Skip to main content

Populära stadsbusslinjer tillbaka i centrala Kristianstad

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 11:05 CEST

Den 20 oktober är stadsbusslinjerna 2 och 3 tillbaka i centrala Kristianstad igen. Efter ett halvår med alternativa körvägar återfår de sina ordinarie sträckningar. Samtidigt införs en ny, centralt belägen hållplats vid Regionmuseet.

Bygg- och vägarbetena i centrala Kristianstad har under en tid påverkat kollektivtrafiken. I våras fick stadsbusslinjerna 2 och 3 alternativa körvägar på grund av rondellbygget i korsningen Kanalgatan/Nya Boulevarden.

Sedan dess har linjerna inte nått hållplatserna i centrum. Närmare än centralstationen har det inte gått att komma, och därifrån är det en bit att gå. Men från och med den 20 oktober når bussarna de centrala delarna av staden igen.

− Det är positivt, för vi har tappat många resor på linjerna 2 och 3 sedan vi flyttade dem i mars. Nu hoppas vi att kunderna hittar tillbaka, säger Annika Bondesson, trafikutvecklare på Skånetrafiken.

Mer centralt hållplatsläge
Körsträckorna blir i stort sett desamma som förut. Men hållplatsen ”Tingsrätten” ersätts av en helt ny hållplats vid Regionmuseet.

− Det är ett ännu mer centralt hållplatsläge än tingsrätten, säger Annika Bondesson.

Även den tillfälliga hållplatsen ”Socialförvaltningen”, som infördes i våras, försvinner när linjerna återfår sina ordinarie körvägar.

Först 2014 väntas alla byggarbeten i centrala Kristianstad vara klara. Därmed återstår en tid med tillfälliga lösningar för kollektivtrafiken.

− Men linjerna 2 och 3 kommer med största sannolikhet inte behöva flyttas fler gånger, säger Annika Bondesson.

En miljon resor
Stadsbusslinje 2 (Vä–Österäng), som i rusningstid på morgonen avgår var 5:e minut och övrig tid var 10:e–30:e minut, är en av de mest populära i Kristianstad. Cirka en miljon resor görs med linjen varje år. Den når bland annat Kristianstads största gymnasieskola, Österängsskolan.Stadsbusslinje 3 (Söder–Möllebacken) avgår var 30:e minut.

Fakta
Omfattande byggarbeten i centrala Kristianstad har under en tid påverkat busstrafiken, som i många fall har fått tillfälliga, alternativa körvägar. Stadsbusslinjerna 2 och 3 fick tillfälliga körvägar i mars, men återställs den 20 oktober och når därmed centrum igen. När allt är klart kommer Kristianstad att ha en väl sammanhållen kollektivtrafik, med ett nytt Resecentrum söder om centralstationen och möjlighet att byta mellan buss och tåg på samtliga linjer. Skånetrafikens nya Resecentrum planeras stå klart sommaren 2013. Kristianstadslänken, det snabbare och mer framkomliga busstråket i Kristianstad med centralstationen som knutpunkt, väntas vara fullt utbyggd i samband med tidtabellsskiftet i december nästa år.

För ytterligare information, kontakta;
Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Annika Bondesson, trafikutvecklare
Tfn  0451-28 86 05

Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i regionen. Varje år görs fler än 140 miljoner resor med Skånetrafikens 103 tåg, 540 regionbussar, 360 stadsbussar och 300 serviceresefordon. All trafik utförs på entreprenad. Omsättningen är cirka 3,2 miljarder. www.skanetrafiken.se