Skip to main content

Fler och bättre resmöjligheter i Helsingborgs stadsbusstrafik den 17 augusti

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 13:49 CEST

För helsingborgarna innebär nyheterna den 17 augusti främst kortare restid, att bussen går oftare och att det blir fler sittplatser. Några linjer får också nya körvägar och ändrade linjenamn, vilket också innebär att många får en ny resväg.

Annika Bondesson, affärsutvecklare på Skånetrafiken:

-  Det är en stor gemensam satsning vi gör tillsammans med Nobina och Helsingborg stad. Många nya bostadsområden kommer få så bra resmöjlighet att det kan vara värt att låta bilen vila lite.

Information till resenärerna
Hur varje resa förändras går att se i reseplaneraren på skanetrafiken.se eller i Skånetrafikens app från den 16 juni. Då ska alla resor enligt ny tidtabell den 17 augusti gå att söka i reseplaneraren.

Skånetrafiken och Nobina gör stora informationsinsatser för att alla ska veta hur de ska resa från den 17 augusti. Berörda skolor och kommunala handikappråd och pensionärsråd har redan informerats.

-  När det närmar sig kommer helsingborgarna att få information i brevlådan och vi kommer att ha många servicevärdar ute på större hållplatser och ombord på en del busslinjer, säger Kent Hjärpe, försäljningschef på Nobina.

Linjenätsutredning bakom
Förändringarna har sin grund i kundsynpunkter och en linjenätsutredning, och genomförs i tre steg – den 17 augusti 2014, 2015 och 2016.

-  Linjenätet måste utvecklas i takt med staden för att vara attraktivt. I linjenätsutredningen tittar vi tillsammans med Nobina och Skånetrafiken på var resandebehoven finns och hur vi kan snabba upp bussresorna, säger Martin Wester, trafikplanerare, Helsingborg stad.

För kartor på de linjer som ändras, se bifogat dokument.


För mer information, kontakta;

Annika Bondesson, affärsutvecklare på Skånetrafiken
Tel: 0451 28 86 05

Kent Hjärpe, försäljningschef  på Nobina
Tel: 042 400 67 22

Martin Wester, trafikplanerare på Helsingborg stad
Tel: 042-10 52 78


Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se