Skip to main content

Rååvägen byggs om - ny körväg för linje 1 på Råå

Pressmeddelande   •   Jan 09, 2017 14:30 CET

Rååvägen byggs om och linje 1 får ny körväg på Råå.

I juni 2019 ska HelsingborgsExpressen trafikera linje 1 i Helsingborg. Helsingborgs stad bygger om gator och hållplatser och nu påbörjas arbetet på Rååvägen.

Från och med måndag den 16 januari kl 09.00 får linje 1 därför ändrad körväg. Detta gäller fram till sommaren 2017 då arbetet beräknas vara klart.

Så här påverkas bussresan
Bussen kommer att köra via Kielergatan och Landskronavägen i båda riktningarna. Linje 1 kommer alltså inte att köra på Rååvägen under byggtiden. Det påverkar hållplatserna:

  • Hållplats Mårtensgatan stängs. Den ersätts av hållplats Allhelgonakyrkan eller hållplats Kielergatan (se karta).
  • Hållplats Kielergatan i norrgående riktning, ersätts av tillfällig hållplats 75 meter söder om ordinarie hållplats.
  • Hållplats Råå stängs och ersätts med hållplats Lybecksgatan.
  • Hållplats Kattegattsgatan ersätts av en tillfällig hållplats i vändplatsen på Kattegattsgatan.

På skanetrafiken.se/helsingborgsexpressen finns information om hur kollektivtrafiken påverkas av stadens planerade ombyggnationer inför HelsingborgsExpressen.

HelsingborgsExpressen
HelsingborgsExpressen är en satsning på spårvägsliknande bussar med hög kapacitet på linje 1, Helsingborgs mest trafikerade stadsbusslinje. Helsingborgsexpressen ska sättas i trafik sommaren 2019.

För mer information
Leif Ohlsson, trafikutvecklare Skånetrafiken
0451 28 86 12

Skånetrafikens presstjänst
0451 28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se