Skip to main content

Klart för införande av HelsingborgsExpressen

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 15:00 CET

Helsingborg får HelsingborgsExpressen – ett spårvägsliknande busskoncept som ska införas på linje 1 mellan Dalhem och Råå genom centrum. Idag skrev stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing (M) och kollektivtrafiknämndens ordförande Stefan Svalö (S) under genomförandeavtalet.

Genomförandeavtalet innehåller en ansvarsfördelning för respektive part. Helsingborgs kommun står för åtgärderna i infrastrukturen. Något som staten beviljat 98 miljoner kronor till – hälften av investeringskostnaden – i de så kallade stadsmiljöavtalen. Skånetrafiken kommer att stå för inköp av fordon samt drift av trafiken.

- Linje 1 är redan idag stadens mest frekventa busslinje med 27 % av allt resande i stadstrafiken. Med införandet av den kapacitetsstarka Helsingborgsexpressen skapar vi goda möjligheter för att fler ska välja bussen, säger Christian Orsing (M), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

- Det är glädjande att vi har landat i en överenskommelse med Helsingborgs Stad kring utvecklingen av Helsingborgsexpressen. Det är en satsning på ett stadsbusskoncept med hög kapacitet, snabbhet, bekvämlighet och enkelhet. Det är bra för resenärerna, det är bra för miljön och det är bra för Helsingborg, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Helsingborgsexpressen kommer att köras med särskilda bussar och ges hög prioritet längs hela sträckan. Allt för att resan ska gå snabbt och fler ska välja bussen i stället för bilen.

- Vi tror på en fortsatt positiv utveckling i Helsingborg och är därför väldigt glada att vi kan göra den här satsningen i Helsingborg tillsammans med Helsingborgs stad. Att utveckla kollektivtrafiken är ju faktiskt också att utveckla staden. Det blir lättare att röra sig från en del av staden till en annan. Om färre väljer bilen blir det bättre luft och inte heller lika trångt på gatorna. Där tror vi att HelsingborgsExpressen verkligen kan göra skillnad, säger Annika Bondesson, affärsområdeschef på Skånetrafiken.

Trafikstart för Helsingborgsexpressen ska ske i juni 2019.


För mer information kontakta:
Christian Orsing (M), stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tel: 0703-01 07 26

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel: 044-309 30 31

Oscar Grönvall, trafikchef, Helsingborgs stad
Tel: 042-10 36 81

Annika Bondesson, affärsområdeschef, Skånetrafiken
Tel: 0451-28 86 05

Presstjänsten, Skånetrafiken
Tel: 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se