Skip to main content

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 31 oktober 2016

Pressmeddelande   •   Okt 31, 2016 16:30 CET

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 31 oktober 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Nya biljetter och taxor i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiknämnden har idag beslutat att gå vidare med förslaget om en ny prismodell för kollektivtrafiken i Skåne.

Den nya modellen innehåller bland annat ett nytt biljettsystem, en ny app med förenklad zonstruktur och tydligare information. Modellen bygger på den teknikutveckling som sker i det av Region Skåne prioriterade projektet – nya betalsystem i kollektivtrafiken. Den nya Prismodellen är också ett resultat av de kundönskemål Skånetrafiken har mottagit om att få ett mycket enklare och mer lättförståeligt system att lösa biljett genom.

-Den nya modellen innehåller många nytänkande lösningar som ska underlätta för våra resenärer. Det har varit viktigt att bygga ett system som är lättförståeligt och användarvänligt. Det kommer också att komma alternativa lösningar för de resenärer som inte vill använda mobiltelefonen som betalsätt, det kommer att lanseras under den övergångsperiod som varar till och med 2019, säger Stefan Svalö (S), ordförande Kollektivtrafiknämnden.

-Jag tror att de flesta resenärer kommer att uppleva en större frihet med den nya prismodellen och att det i sin tur kan stimulera till ett ökat resande med kollektivtrafiken, säger Nicklas Ljungström (MP), förste vice ordförande i nämnden.

Personliga zoner ersätter dagens linjebaserade zonsystem, kunden kommer själv att kunna bestämma vilka delar av Skåne som kundens personliga cirkel ska innefatta. Justeringar i zonerna har gjorts för de kommunerna med stora geografiska avstånd. Det kommer också att finnas en tillsammansbiljett som ger 25 % rabatt på ordinarie pris där det inte finns någon övre gräns för hur många eller vem som reser tillsammans.

-Vi har nu etablerat grunderna för ett enklare och mer lättöverskådligt biljettsystem. Vi har nu tre år på oss att anpassa det fortlöpande utifrån delregionala analyser, så att införandet av det nya systemet inte får stora negativa effekter för särskilda delar av Skåne. Det möjliggör exempelvis att det nya systemet skulle kunna kombineras med andra trafikstimulerande insatser, säger Cristina Glad (L), andra vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Kollektivtrafiknämnden har haft tre kommundialoger för att få viktiga synpunkter om det nya systemet. Efter kommundialogerna har modellen justerats så att det kommer att finnas periodkort för stadsresor för småstad som kostar 400 kronor och periodkort för stor stad som kostar 500 kronor. I september 2017 kommer en revision att genomföras, under hela perioden som systemen löper parallellt kommer kommuner, andra intresseorganisationer och resenärers synpunkter att utvärderas och modellen kan justeras utifrån det.

-Det är bra att vi nu får ett nytt biljettsystem som förenklar för våra resenärer och som också med individuella zoner är bättre anpassat till resenärernas egna behov. Det är viktigt att poängtera att det gamla systemet kommer gälla parallellt med det nya. Vi kommer under tiden noga följa upp utvecklingen av det nya systemet och göra erforderliga förbättringar så det inte blir särskilt negativa konsekvenser för någon del i Skåne. Vi kommer fortlöpande ha dialog med kommunerna i hela Skåne, innan vi övergår helt till det nya systemet, säger Christer Akej (M), ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Nuvarande betalsystem Jojo kommer att löpa parallellt fram till och med 2019. Prisjusteringar kommer fortsatt att ske i nuvarande prissystem Jojo och enkelpris.

För mer information kontakta

Stefan Svalö (S), ordförande Kollektivtrafiknämnden
Nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare
Tel: 0725- 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP)
Förste vice ordförande Kollektivtrafiknämnden
Tel: 070-6502001

Cristina Glad (L), andra vice ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel: 070-660 24 33

Christer Akej (M), ledamot i kollektivtrafiknämnden
Tel: 070-818 29 55

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se