Skip to main content

Resorna över bron ökar och IKEA-anställda får fler sittplatser

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2018 06:59 CEST

Trots trafikstörningarna i det skånska järnvägssystemet finns det ljuspunkter och en rad förbättringar som gjorts för Skånetrafikens resenärer. Resorna ökar totalt sett och trafiken över bron ökar för första gången sedan gränskontrollerna infördes i maj månad med två procent jämfört med maj månad förra året.

I sin halvårsrapport redovisar Skånetrafiken en rad förbättringar för resenärerna. Bättre trafikinformation och vatten på alla tåg är några av dem.

- Under våren har vi startat upp arbetet med att förbättra trafikinformationen i realtid och har förstärkt ytterligare i kundomhändertagandet. Nu har alla tåg vatten ombord i händelse av störningar, säger Linus Eriksson trafikdirektör, Skånetrafiken.

Totalt ökar resorna sedan 2017 som var ett rekordår, med 0,2 procent. Stadsbusstrafiken i Malmö har ökat med två procent vilket är 433 000 fler resor än 2017. För första gången sedan gränskontrollerna togs bort ökar även resandet över bron i maj månad med hela två procent.

- Vi har vänt trenden på resorna över bron. Juni är första månaden sedan 2016, då fler köper periodkort över bron igen, säger Linus Eriksson.

Problem med att så kallade korta tåg kördes i rusningstrafik har åtgärdats genom ett förbättrat planerings- och prioriteringsarbete mellan aktörerna kring framförallt Öresundstågstrafiken.

- Sedan i maj månad har vi en arbetsgrupp som varje dag ser till att det inte kör korta tåg när vi har som flest resenärer. Vi har dessutom förstärkt två avgångar varje dag mellan Malmö och Växjö med längre tåg så att långpendlarna, till exempel IKEA-anställda, ska kunna arbetspendla med högre kvalitet, säger Linus Eriksson.

Det ekonomiska resultatet per halvårsskiftet är 70 mnkr bättre än budget vilket beror främst på lägre kostnader. Skånetrafikens nöjdkund-index är 56 procent jämfört med 54 procent 2017. Kvalitetsmätningen ombord når däremot 81 av hundra i snitt.

- Det generella omdömet ökar svagt men när vi frågar dem som åker med oss i kvalitetsmätningen ombord, får vi mycket högre betyg. Vi jobbar hårt för att göra det bättre för resenärerna och öka nöjdheten totalt sett, säger Linus Eriksson.

Serviceresor som under våren har etablerat en beställningscentral i egen regi med 45 nyanställda på huvudkontoret i Hässleholm, når målen.

- Nöjdkund-index i punktlighet ligger över målet med 91 procent och handläggningstiden inom 30 dagar är 96 procent mot målet 90 procent, vilket är mycket glädjande, säger Linus Eriksson.


