Skip to main content

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden 14 december 2015

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2015 12:02 CET

På dagens möte i kollektivtrafiknämnden beslutades internbudget för 2016. 

Med budget 2016 fortsätter satsningen på att utveckla och förbättra den skånska kollektivtrafiken. Redan nu i december startar ny tågtrafik på Trelleborgsbanan och utbyggd Pågatågstrafik på sträckan Ängelholm - Båstad – Halmstad och till nästa år finns bland annat Elbussprojekt i Ängelholm och uppgradering av SkåneExpressen 1 och 2 på sträckan Malmö/Lund-Hörby-Kristianstad med dubbeldäckare. Budgeten innehåller också satsningar på ett nytt betalsystem som ska underlätta resandet och göra insteget lättare att resa kollektivt i framtiden.

– Det är avgörande för framtiden att vi fortsätter utveckla och bygga ut kollektivtrafiken i Skåne. Behoven och önskemålen om kollektivt resande i vår region ökar och vi måste både fortsätta bygga ut, hitta nya trafiklösningar och ligga i framkant med ny teknik, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Med denna budget gör vi kollektivtrafiken till en angelägenhet för fler skåningar än någonsin. Med enklare biljettsystem och fler avgångar ökar vi möjligheten att oftare lämna bilen hemma för att istället använda tåg och buss, säger Nicklas Ljungström (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Stora satsningar görs även på att höja kvaliteten på trafikinformation där Skånetrafiken framöver kommer att jobba med ny teknik för att förenkla och få en mer personifierad trafikinformation.

- Vi märker att våra resenärer i högre utsträckning vill ha information om vår trafik som är mer personanpassad för resenärens egna resor. Därför jobbar vi nu med att förenkla och göra vår trafikinformation mer anpassad bland annat genom att utveckla nya appar, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Intäktsbudgeten är baserad på att intäkterna ökar med 2 % genom 3 % generell resandeökning under 2016 samt ökad med intäkter från ny trafik. Sammantaget räknar Skånetrafiken med att resandet ska öka med 5 % under 2016.

Intäktsbudgeten är baserad på att taxejusteringen nu i december och justeringar i rabattsatsen i mars ger ytterligare 100 mkr ökade biljettintäkter för 2016.


Sammanfattning;

Internbudget 2016 och investeringsbudget 2016-2018 baseras på av regionfullmäktige fastställd budget. Budgeten omsluter 5 195 miljoner kronor vilket är en ökning med cirka 218 miljoner kronor jämfört med 2015 års budget. Regionbidraget stiger med 45 miljoner kronor. Intäkterna ökar genom ökat resande och justering av biljetter och taxor.


För ytterligare information, kontakta;

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel: 044-309 30 31

Nicklas Ljungström (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel: 0706-50 20 01

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se