Skip to main content

På lördag börjar inkopplingen av Citytunneln

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:29 CET

Lördagen den 27 november inleds den två veckor långa inkopplingen av Citytunneln i Malmö. Under perioden är endast ett av två spår från Malmö C mot Södra stambanan tillgängligt, vilket innebär att trafiken måste reduceras något.

Så berörs Skånetrafikens tåg
De tåg som ställs in mellan Malmö och Lund är de som normalt kör Malmö - Ängelholm och omvänt. Tågen mot Ängelholm går som vanligt Lund - Ängelholm och omvänt. Inga ersättningsbussar sätts in, utan vi hänvisar till övriga tågavgångar mellan Malmö och Lund.

Under inkopplingen kommer järnvägsnätet vara mer sårbart än normalt. Kapacitetsutnyttjandet av de befintliga spåren är högt och antalet tågavgångar något färre än normalt. Det kommer att leda till ökat antal resenärer på tågen. Trafikverket har förstärkt drift- och underhållsorganisationen för snabb felavhjälpning.

Räkna med en inkörningsperiod
Citytunneln är en unik och helt ny anläggning med ett nytt säkerhetssystem. Detta tillsammans med den ökade tågtrafiken kan till en början ge inkörningsproblem. Trafikverket är förberett med en felavhjälpningsorganisation om problem uppstår.

Viktiga datum
4 dec ? Citytunneln invigs

5-10 dec ? Allmänhetens åkning i tunneln. Trafikledningsorganisationen trimmas. 

12 dec ? Inkopplingen slutförs Kl 00.00-06.00 är det totalavstängt på Malmö C. Den provisoriska stationen kopplas bort och Citytunneln kopplas in. Spåren svetsas ihop och ett nytt ställverk kopplas in. På morgonen kommer Köpenhamnstrafiken igång och under dagen också på Södra stambanan. Den nya tidtabellen gäller.

13 dec ? Full trafik genom Citytunneln. Trafiken igång även till Ystad via Kontinentalbanan.

Mer information:
Skånetrafikens pressjour: 0451-28 85 03
SJ Pressjour: 010-751 51 84
Trafikverkets pressjour: 0771-311500