Ett urval av åtgärder och förbättringar första halvåret 2018

 • I mars rullade det första upprustade Öresundståget. Tillgänglighet för resenärer och bagage är en av många förbättringar i de upprustade Öresundstågen. Samtliga 111 tåg beräknas vara upprustade 2022.
 • Skånetrafiken, Blekingetrafiken och Östgötatrafiken har tecknat samarbetsavtal om ett gemensamt biljettsystem. Biljettsystemet bygger på det nya system som Skånetrafiken nyligen har introducerat och som fungerar enligt en ny nationell standard som tagits fram för försäljning och validering av biljetter för kollektivtrafik. Det blir enklare att resa och viktiga förutsättningar för att dela kostnader.
 • En ny vänthall på Landskrona station har invigts. Resenärer kan vänta sig en helt ny upplevelse i hallen som är först ut i Skånetrafikens arbete med att göra vänthallar mer funktionella, kundvänliga och välkomnande.
 • Fler funktioner i Skånetrafiken-appen har införts – Danmarksbiljett med enkel och 30-dagarsbiljett samt tillsammans-rabatt och låna-ut-funktion är nu igång.
 • Skånetrafiken och Arriva Sverige AB har signerat ett långsiktigt samarbetsavtal om stadsbusstrafiken i Helsingborg. Avtalet innebär att helsingborgarna kommer att få modernare och mera hållbar stadstrafik och framför allt får linje 1 en ny rakare, snabbare sträckning med prioriterade körfält, med den nya eldrivna HelsingborgsExpressen.
 • Den 21 maj invigdes beställningscentralen för färdtjänst och sjukresor i Region Skånes regi med placering i Hässleholm med 45 nyanställda kollegor.
 • Drygt 90 000 Sommarlovsbiljetter har skickats till alla skånska skolungdomar från årskurs sex till och med tvåan i gymnasiet.
 • Sommarbiljetten är det nya namnet på det före detta Jojo Sommar.
 • Ännu fler pensionärer får fria resor. Seniorkortsavtal har slutits med Bjuv och Lomma kommuner. Flera samarbeten på gång.
 • Genomförandeavtal om elbussar med Ystad kommun med trafikstart sommaren 2019.
 • Avtal har slutits och de sju nya spårvagnarna i Lund har beställts.
 • Fler och fler kunder blir digitala och självbetjäningen ökar. Över 60 procent självbetjäning och nära 30 procent av kunderna, handlar sin biljett i Skånetrafiken-appen. Även digitaliseringen för Serviceresor ökar och under våren har webbokning startats upp för Sjukvården.
 • Alla tåg, såväl Pågatågen som Öresundståg, är nu utrustade med vatten i händelse av en trafikstörning där resenärerna blir instängda i tåg.
 • En åtgärdsgrupp har inrättats för att varje dag säkerställa att korta tåg inte körs i rusningstrafik på de hårdast belastade sträckorna i Öresundstågstrafiken.
 • Skånetrafiken och Trafikverket har tillsammans permanentat Trafikinformationscentret på Malmö C.
 • Skånetrafiken förstärkt med sommarvärdar på Malmö C och Hyllie för att hjälpa resenärerna.
 • Skånetrafiken kör med fler tågsätt över Öresundsbron eftersom Skånetrafiken har ett biljettsamarbete fram till mitten av augusti, så att SJs resenärer kan fortsätta sin resa över bron, trots banarbete i Danmark.
 • Kapacitetsökande åtgärder genom att förlänga Öresundstågen Malmö-Växjö där många IKEA-anställda åker, så att fler får sittplatser och arbetsro.
 • Fem miljoner avsätts för förstärkning av busstrafiken på de hårdast belastade busslinjerna i rusningstrafik, på följande regionbusslinjer 100, 171, 130, 131, 146, 301 och 545 samt stadstrafiken i Helsingborg linje 4 och linje 6, i Malmö linje 1 och 32 samt Lund linje 4. Trafikstart från hösttidtabellen den 19 augusti och framåt.

Åtgärder som är på gång

På kort sikt:

 • Utveckla GPS-funktionerna för att informera om var ”min buss” eller ”mitt tåg” är?
 • Ta fram bättre notiser i Skånetrafiken-appen som meddelar resenären om förändringar som kan påverka ”min resa”.

På lite längre sikt:

 • Från och med december 2018, krav på inställelsetid och minst antal ersättningsbussar på de större stationerna för Pågatågen.
 • Beläggningsgraden det vill säga hur fullt tåget eller bussen är, ska visas i appen.
 • Genomlysning och åtgärdsprogram av hela kundinformationsystemet i stört läge.

Beslut fattade för genomförande på längre sig:

 • Tågsystem 3 – helt nya kundanpassade tåg för sträckan Helsingborg-Köpenhamn med planerad trafikstart december 2022.
 • Ny depå och verkstad i Hässleholm för Öresundstågen med tydliga kvalitetskrav från 2020.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 250 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och varje år görs fler än 164 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se