Skip to main content

Investering i nya tåg med resenären i fokus

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2017 13:57 CEST

Ett tåg i två våningsplan skapar nya möjligheter att anpassa resan efter olika resenärers behov och önskemål.

Kollektivtrafiknämnden kommer att föreslå Regionfullmäktige att Skånetrafiken får nya tåg på sträckan Helsingborg – Köpenhamn för att möta resenärernas framtida förväntningar på service och kvalitet.

Fokus på det nya tågsystemet ska sättas på att uppfylla resenärernas behov och önskemål på hög bekvämlighet och enkelhet i vardagen. Det ska vara lätt för resenärer som har bagage, barnvagnar, funktionshinder och samtidigt ska resan anpassas för dem som vill ha hög komfort, arbetsmöjlighet, lugn och ro eller vill umgås.

- Det rödgröna styret har en hög målsättning i att skapa en bra och tillgänglig kollektivtrafik för våra resenärer. Därför går vi nu fram med en stor investering i ett nytt tågsystem som ska täcka sträckan Helsingborg – Köpenhamn. De nya tågen kommer att innebära att det både blir enklare och bekvämare att resa kollektivt. Det är en framtidsinriktad satsning som gör det mer attraktivt att resa med Skånetrafiken samtidigt som vi värnar klimat och miljö, säger Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Detta kommer att bli starten på en ny och spännande nivå när det gäller komfort, service och kapacitet i tågtrafiken i Skåne och över Sundet. Nu tar vi ytterligare ett steg för att få kollektivtrafiken att på allvar konkurrera med bilen, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

Fordonen kommer att utformas med fokus på att skapa en modern miljö anpassad för resenärerna men även på god kapacitet. Målet är att tågsystemet ska vara både bättre och billigare än Skånetrafikens övriga trafiksystem vilket gynnar resenärer och skattebetalare.

Det finns flera tydliga kopplingar mellan det nya tågsystemet och politiska beslut som tagits om de långsiktiga målen som är uppsatta inom Skånetrafiken. Marknadsandsandelen ska dubblas till 40 procent år 2030 och senast 2025 ska åtta av tio kunder vara nöjda med Skånetrafiken.

- Gör vi inte den här satsningen nu kan vi missa fördubblingsmålet för 2030. Vi har sett markanta resandeökningar kopplat till investeringar i infrastrukturen, såsom för Öresundsbron och Citytunneln. Jag kan se samma effekt för Tågsystem 3, det kommer bli Skånetrafikens flaggskepp som personifierar framtidens resande utifrån resenärernas behov, säger Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken.

För att möta de långsiktiga målen om ett ökat resande behöver de nya tågen ha betydligt högre passagerarkapacitet än vad dagens fordonsflotta kan erbjuda. Eftersom en del stationsplattformar inte medger längre tåg studerar Skånetrafiken en lösning där tågen har två våningsplan.

Ärendet om Tågsystem 3 behandlas vid Kollektivtrafiknämndens sammanträde den 12 juni. Investeringskostnaden beräknas till cirka 1,6 miljarder och tågen beräknas tas i drift i december 2019.

För mer information, kontakta:

Linus Eriksson, nås genom Anna Fjellner, pressansvarig, tfn 0768-89 05 52

Nicklas Ljungström, nås genom Stefan Brandt (MP), politisk sekreterare tfn 0768-87 03 47

Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se