Skip to main content

Extra trafiksatsningar från Skånetrafiken i juni

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 09:00 CEST

I sommar får Skånetrafikens kunder många fler och nya resmöjligheter. De gröna stadsbussarna kommer att gå oftare och på fler tider på dygnet. Och i augusti blir det ytterligare en rad förbättringar.

-  Vi gör en rad extra trafiksatsningar runt om i Skåne – helt i enlighet med vårt trafikförsörjningsprogram. Flera av satsningarna är planerade nyheter som vi nu tidigarelägger, för att stärka den positiva trend som skånsk kollektivtrafik just nu befinner sig i. Vi har gjort en del förändringar med start redan 1 juni och fler kommer i augusti, förklarar Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Sommartidtabellerna börjar senare
I Lund, Helsingborg, Kristianstad och Landskrona kan nu fler fortsätta sina vanliga reserutiner, på samma tider, då aktuell vintertidtabell får en förlängd giltighet på två veckor. Sommartidtabellen med lite färre resmöjligheter börjar alltså gälla först 15 juni och ej 1 juni som det står på tidtabellerna.

Fler satsningar i stadsbusstrafiken;

Lund:

15 juni: Sommartidtabellen börjar gälla och det blir möjligt att resa på natten fram till klockan 03 (linje 1,2,3,4,6).

Helsingborg:

15 juni: Sommartidtabellen börjar gälla och linje 1 kommer att gå oftare, var 7:e-8:e minut (idag 10 minuter mellan turerna i rusningstid). Alla som reser med linje 8 kan fortsätta resa lika ofta som idag, då aktuell tidtabell fortsätter gälla hela sommaren.

I augusti kommer ytterligare förändringar i busstrafiken och som innebär tätare turer och ökade öppettider både för stadsbussar och regionbussar.


För ytterligare information, kontakta:

Skånetrafikens presstjänst: 0451- 28 85 03


Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se