Skip to main content

Dementi angående artikel publicerad 2012-10-02 i Laholms Tidning

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2012 09:10 CEST

Med anledning av publicerad artikel angående ”Tågförare motar ut resenärer ur fulla tåg” vill Hallandstrafiken dementera enligt följande:

 Något krismöte med anledning av överbelastade tåg som i artikeln citerats av Hallandstrafikens vd Bruno Andersson, har varken planerats eller genomförts.

 Det är inte tågvikten som är avgörande utan komforten och säkerheten för resenärerna som operatören ansvarar för.

 Hallandstrafiken har däremot klargjort för media och övriga intressenter att överbelastade tåg har förstärkts och kommer även fortsättningsvis förstärka de turer som av operatör rapporterats överbelastade.

 Frågor besvaras av undertecknad på telefon 0767 -70 78 05

Bruno Andersson
VD HALLANDSTRAFIKEN AB

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje år görs fler än 140 miljoner resor med Skånetrafikens 103 tåg, 540 regionbussar, 360 stadsbussar och 300 serviceresefordon. All trafik utförs på entreprenad. Omsättningen är cirka 3,2 miljarder. www.skanetrafiken.se