Skip to main content

Nu är det klart med superbussar* till Skånetrafiken

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2012 11:00 CET

I ett samarbete mellan Nobina, Malmö stad och Skånetrafiken har Nobina beställt 15 så kallade superbussar för trafik i Malmö från juni 2014. De ska sättas in på sträckan Stenkällan-Västra hamnen där det idag inte går att köra fler bussar samtidigt som det redan är trångt ombord. De nya bussarna är längre vilket gör det möjligt för fler resenärer att resa bekvämt.

Dessutom kommer bussarna huvudsakligen att köras i särskilda busskörfält med signalprioriteritet, vilket ger kortare körtider, högre reskomfort (bussen kan hålla en jämn hastighet) samt god framkomlighet även i rusningstrafik. Därmed minskar även restiden, vilket är en viktig parameter i människors val av färdsätt. Restiden kortas även genom att bussen kommer att utrustas för av- och påstigning i samtliga dörrar, vilket gör att stoppen vid hållplats blir så korta som möjligt. Planen är att bussarna ska gå i 5-minuterstrafik. Detta är starten för ett helt nytt busskoncept för Malmö stad där man siktar på ett snabbare flöde i kollektivtrafiken.

Fakta om Malmös ”superbussar”
Busstypen heter Van Hool ExquiCity och är en 24 meter lång dubbelledad buss (de längsta bussar Nobina kör i Malmö idag är 18 m långa ledbussar). Utmärkande för de nya bussarna är en klart futuristisk design, hög komfort med AC, låg ljudnivå och behaglig ljussättning samt bra tillgänglighet med lågentré. Kortläsare/biljettmaskiner kommer att finnas i anslutning till samtliga fyra dubbeldörrar och resenärerna kan gå ombord vid valfri dörr. Föraren hjälper dem som behöver det vid främre dörren.

Bussen är en gashybrid och kommer att köra på en kombination av biogas samt uppladdningsbara batterier som laddas vid inbromsning. Bussarna är Euro6, vilket innebär avsevärd mindre miljöpåverkan.

Bussarna beställs och ägs av Nobina för trafik i Malmö enligt uppdrag från Skånetrafiken.
 

* Vad bussarna ska heta vid lansering är inte klart ännu.

 

Superbussprojektet är ett EU-projekt och medfinansieras av Delegationen för hållbara städer och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

För mer information, kontakta:
Mattias Schiöth, Skånetrafiken, tfn 0451-28 85 70

Cecilia Eriksson,  Malmö, 040-34 14 57

Martin Atterhall, Nobina, tfn 08-410 652 14

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje år görs fler än 140 miljoner resor med Skånetrafikens 103 tåg, 540 regionbussar, 360 stadsbussar och 300 serviceresefordon. All trafik utförs på entreprenad. Omsättningen är cirka 3,2 miljarder. www.skanetrafiken.se

Bifogade filer

PDF-dokument