Skip to main content

Ny ändhållplats för linje 1 och ändrad körväg för busslinje 4 i Landskrona

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 09:46 CEST

Den 16 augusti får linje 4 ändrad körväg och kör Hälsingborgsvägen/Norra infartsgatan i stället för Stora Norregatan/Pilåkersgatan. Detta sker efter önskemål från boende och Landskrona stad om en lugnare och säkrare trafikmiljö. Samtidigt förlängs linje 1 från Skeppsbron till Varvsudden vissa tider för att göra det möjligt att ta bussen till Industritekniska gymnasiet och företagen där.

Bakgrunden är dels att det tidigare Malmöföretaget EWP, som tillverkar vindkraftverk, flyttat sin verksamhet till Landskrona, dels att Industritekniska gymnasiet öppnar där.

- Vi har haft bra kontakt med EWP och Landskrona under hela våren. Vi anpassar tiderna till skiften på EWP, ett företag som verkligen har en ambition att få så stor del av sin personal som möjligt att resa kollektivt till jobbet, säger Maria Heideman, trafikutvecklare på Skånetrafiken.

Samtidigt som EWP flyttar sin verksamhet så öppnar även Industritekniska gymnasiet i närheten. Det innebär att förlängningen av linje 1 även gagnar de blivande eleverna.

Linje 4 får ändrad körväg

Det har funnits ett starkt önskemål om att linje 4 ska dras en annan väg så att de boende på Pilåkersgatan och Stora Norregatan ska få färre passerande bussar. Med den nya linjedragningen kommer 8 bussar att passera istället för dagens 16.

Förändringen innebär att linje 4 inte längre kommer att stanna på hållplatserna Karlslundsvägen, Sandvången, Midhemsvägen och Sandvångsgatan (linje 2 fortsätter stanna där). Det innebär också att linje 4 får nya hållplatser: Ringvägen, Carl XI:s väg och Fågelvägen. För dem som reser från Borstahusen kommer resan nog att upplevas kortare nu. Samtidigt kan det bli lite längre för dem som bor nära linje 4 idag och som ska åka till stationen.

- Då rekommenderar vi att man tar linje 1 från Stenorsgatan som är närmaste hållplats. Därifrån tar bussresan endast 2 minuter till stationen. Det innebär att restiden fortfarande kommer att vara ungefär densamma, förklarar Maria Heideman, trafikutvecklare på Skånetrafiken.

För mer information, kontakta:

Skånetrafikens presstjänst, tfn 0451-28 85 03
Maria Heideman, trafikutvecklare på Skånetrafiken,Tel: 0451 29 89 49

Karta över nya linjenätet för Landskronas stadsbussar är bifogad.

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se