Skip to main content

Punktligare pågatåg och fler som reser hållbart

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2019 07:00 CEST

Resorna med kollektivtrafiken i Skåne har ökat med 4,3 procent sedan samma period förra året vilket är 1,3 procent över målet. Det redovisas i Skånetrafikens kvartalsrapport som också konstaterar att Pågatågen slår rekord i punktlighet med 97 procent på Västkustbanan..

Stadsbusstrafiken ökar kraftigt i städer som Malmö och Lund. I Malmö har resorna med stadsbussarna ökat med så mycket som 8,8 procent. Det är nästan en miljon fler resor än samma period förra året. I Helsingborg har resorna med stadsbussarna ökat med 4,6 procent och i Lund med knappt en procent på motsvarande sätt. I Kristianstadområdet väljer allt fler att resa med Skånetrafikens regionbussar.

- 2018 var ett rekordår för Skånetrafiken på många plan med knappt 167 miljoner resor totalt sett och jag är mycket glad att första kvartalet 2019 har fått en bra start i resandeutvecklingen med en sammanlagd ökning på 4,3 procent, säger Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Punktligare pågatåg och fler som reser över Öresundsbron

– men ID-kontrollerna bromsar fortfarande

Pågatågen har en stadig resandeutveckling över tid och har ökat med 1,8 procent i antalet resor jämfört med motsvarande period 2018. Det förklaras bland annat av nya fordon och en starkt förbättrad punktlighet.

- Punktligheten för Pågatågen har fortsatt gått uppåt och ligger i genomsnitt på 92 procent i mars månad. I topp ligger Västkustbanan (Helsingborg-Lund-Malmö) som ligger på 97 procent vilket är den bästa punktligheten sedan juli 2016, säger Linus Eriksson.

Resorna med Öresundstågen har ökat med 1,9 procent och är återigen på samma nivåer som 2015 i antalet resande över Öresundsbron. Punktligheten är 88 procent vilket är det bästa sedan mars 2017.

- I mars sålde vi nästan 8000 periodkort till Danmark, men det är fortfarande färre än vad vi sålde i mars 2015, alltså före ID-kontrollerna infördes. En fungerande arbetspendling och arbetsmarknad är avgörande drivkrafter för utveckling av Öresundsregionen, men jag vill påstå att den fortfarande bromsas av att ID-kontroller som fördröjer den dagliga pendlingen, avslutar Linus Eriksson.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 300 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,8 miljarder kronor och varje år görs fler än 167 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se