Något som öppnar upp för enklare resa.
 8. Beslut om att göra Landskrona stadstrafik ännu grönare vilket innebär att enbart elbussar rullar i staden från och med årsskiftet 2018/2019.
 9. Byggnationen av ny tågdepå i Hässleholm startar och ger cirka 150 nya arbetstillfällen från och med 2020.
 10. 68 nya stadsbussar i Malmö med högre komfort, wifi och infotainment.
 11. Id-kontrollerna på CPH Airport tas bort vilket innebar att tiominuterstrafiken kom igång och samtidigt kunde 32 nya avgångar sättas in.
 12. Danskt besked att Skånetrafiken tar över tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn preliminärt från dec 2020.
 13. Skånetrafikens kundtjänst vinner Stora likarättspriset som delas ut av Region Skåne till ett team som erbjuder tjänster och service på ett likvärdigt sätt.
 14. Som ett resultat av Sverigeförhandlingen finns det nu utpekade satsningar om sammanlagt åtta stadsexpresser i Malmö och Helsingborg.

*Ackumulerat november 2017

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se