Skip to main content

Flygbussarnas tider sökbara i Skånetrafikens reseplanerare

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 11:00 CEST

Skånetrafiken och Flygbussarna har ingått ett samarbete vilket gör det möjligt att söka även Flygbussarnas tider till Malmö Airport i Skånetrafikens reseplanerare.

-Samarbetet innebär att vi för första gången bjuder in kommersiella aktörer att informera om sin trafik i vår reseplanerare – en bra service för våra kunder, säger Henrik Dagnäs, direktör på Skånetrafiken.

Reseplaneraren är en samlingsplats där man kan söka all kollektivtrafik i Skåne och nu även då som första kommersiella aktör Flygbussarnas trafik.  I Skånetrafikens reseplanerare kan man också söka cykelvägar inom Lund och Malmö

- Med Flygbussarna tar vi nu ett första steg till att göra det enkelt för våra kunder att söka information kring både kommersiell som samhällsfinansierad trafik och det rimmar väl med vårt uppdrag att göra det enkelt för våra kunder, avslutar Mats Persson, regionråd och ordförande i nämnden för kollektivtrafik.

- Vi är väldigt glada att vi nu kan visa våra tider till och från Malmö Airport i reseplaneraren. Det underlättar verkligen för resenärerna att kunna söka hela sin resa på ett och samma ställe och det i sin tur gynnar det kollektiva resandet, säger Eva Tiséus, marknadschef på Flygbussarna.

För ytterligare information, kontakta;
Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Eva Tiséus, marknadschef Flygbussarna
08-479 32 36

Mats Persson, ordf nämnden för kollektivtrafik
Tfn 044-3093377

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje år görs fler än 140 miljoner resor med Skånetrafikens 103 tåg, 540 regionbussar, 360 stadsbussar och 300 serviceresefordon. All trafik utförs på entreprenad. Omsättningen är cirka 3,2 miljarder. www.skanetrafiken.se