Skip to main content

Aldrig har så många rest med Skånetrafiken

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 13:40 CET

Under 2015 gjordes närmare 159 miljoner resor med Skånetrafiken, vilket innebär att skåningen i genomsnitt åkte 122 resor med kollektivtrafik. Det är en ökning från 2014, då snittet var 118 resor. Men målet är att ännu fler ska resa och fjolårets satsningar på enkla biljettköp har slagit väl ut.

Resandet i kollektivtrafiken har ökat varje år sedan Skånetrafiken bildades. I fjol uppgick ökningen till cirka 4,6 procent, vilket innebär att 158 860 254 resor gjordes med Skånetrafiken under 2015.

- Aldrig har så många åkt med Skånetrafiken, det är verkligen bra. Skånetrafiken har mer än fördubblat antalet resor från cirka 70 miljoner år 1999 till idag nästan 159 miljoner 2015. Vi vill se ännu fler resa hållbart och arbetar därför målmedvetet för att bli ännu bättre på flera plan. Det ska vara enkelt och väl använd tid att resa kollektivt, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Hälften av alla resor sker i stadstrafiken i de skånska orterna. Malmö dominerar och svarar för varannan resa, vilket innebär att en fjärdedel av det totala resandet sker i Malmö. Malmö ökade med drygt 6 procent under 2015 och Lund har visat en synnerligen bra utveckling med en resandeökning på nästan 13 procent. Kristianstad är ytterligare en stad som nu har stark tillväxt. Även här har trafiken genomgått förbättringar, bland annat genom Kristianstadslänken, som bidragit till uppgången på 8%. Men det är i Hässleholms stadstrafik som resandet ökade allra mest under 2015, en uppgång på 14,3%.

- Det är viktigt att göra det lätt att spontant hoppa på bussen. Därför jobbar vi med förenklingar för exempelvis köp av biljetter. Två exempel är fjolårets lanseringar av en egen app för stadstrafiken samt autoladdning av periodkort. Vi har redan 12 000 som anslutit sig till autoladda och 300 000 aktiva användare av våra två appar, säger Camilla Bunke, Skånetrafikens försäljningschef.

Regionbusstrafiken har sin starkaste tillväxt i pendlingen mellan och till de största städerna. Sammantaget ökade resandet under 2015 med cirka 2,5 procent. Till detta bidrog bland annat pendlingslinjer i Malmö/Lund-området samt i nordöstra Skåne, till exempel linje 545 Kristianstad-Broby-Glimåkra-Osby.

Under 2015 gjordes cirka 11 miljoner resor över Öresundsbron vilket motsvarar en ökning på cirka 4 procent i förhållande till året före. Pågatågen har de senaste åren byggts ut med flera nya linjer och attraherar nu många nya kunder. Resandet med Pågatågen ökade därför med hela 9 % under året.

-Vårt långsiktiga mål med en ny fördubbling till 224 miljoner resor år 2020 är tufft. De senaste åren har ökningstakten varit lägre, men 2015 visar åter en bra tillväxt framför allt i våra största städer. För att fortsätta växa är det viktigt med fortsatt politisk satsning på bra infrastruktur i Skåne, både på järnväg och i våra städer så kollektivtrafiken har hög framkomlighet, säger kollektivtrafiknämndens ordförande och regionrådet Stefan Svalö (S).

För ytterligare information kontakta:

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden, tfn 044-309 30 31

Camilla Bunke, försäljningschef, tfn 0451-288565

Annika Bondesson, affärsområdechef buss norra, tfn 0451-288605

Jan-Åke Bergmark, affärsområdeschef buss södra, tfn 0451-298931

Magnus Andersson, affärsområdeschef tåg, tfn 0451-288506

Skånetrafikens presstjänst, tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se