Skip to main content

Nio av tio serviceresekunder i Skåne är nöjda

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 07:00 CET

I dagarna har Svensk Kollektivtrafiks kundundersökning för serviceresor ANBARO presenterat sina siffror. Den visar på kundnöjdhet såväl i beställningssituationen som för själva reseupplevelsen. Undersökningen baseras på svar från 52 000 personer i hela landet under 2018. Det viktigaste för en resenär inom färdtjänst och sjukresor är korta svarstider vid beställning och bra bemötande.

Summeringen från Sveriges 23 regioner visar att nio av tio serviceresekunder är nöjda med sin resa. Kunderna är nöjda med bemötande och service från förare och medarbetare. Alla som deltar i undersökningen har samma utmaningar med väntetider.

- Vi ligger väl i nivå med genomsnittet, men vi jobbar med ständiga förbättringar och tittar bland annat på andra regioners lösningar för att utveckla Skånetrafikens serviceresor ytterligare, säger Titti Unosdotter, chef serviceresor på Skånetrafiken.

Skånetrafikens serviceresor har ett NKI, nöjd kund-index, på 84 procent. 92 procent är nöjda med bemötandet och det har skett en ökning sedan beställningscentralen tagits i egen regi. Svarstiderna i beställningscentralen ligger i snitt på 72 procent som får sitt ärende handlagt inom tio minuter att jämföra med i september 2018 då siffran låg på endast 16 procent.

- Svarstiden och väntetiden har minskat rejält och förbättring sker succesivt varje månad, säger Titti Unosdotter.

Serviceresor satsar mer på digital lösningar

Punktligheten för resan är 91 procent och även där har det skett en ökning under 2018. Förarna som arbetar för de olika trafikföretagen får 89 procent för ett bra bemötande. Sedan beställningscentralen tog över samtalen har tryggheten som kunden känner i sin resa har stigit, medan övriga landet visar en nedåtgående trend.

- Det är mycket glädjande siffror men det finns alltid förbättringar att göra. Nu jobbar vi vidare med att få ner svarstiderna ytterligare. Att jämföra med när vi startade i somras har vi nu egna underlag att utgå ifrån för beställningsbehovet, vilket gör det lättare att bemanna utifrån på dagar och tider då våra kunder ringer mer men även behovet av fordon. Vi jobbar också med att vidareutveckla möjligheterna till olika sätt att boka via digitala hjälpmedel. På så sätt får våra kunder större möjlighet att vara mer delaktighet i sin resa, säger Titti Unosdotter.

Undersökningen visar även att kundernas hjälpbehov har ökat med tre procent under bara ett år.

- Vi utför cirka 1,5 miljoner resor per år. För oss innebär det ett ökat hjälpbehov 45 000 antal resor per år. Det är en stor utmaning. Det handlar om resor som har ett större behov av specialfordon, hjälpmedel som ska med på resan vilket dessutom kräver mera tid, säger Titti Unosdotter.

Materialet baseras på 52 000 intervjuer från resenärer i 23 olika regioner. 6 av 10 intervjuade är kvinnor som är 70 år eller äldre. Detta kan bero på att kvinnor har en högre medelålder. De män som använder sig av serviceresor hade oftast längre resor i antal kilometer än kvinnornas.

För mer information, kontakta

Titti Unosdotter, affärsområdeschef serviceresor,

nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 300 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,8 miljarder kronor och varje år görs fler än 167 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se