Skip to main content

Rättelse - Pressinformation från kollektivtrafiknämnden 25 januari 2016

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 15:39 CET

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 25 januari 2016.

Nyheter i kort:

Nämnden har i dag i ett extra ärende beslutat att gå fram till regionfullmäktige med en framställan att från och med den 3 april 2016 införa ny taxa för ombordbetalning på stads- och regionbuss med bank- och kreditkort.Detta för att göra betalningen enklare för kund, vilket även länge har varit ett kundönskemål.

-Jag är glad att vi efter ett års väntan kommit fram till ett ställningstagande som kommer våra kunder till del när de ska betala för sin resa, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden. Vi har uppdragit till trafikdirektören att säkerställa ett införande i alla städer senast i december 2016.

Det nya taxan för ombordbetalning med bank- och kreditkort är ordinarie taxa plus 10 kronor per resa per vuxen, plus 5 kr per barn samt plus 10 kronor vid betalning av DuoFamilj-biljett. Ombordbetalning med bank- och kreditkort har testats i Landskrona med bra utfall. Efter beslut kommer det också att direkt införas i Lund som första stad.

Nämnden tillstyrker förslag till genomförandeavtal HelsingborgsExpressen och uppdrar till ordförande jämte trafikdirektör att underteckna avtalet med Helsingborgs stad. Inom ramen för visionsarbetet i Helsingborg planerar kollektivtrafiknämnden och Helsingborgs stad att införa en första satsning på en BRT-lösning, ett spårvagnslikt stadsbusskoncept på linje 1. Parterna har sedan tidigare tecknat en avsiktsförklaring och genomförandeavtalet reglerar ansvarsfördelning och parternas ekonomiska åtagande för slutförande.

-Det är glädjande att vi har landat i en överenskommelse med Helsingborgs Stad kring utvecklingen av Helsingborgsexpressen. Det är en satsning på ett stadsbusskoncept med hög kapacitet, snabbhet, bekvämlighet och enkelhet. Det är bra för resenärerna, det är bra för miljön och det är bra för Helsingborg, säger Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden. (Ärende 8)

- Med genomförandeavtalet på plats kommer vi ett steg närmare den moderniseringen som Helsingborgsexpressen är av stadsbusstrafiken i Helsingborg, säger Nicklas Ljungström (MP), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Nämnden tillstyrker förslag till uppdatering av Region Skånes miljöprogram, men föreslår kompletteringar av bland annat kollektivtrafikens positiva effekter av miljön (miljömål 1) samt kollektivtrafikens bidrag med positiva effekter vid övergång till bussdrift med grön el (miljömål 2). Under miljömål 1 föreslår nämnden att det i miljöprogrammet ska definieras ambitioner för minimering av bränsleanvändningen. I miljömål 2 ser nämnden att kollektivtrafikens möjligheter bör nämnas. Men grön elbussdrift reduceras bullernivåer och avgaser generellt, vilket har en särskild inverkan på miljön i städerna. Härigenom kan Region Skåne tydligt bidra till renare luft, mindre buller och därmed mer hälsosamma och mer hållbara stadsmiljöer. (Ärende 6)

För ytterligare information kontakta:

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel: 044-309 30 31

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se