Skip to main content

Nyheter i nordvästra Skåne – ny tidtabell den 11 december 2016

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2016 09:00 CET

Den 11 december byter Skånetrafiken tidtabell. Vissa linjer får mindre justeringar medan andra påverkas mer. I nordvästra Skåne får till exempel en del regionbussar ändrad körväg och några byter linjenummer.

Alla resor kan sökas i Skånetrafikens app eller på skanetrafiken.se. Där finns även tidtabeller med kartor som visar färdvägen.

Helsingborg - Linje 10 Ringlinjen får ny linjesträckning på Tågaborg för att ge bättre tillgänglighet till den nya vårdcentralen.

Landskrona - Linje 1 Varvsudden/Centrum – Stationen – Koppargården. Sträckan Varvsudden - Skeppsbron har haft för få resenärer och tas därför bort.

Landskrona - Linje 5 Borstahusen – Centrum – Handelsområdet – Stationen får snabbare körväg med färre hållplatser - från centrum till handelsområdet. Linje 5 kommer att byggas ut i etapper och detta är första delen.

Linje 215 Sjukreselinjen Helsingborg-Landskrona-Lund tas bort på grund av få resande. Idag är den allmänna kollektivtrafiken mer utbyggd än när linjen startade. Resor mellan Helsingborgs lasarett - Lasarettet i Landskrona - Lunds Universitetssjukhus går med den allmänna kollektivtrafiken eller med sjukresa.

Linje 220 Höganäs-Helsingborg delas i två för att förbättra punktligheten. Helsingborg-Landskrona blir linje 218. Byte i Helsingborg för resa vidare norrut eller söderut.

Linje 230 Billesholm – Teckomatorp kortas ner till Billesholm - Teckomatorp för att förbättra punktligheten och för byte till tåg i Teckomatorp. För resa vidare norrut, byte till linje 250 i Billesholm.

Linje 240 Svalöv – Landskrona får fler turer på helgen och därför bättre möjlighet att resa till Landskrona.

Linje 250 Helsingborg-Bjuv-Billesholm-Ekeby Nuvarande linje 250 delas och kommer att trafikera sträckan Helsingborg – Bjuv – Billesholm – Ekeby. Linjen får bättre byte till tåg i Bjuv. Byte i Ekeby till linje 260 för resa vidare söderut. Linje 297 kommer att köra slingan via Truedstorp.

Linje 260 Ekeby – Landskrona Linje 250 delas för bättre punktlighet och för byte till tågen i Tågarp. Nytt linjenummer 260 för Ekeby – Landskrona. Byte i Ekeby för resa vidare norrut.

Linje 297 Helsingborg-Bårslöv-Ekeby tar över gamla linje 250:s slinga runt Truedstorp i Ekeby. Resa mellan Truedstorp – Helsingborg slipper byte.

Skånetrafiken har tre tidtabellsskiften varje år, där decemberskiftet är det stora. Tidtabellerna ses kontinuerligt över, justeringar och nysatsningar i trafiken görs utifrån satt budgetram.

Här finns alla större förändringar i hela Skåne skanetrafiken.se/nytidtabell11december

För mer information kontakta:

Anna Archer, affärsutvecklare
Tfn 0451 28 85 99

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451 28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se