Skip to main content

Alla resor märks med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2011 15:28 CET

Skånetrafiken har som första trafikhuvudman i Sverige valt att märka alla sina resor med buss och tåg med Bra Miljöval.

Skånetrafiken har som miljömål att erbjuda en fossilfri kollektivtrafik till år 2020, en viktig del i detta arbete är satsningen på gasbussar som till största delen går på biogas. Som ett kvitto på att satsningen verkligen ger lägre miljöpåverkan klarar nu Skånetrafiken kraven för att miljömärka även bussresorna.

Som resenär ska man hålla utkik efter falken som är Bra Miljövals logga i anslutning till bussens framdörr.

Runt om Skåne kommer det att rulla ca 350 stads – och regionbussar som uppfyller kraven. De flesta städer har en ansenlig andel nya gasbussar och efterhand som nya avtal tecknas märks fler bussar både i stads- och regionbusstrafiken. I Malmö t ex innebär det att från den 27 februari, när nya bussar kommer, så är nästan hela stadsbussflottan utrustad med dekalen. Även i Kristianstad är andelen stads- och regionbussar med Bra Miljöval märkningen stor.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning och för att en persontransport ska kunna märkas med Bra Miljöval så ska resan ge en liten klimatpåverkan, vara energieffektiv och ge låga utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och kolväten.

- Det är roligt att resenärerna i Skåne nu har möjlighet att resa miljömärkt i hela regionen tack vare att Skånetrafiken har valt att märka alla sina resor med tåg och buss med Bra Miljöval, säger Agneta Carlsson, handläggare för Bra Miljöval på Naturskyddsföreningen. Det blir en tydlig signal till resenärerna att välja bort bilen och istället resa kollektivt.


Anledningen till att Skånetrafiken klarar de hårda krav som Naturskyddsföreningen ställer är en kombination av eltåg som går på förnybar el och bussar som går på en hög andel biogas.

Redan idag är Skånetrafikens Pågatåg märkta med Bra Miljöval och arbetet med att märka Öresundstågen fortsätter.