Skip to main content

Provåkare vill resa mer med Skånetrafiken

Pressmeddelande   •   Dec 27, 2013 11:30 CET

I början av november fick 31 000 personer chansen att testa Skånetrafikens utbud under två veckor. Nu presenterar Skånetrafiken resultatet av den uppföljning som gjordes och där man frågade ”provpendlarna” ett antal frågor kring hur de upplevde sitt resande. Många är nöjda och kan tänka sig att både rekommendera Skånetrafiken till vänner och bekanta men även att själva resa mer kollektivt framöver.

Provåkarna vill resa mer och är positiva till SkånetrafikenEn stort antal av de tillfrågade, hela 81 % av de som använde sitt provåkarkort, uppgav att de skulle rekommendera vänner och bekanta att åka med Skånetrafiken och även 43 % av de som använde sitt provåkarkort, uppgav att de reser mer med Skånetrafiken efter provåkartiden jämfört med tidigare. 77 % av samtliga som svarade på undersökningen har idag en positiv uppfattning om Skånetrafiken.

-  Resultatet av undersökningen visar på glädjande siffror, konstaterar Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken.  Vi ser en positiv trend i fortsatt ökat resande och även våra befintliga resenärer är mer nöjda med vår leverans, att då få samma indikation från våra provåkare känns bra.

Väl utnyttjade provåkarkort – 49 % reste mer än 10 enkelresor
Av de utvalda provåkarna använda hela 90 % sitt provåkarkort vid minst ett tillfälle och så många som 49 % använde kortet vid 10 eller fler enkelresor under den aktuella perioden. 94 % av de som använde sitt provåkarkort uppgav att det främst var de själva som använde kortet och 70 % av de som använde sitt provåkarkort använde det främst för resor till och från arbetet.

Gott om sittplats ombord
Hela 99 % av provåkarna uppgav att de alltid eller oftast fick en sittplats de tillfällen de reste med Skånetrafiken. Och ännu fler, 79 % uppgav att de fick ett bra bemötande av personalen ombord vid resan.

-  Pendlarexperimentet är en del av vårt arbete med att förverkliga det politiska målet om högre marknadsandel för kollektivtrafiken. Det är först när människor finner det attraktivt att ställa bilen till förmån för tåg och buss som vi skapar mer klimatsmarta transporter. Resultatet från utvärderingen visar att vi har stora möjligheter att nå målen, säger Mats Persson (FP), ordförande Kollektivtrafiknämnden

För ytterligare information, kontakta;
Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03


Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 149 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 340 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,3 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se